Solveig Fiske

14

Overraskende kjønnsperspektiv

Publisert: 7. nov 2018 / 490 visninger.

Jeg har en kommentar til diskusjonen i kjølvannet av oppslag i Vårt Land i dag om boka til Trond Bakkevig og Tomm Kristiansen. Tittelen på boka, Da Gud skiftet mening, er spennende og sier mye om «hva som skjer når evangeliet møter vår tid.»

Det er imidlertid overraskende at to så progressive menn som Bakkevig og Kristiansen ikke har lagt vekt på dette med kjønnsperspektivet. Samtidig er det er krevende å skrive nærhistorie. Da ser man gjerne historien fra sitt ståsted og kan lett overse personer og organisasjoner som har betydd mye for utviklinga.  Jeg vil peke på tre forhold som har påvirket utviklinga i Den norske kirke.

Det første er betydningen av at det ble etablert en egen kvinnekonsulentstilling i Kirkerådet på slutten av 1970-tallet. Det å ha en egen kvinnekonsulentstilling ga legitimitet til å løfte frem og arbeide med kjønn og likestilling i liturgisaker og alle kirkepolitiske saker.

Det andre jeg vil løfte fram er betydningen av det økumeniske tiåret Churches in Solidarity with Women som Kirkenes Verdensråd stod bak fra 1988-1998. Jeg tror ikke vi hadde fått Nordens første kvinne som biskop uten satsingen på det økumeniske tiåret; Kirker i solidaritet med kvinner. Det at Kirkemøtet gikk inn for det økumeniske tiåret og satte opp delmål som å øke kvinnerepresentasjonen i Den norske kirkes lederskap, innbefattet å få kvinner som biskoper, la grunnlaget for at Rosemarie Køhn ble biskop i 1993. Hennes inntreden blant biskopene og i offentligheten har påvirket utviklingen i Den norske kirke og samfunnet kanskje mer enn mange utredninger og vedtak, ved at hun ble et samlende symbol og at mange slik fikk forsterket sin tilhørighet til kirken ved hennes bispegjerning. Jeg er klar over at hun er nevnt i boka. Det jeg understreker her er betydningen av det økumeniske tiåret, Kirker i solidaritet med kvinner.

Det tredje jeg vil framheve er Norsk kvinnelig teologforenings innsats. Ved faglig arbeid, god kontakt med politiske miljøer og klar tale, har NKTF fått gjennomslag i viktige kirkepolitiske saker eksempelvis slik som regelverket for nominasjon av biskop.

Ikke minst vil jeg understreke Norsk kvinnelig teologforenings rolle med hensyn til etableringen av Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep og opprettelsen av et professorat i feministteologi ved Teologisk fakultet ved universitetet i Oslo.

Det er en øvelse å se de ulike kraftmiljøer, enkeltpersoner og organisasjoner som har påvirket utviklingen. Det har vært og er mange kvinner som har utgjort en forskjell i Mellomkirkelig råd, Kirkemøtet og Kirkerådet. Kanskje vi skal samle oss å skrive om dette?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Siste innlegg

Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
42 minutter siden / 118 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
rundt 1 time siden / 239 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
rundt 1 time siden / 123 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
rundt 2 timer siden / 43 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
rundt 3 timer siden / 89 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
rundt 3 timer siden / 58 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 4 timer siden / 581 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 4 timer siden / 154 visninger
Avsporing av abortdebatten
av
Steinar Steinkopf Sund
rundt 6 timer siden / 592 visninger
Bibelens Ufeilbarlighet
av
Øyvind Døvik
rundt 8 timer siden / 297 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81724 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44478 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35458 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28758 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22824 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22452 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21485 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20352 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19403 visninger

Lesetips

En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
rundt 1 time siden / 123 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 4 timer siden / 581 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 4 timer siden / 154 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
1 dag siden / 118 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
1 dag siden / 212 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
1 dag siden / 42 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
2 dager siden / 103 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
2 dager siden / 165 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
2 dager siden / 358 visninger
Les flere

Siste innlegg

Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
42 minutter siden / 118 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
rundt 1 time siden / 239 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
rundt 1 time siden / 123 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
rundt 2 timer siden / 43 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
rundt 3 timer siden / 89 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
rundt 3 timer siden / 58 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 4 timer siden / 581 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 4 timer siden / 154 visninger
Avsporing av abortdebatten
av
Steinar Steinkopf Sund
rundt 6 timer siden / 592 visninger
Bibelens Ufeilbarlighet
av
Øyvind Døvik
rundt 8 timer siden / 297 visninger
Les flere