Solveig Fiske

14

Overraskende kjønnsperspektiv

Publisert: 7. nov 2018  /  209 visninger.

Jeg har en kommentar til diskusjonen i kjølvannet av oppslag i Vårt Land i dag om boka til Trond Bakkevig og Tomm Kristiansen. Tittelen på boka, Da Gud skiftet mening, er spennende og sier mye om «hva som skjer når evangeliet møter vår tid.»

Det er imidlertid overraskende at to så progressive menn som Bakkevig og Kristiansen ikke har lagt vekt på dette med kjønnsperspektivet. Samtidig er det er krevende å skrive nærhistorie. Da ser man gjerne historien fra sitt ståsted og kan lett overse personer og organisasjoner som har betydd mye for utviklinga.  Jeg vil peke på tre forhold som har påvirket utviklinga i Den norske kirke.

Det første er betydningen av at det ble etablert en egen kvinnekonsulentstilling i Kirkerådet på slutten av 1970-tallet. Det å ha en egen kvinnekonsulentstilling ga legitimitet til å løfte frem og arbeide med kjønn og likestilling i liturgisaker og alle kirkepolitiske saker.

Det andre jeg vil løfte fram er betydningen av det økumeniske tiåret Churches in Solidarity with Women som Kirkenes Verdensråd stod bak fra 1988-1998. Jeg tror ikke vi hadde fått Nordens første kvinne som biskop uten satsingen på det økumeniske tiåret; Kirker i solidaritet med kvinner. Det at Kirkemøtet gikk inn for det økumeniske tiåret og satte opp delmål som å øke kvinnerepresentasjonen i Den norske kirkes lederskap, innbefattet å få kvinner som biskoper, la grunnlaget for at Rosemarie Køhn ble biskop i 1993. Hennes inntreden blant biskopene og i offentligheten har påvirket utviklingen i Den norske kirke og samfunnet kanskje mer enn mange utredninger og vedtak, ved at hun ble et samlende symbol og at mange slik fikk forsterket sin tilhørighet til kirken ved hennes bispegjerning. Jeg er klar over at hun er nevnt i boka. Det jeg understreker her er betydningen av det økumeniske tiåret, Kirker i solidaritet med kvinner.

Det tredje jeg vil framheve er Norsk kvinnelig teologforenings innsats. Ved faglig arbeid, god kontakt med politiske miljøer og klar tale, har NKTF fått gjennomslag i viktige kirkepolitiske saker eksempelvis slik som regelverket for nominasjon av biskop.

Ikke minst vil jeg understreke Norsk kvinnelig teologforenings rolle med hensyn til etableringen av Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep og opprettelsen av et professorat i feministteologi ved Teologisk fakultet ved universitetet i Oslo.

Det er en øvelse å se de ulike kraftmiljøer, enkeltpersoner og organisasjoner som har påvirket utviklingen. Det har vært og er mange kvinner som har utgjort en forskjell i Mellomkirkelig råd, Kirkemøtet og Kirkerådet. Kanskje vi skal samle oss å skrive om dette?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ditt ubotferdige hjerte
av
Håvard Nyhus
25 dager siden / 2664 visninger
Uten skam
av
Liv Osnes Dalbakken
14 dager siden / 2515 visninger
Den uønskede debatten
av
Berit Hustad Nilsen
rundt 1 måned siden / 2482 visninger
Før døden skiller oss ad
av
Ingrid Nyhus
7 dager siden / 2305 visninger
Monica Mæland, sover du?
av
Linn Slette
29 dager siden / 1905 visninger
Tåkefyrster i skoddeheimen
av
Jarle Mong
rundt 1 måned siden / 1597 visninger
Kristen gutt-syndromet
av
Merete Thomassen
1 dag siden / 1596 visninger
Uttalelsen er et veiskille
av
Gyrid Gunnes
28 dager siden / 1444 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere