Anders Breidlid

13

KrFs tapte sjanse – og sjel?

KrF har mistet en av sine beste ledere gjennom tidene, og KrF har i samme åndedrag tapt sin sjel til høyrekreftenes mest liberalistiske ideer.

Publisert: 7. nov 2018 / 1357 visninger.

Skrevet av Anders Breidlid, Professor OsloMet og Jan Johnsen, Førsteamanuensis, OsloMet 

Mange medlemmer i KrF følte det som om toget forlot stasjonen på fredag uten å få være med da partiet valgte å slutte seg til Solberg-regjeringen.

En partileder hadde pekt ut en ny kurs med vekt på solidaritet, likhet og et mer rettferdig samfunn, men ble motarbeidet og imøtegått av sine nærmeste medarbeidere for åpen scene.

Dette er sjelden kost. Mange i og utenfor KrF hadde håpet på at partiet kunne danne en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Dette er partier som mange føler de deler verdier og grunnsyn med. Men det skjedde som kjent ikke.

Pinlig for partiet. Vi deler fullt og helt oppfatningen til tidligere nestleder Odd Anders With som sier til NTB at dette er pinlig for partiet, nemlig at flertallet på landsmøtet stemte for å hestehandle med Frp og det liberalistiske Venstre foruten et Høyre med majoriteten på den liberalistiske siden.

At vedtaket innebærer et løftebrudd om aldri å gå inn i en regjering med Frp, er bare en av de alvorlige sidene ved dette vedtaket. Det blå flertallsvedtaket innebærer et ja til en ideologi som på de fleste områder står langt fra KrFs grunnsyn, og blåsidens mantra om at de kristne grunnverdiene forsvares bedre til høyre står ikke til troende. Solbergs innblanding i KrFs indre debatt om å «love å vurdere sider ved dagens abortlov» har vakt sterke negative reaksjoner i Frp og Venstre, og blant mange i Høyre.

Ropstads retorikk om at abortloven vil kunne endres om KrF trer inn i en høyreregjering var et tvilsomt spill for å vinne maktkampen. Som Morgenbladet skriver: «Hvis KrF hadde fulgt lederens råd og gått til venstre sammen med Senterpartiet, ville de to partiene sammen hatt en sjanse til å få Arbeiderpartiet med seg på justeringer av dagens lov, helt nødvendige oppdateringer som man ikke må være kristenkonservativ for å stille seg bak.»

Morgenbladet har rett. Nå vil Senterpartiets Kjersti Poppe fremme forslag om å stoppe tvillingabort i Stortinget, og kommer altså Solberg og Ropstad i forkjøpet.

Skattelettelser. Når Ropstad ikke har mer å hente på abortsaken, er spørsmålet hvilke andre kristne verdier Høyreregjeringen forsvarer bedre enn venstresiden? Frp og Sylvi Listhaugs rabiate angrep på Hareides syn på innvandring?

Skattelettelsene for de rike og dermed enda større ulikhet i samfunnet (se SSBs siste rapport)? Røe Isaksens skroting av kvoteordningen som gjør at det økonomisk umulig for afrikanske studenter til Norge for å studere? Eller Norad-reformen som bistandsfolket og KrF er sterkt imot og som vil kunne bidra til at den faglige bistandskompetansen forvitrer? Eller utflagging av arbeidsplassene? Eller privatisering av jernbanen? Lista kunne gjøres atskillig lenger.

Høyreregjeringens ideologiske kurs peker overhodet ikke i retning av et tettere og varmere samfunn, slik Hareide ønsket seg. Vi mener at de verdiene kristenarven, som kan føres langt tilbake til for eksempel Hans Nielsen Hauge, solidaritetstanken i arbeiderbevegelsen og bondesamfunnets vektlegging på ressursutnytting og opplysning som kan føres tilbake til Grundtvigs folkeopplysningsideer, er verdier som i dag burde være sentrale i KrF.

Går ned. Dessverre har partiet nå bundet seg til masten på en båt som ikke vil få mer vind i seilene. Tvert imot er vi redd for at skuta snart går på grunn med det nåværende mannskapet. At det er sterke reaksjoner på rød side når det gjelder blås kamp for å vinne landsmøtedelegatene er forståelig og berettiget, og det er grunn til å stille store spørsmålstegn ved Bollestads og Ropstads opptreden i dette maktspillet. At Ropstad nå ser ut til å være villig til å forhandle om sitt abortstandpunkt forsterker inntrykket av Ropstad som en maktpolitiker som har brukt de fleste midler for å vinne kampen internt i Kr F, selv om Hareide omtaler ham i sjenerøse ordelag.

På den røde siden er det mange som reagerer som Morten Halling i Oppland KrF som sier følgende til VG: «I første omgang vil jeg ta farvel med mine verv. Hvis vi faktisk går i regjering med Frp, vil det nok bli utmelding. Jeg kan ikke stå på stand for KrF, og møte de velgerne vi lovte å ikke gå i regjering med Frp.»

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Vidar Gander Skrindo

4 innlegg  36 kommentarer

KrF finner seg selv

Publisert 2 måneder siden

KrF er i ferd med å finne seg selv. Det i seg selv er en stor seier. 

I denne første fase har KrF erkjent at det er demokratisk. Siden folkepartiet har erkjent at dette, har det også erkjent at det er ikke romersk katolsk eller moskva ortodoks – med den fjernstyring det forplikter.

Nå som KrF har erkjent at de er statsborgere og ikke statsarbeidere, kan samarbeidet med andre demokratiske partier gjenopptas. Den jaglandske grøftekjøring er forbi og veien kan gjenfinnes. 

KrF har startet en utfordrende og lang prosess med å revurdere virkeligheter - som denne fjerde industrielle revolusjon endrer. Det gir mange store verdivalg for dette århundredes generasjoner.

2 liker  
Kommentar #2

Rune Holt

10 innlegg  11104 kommentarer

Utopi.

Publisert 2 måneder siden
Anders Breidlid. Gå til den siterte teksten.
Ropstads retorikk om at abortloven vil kunne endres om KrF trer inn i en høyreregjering var et tvilsomt spill for å vinne maktkampen. Som Morgenbladet skriver: «Hvis KrF hadde fulgt lederens råd og gått til venstre sammen med Senterpartiet, ville de to partiene sammen hatt en sjanse til å få Arbeiderpartiet med seg på justeringer av dagens lov, helt nødvendige oppdateringer som man ikke må være kristenkonservativ for å stille seg bak.»

Breidlid bør snarest sjekke de reaksjonene som har kommet fra f.eks Brundtland og mange flere både fra Ap og Sv ang. abortspørsmålet.
Hvis han tror at Krf ville vinne frem mot selve abortens mødre og fedre lever han i et drømmeland.
Som et eks har nå Siv Jensen sagt at Frp vil stille sine representanter fritt i  avstemning om abortspørsmål.


1 liker  
Kommentar #3

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 2 måneder siden

Dette er da en tøvete og unyansert artikkel som trenger litt korreks. Dette angrepet på Ropstad er besynderlig. Var det han som startet denne prosessen ? Var det ikke Hareide selv som satte igang dette sirkuset ? Kunne ikke Krf hatt samme posisjon som ble forespeilet ved valget. Støtte til Solberg regjeringen fra sak til sak ? Hareide har gjort en stor tabbe. Han satte i gang denne prosessen på helt feil tidspunkt. Hvorfor sa han ikke allerede før forrige valg at han egentlig ønsket en Støre regjering ? Kunne han ikke da vente med denne prosessen til neste Stortingsvalg ? Ærlighet er som kjent en dyd !

Hareide hadde ikke grunnfestet sitt standpunkt i de nødvendige organer innen partiet. Han fikk jo som kjent både sine to nestledere mot seg, samt Syvertsen, samt Krfu samt sine kjernevelgere. Så dette var da et sololøp fra Hareides  side. Det måtte bare gå galt. Ett år inn i en ny Stortingsperiode like før forhandlingene for Statsbudsjettet.  Følgene ble et dypt splittet parti, med steile fronter og dype sår. Det har ikke et 4% parti råd til. Hvorfor hadde dette slikt et hastverk , plutselig.? Ble Hareide nervøs på grunn av  de dårlige galluper for partiet ? 

Vi ser av en nylig måling som viser at 70% av Krf velgerne ønsker seg i regjering med H/V/Frp. Høyresiden er altså langt sterkere enn venstresiden, som da er blitt marginalisert.

Og dessuten. En Krf/Ap/Sp regjering ville være en mindretallsregjering avhengig av støtte fra SV for å få igjennom sine budsjetter. Et antikristelig parti som ønsker en sosialistisk stat. Med en helt annen ideologi en Krf. Hvorfor utelater Hareide dette ?. Hvorfor utelater Breidlid dette ? Med hensikt ? Eller blir det for ubehagelig å forholde seg til støtte fra SV?

Så  Breidlid. Hvorfor retter du da kritikken din mot Ropstad og ikke mot Hareide, som står ansvarlig for hele denne prosessen ? Du retter skytset mot feil hold. Hareide har vist seg å ikke være en god leder. En god leder virker samlende, og ikke splittende. Krf er splittet og høyresiden har vunnet. Det er ingenting å sutre for på venstresiden i Krf. Den siden kan sikkert bare dreie enda mer mot venstre. Der er det jo flere partier som er mer enn villige til å ta imot dem.

Siste innlegg

Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
8 minutter siden / 1 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
28 minutter siden / 129 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
36 minutter siden / 55 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
rundt 1 time siden / 38 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
rundt 3 timer siden / 82 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
rundt 3 timer siden / 53 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 3 timer siden / 484 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 3 timer siden / 143 visninger
Avsporing av abortdebatten
av
Steinar Steinkopf Sund
rundt 5 timer siden / 566 visninger
Bibelens Ufeilbarlighet
av
Øyvind Døvik
rundt 7 timer siden / 287 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81717 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44477 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35457 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28757 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22824 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22452 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21479 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20352 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19402 visninger

Lesetips

En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
36 minutter siden / 55 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 3 timer siden / 484 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 3 timer siden / 143 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
1 dag siden / 118 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
1 dag siden / 201 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
1 dag siden / 42 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
2 dager siden / 103 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
2 dager siden / 165 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
2 dager siden / 358 visninger
Les flere

Siste innlegg

Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
8 minutter siden / 1 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
28 minutter siden / 129 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
36 minutter siden / 55 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
rundt 1 time siden / 38 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
rundt 3 timer siden / 82 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
rundt 3 timer siden / 53 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 3 timer siden / 484 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 3 timer siden / 143 visninger
Avsporing av abortdebatten
av
Steinar Steinkopf Sund
rundt 5 timer siden / 566 visninger
Bibelens Ufeilbarlighet
av
Øyvind Døvik
rundt 7 timer siden / 287 visninger
Les flere