Anders Breidlid

14

KrFs tapte sjanse – og sjel?

KrF har mistet en av sine beste ledere gjennom tidene, og KrF har i samme åndedrag tapt sin sjel til høyrekreftenes mest liberalistiske ideer.

Publisert: 7. nov 2018  /  299 visninger.

Skrevet av Anders Breidlid, Professor OsloMet og Jan Johnsen, Førsteamanuensis, OsloMet 

Mange medlemmer i KrF følte det som om toget forlot stasjonen på fredag uten å få være med da partiet valgte å slutte seg til Solberg-regjeringen.

En partileder hadde pekt ut en ny kurs med vekt på solidaritet, likhet og et mer rettferdig samfunn, men ble motarbeidet og imøtegått av sine nærmeste medarbeidere for åpen scene.

Dette er sjelden kost. Mange i og utenfor KrF hadde håpet på at partiet kunne danne en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Dette er partier som mange føler de deler verdier og grunnsyn med. Men det skjedde som kjent ikke.

Pinlig for partiet. Vi deler fullt og helt oppfatningen til tidligere nestleder Odd Anders With som sier til NTB at dette er pinlig for partiet, nemlig at flertallet på landsmøtet stemte for å hestehandle med Frp og det liberalistiske Venstre foruten et Høyre med majoriteten på den liberalistiske siden.

At vedtaket innebærer et løftebrudd om aldri å gå inn i en regjering med Frp, er bare en av de alvorlige sidene ved dette vedtaket. Det blå flertallsvedtaket innebærer et ja til en ideologi som på de fleste områder står langt fra KrFs grunnsyn, og blåsidens mantra om at de kristne grunnverdiene forsvares bedre til høyre står ikke til troende. Solbergs innblanding i KrFs indre debatt om å «love å vurdere sider ved dagens abortlov» har vakt sterke negative reaksjoner i Frp og Venstre, og blant mange i Høyre.

Ropstads retorikk om at abortloven vil kunne endres om KrF trer inn i en høyreregjering var et tvilsomt spill for å vinne maktkampen. Som Morgenbladet skriver: «Hvis KrF hadde fulgt lederens råd og gått til venstre sammen med Senterpartiet, ville de to partiene sammen hatt en sjanse til å få Arbeiderpartiet med seg på justeringer av dagens lov, helt nødvendige oppdateringer som man ikke må være kristenkonservativ for å stille seg bak.»

Morgenbladet har rett. Nå vil Senterpartiets Kjersti Poppe fremme forslag om å stoppe tvillingabort i Stortinget, og kommer altså Solberg og Ropstad i forkjøpet.

Skattelettelser. Når Ropstad ikke har mer å hente på abortsaken, er spørsmålet hvilke andre kristne verdier Høyreregjeringen forsvarer bedre enn venstresiden? Frp og Sylvi Listhaugs rabiate angrep på Hareides syn på innvandring?

Skattelettelsene for de rike og dermed enda større ulikhet i samfunnet (se SSBs siste rapport)? Røe Isaksens skroting av kvoteordningen som gjør at det økonomisk umulig for afrikanske studenter til Norge for å studere? Eller Norad-reformen som bistandsfolket og KrF er sterkt imot og som vil kunne bidra til at den faglige bistandskompetansen forvitrer? Eller utflagging av arbeidsplassene? Eller privatisering av jernbanen? Lista kunne gjøres atskillig lenger.

Høyreregjeringens ideologiske kurs peker overhodet ikke i retning av et tettere og varmere samfunn, slik Hareide ønsket seg. Vi mener at de verdiene kristenarven, som kan føres langt tilbake til for eksempel Hans Nielsen Hauge, solidaritetstanken i arbeiderbevegelsen og bondesamfunnets vektlegging på ressursutnytting og opplysning som kan føres tilbake til Grundtvigs folkeopplysningsideer, er verdier som i dag burde være sentrale i KrF.

Går ned. Dessverre har partiet nå bundet seg til masten på en båt som ikke vil få mer vind i seilene. Tvert imot er vi redd for at skuta snart går på grunn med det nåværende mannskapet. At det er sterke reaksjoner på rød side når det gjelder blås kamp for å vinne landsmøtedelegatene er forståelig og berettiget, og det er grunn til å stille store spørsmålstegn ved Bollestads og Ropstads opptreden i dette maktspillet. At Ropstad nå ser ut til å være villig til å forhandle om sitt abortstandpunkt forsterker inntrykket av Ropstad som en maktpolitiker som har brukt de fleste midler for å vinne kampen internt i Kr F, selv om Hareide omtaler ham i sjenerøse ordelag.

På den røde siden er det mange som reagerer som Morten Halling i Oppland KrF som sier følgende til VG: «I første omgang vil jeg ta farvel med mine verv. Hvis vi faktisk går i regjering med Frp, vil det nok bli utmelding. Jeg kan ikke stå på stand for KrF, og møte de velgerne vi lovte å ikke gå i regjering med Frp.»

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Vidar Gander Skrindo

5 innlegg  36 kommentarer

KrF finner seg selv

Publisert 4 måneder siden

KrF er i ferd med å finne seg selv. Det i seg selv er en stor seier. 

I denne første fase har KrF erkjent at det er demokratisk. Siden folkepartiet har erkjent at dette, har det også erkjent at det er ikke romersk katolsk eller moskva ortodoks – med den fjernstyring det forplikter.

Nå som KrF har erkjent at de er statsborgere og ikke statsarbeidere, kan samarbeidet med andre demokratiske partier gjenopptas. Den jaglandske grøftekjøring er forbi og veien kan gjenfinnes. 

KrF har startet en utfordrende og lang prosess med å revurdere virkeligheter - som denne fjerde industrielle revolusjon endrer. Det gir mange store verdivalg for dette århundredes generasjoner.

2 liker  
Kommentar #2

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Utopi.

Publisert 4 måneder siden
Anders Breidlid. Gå til den siterte teksten.
Ropstads retorikk om at abortloven vil kunne endres om KrF trer inn i en høyreregjering var et tvilsomt spill for å vinne maktkampen. Som Morgenbladet skriver: «Hvis KrF hadde fulgt lederens råd og gått til venstre sammen med Senterpartiet, ville de to partiene sammen hatt en sjanse til å få Arbeiderpartiet med seg på justeringer av dagens lov, helt nødvendige oppdateringer som man ikke må være kristenkonservativ for å stille seg bak.»

Breidlid bør snarest sjekke de reaksjonene som har kommet fra f.eks Brundtland og mange flere både fra Ap og Sv ang. abortspørsmålet.
Hvis han tror at Krf ville vinne frem mot selve abortens mødre og fedre lever han i et drømmeland.
Som et eks har nå Siv Jensen sagt at Frp vil stille sine representanter fritt i  avstemning om abortspørsmål.


1 liker  
Kommentar #3

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Dette er da en tøvete og unyansert artikkel som trenger litt korreks. Dette angrepet på Ropstad er besynderlig. Var det han som startet denne prosessen ? Var det ikke Hareide selv som satte igang dette sirkuset ? Kunne ikke Krf hatt samme posisjon som ble forespeilet ved valget. Støtte til Solberg regjeringen fra sak til sak ? Hareide har gjort en stor tabbe. Han satte i gang denne prosessen på helt feil tidspunkt. Hvorfor sa han ikke allerede før forrige valg at han egentlig ønsket en Støre regjering ? Kunne han ikke da vente med denne prosessen til neste Stortingsvalg ? Ærlighet er som kjent en dyd !

Hareide hadde ikke grunnfestet sitt standpunkt i de nødvendige organer innen partiet. Han fikk jo som kjent både sine to nestledere mot seg, samt Syvertsen, samt Krfu samt sine kjernevelgere. Så dette var da et sololøp fra Hareides  side. Det måtte bare gå galt. Ett år inn i en ny Stortingsperiode like før forhandlingene for Statsbudsjettet.  Følgene ble et dypt splittet parti, med steile fronter og dype sår. Det har ikke et 4% parti råd til. Hvorfor hadde dette slikt et hastverk , plutselig.? Ble Hareide nervøs på grunn av  de dårlige galluper for partiet ? 

Vi ser av en nylig måling som viser at 70% av Krf velgerne ønsker seg i regjering med H/V/Frp. Høyresiden er altså langt sterkere enn venstresiden, som da er blitt marginalisert.

Og dessuten. En Krf/Ap/Sp regjering ville være en mindretallsregjering avhengig av støtte fra SV for å få igjennom sine budsjetter. Et antikristelig parti som ønsker en sosialistisk stat. Med en helt annen ideologi en Krf. Hvorfor utelater Hareide dette ?. Hvorfor utelater Breidlid dette ? Med hensikt ? Eller blir det for ubehagelig å forholde seg til støtte fra SV?

Så  Breidlid. Hvorfor retter du da kritikken din mot Ropstad og ikke mot Hareide, som står ansvarlig for hele denne prosessen ? Du retter skytset mot feil hold. Hareide har vist seg å ikke være en god leder. En god leder virker samlende, og ikke splittende. Krf er splittet og høyresiden har vunnet. Det er ingenting å sutre for på venstresiden i Krf. Den siden kan sikkert bare dreie enda mer mot venstre. Der er det jo flere partier som er mer enn villige til å ta imot dem.

Mest leste siste måned

Ditt ubotferdige hjerte
av
Håvard Nyhus
25 dager siden / 2657 visninger
Uten skam
av
Liv Osnes Dalbakken
14 dager siden / 2511 visninger
Den uønskede debatten
av
Berit Hustad Nilsen
rundt 1 måned siden / 2471 visninger
Før døden skiller oss ad
av
Ingrid Nyhus
7 dager siden / 2296 visninger
Monica Mæland, sover du?
av
Linn Slette
29 dager siden / 1904 visninger
Tåkefyrster i skoddeheimen
av
Jarle Mong
rundt 1 måned siden / 1589 visninger
Uttalelsen er et veiskille
av
Gyrid Gunnes
28 dager siden / 1437 visninger
Kristen gutt-syndromet
av
Merete Thomassen
1 dag siden / 1408 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere