Erik Waaler

3

Kristen og konfesjonell forankring

Like selvfølgelig som at kristne høyskoler finnes, er det at høyskolens teologiutdanning får et konfesjonelt preg når en betydelig andel av de ansatte deler institusjonens kjerneverdier.

Publisert: 30. okt 2018

I Vårt Land 25. oktober er det en oppfølgingsartikkel til en kommentar jeg tidligere har gitt til avisen med fokus på NLA Høgskolens profil. Som rektor er det viktig for meg å understreke at NLA høgskolen tilstreber å leve i samsvar med idealene om forskningsfrihet, slik de finnes i stortingsmelding 2006:19.

Bakgrunnen for min kommentar var et utspill fra redaktør Petter Olsen i Sambåndet om NLA Høgskolens teologiutdanning. Jeg er enig med Petter Olsen når han i sin siste kommentar til Vårt Land sier at man ovenfor ansatte på høyskolen «ikke kan drive noe meningstyranni». Generalsekretæren i NLM formulerer dette i et språk som akademikere vil kjenner seg mer hjemme i – når han sier: «Jeg tror det er mulig å kombinere god fri forskning, og solid akademisk virksomhet med et tydelig verdigrunnlag. Det grunnlaget er beskrevet i skolens vedtekter» (Øyvind Åsland).

Et styremedlem i Forskerforbundet ved NLA Høgskolen formulerer dette
klart i samme artikkel i Vårt Land: «Akademisk frihet er lovfestet og NLA er forpliktet til å ta hensyn til det».

Konfesjonell forankring. 

NLA Høgskolen er en av utallige nasjonale og internasjonale universitet som har en tydelig kristen og konfesjonell forankring. Det er vi stolte av fordi det kristne menneskesynet og verdier som tilgivelse, rettferdighet og nestekjærlighet er viktig for samfunnet. Like selvfølgelig som at kristne høyskoler finnes, er det at høyskolens teologiutdanning får et konfesjonelt preg når en betydelig andel av de ansatte deler institusjonens kjerneverdier. Som andre, tilstreber vi høy vitenskapelig kompetanse i forskning og undervisning. Samlet gir dette vår institusjon et særpreg som det ser ut som studentene trives med. De siste tre-fire årene er søkningen til våre studier mer enn doblet, og studenttallet er opp med ca. 25 prosent. Ansatte ved høyskolen gir ofte utrykk for at de motiveres av å jobbe ved en kristen institusjon.

Jeg har tidligere sagt til Vårt Land at jeg finner det vanskelig å sette tilsettingssaker på en formel. Etter mitt skjønn er hver enkelt tilsettingssak en skjønnsavgjørelse, der mange ulike faktorer må vurderes. Samtidig har jeg redegjort for at vi, med basis i
likestillings- og diskrimineringslovgivning, og i samsvar med stortingsmeldingen om forskningsfrihet, søker etter personer som identifiserer seg med og motiveres av NLA høgskolens basis og formål, slik disse kommer til utrykk i NLA Høgskolens grunnreglene. I samsvar med Universitets og høyskoleloven er høgskolens styre som har det fulle ansvar for tilsetting av medarbeidere. Vi er stolt av å ha mange dyktige medarbeider som driver forskning og formidling på et høyt plan, samtidig som vi stadig arbeider med å skape sterkere og mer robust kompetanse.

En spenning. 

Det ligger en spenning mellom offentlig styring, institusjonell frihet og individuell frihet i akademia. Dette drøftes i NOU 2006:19, som
omtaler såkalte livssynshøyskoler på følgende måte: «En viss åpning for at det faglige og verdimessige grunnlaget kan få konsekvenser for den enkeltes frihet, er en forutsetning for virksomhet i denne typen institusjoner.»

Det er da ikke forskning som er i fokus, men «… primært undervisning. Studieplanene vil bygge på høyskolens faglige og verdimessige grunnlag, og de vil forutsette at lærernes undervisning er i samsvar med dette. For øvrig må lærerne ha samme frihet som ved
andre universiteter og høyskoler når det gjelder utforming av undervisningen.»

Vi har tillit til at lærerne i sitt virke forvalter kjerneverdier som tilgivelse, rettferdighet, nestekjærlighet og kristen tro på en god måte. At vår undervisning har det kristne menneskesynet og menneskets uvurderlig verdi som basis, er vi stolt av. Samtidig er vi nøye på at studenter hos oss skal presenteres for forskning i hele dens bredde, og at vi skal gi oppdatert kunnskap på alle områder. Kort sagt skal undervisningen være forskningsbasert.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

18 innlegg  2003 kommentarer

Sann forskning.

Publisert 10 måneder siden

Hvem har best kunnskap og innsikt?

«For Herren er den som gir visdom, fra hans munn kommer kunnskap og forstand, og han gjemmer frelse for de opriktige, et skjold for dem som lever ustraffelig, han vokter rettens stier og bevarer sine frommes vei.»
‭‭Salomos Ordspråk‬ ‭2:6-8‬ ‭

Jeg vil tro forskning hos NLA høyskolen har den beste kvaliteten, sann «forsknings-frihet».

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
18 dager siden / 3214 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
24 dager siden / 2410 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
26 dager siden / 2345 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
12 dager siden / 2333 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
12 dager siden / 1794 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
9 dager siden / 1614 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
25 dager siden / 1480 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
6 dager siden / 1381 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere