Spaltist Joav Melchior

Rabbiner

Med lov skal landet bygges

Det er vår felles oppgave å sikre at umoralen ikke får noe ­institusjonelt feste i vår midte.

Publisert: 5. nov 2018

Siste ukens angrep på synagogen i Pittsburgh har medført dyp sorg i det jødiske fellesskapet. Kondolansene og den sterke støtten som kom fra hele verden, uten etniske og ­religiøse grenser, gir trøst og håp. Samtidig er det viktig å eksponere ideologien som står bak morderen og hans støttespillere.

LES OGSÅ: Ikke overrasket av synagogeangrep

Syndet grovt mot Herren. 

Første mose­bok forteller oss om ødeleggelsen av ­Sodoma. Sodoma var en by der mennesker «var onde og syndet grovt mot Herren». Fortellingen om englene i kapitel 19 er et godt eksempel på hvor grove syndene i Sodoma var. Lot tilbyr gjestene å ta dem med hjem og å stelle dem, men i stedet insisterer de på å sove ute i gaten. Hvorfor? Fordi loven angivelig forbyr gjestfrihet. Etter at Lot overtaler dem, kommer mennene i Sodoma – unge og gamle – og krever at han sender ut gjestene så de kan gjennomføre sin rett til å voldta dem.

Det var altså ikke bare de kriminelle som gjorde urett. Det var alle – med
ledere og dommere i spissen. Alle mente de at det var forbudt å gi beskyttelse til gjester og at alle hadde rett til å voldta og utnytte fremmede som kom til byen. Alt sammen med henvisning til Loven.

Ikke med ulov øde.

Lover gir oss en trygg ramme og beskriver våre rettig­heter, forpliktelser og felles verdier. Dette beskrives fint i det gamle sitatet fra Frosta­tingsloven: «Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov øde». Men den samme loven som bygger opp et samfunn kan også være den som ødelegger det. I ­Sodoma fantes det ikke lenger ti rett­ferdige mennesker fordi alle fulgte en lov som var umoralsk.

Så vil noen innvende at sånne historier er eldgamle og tilhører en fjern fortid, men det er ikke mer en 75 år siden det tyske naziregimet gjenskapte Sodomas synder, og tok dem til et nytt bunnivå.

Raskt etter at nazistene kom til makten begynte isoleringen og diskrimineringen av jødene. Etter et par år med økonomisk og kulturell boikott av jødene kom ­Nürnberglovene som lovfestet anti­semittismen i alle samfunnslivets fasetter. I november-pogromen (krystallnatten) for 80 år siden, – natten mellom 9. og 
10. november 1938 – ble angrepene på jødene nedskrevet i lov.

LES OGSÅ: Muslmer i USA samler inn penger til ofre etter masseangrep på jøder

Den nye ordenen. 

1.400 synagoger og 7.500 butikker ble ødelagt, flere jøder ble myrdet og 30.000 ble satt i konsentrasjonsleir. Politiet og brannvesenet passet på den nye «ordenen» og sikret at brannen fra synagogene ikke spredde seg til ikke-jødisk eiendom. I etterkant fikk ­jødene skylden for angrepet og ble pålagt felles bot på én milliard mark.

Dessverre stoppet ikke nazistenes urett med november-pogromen, det var bare begynnelsen. Undertrykkelsen ble verre og også rettet mot andre svake og utsatte grupper, til og med funksjonshemmede. Valgte noen å hjelpe – kanskje bare ved å gi sitt medmenneske en brødskive – ble de av loven definert som forbrytere som fortjente straff.

Han hater jøder. 

Siste ukens angrep på synagogen i Pittsburgh var det verste antisemittiske angrepet i USAs historie. Angrepet minner oss om at den nazistiske
ideologien ikke kun er fortid. ­Robert Bowers angrep fordi han hater jøder og alle fremmede. Han utalte selv at han ikke kunne tåle jødiske organisasjoner som HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society) som gir bistand og humanitær hjelp til flyktninger.

Morderens sodomittiske og nazistiske ideologi har heldigvis ikke noen fester i makten og lovgivningen. Det er han som er forbryteren og som blir straffet etter loven. Det er vår felles oppgave å sikre at denne typen ideologi ikke får noe som helst feste i vår midte.

LES OGSÅ: Frykter et lignende angrep i Norge

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Geir Wigdel

17 innlegg  2088 kommentarer

Om en følger

Publisert 5 måneder siden

Melchiors resonnement, men bytter ut jøder med skolebarn, hvor mye større er ikke da sviket mot disse? Hatet mot og samfunnets svik mot denne gruppen må være voldsomt. For selv om angrepet mot synagogen var grusomt og tragisk, er det i sannhetens navn ganske beskjedent i forhold til ofrene ved skolemassakrer. Både den nasjonale og internasjonale reaksjon for å forhindre slik meningsløs vold mot uskyldige skolebarn, bør stå i forhold til problemets omfang.

Jeg stusser forresten ved Melchiors kobling av "sodomittisk og nazistisk" ideologi. Den vanlige oppfatningen av begrepet sodomi er at det betegner avvikende eller pervers seksuell adferd, noe nazistisk ideologi tar sterk avstand fra. Nazi-tyskland forfulgte da også seksuelle "avvikere" på linje med andre "undermennesker".

Selve uttrykket sodomi stammer selvsagt fra fortellingen om ødeleggelsen av byen Sodoma, der visstnok seksuell løssloppenhet hadde nådd store høyder. Melchior setter fortellingen i sammenheng med hvordan fremmede bør, og ikke bør, behandles. Om bibelens fortelling, som framstår som mytologisk, har en reell bakgrunn så er den et eksempel på fremmed infiltrasjon før erobring. "Englene" blir da agenter fra en fremmed makt som utveksler verdifull informasjon med Lot. Deretter blir byen brent og ødelagt, mens Lot (og agentene) lykkes med å komme unna.

Kommentar #2

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Jeg stusser ved din avsporing av debatten 

4 liker  
Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Uansett

Publisert 5 måneder siden

Uansett hvordan man forstår skilnaden mellom rett og urett som jeg tror denne tråden skulle handle om, så forstår en det mye bedre i en større sammenheng dersom man leser Esek.16? Der tas det opp både sodomi og eventuelle uoverensstemmelser om hva som gjenstår i rett og gal oppbygging av land?

1 liker  
Kommentar #4

Geir Wigdel

17 innlegg  2088 kommentarer

Synes ikke Øye

Publisert 5 måneder siden

bringer debatten videre verken i ny eller gammel form. Jeg prøvde i det minste å gi noe å tenke videre på.

1 liker  
Kommentar #5

Michael Gritzman

0 innlegg  7 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Det er ingen grunn til å stusse "ved Melchiors kobling av "sodomittisk og nazistisk" ideologi. Melchior kobler ikke sodomi og nazisme. Det som Wigdel enten ikke forstår eller vil forstå, er at Melchior påpeker at i begge tilfeller - i den bibelske fortellingen om Sodoma og i Hitler-Tyskland - fulgte mennesker loven mens de utførte forferdelige og uetiske handlinger.  

Jeg velger ikke å kommentere på første delen av Wigdels innlegg. Skal vi følge hans måte å relativisere alle begivenheter i verden, kan noen finne på å si det samme om massakren på Utøya der antallet av ofre er mindre enn ofre for andre forbrytelser.  Dvs. Wigdel ønsker å frata oss alle retten til å kommentere på fryktelige hendelser i verden fordi han mener at andre begivenhet er verre eller mer omfattende.


6 liker  
Kommentar #6

Magne Kongshaug

32 innlegg  241 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Viktig innlegg av Joav Melchior: ". Siste ukens angrep på synagogen i Pittsburgh har medført dyp sorg i det jødiske fellesskapet. Kondolansene og den sterke støtten som kom fra hele verden, uten etniske og ­religiøse grenser, gir trøst og håp"

" Samtidig er det viktig å eksponere ideologien som står bak morderen og hans støttespillere" (Melchior). Ja, selvsagt!

Forfølgelser  kan begynne  gradvist og utvikle seg til grusomme katastrofer, med ulover som begrunnelse.  

.Geir Wigdels  avsporing, er forstemmende!  Jfr. Michael Gritzman ovenfor.     

4 liker  
Kommentar #7

Geir Wigdel

17 innlegg  2088 kommentarer

Nå er det

Publisert 5 måneder siden

vanligvis israelsvenner som roper om uproporsjonalitet. Jeg bagatelliserer på ingen måte synagogeangrepet i pittsburg. Det er like avskyelig som angrep på kirker i Egypt og Irak eller moskeer i Frankrike. Jeg prøvde bare å påpeke at skolebarn er en svært utsatt gruppe, og det gjelder dessverre svært mange land - på linje med antisemittisme.

Kommentar #8

Michael Gritzman

0 innlegg  7 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Det unike ved dette debattforum - verdidebatt.no - er nettopp at det er et forum for uttrykk for synspunkter, debatter m.m. der innleggene er saklige - selv om man naturligvis både kan og skal kunne være både enige og uenige med hverandre. Trist at Wigdel ikke klarer å delta i en debatt på disse premisser.

1 liker  
Kommentar #9

Geir Wigdel

17 innlegg  2088 kommentarer

Dette siste

Publisert 5 måneder siden

er ren personhets som burde vært stoppet.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere