Kjetil Mæhle

68

Matematikk og evolusjon

Tilfeldigheter er blitt definert som fravær av orden og design. Er tilfeldigheter en sannsynlig løsning på livets opprinnelse og utvikling?

Publisert: 3. nov 2018  /  763 visninger.

Kan tilfeldigheter være opphavet til utviklingen av noe så «enkelt» som proteinmolekyler? Enkelt da sett i forhold til mennesket. Protein er grunnlaget for alle organismer og selve grunnstenen for liv. Det har selvsagt ikke noe form for liv i seg selv.

Med et materialistisk og reduksjonistisk vitenskaplig syn, ender vi opp med en tanke som sier at tilfeldigheter addert med nok tid kan skape hva som helst. Dette er et fremtredende og etter hvert dominerende syn i dagens skole og samfunn. Tankegangen er at 13,7 milliarder år skaper universet og solsystemet. De siste 4 milliarder år skaper mennesket og alt levende på planeten jorden. Dette skjer ved tilfeldigheter, over lang tid og av seg selv. Selve startpunktet er big bang. Et materialistisk, reduksjonistisk vitenskapelig syn ender opp med logikken: I begynnelsen var ingenting og så smalt det. Ut av kaos kommer orden og av død fysikk blir det liv? Høres det logisk ut?

Hva er sannsynligheten for at et proteinmolekyl skal oppstå ved tilfeldigheter? Her kommer matematikken og sannsynlighetsregning inn og kan gi oss noen svar. Spørsmålet er altså hva oddsen er for at et protein kan formes kun gjennom tilfeldige kjemiske reaksjoner? Utgangspunktet er et mindre proteinmolekyl og at det skal skje på jorden. Matematikerne gir oss svaret: 10 opphøyd i 164. Vi snakker om et tall med 164 nuller. Det er ubegripelig høyt. Ingen av oss trenger å levere inn lottokupongen om dette var oddsen for gevinst. 

Det hevdes at antallet elementærpartikler i universet er 10 opphøyet i 80 og antall sekund fra det antatte big bang er 10 opphøyet i 16. Da begynner jeg å fornemme at 10 opphøyd i 164 er stort.

Nå hevdes det jo at jorden er mellom 4 og 4,5 milliarder år. Så hvor lang tid trenger vi for å sannsynliggjøre at et proteinmolekyl skal oppstå når det krever 10 opphøyd i 164 forsøk? Da forutsettes det en verden som er ideel for utvikling av kjemisk evolusjon slik at hvert forsøk har en mulighet til å lykkes. Vi tenker oss et hav med alle nødvendige ingredienser som er beskyttet mot varme, kulde, stråling etc. Dette er den såkalte ursuppen som det ikke finnes noen vitenskaplige belegg for å hevde eksistensen av.

Hva skjer om denne suppen slippes løs og tilfeldigheter skal avgjøre utviklingen? Aminosyrene binder seg sammen umiddelbart. De kombinasjoner som ikke er korrekte blir oppløst og regnes med i suppen som tilgjengelig materiale. Det foretas milliarder av forsøk hvert minutt. Det bør gå raskt å få bygget opp et «enkelt» proteinmolekyl.

Den eldste angitte alderen for jorden er 4,6 milliarder år. Hvor mange forsøk får vi utrettet i løpet av jordens alder? Svaret er 10 opphøyd i 58. Det er et stort tall men hinsides mye mindre enn det nødvendige tallet 10 opphøyd i 164.(https://www.youtube.com/watch?v=cQoQgTqj3pUog https://www.youtube.com/watch?v=W1_KEVaCyaA&t=3s)

Jeg er verken matematiker eller forsker og det kan godt være huller i den forenklede fremstillinger ovenfor. Poenget er at matematikk og evolusjon ikke er sammenfallende. En tilfeldig evolusjon tilbakevises av matematikken. De fleste av oss vil vel si at dette er bevis godt nok for at tilfeldigheter og kaos ikke kan skape orden og liv?

Vi vet godt hva fanatisk overbevisning og blind tro innen politikk og religion kan føre til. Det samme gjelder selvsagt likefullt for et fanatatisk materialistisk vitenskaplig syn. Ingen mennesker bør blindt tro på alt hva vitenskapen og forskere presenterer av tanker, løsninger og svar. Det er det ingen grunn til. Det er likefullt dette som mer og mer dominerer skole og samfunn.

Et materialistisk vitenskaplig syn kan ikke ikke forklare hva liv er. Det er til og med vanskelig å gi det en definisjon. Vitenskapen kan heller ikke forklare hva bevissthet er, eller energi og gravitasjon. Vi kan alle ha en viss forståelse av hva det gjør, men det er noe helt annet enn å kunne si hva det er. En slik vitenskap gir heller ikke mennesket svaret på lengselen, vissheten, troen på en realitet som er opphøyet, himmelsk og evig. Tvert imot så snevrer den inn mennesket og treffer ikke dets iboende åndelige lengsel. 

Et materialistisk vitenskap syn, som altså ikke kan fortelle oss svaret på disse mest nærliggende ting, påberoper seg rett til å forkaste sentrale teologiske dogmer. Svar som er dypere og høyere enn den fysiske verden. Et samfunn som gjennomsyres av tanker om at alt er blitt til ved en tilfeldighet og ut av ingenting oppstod alt, faller sammen i umoral og meningsløshet. Da er det langt mer logisk og forståelig å tro at kosmos er skapt og at denne skaperen er Guddommelig. 

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden... og derifra og ut er det en fortelling om nåde og kjærlighet. Gud den allmektige tilkjennegir seg i skaperverket og han leter stadig etter den bortkomne sønn. Vil han svare før det er for sent?

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Sigurd Eikaas

23 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.

har ikke bevist, steg for steg mutasjoner for hvordan øyet eller blodets koaguleringsevne har blitt til.Og så?

Det er da ikke noe bevis for at det kun kan ha skjedd via ID.

Jeg har ikke påstått at denne mangelen på evidens for ET alene er evidens for ID.  Det er det prinsipielt ikke. 

Bortsett fra at mangelen på evidens for ET  etterhvert begynner å bli skrikende, nå som den ene evidensen har falt etter den andre, blant annet Haeckels tegninger, alle eksempler på observert evolusjon, søppel-DNA, mm.

1 liker  
Kommentar #52

Sigurd Eikaas

23 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
belegg for at Bibelen er blitt til på annen måte enn ved nedtegnelse av tradisjonshistorier som har versert i muntlig form over lengre eller kortere tid. Unntaket er brevene i NT, men selv der er en i tvil om forfatteren i noen tilfeller. Det er heller intet ved verken innhold eller form som krever en overnaturlig forklaring for å gjøres sannsynlig. Det er derfor et paradoks at noen i det hele tatt har kommet på tanken om at Bibelens fortellinger har noen som helst autoritet i naturvitenskapelige spørsmål.

Det finnes ikke belegg for at Bibelen kun er blitt til ved nedtegnelse av tradisjonshistorier heller. Og at de bibelske bøkene ikke er skrevet av dem som er oppgitt. På samme måte som for Josefus eller Homer.

Det gjelder både det Gamle og det Nye Testamentet. Men det er riktig at vi har et sterkere vitenskapelig belegg for at det er de oppgitte NT-forfatterne som de faktiske forfatterne.

1 liker  
Kommentar #53

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Synes du ikke selv at

Publisert rundt 1 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Mitt spørsmål blir da, hvorfor argumenterer du ikke heller? Å henvise til autoritet utgjør intet argument i seg selv. Slike henvisninger vitner tvert imot om at debattanten har gått tom for argumenter.

at det er ikke så lite selvmotsignede å stille krav til motparten om bevis og rasjonalitet når du selv ikke klarer å legge slikt til grunn for dine egne argumenter?

Du ber altså om bevis for noe du selv hevder ligger utenfor tid og rom. og nettopp fordi det ligger utenfor tid og rom, og dessuten er beskrevet i bibelen antar jeg, er det ikke mulig ad vitenskaplige veier påvise det ene eller det andre. Det stanpunktet tar du så til inntekt for at det er rasjonelt og naturlig å anse det du mener for sant å være sant. 

Du hevder stadig at dine standpunkter er rasjonelt fundert, jeg er usikker på om du bruker rasjonalititet på samme måte som de fleste andre. At du derimot ønsker å betegne dine resonnementer som rasjonelle er lettere å forstå. fordi dersom de ikke er nettopp det, faller bygningen du bygger ditt liv på sammen som et korthus.

3 liker  
Kommentar #54

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Synes du ikke selv at

Publisert rundt 1 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Når historikerne feks sier at evangeliene ikke ble skrevet av Matteus, Markus, Lukas og Johannes, så er dette fordi de legger premisset om at all årsak-virkning må forklares innenfor tid og rom. Men det meste som står skrevet i disse evangeliene kan ikke forklares innenfor tid og rom.

at det er ikke så lite selvmotsignede å stille krav til motparten om bevis og rasjonalitet når du selv ikke klarer å legge slikt til grunn for dine egne argumenter?

Du ber altså om bevis for noe du selv hevder ligger utenfor tid og rom. og nettopp fordi det ligger utenfor tid og rom, og dessuten er beskrevet i bibelen antar jeg, er det ikke mulig ad vitenskaplige veier påvise det ene eller det andre. Det stanpunktet tar du så til inntekt for at det er rasjonelt og naturlig å anse det du mener for sant å være sant. 

Du hevder stadig at dine standpunkter er rasjonelt fundert, jeg er usikker på om du bruker rasjonalititet på samme måte som de fleste andre. At du derimot ønsker å betegne dine resonnementer som rasjonelle er lettere å forstå. fordi dersom de ikke er nettopp det, faller bygningen du bygger ditt liv på sammen som et korthus.

1 liker  
Kommentar #55

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Hvilket vitenskaplig

Publisert rundt 1 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Det finnes ikke belegg for at Bibelen kun er blitt til ved nedtegnelse av tradisjonshistorier heller. Og at de bibelske bøkene ikke er skrevet av dem som er oppgitt. På samme måte som for Josefus eller Homer.

Det gjelder både det Gamle og det Nye Testamentet. Men det er riktig at vi har et sterkere vitenskapelig belegg for at det er de oppgitte NT-forfatterne som de faktiske forfatterne.

belegg er det du snakker om her? 

Mitt inntrykk er at de fleste NT-eksperter, både kristne og ikke kriste, er ganske enige om at evangeliene mest sannsynlig ikke er skrevet av dem de har navn etter, og for å sitere (kristne) prof. Craig Blomberg; som sier i The Case for Christ (side. 22): “It’s important to acknowledge that strictly speaking, the gospels are anonymous.". Det hevder vel ikke evangeliene selv heller, de heter jo bare "evangeliet etter........", og meg bekjent hevdes det ikke noe sted i evangeliene at det er "evangelisten sjølv som har skrevet boka".

1 liker  
Kommentar #56

Sigurd Eikaas

23 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.

at det er ikke så lite selvmotsignede å stille krav til motparten om bevis og rasjonalitet når du selv ikke klarer å legge slikt til grunn for dine egne argumenter?

Du ber altså om bevis for noe du selv hevder ligger utenfor tid og rom. og nettopp fordi det ligger utenfor tid og rom, og dessuten er beskrevet i bibelen antar jeg, er det ikke mulig ad vitenskaplige veier påvise det ene eller det andre. Det stanpunktet tar du så til inntekt for at det er rasjonelt og naturlig å anse det du mener for sant å være sant. 

Du hevder stadig at dine standpunkter er rasjonelt fundert, jeg er usikker på om du bruker rasjonalititet på samme måte som de fleste andre. At du derimot ønsker å betegne dine resonnementer som rasjonelle er lettere å forstå. fordi dersom de ikke er nettopp det, faller bygningen du bygger ditt liv på sammen som et korthus.

Det er umulig for meg å argumentere mot uspesifiserte påstander. Du må nesten konkretisere hvilke evidenser og resonnementer som jeg har framført her på tråden, som du er usikker på om er holdbare.

1 liker  
Kommentar #57

Sigurd Eikaas

23 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
prof. Craig Blomberg; som sier i The Case for Christ (side. 22): “It’s important to acknowledge that strictly speaking, the gospels are anonymous."

Hva begrunner Blomberg sin påstand med? Hva henviser han til som belegg for påstanden sin?

Eller er det bare en løs og ubegrunnet påstand?

1 liker  
Kommentar #58

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Craig Blombergs

Publisert rundt 1 år siden

profesjonelle bakgrunn: Craig L. Blomberg (born 3 August 1955) is an American New Testament scholar. He is currently a Distinguished Professor of the New Testament at Denver Seminary in Colorado where he has been since 1986.[] His areas of academic expertise are the New Testament. This includes  parables, miracles, historical Jesus, Luke-Acts, John, 1 Corinthians,  James, the historical trustworthiness of Scripture, financial  stewardship, gender roles, Latter Day Saint movement, hermeneutics, and  exegetical method.[2] Blomberg has written and edited multiple books."

sitatet er hentet fra boken "the Case for Christ", og jeg har antatt at han som både konservativ kristen og ekspert på NT vet hva han snakker om. Han er heller ikke den eneste NT-ekspert som sier dette, langt i fra. Det er i det hele tatt generell akademisk enighet at det er umulig å vite hvem som har skrevet ned historiene i evangeliene. 

Hvis du har andre pålitelige opplysninger om dette, fyr i vei. 

Når det gjelder spørsmål om uspesifiserte påstander kan vi jo starte med kommentar #52 "Men det er riktig at vi har et sterkere vitenskapelig belegg for at det er de oppgitte NT-forfatterne som de faktiske forfatterne." 

Her ut til at du støtter den til vitenskapen (du egetlig ikke stoler på), eller leser jeg deg feil?

Din aversjon mot vitenskap, når den ikke passer inn i ditt verdensbilde og dine forklaringsmodeller, blir lite troverdige når du snur deg om og i det ene øyeblikket støtter deg på vitenskap, og i det neste ber om vitenskaplig dokumentasjon fra andre. 


4 liker  
Kommentar #59

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Dette er det reneste sludder

Publisert rundt 1 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan komme på noen årsaker til at det ikke finnes peer reviewed artikler eller vitenskaplig konsensus om Guds eksistens, fordi man i vitenskaplig fora allerede har bestemt seg for at Gud ikke eksisterer, eller man kan ikke finne bevis for at Han eksisterer.

at det ikke finnes (natur)vitenskaplig bevis for at gud ikke finnes er nok riktig, rensten av er vrøvl..

2 liker  
Kommentar #60

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

En digresjon.

Publisert rundt 1 år siden

"Hva er sannsynligheten for at et proteinmolekyl skal oppstå ved  tilfeldigheter? Her kommer matematikken og sannsynlighetsregning inn og  kan gi oss noen svar. Spørsmålet er altså hva oddsen er for at et  protein kan formes kun gjennom tilfeldige kjemiske reaksjoner?"

Vi kan ta noe så enkelt som en kortstokk, bland dem grundig, del ut og noter hvilken rekkefølge kortene er i. Sannsynligheten for at de ville komme opp i den bestemte rekkefølge er omtrent en omtrent en til: 8065817517094387571660636856403766975289505440883277824000000000000

Sannsyligheten for at nettopp du skulle bli født har noen tatt seg bryet med å regne ut også; https://www.businessinsider.com/infographic-the-odds-of-being-alive-2012-6?r=US&IR=T&IR=T


2 liker  
Kommentar #61

Sigurd Eikaas

23 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.

Når det gjelder spørsmål om uspesifiserte påstander kan vi jo starte med kommentar #52 "Men det er riktig at vi har et sterkere vitenskapelig belegg for at det er de oppgitte NT-forfatterne som de faktiske forfatterne." 

Her ut til at du støtter den til vitenskapen (du egetlig ikke stoler på), eller leser jeg deg feil?

Din aversjon mot vitenskap, når den ikke passer inn i ditt verdensbilde og dine forklaringsmodeller, blir lite troverdige når du snur deg om og i det ene øyeblikket støtter deg på vitenskap, og i det neste ber om vitenskaplig dokumentasjon fra andre. 

Jeg må bare spørre deg: Hva henviser du til når du påstår at jeg har "aversjon mot vitenskap"? Dette må du konkretisere. 

Jeg mener jo selv at jeg argumenterer svært vitenskapelig og rasjonelt. Hvis du mener det er feil, så ber jeg deg om å peke konkret på hvilke evidenser eller resonnement du henviser til.

1 liker  
Kommentar #62

Sigurd Eikaas

23 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.

profesjonelle bakgrunn: Craig L. Blomberg (born 3 August 1955) is an American New Testament scholar. He is currently a Distinguished Professor of the New Testament at Denver Seminary in Colorado where he has been since 1986.[] His areas of academic expertise are the New Testament. This includes  parables, miracles, historical Jesus, Luke-Acts, John, 1 Corinthians,  James, the historical trustworthiness of Scripture, financial  stewardship, gender roles, Latter Day Saint movement, hermeneutics, and  exegetical method.[2] Blomberg has written and edited multiple books."

sitatet er hentet fra boken "the Case for Christ", og jeg har antatt at han som både konservativ kristen og ekspert på NT vet hva han snakker om. Han er heller ikke den eneste NT-ekspert som sier dette, langt i fra. Det er i det hele tatt generell akademisk enighet at det er umulig å vite hvem som har skrevet ned historiene i evangeliene. 

Hvis du har andre pålitelige opplysninger om dette, fyr i vei. 

Jeg spurte ikke etter CV-en hans. Henvisning til autoritet er som sagt ikke noe argument. 

Jeg spurte hva han begrunnet påstanden sin med. Mannen kan ha så lang CV han bare vil, men hvis han ikke kan begrunne, eller har belegg, for sine påstander, så er det ingen grunn til å tro på dem. Da er de bare løse påstander.

1 liker  
Kommentar #63

Sigurd Eikaas

23 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder spørsmål om uspesifiserte påstander kan vi jo starte med kommentar #52 "Men det er riktig at vi har et sterkere vitenskapelig belegg for at det er de oppgitte NT-forfatterne som de faktiske forfatterne." 

Når det gjelder din sitering av meg om evangeliene, så henviser jeg til at det er funnet fragmenter av evangeliene, spesielt Markus, som stammer fra kort tid etter at de hendelsene som evangeliene omtaler, fant sted, muligens fra evangelistenes egen levetid. Dette styrker veldig at tradisjonen om forfatterskap er sann.

 Videre til at Lukas selv henviser til sitt evangelium i Ap.Gj. 1,1-2: "I min første bok, Teofilus, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte fra begynnelsen av og til den dag han ble tatt opp til himmelen,"

Dermed blir det enda mer interessant å få vite hva Blomberg viser til når han så sikkert påstår av vi ikke kan vite evangelienes forfatterskap.

1 liker  
Kommentar #64

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Det var en god digresjon

Publisert rundt 1 år siden

som selvsagt ikke reduserer det matematiske argumentet men heller styrker det.

Det blir spurt om beviser for Guds eksistens. 

Du er jo her Jebsen, i levende live. Få ting vitner mer tydelig om Guds eksistens enn skaperverket og livet selv. 

Jeg har sett barn bli fødd og det er et mirakel av liv. Det nærmest sjokkerer meg hvor fantastisk det er - hver gang. Jeg har også sett mennesker dø og det er rystende å se det siste åndedrag og forstå at her ligger kroppen men personen, livet er borte. Bokstavelig talt borte som et pust. Kontrasten er dyptgripende.

Blomstene, skyene, havet  er så utrolig storslagent og vakkert. Alt dette vitner om skaperen. Er ikke dette bevis godt nok? For mange, uansett status og rang, er det mer enn nok til å forstå at det er en skaper.

Dette var også noe av hensikten med innlegget. Et materialistisk betinget vitenskaplig syn vil aldri finne bevis for Gud. Det synet alene er alt for snevert og heldigvis så innser mange at det må være noe mer.

3 liker  
Kommentar #65

Stefan Bonkowski

0 innlegg  728 kommentarer

Vakker eller ikke

Publisert rundt 1 år siden
Det største problemet med argumentet fra skjønnhet er at det ignorerer det faktum at det som oppfattes som vakker er subjektivt. Et psykologisk fenomen som lett beskrives når nevrologiske modeller for sensorisk behandling  tas hensyn til. 
Tenk bare på hvordan f.eks den ideelle kvinnekroppen har forandret seg oppigjennom tidene .
I tillegg så  ignorerer det  alle de ikke-vakre og til og med rett og slett motbydelige ting i universet.
1 liker  
Kommentar #66

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Det lukkede sinnets begrensninger er sitt eget absolutt

Publisert rundt 1 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Det største problemet med argumentet fra skjønnhet er at det ignorerer det faktum at det som oppfattes som vakker er subjektivt. Et psykologisk fenomen som lett beskrives når nevrologiske modeller for sensorisk behandling  tas hensyn til. 
Tenk bare på hvordan f.eks den ideelle kvinnekroppen har forandret seg oppigjennom tidene .
I tillegg så  ignorerer det  alle de ikke-vakre og til og med rett og slett motbydelige ting i universet.

Det materialistiske livssyn blir et intellektuelt fengsel. Bare de som kommer seg ut av denne enecelle tilstanden, dette isolatet, vil kunne forstå og se virkeligheten som et funksjonelt åndsverk av evig karakter.

Det blir også blant disse sjelslig storhet utvikles, foregangsmenn og kvinner som løfter oss ut av naturens tyngdekraft og åpner for store åndsverk, frihet og fred.

1 liker  
Kommentar #67

Stefan Bonkowski

0 innlegg  728 kommentarer

Lukket sinn

Publisert rundt 1 år siden

Reggnbuen eller solnedgangen blir da ikke noe mindre vakker fordi om en forstår hvorfor de ser slik ut.

Kommentar #68

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Dette har du vel

Publisert rundt 1 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder din sitering av meg om evangeliene, så henviser jeg til at det er funnet fragmenter av evangeliene, spesielt Markus, som stammer fra kort tid etter at de hendelsene som evangeliene omtaler, fant sted, muligens fra evangelistenes egen levetid.

fra noe(n), sannsynligvis en autoritet på området, eller?  

Kommentar #69

Sigurd Eikaas

23 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.

"Hva er sannsynligheten for at et proteinmolekyl skal oppstå ved  tilfeldigheter? Her kommer matematikken og sannsynlighetsregning inn og  kan gi oss noen svar. Spørsmålet er altså hva oddsen er for at et  protein kan formes kun gjennom tilfeldige kjemiske reaksjoner?"

Vi kan ta noe så enkelt som en kortstokk, bland dem grundig, del ut og noter hvilken rekkefølge kortene er i. Sannsynligheten for at de ville komme opp i den bestemte rekkefølge er omtrent en omtrent en til: 8065817517094387571660636856403766975289505440883277824000000000000

Sannsyligheten for at nettopp du skulle bli født har noen tatt seg bryet med å regne ut også; https://www.businessinsider.com/infographic-the-odds-of-being-alive-2012-6?r=US&IR=T&IR=T

Ok, en liten utfordring til deg: 

Så vidt jeg husker, så er det ca dobbelt så mange aminosyrer i de enkleste av livets proteiner, som det er kort i en kortstokk. 

Så hvis man har to kortstokker, og så putter ett og ett kort fra den ene kortstokken og inn i den inn i den andre, hvor mye øker antall kombinasjonsmuligheter for hvert kort? 

Og hva blir det endelige antall kombinasjonsmuligheter? 

Hva er sjansen for en bestemt kombinasjonsmulighet,  - altså den som kreves for å lage akkurat det rette "proteinet"?

------------

Så er det ikke bare 104 forskjellige aminosyrer, som i eksemplet med to kortstokker. Nei, det er flere hundre forskjellige aminosyrer, hvorav bare 20 er kan brukes i livets proteiner. Med andre ord er antall kombinasjonsmuligheter "uendelig" flere ganger for aminosyrene, enn for de to kortstokkene. Og sjansen for å få akkurat den kombinasjonen med akkurat de rette aminosyrene i akkurat riktig rekkefølge, som kan lage akkurat det proteinet, er tilsvarende "uendelig" mye mindre.

Og hvis jeg igjen ikke husker feil, så kreves det minst hundre forskjellige proteiner for å lage en levende celle.

Og hvert protein må foldes i en helt bestemt tredimensjonal form, hvis de skal fungere. 

I den levende celle blir denne folde-prosessen nøye styrt, mens de abiogenesetroende er nødt til å tro at alle de over hundre proteinene foldet seg selv, tilfeldigvis helt riktig. 

Alt dette måtte skje på samme sted, og på samme tid.

I en ur-suppe som det ikke finnes noen geologiske spor etter.

For til slutt å slutte seg sammen, i helt riktige formasjoner og sammensetninger, slik at de tilsammen dannet en celle 

som så plutselig fikk liv.


Og så sier ateistene at de ikke har noen tro????


