Lisa Sivertsen

3

Norge må erklære krig mot kull

KrF bør kreve at norsk klimapolitikk satser på å hjelpe utviklingsland til å bygge sin vekst på fornybar energi, og ikke kull.

Publisert: 8. nov 2018 / 330 visninger.

Skrevet av Marius Holm, leder i ZERO og Lisa Sivertsen, konstituert general­sekretær, Kirkens Nødhjelp

FNs klimapanel tegner i sin siste rapport en framtid hvor millioner av mennesker vil bli rammet av havstigning, tørke, flom og annet ekstremvær. Hardest vil det gå ut over mennesker i utviklingsland.

Et hovedfunn i rapporten er at det ikke er rom for mer bruk av kull. Utslippene fra kullkraft må kuttes med minst 60 prosent
allerede om 12 år – og være nesten borte i 2050. Likevel planlegges det fortsatt for bygging av et stort antall kullkraftverk, og de aller fleste av dem er i utviklingsland.

Må være fornybar. 

Utviklingsland er avhengig av tilgang på energi for å kunne arbeide seg ut av fattigdom, og kombinasjonen med sterk befolkningsvekst gir enorme behov for investeringer i energiutbygging. Prisen på sol- og vindkraft har falt betydelig de siste årene, og det gir muligheter til fornybar energitilgang som man ikke hadde før. Men fornybar energi krever store investeringer, og manglende tilgang på billig kapital gjør at man derfor ofte velger kullkraftverk, som krever mindre kapital, men er dyre i drift.

Hvis disse landene baserer sin energivekst på kullkraft, slik
andre land har gjort før dem, er klimamålene helt utenfor rekkevidde. Det er dermed avgjørende at den rike delen av verden trår til for å bidra til at utviklingsland velger en fornybar framtid. Norge kan spille en nøkkelrolle i å lede an i en krig mot kull.

Partnerskap i bytte. 

Heldigvis har regjeringen alt begynt å øke bistanden til fornybar energi
igjen, etter tidligere kutt. Bistand kan brukes som en del av en større pakke av virkemidler som kan tilbys våre partnerland. Land som er villige til å skrote sine planer om kullkraftverk, bør få tilgang på en kombinasjon av økonomisk og faglig bistand, i partnerskap med næringsliv og investorer til utbygging av fornybar energi.

Regjeringen vil at norsk bistand
skal konsentreres til færre land. Flere av landene som er valgt som partnerland, planlegger å bygge kullkraftverk. Planlagte kullprosjekt i disse landene vil årlig slippe ut CO2 tilsvarende nesten tre ganger Norges årlige utslipp. Dersom vi kan bidra til å unngå dette, vil det være et 
bidrag som monner i den internasjonale klimapolitikken.

Et fornybart Mosambik? 

I Mosambik har bare én av fire tilgang på strøm, og de anslår at energiforbruket skal nidobles de neste 25 årene. For å dekke dette, legger de opp til blant annet 1,3 GW nye kullkraftverk. Det vil alene gi årlige utslipp på rundt 6 millioner tonn CO2 i året. Det er mer enn hele dagens norske personbilpark.

Norge har et langvarig og godt samarbeid med Mosambik. Tidligere i år startet Scatec Solar byggingen av et 40 MW solkraftverk i landet. Bak investeringen lå godt forarbeid fra norsk bistand til energiforvaltningen og til bygging av nett. Norfund bidro med finansiering, sammen med Verdensbanken og også norske KLP som privat investor. Prosjektet er et godt eksempel på hva som er mulig å få til i en kombinasjon av bistand, ulike offentlige virkemidler og private investeringer med forventninger om en rimelig avkastning målt mot risiko. Med støtte til å tilrettelegge for slike prosjekter, bør det være mulig å overbevise et land som Mosambik om at det vil være lønnsomt for dem å velge en framtid uten kull.

Modell for globalt initiativ.

Et slikt initiativ bør også kunne løftes opp i samarbeid med andre likesinnede land. Canada og Storbritannia lanserte i fjor et initiativ kalt «Powering Past Coal», der en rekke land forpliktet seg til å stanse utbygging av ny kullkraft og fase ut eksisterende kraftverk. Norge kunne slutte seg til initiativet, og bidratt til å bygge en felles verktøykasse av tiltak som utviklingsland som slutter seg til initiativet kunne få tilgang til.

Et slikt initiativ kunne også spre oppdatert kunnskap om hvor billig fornybare alternativer har blitt, som motsvar til presset fra kull-lobbyen som nå ser seg om etter alternative markeder når kull fases ut i Vesten.

Norge må ta sitt ansvar. 

Stockholm Environment Institute ga i sommer ut en rapport som konkluderte med at hvis vi legger historiske utslipp og økonomisk kapasitet til grunn, er Norges
totale ansvar for utslippskutt innen 2030 på hele 430 prosent, sammenlignet med 1990-nivå. Det betyr at Norge også er moralsk forpliktet til å også ta ansvar for kutt i land som har lavere ansvar for klimaendringene enn oss.

Det er ti år siden klimaforliket som satte i gang en storsatsning på å stanse ødeleggelsene av regnskogen. KrF bør i regjeringsforhandlingene kreve et nytt stort initiativ på lik linje med dette for å nå målet om å fase ut kullkraft. Norge har både kapital og kompetanse til å gå i første rekke i å bidra til at utviklingsland kan sikres en grønn vekst som ikke truer vårt felles klima.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Vidar Gander Skrindo

4 innlegg  36 kommentarer

Et bærekraftig energi-samarbeide

Publisert 2 måneder siden

Det er mange gode krefter som vil finne løsninger for bærekraftig energi. For KrF, Norge og Norden, vil det være fornuftig å aktivt delta i det europeiske samarbeide om en felles energi politikk. Kort oppsummert er de: https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_policy_of_the_European_Union

Kommentar #2

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Bør Svalbard bør fraflyttes ?

Publisert 2 måneder siden
Lisa Sivertsen. Gå til den siterte teksten.
KrF bør kreve at norsk klimapolitikk satser på å hjelpe utviklingsland til å bygge sin vekst på fornybar energi, og ikke kull.

For å redusere utslipp av evt. kullforbrenning på Svalbard, bør virksomheten forsynes med el-kraft fra Nord - Norge.  Jfr. elektrifiseringen fra land av olje og gassplattformene i Nordsjøen.

Med Norges store overskudd fra oljevirksomheten vil det være bærekraftig miljøpolitikk å kjøpe CO2 kvoter fra U-land. Norge er i posisjon til å bli Miljønasjon nr. 1 i verden. Vel å merke dersom subsidieringen av elbiler også opprettholdes.

1 liker  
Kommentar #3

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 2 måneder siden

Norge er da også, gjennom virksomheten på Svalbard, en kull produserende nasjon. Man bør jo derfor feie foran sin egen dør, før man feier for andres dør. Men å strekke el kabler fra norske fastland til Svalbard er en meget kostbar prosess og betyr legging over en lang avstand.

Når det gjelder Norges innsats i reduksjon av forurensende gasser, så er det begrenset hva vi kan gjøre. Vi har våre Statsbudsjetter å forholde oss til . Norge har ikke ubegrenset kapital til å oppfylle alle ønsker. Det er mange hensyn å ta. Subsidieringen av el-biler i Norge koster den norske Stat mange milliarder hvert år. Det kan ikke fortsette i lengden. Man må ta penger fra et sted, for å bygge/vedlikeholde/sikre norske veier. Dessuten, lille Norge kan ikke redde hele verden. Det er beregnet at det planlegges ca 790 kullkraftverk på verdens basis. For å erstatte disse med fornybar energi, vil koste uhorvelig mange penger, da de fleste av dem skal bli bygget i utviklingsland. Jeg tror det er kraftig overdrevet hva vårt land med vel 5 millioner mennesker kan utrette på global basis. Verden der ute er uendelig stor

Kommentar #4

Vidar Gander Skrindo

4 innlegg  36 kommentarer

Publisert 2 måneder siden

Kullkraft på Svalbard er neppe av praktiskbetydning for verdensmålet. Men siden området omtales, bør fokus settes på den virkelige store miljøsynd fra 60 tallet. All den radioaktivitet isen på Arktis fikk for et halvt århundre siden, smelter nå og vil forurense massivt.

Kort sagt detonerte Russland 224 atombomber, med sprengkraft 100 ganger all sprengkraft i WW2. Det tilsvarer en totalutslettende atomkrig i Nordpol-området. Tsar bomba, som ble detonert i ozonlaget, var 10 ganger større enn all sprengkraft i den andre verdenskrig.  http://en.wikipedia.org/wiki/Novaya_Zemlya#Nuclear_testing 

Man kan saktens undre på hvorfor omtale av den russiske miljøkatastrofe skal overskygges av kullkraft på Svalbard.

Siste innlegg

Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
rundt 1 time siden / 178 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
rundt 1 time siden / 284 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
rundt 2 timer siden / 138 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
rundt 2 timer siden / 47 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
rundt 4 timer siden / 92 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
rundt 4 timer siden / 61 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 4 timer siden / 676 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 4 timer siden / 160 visninger
Avsporing av abortdebatten
av
Steinar Steinkopf Sund
rundt 6 timer siden / 592 visninger
Bibelens Ufeilbarlighet
av
Øyvind Døvik
rundt 8 timer siden / 301 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81731 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44479 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35461 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28758 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22824 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22453 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21488 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20352 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19404 visninger

Lesetips

En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
rundt 2 timer siden / 138 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 4 timer siden / 676 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 4 timer siden / 160 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
1 dag siden / 118 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
1 dag siden / 218 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
1 dag siden / 42 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
2 dager siden / 103 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
2 dager siden / 165 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
2 dager siden / 358 visninger
Les flere

Siste innlegg

Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
rundt 1 time siden / 178 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
rundt 1 time siden / 284 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
rundt 2 timer siden / 138 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
rundt 2 timer siden / 47 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
rundt 4 timer siden / 92 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
rundt 4 timer siden / 61 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 4 timer siden / 676 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 4 timer siden / 160 visninger
Avsporing av abortdebatten
av
Steinar Steinkopf Sund
rundt 6 timer siden / 592 visninger
Bibelens Ufeilbarlighet
av
Øyvind Døvik
rundt 8 timer siden / 301 visninger
Les flere