Solveig Fiske

14    0

Overraskende kjønnsperspektiv

Publisert: 7. nov 2018 / 477 visninger.

Jeg har en kommentar til diskusjonen i kjølvannet av oppslag i Vårt Land i dag om boka til Trond Bakkevig og Tomm Kristiansen. Tittelen på boka, Da Gud skiftet mening, er spennende og sier mye om «hva som skjer når evangeliet møter vår tid.»

Det er imidlertid overraskende at to så progressive menn som Bakkevig og Kristiansen ikke har lagt vekt på dette med kjønnsperspektivet. Samtidig er det er krevende å skrive nærhistorie. Da ser man gjerne historien fra sitt ståsted og kan lett overse personer og organisasjoner som har betydd mye for utviklinga.  Jeg vil peke på tre forhold som har påvirket utviklinga i Den norske kirke.

Det første er betydningen av at det ble etablert en egen kvinnekonsulentstilling i Kirkerådet på slutten av 1970-tallet. Det å ha en egen kvinnekonsulentstilling ga legitimitet til å løfte frem og arbeide med kjønn og likestilling i liturgisaker og alle kirkepolitiske saker.

Det andre jeg vil løfte fram er betydningen av det økumeniske tiåret Churches in Solidarity with Women som Kirkenes Verdensråd stod bak fra 1988-1998. Jeg tror ikke vi hadde fått Nordens første kvinne som biskop uten satsingen på det økumeniske tiåret; Kirker i solidaritet med kvinner. Det at Kirkemøtet gikk inn for det økumeniske tiåret og satte opp delmål som å øke kvinnerepresentasjonen i Den norske kirkes lederskap, innbefattet å få kvinner som biskoper, la grunnlaget for at Rosemarie Køhn ble biskop i 1993. Hennes inntreden blant biskopene og i offentligheten har påvirket utviklingen i Den norske kirke og samfunnet kanskje mer enn mange utredninger og vedtak, ved at hun ble et samlende symbol og at mange slik fikk forsterket sin tilhørighet til kirken ved hennes bispegjerning. Jeg er klar over at hun er nevnt i boka. Det jeg understreker her er betydningen av det økumeniske tiåret, Kirker i solidaritet med kvinner.

Det tredje jeg vil framheve er Norsk kvinnelig teologforenings innsats. Ved faglig arbeid, god kontakt med politiske miljøer og klar tale, har NKTF fått gjennomslag i viktige kirkepolitiske saker eksempelvis slik som regelverket for nominasjon av biskop.

Ikke minst vil jeg understreke Norsk kvinnelig teologforenings rolle med hensyn til etableringen av Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep og opprettelsen av et professorat i feministteologi ved Teologisk fakultet ved universitetet i Oslo.

Det er en øvelse å se de ulike kraftmiljøer, enkeltpersoner og organisasjoner som har påvirket utviklingen. Det har vært og er mange kvinner som har utgjort en forskjell i Mellomkirkelig råd, Kirkemøtet og Kirkerådet. Kanskje vi skal samle oss å skrive om dette?

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Eddie Whyte kommenterte på
Ambassadør Roth, femti år er nok!
4 minutter siden / 401 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
5 minutter siden / 5793 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Ambassadør Roth, femti år er nok!
25 minutter siden / 401 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Du skal ikke stjele Det gamle testamentet
35 minutter siden / 1517 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Ambassadør Roth, femti år er nok!
rundt 1 time siden / 401 visninger
Roger Johnsen kommenterte på
KrFs skjebnesvangre veivalg - et svik mot de svake i samfunnet
rundt 1 time siden / 840 visninger
Håvard Nyhus kommenterte på
La rett gå for nåde
rundt 1 time siden / 161 visninger
Roger Johnsen kommenterte på
KrF ble styrt inn i høyrefellen
rundt 1 time siden / 810 visninger
Tore Olsen kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
rundt 1 time siden / 994 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
rundt 1 time siden / 5793 visninger
Les flere