4 liker  
Kommentar #70

Sigurd Eikaas

23 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
fra noe(n), sannsynligvis en autoritet på området, eller?  
2 liker  
Kommentar #71

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Alt som presenteres

Publisert rundt 1 år siden

av forskere og vitenskapsmenn- og kvinner er jo ikke hypoteser eller teorier. Det er mye som er ren spekulasjon og gjetninger. Det er helt ok og naturlig men har ingen tyngde vitenskaplig sett. Eller er det "kvasivitenskap" som det kalles når andre spekulerer i løsninger utenfor vedtatte sannheter?

I dag kan vi f.eks. lese om et knippe professorer ved Harvard Smithsonian Center for Astrophysics som hevder at et objekt med kallenavnet "Oumuamua kan være en fullt fungerende sonde sendt med hensikt til jordas nærområder av en utenomjordisk sivilisasjon, skriver forskerne i studien, som er signert professor Abraham Loeb og Shmuel Bialy og sendt til Astrophysical Journal Letters for publisering." (NRK)

Spekulasjoner og ville teorier - ja vi finner det innen akademia i et romslig og godt mål. Slik må det jo være, men da må vi også skille mellom bevis, fakta, teori, hypotese og spekulasjon. 

Matematikken går klart mot evolusjon og det flytter disse tankene fra teori og ned på spekulasjonsnivå. Alternativ 2 er at vi kan spekulere frem noen andre løsninger som omgår det matematiske problemet. Alternativ 3 er å ignorere det og konkludere med at "bevisene for evolusjon er nå så overveldende" at det må være noe vi ikke forstår med matematikken.

Ignorere det kan vi ikke. 2 + 2 er fortsatt 4. Hva med multiunivers? Hva med kometer som bringer frø av liv til jorden? Alt er ideer og spekulasjoner og ikke vitenskap.

3 liker  
Kommentar #72

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Men naturvitenskapen legger i praksis et naturalistisk verdensbilde som premiss, dvs at alt må forklares som årsak-virkning innenfor den fysiske verden. Til tross for at evidensene ifølge normale vitenskapelige kriterier utvetydig peker på at livet er resultat av intelligent design, fortsetter man derfor febrilsk å forsøke å bevise at livet kan ha oppstått tilfeldig.

På samme måte, til tross for at forfatterskapet til evangeliene etter vanlige vitenskapelige kriterier utvilsomt ville blitt tillagt de fire navngitte, så avviser man pga vitenskapens naturalistiske premiss dette, og hevder at evangeliene ble skrevet av helt andre og på et mye senere tidspunkt. For det er bare da man kan devaluere troverdigheten i evangelienes innhold og budskap. Og altså bevare sitt naturalistiske verdensbilde og sin ateistiske tro (evt deistiske tro).

Det siterte viser hvordan evangeliene ble en del av debatten. Når man undersøker Eikaas argumenter, ser man sporene etter hans egne premisser og årsakene til at han kommer så sørgelig skeivt ut av debatten selv om han forsøker å skjule dette med pseudovitenskaplig sjargong.

Hans påstand om at usikkerhet rundt forfatterskap og datering av evangeliene, skyldes et "politisk" ønske om "å devaluere evangeliene" og "bevare eget naturalistiske verdensbilde og ateistiske tro", er ikke bare misvisende, men total skivebom. 

Bibelen, særlig GT, inneholder mange viktige historiske kilder, men evangeliene står langt nede på denne lista. Vi befinner oss nå i en epoke som har mange og historiefaglig sett, langt mer interessante kilder.

Denne striden rundt evangeliene er hovedsaklig en intern feide mellom retninger innenfor kristendommen, ikke mellom kristne og ateister.

Striden står mellom seriøse, kristne historikere på den ene siden og bokstavtro kristne på den annen side. Den første gruppen leter etter de historiske fakta. Den andre gruppen føler sitt trosgrunnlag truet og sier som Eikaas, dette kan "devaluere troverdigheten i evangelienes innhold og budskap".

Frykten for en slik "devaluering", har periodevis hengt som en mørk sky over vitenskapsfolks virke i det kristne Europa. Andre tidsepoker har åpnet opp for forskere som Blomberg (bruker hans navn som eksempel siden han allerede er nevnt ovenfor).

2 liker  
Kommentar #73

Sigurd Eikaas

23 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Det siterte viser hvordan evangeliene ble en del av debatten. Når man undersøker Eikaas argumenter, ser man sporene etter hans egne premisser og årsakene til at han kommer så sørgelig skeivt ut av debatten selv om han forsøker å skjule dette med pseudovitenskaplig sjargong.

Hans påstand om at usikkerhet rundt forfatterskap og datering av evangeliene, skyldes et "politisk" ønske om "å devaluere evangeliene" og "bevare eget naturalistiske verdensbilde og ateistiske tro", er ikke bare misvisende, men total skivebom. 

Bibelen, særlig GT, inneholder mange viktige historiske kilder, men evangeliene står langt nede på denne lista. Vi befinner oss nå i en epoke som har mange og historiefaglig sett, langt mer interessante kilder.

Denne striden rundt evangeliene er hovedsaklig en intern feide mellom retninger innenfor kristendommen, ikke mellom kristne og ateister.

Striden står mellom seriøse, kristne historikere på den ene siden og bokstavtro kristne på den annen side. Den første gruppen leter etter de historiske fakta. Den andre gruppen føler sitt trosgrunnlag truet og sier som Eikaas, dette kan "devaluere troverdigheten i evangelienes innhold og budskap".

Frykten for en slik "devaluering", har periodevis hengt som en mørk sky over vitenskapsfolks virke i det kristne Europa. Andre tidsepoker har åpnet opp for forskere som Blomberg (bruker hans navn som eksempel siden han allerede er nevnt ovenfor).

Du argumenterer ad hominem, - du angriper meg og den religiøse gruppen som jeg tilhører, istedet for å argumentere sak. Det er en måte å debattere på som jeg ikke vil besvare.

I den kommentaren som du siterer fra meg, så peker jeg på hvordan premisset om at alt må forklares som årsak-virkning innenfor et naturalistisk verdensbilde, påvirker konklusjonene for så forskjellige områder som synet på livets opprinnelse, og hvem som forfattet evangeliene.

Jeg har i kommentar 63 begrunnet hvorfor det ikke er noen grunn til å betvile at det er de fire navngitte som har skrevet evangeliene, særlig Markus og Lukas. Dette kan jeg skrive mer om hvis ønskelig, men mye konkret saksinformasjon er gitt i Store Norsk Leksikon i dennes artikler om evangeliene.

Hvis du har saklige argumenter mot det, eller mot noe annet som jeg har skrevet, så kom gjerne med dem. Feks hvilke saklige grunner som finnes for i fraskrive Matteus, Markus, Lukas og Johannes forfatterskapet til evangeliene.

3 liker  
Kommentar #74

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Du argumenterer ad hominem, - du angriper meg og den religiøse gruppen som jeg tilhører, istedet for å argumentere sak. Det er en måte å debattere på som jeg ikke vil besvare.

Du trenger ikke se på det som et angrep. Argumentet følger av din egen argumentasjon hvor du fremstiller dette som nærmest en åndskamp ført av ateister med hensikt å "devaluere evangeliet". 

"På samme måte, til tross for at forfatterskapet til evangeliene etter vanlige vitenskapelige kriterier utvilsomt ville blitt tillagt de fire navngitte, så avviser man pga vitenskapens naturalistiske premiss dette, og hevder at evangeliene ble skrevet av helt andre og på et mye senere tidspunkt. For det er bare da man kan devaluere troverdigheten i evangelienes innhold og budskap. Og altså bevare sitt naturalistiske verdensbilde og sin ateistiske tro (evt deistiske tro)."

Mitt poeng var at deltakerne i denne tvisten om evangeliene først og fremst var forskjellige grupperinger av kristne. 

En historiker setter ikke noe forhåndspremiss om Guds eventuelle påvirkning/medvirkning på evangelienes innhold, dette overlates til andre "fag".

Det er egentlig ganske frekt av deg å beskylde meg for "ad hominem argumenter". Om og i hvilken grad en slik karakteristikk er riktig er tvilsomt, og det er uansett en argumentasjon som kun forholder seg til dine egne argumenter.


2 liker  
Kommentar #75

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Dette er ganske enkelt feil

Publisert rundt 1 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
På samme måte, til tross for at forfatterskapet til evangeliene etter vanlige vitenskapelige kriterier utvilsomt ville blitt tillagt de fire navngitte, så avviser man pga vitenskapens naturalistiske premiss dette, og hevder at evangeliene ble skrevet av helt andre og på et mye senere tidspunkt. For det er bare da man kan devaluere troverdigheten i evangelienes innhold og budskap. Og altså bevare sitt naturalistiske verdensbilde og sin ateistiske tro (evt deistiske tro).

Om man postulerer eksistensen av muslimenes Allah, jødenes Jahve eller de kristnes Jahve, er det ikke slik at kilder plutselig dukker opp av det blå.

Vi finner ikke navn som er knyttet til evangeliene før aller tidligst i andre halvdel av det andre århundre.

3 liker  
Kommentar #76

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Digresjon

Publisert rundt 1 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
orskjellige grupperinger av kristne.

Men det er et annet viktig poeng her. Disse historikerne har, så langt jeg kan se, veldig liten gjennomslagskraft i kirkesamfunnene. 

Den mest nærliggende årsaken er vel nettopp at en 2000 årig tradisjon fremstår for de fleste som ganske solid. Allmuen er ikke så dum du ser du. De lurer på hvorfor en forsker etter 2000 år skal forstå noe annerledes enn det samtiden opplevde og vitner om.

Det er ikke useriøst å holde fast på tradisjonen og vitnene. Er boka feil? Da er den hverken hellig eller noen kanon. Hva tror da den kristne på og hva er det å være kristen? Den veien vil selvsagt ikke en troende gå.

En kristen tror på bibelens budskap og da både som historiske hendelser og som profetiske forutsigelser. Da er mye sagt, men det må legges til at det budskapet den formidler er langt mer grensesprengende enn historikk og profeti. 

Dette er et helt annet blad og hører, som du selv sier, mer til en intern debatt.

2 liker  
Kommentar #77

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Men det er et annet viktig poeng her. Disse historikerne har, så langt jeg kan se, veldig liten gjennomslagskraft i kirkesamfunnene. 

Det har du sikkert rett i. Jeg tror ikke en gang de har gjennomslagskraft utenfor kirkesamfunnene, kanskje faktisk enda mindre? Selv er jeg helt komfortabel med at tekstene kan være skrevet av noen som heter Lukas, Markus osv. Jeg tror faktisk at jeg ville være tilhenger av å beholde tittelen "Lukasevangeliet" selv om det ble lagt frem bevis på at forfatteren het noe helt annet? :-)

1 liker  
Kommentar #78

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Jeg kan alt for lite om

Publisert rundt 1 år siden

biologi for å kunne vurdere dette. Imidlertid kan mitt opprinnelige statistiske poeng illustrere hvor statistisk sett lite sannsynlig noe er, men alikevel skjer det flere ganger hvert sekund.

2 liker  
Kommentar #79

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Nok en gang

Publisert rundt 1 år siden

Nok en gang presenteres en kilde som bekrefter at det eldste evangeliet ble skrevet rundt år 70.

2 liker  
Kommentar #80

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Fine ting,

Publisert rundt 1 år siden

men vi kan også nevne kreft, terminal sykdom, naturkatastrofer, parasitter som spiser deg opp innenfra og alt det andre som kan skje uten at du på noen måte kan lastes for det. Vitner det også om en skaper som har finjustert universet?

Kommentar #81

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Svaret kan like gjerne være 42

Publisert rundt 1 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Matematikerne gir oss svaret: 10 opphøyd i 164.

Argumentet for Intelligent Design (ID) i denne tråden viser at trådstarter tror på "Matematikerne" som fant svaret 10^164. Dette er skikkelig religiøst, altså...

"Matematikerne" (opprinnelig fra Institute for Creation Research på 90-tallet? ) likestiller tilfeldighet med biokjemi, og hevder å oppgi sannsynligheten for et utfall av biokjemiske prosesser uten å ta stilling til hvordan biokjemiske prosesser virker... Tallet viser m.a.o. at det er biokjemi og ikke tilfeldigheter inne i bildet...

Like lite nyttig, mindre flaut og mer morsomt, er Haikerens Guide til Galaksen. Boka formidler at svaret på Det store spørsmålet om livet, universet og alt, er 42.

6 liker  
Kommentar #82

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Fravær

Publisert rundt 1 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Feks hvilke saklige grunner som finnes for i fraskrive Matteus, Markus, Lukas og Johannes forfatterskapet til evangeliene

Du trenger ikke være akademiker for å forstå at et skrift hvor forfatteren ikke presenterer seg selv med navn, og heller ikke hevder selv å være øyenvitne til de hendelsene han beskriver, ikke i ettertid kan tilskrives en opprinnelse som forfatteren selv ikke går god for.

Det er enkel logikk - og enkel moral.

Kommentar #83

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Papyrus?

Publisert rundt 1 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Nok en gang presenteres en kilde som bekrefter at det eldste evangeliet ble skrevet rundt år 70.

Mener du mens forfatterne levde, i år 70? Ikke vet jeg når de ble drept, men hvis så var tilfelle at de levde i år 70, så var de øyenvitner til det som skjedde 32 - 35 år tidligere, da man antar at Kristus ble født i år 5.

Tradisjonen den gang var jo å skrive hele tiden. Brevene viser jo det og Johannes ble jo ikke drept - han levde definitivt etter år 70 - og skrev utrolig mye.

Krikens optimale aktivitetsnivå skjedde rett etter Kristi offer. Ifølge en viss datering må det ha skjedd i 38, da Han virket i 3 år før sin død og oppstandelse.

Av de 70 årene blir det da 32 års virksomhet, som kirken vokste i den daværende kjente verden, fra Etiopia og rundt middelhavet. 

2 liker  
Kommentar #84

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
men vi kan også nevne kreft, terminal sykdom, naturkatastrofer, parasitter som spiser deg opp innenfra og alt det andre som kan skje uten at du på noen måte kan lastes for det. Vitner det også om en skaper som har finjustert universet?

Ja

Kommentar #85

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

I tillegg

Publisert rundt 1 år siden

er det jo ganske underlig at en rekke kristne NT-eksperter også er skeptiske til Sigurds skråsikkerhet. De har antagelig et mer pragmatisk forhold til hele boken.

Kommentar #86

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Ja,

Publisert rundt 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Mener du mens forfatterne levde, i år 70?

jeg antar at evangeliene ble skrevet av levende mennesker. Noe annet ville vært merkelig.

Forfatterne hevdet altså ikke at de selv var øyenvitner. 

Hvis jeg hadde vært vitne til et jordskjelv av den typen vi leser om i forbindelse med Jesu død og oppstandelse, hvor gravene åpnet seg og sendte zombier vandrende rundt i hovedstaden, ville jeg, i likhet med alle andre, presentert meg selv som øyenvitne.

I jødisk kultur, tradisjon og historie, er jordskjelvet med påfølgende zombie-prosesjoner ukjent.

Kommentar #87

Roger Christensen

6 innlegg  708 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.

Ignorere det kan vi ikke. 2 + 2 er fortsatt 4. Hva med multiunivers? Hva med kometer som bringer frø av liv til jorden? Alt er ideer og spekulasjoner og ikke vitenskap.

Det er så vidt jeg vet ingen som påstår at multiversteorien er bevist. Det er ikke en gang alle fysikeres hovedteori. Men vi kommer svært langt med de teoriene det er enighet om.

1 liker  
Kommentar #88

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
I jødisk kultur, tradisjon og historie, er jordskjelvet med påfølgende zombie-prosesjoner ukjent.

Zombie? Hollywoodstil mener du?

Ser vi til den oppstandne Kristus, så er det ingen som ser på Ham som zombie, men en vanlig mann. Han hadde riktignok sårene etter korsfestelsen som vitnesbyrd, det gjorde det så troverdig at til og med en Frøland hadde trodd det, om Han hadde levd der og da. 

De øvrige oppstandne ville nok også bli betraktet som vanlige mennesker, neppe gjenkjent av den tidens lokale befolkning. Man kan derfor ikke se på zombier som det rette argumentet for såkalt historieløshet.

Men jeg må si du kjører slalom mellom argumentene på en elegant og effektiv måte. Det blir umulig å sette deg fast, Gjermund. 

1 liker  
Kommentar #89

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Forklaring

Publisert rundt 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
slalom mellom argumentene

Da har vi blitt enige om en datering på tidligst ca. år 70?

Da kan vi, uten å kjøre slalom, fundere over følgende:

Hvorfor er det ingen av evangelieforfatterne som presenterer seg selv eller som oppgir seg selv som forfatter?

Hvorfor er det ingen av evangelieforfatterne som sier, eller antyder, at de har vært vitne til en historisk Jesus eller dennes gjerninger?

1 liker  
Kommentar #90

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Alle mulighetene har frembrakt noe så hensiktsløst som oss?

Publisert rundt 1 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Det er så vidt jeg vet ingen som påstår at multiversteorien er bevist. Det er ikke en gang alle fysikeres hovedteori. Men vi kommer svært langt med de teoriene det er enighet om.

Spørsmålet bak er hva som motiverer hypotesene man danner teorier på. En bevisst omgåelse av å bygge intelligens inn i skaperverket vil ikke, slik jeg ser det, gi en intelligent teori, men kjennetegnes ved behovet for ytterligere teorier uten intelligent motiv. En slags multiplisering av formålsløse hypoteser i det uendelige, inntil den blir så romslig at den inneholder så enorme utallige muligheter, at til og med tilfeldigheter blir sannsynlige. Er det ikke det man hviler teoriene på? At eksistensen er så gammel at vår eksistens er uunngåelig, som sannsynlig tilfeldighet.

Hittil, viser det seg, at matematikken setter grenser for slike muligheter - den er ikke romslig nok. Muligens vil flere universer som dette treffe på den rette formålsløse tilfeldighet for liv uten hensikt - en eller annen gang. Kanskje har man da fått muligheten til å plassere oss i dette hensiktsløse universet for å forklare at vi er......... slapp opp for ord, beklager.

1 liker  
Kommentar #91

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Da har vi blitt enige om en datering på tidligst ca. år 70?

Da kan vi, uten å kjøre slalom, fundere over følgende:

Hvorfor er det ingen av evangelieforfatterne som presenterer seg selv eller som oppgir seg selv som forfatter?

Hvorfor er det ingen av evangelieforfatterne som sier, eller antyder, at de har vært vitne til en historisk Jesus eller dennes gjerninger?

Evangeliets forfattere er jo disiplene som vandret med Ham, Johannes vitner vel om Ham? De øvrige beskriver jo dobbelt om øyenvitne skildringer. Mener du at det burde følge med certifisering av autoriserte historikere, med tanke på fremtidig troverdighet?

1 liker  
Kommentar #92

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Nei!

Publisert rundt 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Evangeliets forfattere er jo disiplene som vandret med Ham, Johannes vitner vel om Ham

Og vi trenger ingen historikere for å "autorisere troverdighet".

Det hadde vært nok om evangelistene selv hadde bekreftet dine fordommer.

Kommentar #93

Sigurd Eikaas

23 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

"På samme måte, til tross for at forfatterskapet til evangeliene etter vanlige vitenskapelige kriterier utvilsomt ville blitt tillagt de fire navngitte, så avviser man pga vitenskapens naturalistiske premiss dette, og hevder at evangeliene ble skrevet av helt andre og på et mye senere tidspunkt. For det er bare da man kan devaluere troverdigheten i evangelienes innhold og budskap. Og altså bevare sitt naturalistiske verdensbilde og sin ateistiske tro (evt deistiske tro)."

Mitt poeng var at deltakerne i denne tvisten om evangeliene først og fremst var forskjellige grupperinger av kristne. 

En historiker setter ikke noe forhåndspremiss om Guds eventuelle påvirkning/medvirkning på evangelienes innhold, dette overlates til andre "fag".

Du har rett i at jeg i ditt sitat av meg, tilla andre mennesker tanker og motiver som jeg selvfølgelig ikke har tilgang til å vite. Dette trekker jeg uforbeholdent tilbake.

Jeg opprettholder imidlertid den saklige kritikken, at forskerne lar et naturalistisk premiss være styrende for hvilke konklusjoner som er mulig, se feks SNL om Matteusevangeliet: Evangeliet er sannsynligvis skrevet cirka år 80 e.Kr. I liknelsen om kongssønnens bryllup tales det om at kongen sendte ut sin hær og brente byen til dem som hadde drept utsendingene hans (Matt 22,7). Dette kommer helt uforberedt i fortellingsgangen, og er sannsynligvis en henspilling på romernes erobring av Jerusalem år 70, så evangeliet må være skrevet etter denne katastrofale begivenheten

Jeg presiserer igjen at det ikke finnes noe vitenskapelig belegg for at dette premisset er sant. Likevel lar man dette premisset avgjøre når evangeliet skal være skrevet. Men siden premisset er uvitenskapelig, så er også alle konklusjoner som er avgjort av dette premisset, uvitenskapelige.

Med andre ord, siden premisset som avgjør aldersbestemmelsen av evangeliet er ugyldig, så er også aldersbestemmelsen ugyldig. Det er med andre ord ingen vitenskapelige forhold som tilsier at Matteus evangelium ikke kan være skrevet før år 70  (hvis det da ikke finnes andre , - gyldige, - argumenter, selvfølgelig).

3 liker  
Kommentar #94

Sigurd Eikaas

23 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Vi finner ikke navn som er knyttet til evangeliene før aller tidligst i andre halvdel av det andre århundre.

Det er riktig for tre av evangeliene. For Lukas, så henviser han til sitt eget evangelium i Ap.Gj. 1,1-2

2 liker  
Kommentar #95

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Og vi trenger ingen historikere for å "autorisere troverdighet".

Det hadde vært nok om evangelistene selv hadde bekreftet dine fordommer.

Fordommer? - forklar:

1 liker  
Kommentar #96

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Fordom:

Publisert rundt 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Fordommer? - forklar

Følgende fordom hos deg, som jeg også siterte:

"Evangeliets forfattere er jo disiplene som vandret med Ham"

Ingen av evangelistene hevder at de er disipler som har vandret med Jesus. Dette er en fordom som du og mange andre kristne har, og som tydeligvis ikke kan rokkes ved, ikke en gang av evangelistene selv.

1 liker  
Kommentar #97

Sigurd Eikaas

23 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
biologi for å kunne vurdere dette. Imidlertid kan mitt opprinnelige statistiske poeng illustrere hvor statistisk sett lite sannsynlig noe er, men alikevel skjer det flere ganger hvert sekund.

Nei, proteiner dannes ikke tilfeldig flere ganger per sekund. Tvert imot har man faktisk ingen empiri overhode for at det kan skje i det hele tatt.

Når det gjelder sammenligningen med kortstokken, så har jeg allerede kommentert det.

Når det gjelder sjansen for at du skulle bli akkurat du, så er det ingen gyldig sammenligning. For det første var det gitt at et eller annet positivt resultat ville oppstå, - du eller en annen ville bli født (siden dine foreldre jo beviselig begge var fertile). Et slikt vellykket resultat er ikke gitt når det gjelder tilfeldig tilblivelse av et protein. Det har som sagt ingen empirisk støtte. Mens det i høyeste grad har empirisk støtte at resultatet av sex kan bli barn.

3 liker  
Kommentar #98

Sigurd Eikaas

23 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Nok en gang presenteres en kilde som bekrefter at det eldste evangeliet ble skrevet rundt år 70.

Ja, dette er påstanden. Men det interessante er hva de begrunner påstanden med. Det sier artikkelen ingenting om.

Se forøvrig min kommentar 93 om Matteus-evangeliet.

3 liker  
Kommentar #99

Sigurd Eikaas

23 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.

men vi kan også nevne kreft, terminal sykdom, naturkatastrofer, parasitter som spiser deg opp innenfra og alt det andre som kan skje uten at du på noen måte kan lastes for det. Vitner det også om en skaper som har finjustert universet?

Ja, for ingen av dine nevnte eksempler ville eksistert hvis ikke universet var fininnstilt.

3 liker  
Kommentar #100

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Sirkelslutning

Publisert rundt 1 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Det er riktig for tre av evangeliene. For Lukas, så henviser han til sitt eget evangelium i Ap.Gj. 1,1-2

Samme forfatter er mulig, men fortsatt har vi ingen forfatter som presenterer seg.

Den Lukas som tradisjonelt har vært tilskrevet disse tekstene, er ikke antatt å ha hatt kontakt med Jesus.

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
25 dager siden / 5661 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
23 dager siden / 3748 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
24 dager siden / 1361 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1262 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
10 dager siden / 1232 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
9 dager siden / 1188 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
8 dager siden / 1161 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
19 dager siden / 1148 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere