Erik Waaler

3

Kristen og konfesjonell forankring

Like selvfølgelig som at kristne høyskoler finnes, er det at høyskolens teologiutdanning får et konfesjonelt preg når en betydelig andel av de ansatte deler institusjonens kjerneverdier.

Publisert: 30. okt 2018 / 223 visninger.

I Vårt Land 25. oktober er det en oppfølgingsartikkel til en kommentar jeg tidligere har gitt til avisen med fokus på NLA Høgskolens profil. Som rektor er det viktig for meg å understreke at NLA høgskolen tilstreber å leve i samsvar med idealene om forskningsfrihet, slik de finnes i stortingsmelding 2006:19.

Bakgrunnen for min kommentar var et utspill fra redaktør Petter Olsen i Sambåndet om NLA Høgskolens teologiutdanning. Jeg er enig med Petter Olsen når han i sin siste kommentar til Vårt Land sier at man ovenfor ansatte på høyskolen «ikke kan drive noe meningstyranni». Generalsekretæren i NLM formulerer dette i et språk som akademikere vil kjenner seg mer hjemme i – når han sier: «Jeg tror det er mulig å kombinere god fri forskning, og solid akademisk virksomhet med et tydelig verdigrunnlag. Det grunnlaget er beskrevet i skolens vedtekter» (Øyvind Åsland).

Et styremedlem i Forskerforbundet ved NLA Høgskolen formulerer dette
klart i samme artikkel i Vårt Land: «Akademisk frihet er lovfestet og NLA er forpliktet til å ta hensyn til det».

Konfesjonell forankring. 

NLA Høgskolen er en av utallige nasjonale og internasjonale universitet som har en tydelig kristen og konfesjonell forankring. Det er vi stolte av fordi det kristne menneskesynet og verdier som tilgivelse, rettferdighet og nestekjærlighet er viktig for samfunnet. Like selvfølgelig som at kristne høyskoler finnes, er det at høyskolens teologiutdanning får et konfesjonelt preg når en betydelig andel av de ansatte deler institusjonens kjerneverdier. Som andre, tilstreber vi høy vitenskapelig kompetanse i forskning og undervisning. Samlet gir dette vår institusjon et særpreg som det ser ut som studentene trives med. De siste tre-fire årene er søkningen til våre studier mer enn doblet, og studenttallet er opp med ca. 25 prosent. Ansatte ved høyskolen gir ofte utrykk for at de motiveres av å jobbe ved en kristen institusjon.

Jeg har tidligere sagt til Vårt Land at jeg finner det vanskelig å sette tilsettingssaker på en formel. Etter mitt skjønn er hver enkelt tilsettingssak en skjønnsavgjørelse, der mange ulike faktorer må vurderes. Samtidig har jeg redegjort for at vi, med basis i
likestillings- og diskrimineringslovgivning, og i samsvar med stortingsmeldingen om forskningsfrihet, søker etter personer som identifiserer seg med og motiveres av NLA høgskolens basis og formål, slik disse kommer til utrykk i NLA Høgskolens grunnreglene. I samsvar med Universitets og høyskoleloven er høgskolens styre som har det fulle ansvar for tilsetting av medarbeidere. Vi er stolt av å ha mange dyktige medarbeider som driver forskning og formidling på et høyt plan, samtidig som vi stadig arbeider med å skape sterkere og mer robust kompetanse.

En spenning. 

Det ligger en spenning mellom offentlig styring, institusjonell frihet og individuell frihet i akademia. Dette drøftes i NOU 2006:19, som
omtaler såkalte livssynshøyskoler på følgende måte: «En viss åpning for at det faglige og verdimessige grunnlaget kan få konsekvenser for den enkeltes frihet, er en forutsetning for virksomhet i denne typen institusjoner.»

Det er da ikke forskning som er i fokus, men «… primært undervisning. Studieplanene vil bygge på høyskolens faglige og verdimessige grunnlag, og de vil forutsette at lærernes undervisning er i samsvar med dette. For øvrig må lærerne ha samme frihet som ved
andre universiteter og høyskoler når det gjelder utforming av undervisningen.»

Vi har tillit til at lærerne i sitt virke forvalter kjerneverdier som tilgivelse, rettferdighet, nestekjærlighet og kristen tro på en god måte. At vår undervisning har det kristne menneskesynet og menneskets uvurderlig verdi som basis, er vi stolt av. Samtidig er vi nøye på at studenter hos oss skal presenteres for forskning i hele dens bredde, og at vi skal gi oppdatert kunnskap på alle områder. Kort sagt skal undervisningen være forskningsbasert.

1 liker  

Bli med i debatten!

Direkte kommentering er avviklet. Du har mulighet til å svare på innlegg ved å skrive et selvstendig debattinnlegg.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

10 innlegg  2003 kommentarer

Sann forskning.

Publisert rundt 2 måneder siden

Hvem har best kunnskap og innsikt?

«For Herren er den som gir visdom, fra hans munn kommer kunnskap og forstand, og han gjemmer frelse for de opriktige, et skjold for dem som lever ustraffelig, han vokter rettens stier og bevarer sine frommes vei.»
‭‭Salomos Ordspråk‬ ‭2:6-8‬ ‭

Jeg vil tro forskning hos NLA høyskolen har den beste kvaliteten, sann «forsknings-frihet».

Siste innlegg

Makt, privilegier og julens budskap
av
Jarle Haugland
rundt 15 timer siden / 94 visninger
Jødenes rett til landet Israel
av
Svein Grav
rundt 15 timer siden / 167 visninger
Angående "Statsfinansiert hatblogg"
av
Robin Tande
rundt 15 timer siden / 177 visninger
Identitet og miljø
av
Leif Halvard Silli
rundt 15 timer siden / 55 visninger
Stemmerett for 6-åringer?
av
J.K. Baltzersen
rundt 15 timer siden / 155 visninger
På lag med Listhaug
av
Vårt Land
rundt 18 timer siden / 290 visninger
Våpen og verdier i Jemen
av
Hilde Frafjord Johnson
rundt 18 timer siden / 347 visninger
Helliget det Qvindelige
av
Heidi Karlsen
rundt 18 timer siden / 88 visninger
Jødehatets gåte
av
Arne Øgaard
rundt 18 timer siden / 137 visninger
Kristendom – rett og slett
av
Ståle Johannes Kristiansen
rundt 18 timer siden / 128 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77593 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 43574 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34900 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27894 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22467 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22168 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20080 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19083 visninger

Lesetips

Helliget det Qvindelige
av
Heidi Karlsen
rundt 18 timer siden / 88 visninger
Jødehatets gåte
av
Arne Øgaard
rundt 18 timer siden / 137 visninger
Kristendom – rett og slett
av
Ståle Johannes Kristiansen
rundt 18 timer siden / 128 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
2 dager siden / 196 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
2 dager siden / 136 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
2 dager siden / 195 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
3 dager siden / 197 visninger
Trangere og farligere
av
Wenche Fone
4 dager siden / 422 visninger
Les flere

Siste innlegg

Makt, privilegier og julens budskap
av
Jarle Haugland
rundt 15 timer siden / 94 visninger
Jødenes rett til landet Israel
av
Svein Grav
rundt 15 timer siden / 167 visninger
Angående "Statsfinansiert hatblogg"
av
Robin Tande
rundt 15 timer siden / 177 visninger
Identitet og miljø
av
Leif Halvard Silli
rundt 15 timer siden / 55 visninger
Stemmerett for 6-åringer?
av
J.K. Baltzersen
rundt 15 timer siden / 155 visninger
På lag med Listhaug
av
Vårt Land
rundt 18 timer siden / 290 visninger
Våpen og verdier i Jemen
av
Hilde Frafjord Johnson
rundt 18 timer siden / 347 visninger
Helliget det Qvindelige
av
Heidi Karlsen
rundt 18 timer siden / 88 visninger
Jødehatets gåte
av
Arne Øgaard
rundt 18 timer siden / 137 visninger
Kristendom – rett og slett
av
Ståle Johannes Kristiansen
rundt 18 timer siden / 128 visninger
Les flere