Frida Jøraholmen Andresen

2

Støtt Operasjon Dagsverk 2018!

Publisert: 29. okt 2018  /  843 visninger.

Denne teksten er et støtteskriv undertegnet av 46 organisasjoner, se nedenfor for fullstendig liste. 

Operasjon Dagsverk (OD) har siden 1964 gitt norske skolelever muligheten til å gi bort en dag av sin utdannelse i solidaritet med ungdom i andre land. Dette er en stolt og lang tradisjon som vi verdsetter.

I mars i år valgte et overveldende flertall av representantene på Elevtinget, Elevorganisasjonens øverste demokratiske organ, at årets OD-midler skal gå til KFUK-KFUM Global sitt arbeid i Palestina. Under slagordet «Frihet til å leve» setter årets OD-prosjekt søkelys på palestinsk ungdom som er født inn i en konflikt de ikke var med på å starte, men som de må leve med konsekvensene av. Ungdom i Palestina skal gjennom årets OD-prosjekt få hjelp til å håndtere traumatiske opplevelser, og støtte til å komme tilbake på skolen eller ut i jobb. Pengene skal videre gå til likestillingsarbeid innad i det palestinske samfunnet, samt gi ungdom opplæring i ikkevoldelige og demokratiske virkemidler for å skape endring.

Selv om årets Operasjon Dagsverk prosjekt handler om Palestina, betyr ikke det at OD har «valgt side» i konflikten mellom Palestina og Israel. OD er verken pro-Israel eller pro-Palestina. OD er pro-menneskerettigheter og tror på at palestinsk ungdom kan være med å skape en fredfull fremtid for alle i regionen.

For veldig mange unge har OD vært starten på et stort og viktig engasjement for globale utviklingsspørsmål. Derfor er det bekymringsverdig at årets aksjon og OD-ungdom har blitt kritisert og hetset på bakgrunn av misforståelser og usannheter. Årets OD-prosjekt er ikke kontroversielt og det er utrolig viktig å passe på at dette ikke blir en destruktiv opplevelse for ungdommen i høst, men heller noe de har lyst til å bygge videre på!

Alle ODs prosjekter – også årets prosjekt – blir nøye gjennomgått av organisasjonens bistandsfaglige råd som ser til at prosjektet oppfyller alle ODs prinsipper for støtte. Dette gjelder også årets prosjekt.

Det er norske skoleelever som har valgt årets Operasjon Dagsverk-prosjekt. Vi som signerer heier på ungdom, på ungdomsengasjement og på fredsarbeid.

Med ønske om at årets OD-dag blir en fantastisk opplevelse.

Akulbi, Alamal Foreningen, Amnesty­International, Attac Norge, AUF, Beste­mødre for fred, Caritas Norge, Changemaker Norge, EL og IT forbundet, Elevorganisasjonen, Fagforbundet Bergen, Fagforbundet Teologene, Fellesutvalget for Palestina, Flyktninghjelpen, Forandringshuset Norge, Grønn Ungdom, Industri Energi, Kirkens Nødhjelp, KKV – Kirkelig Kulturverksted, Kvekerhjelp, Mellomkirkelig råd, Nablusforeningen i Stavanger, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, NNN avd. Oslo og Akershus, Norges KFUK-KFUM, Norges KFUK-KFUM-speidere, Norges Kristelige Studentforbund, Norsk Folkehjelp, Norsk Folkehjelp Bergen, Norsk Jernbaneforbund, Palestinakomiteen i Norge, Plan International Norge, Press – Redd Barna Ungdom, Redd Barna, Rød Ungdom, Sabeels Venner i Norge, SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond, Senterungdommen, SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, Sosialistisk Ungdom, Spire, The Karibu Foundation, Unge Venstre, ­Utviklingsfondet, Vennskapsforeningen Sarpsborg-Betlehem

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hva med å ofre sin egen sønn? Er det mindre ondt?

Veldig godt spørsmål: Svaret er at den treenige Gud ofret seg selv. Det kan ingen bebreide ham.

2 liker  
Kommentar #52

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Det faller ham tydeligvis ikke inn at folk kan ha et ektefølt engasjement for andre ideer enn de han selv står for. Nei, disse ungdommene blir hetset fordi de har blitt manipulert av den angivelig lumske organisasjonen Operasjon Dagsverk. Sympatien for disse ungdommene stikker ikke så dypt tydeligvis.

Slik jeg leser MIFF, så handler det om at frontfigurene i prosjektet inntar de mest ekstreme holdningene man finner blant palestinerne.

De ansvarlige for prosjektet bør ta selvkritikk på slett forarbeid. Dersom ikke, er det nærliggende å tro at dette enten er i tråd med deres hensikter, eller at de ikke bryr seg.

Jeg er enig med deg, dette går ut over idealistiske ungdommer i Norge som vil bidra positivt. Men den blamen må arrangøren ta.

3 liker  
Kommentar #53

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er enig med deg, dette går ut over idealistiske ungdommer i Norge som vil bidra positivt. Men den blamen må arrangøren ta.

Nei, folk har ikke noe med å kalle folk for jødehatere i tide og utide uten å ha grunnlag for det. Vi har mer enn nok med den ekte antisemittismen om ikke vi i tillegg skal plage ungdommer som deltar i Operasjon Dagsverk. 

1 liker  
Kommentar #54

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Palestinere finnes egentlig ikke.

Har du lest boken Forestilte fellesskap av Benedict Anderson? En klassiker innen forskning på nasjonalisme. Ingen nasjonale grupper finnes som objektive størrelser, vi kan ikke måle dem fysisk. De er menneskelig definert. De vil også være et fellesskap mellom mennesker som ikke kjenner hverandre, derav forestilt. Som dog ikke behøver å bety det samme som innbilt. 

Det blir litt som den uttalelsen til Margareth Thatcher om at samfunnet ikke eksisterer. På et plan er det riktig, men da blir det svært mye annet som heller ikke eksisterer. Eiendomsretten for eksempel. Og nasjoner. 

Kommentar #55

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Bibelen er komplett irrelevant som rettskilde i internasjonal politikk.

Leser du meg slik? 

Jeg er enig med deg. I internasjonal politikk er det makta som rår.

2 liker  
Kommentar #56

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Nei, folk har ikke noe med å kalle folk for jødehatere i tide og utide uten å ha grunnlag for det. Vi har mer enn nok med den ekte antisemittismen om ikke vi i tillegg skal plage ungdommer som deltar i Operasjon Dagsverk. 

Helt enig. Det å spre jødehat ubevisst, er ikke det samme som at man er jødehater selv.

2 liker  
Kommentar #57

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Men uten den kristne, og særlig den lutherske, antisemittismen, hadde nok ikke Hitler klart å oppnå så stor populær oppslutning. Husk at han klart og tydelig hadde støtt fra seg homofile, kommunister, sosialister, sosialdemokrater, ateister, jøder og andre "utyske" minoriteter. 

Kan du si noe mer om "den lutherske antisemittismen"? Jeg prøvde å google begrepet, men utbyttet var magert.

Dersom luthersk antisemittisme var utbredt, skulle man kanskje tro at lutherske land var preget av fenomener som pogromer og lignende? Det synes ikke å være tilfelle.

Begrepet synes også å være en anakronisme, fordi antisemittismen vokste fram parallelt med den såkalte rasevitenskapen, inspirert av sosialdarwinismen.

Når det gjelder Luther så var han motsetningsfull i sitt forhold til jødene. I 1523 utga han en bok med tittelen Jesus var født jøde, hvor han angriper katolikkene for deres behandling av jødene.

2 liker  
Kommentar #58

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Det blir litt som den uttalelsen til Margareth Thatcher om at samfunnet ikke eksisterer. På et plan er det riktig, men da blir det svært mye annet som heller ikke eksisterer.

Egentlig var det ikke det hun sa, men det kunne forståes slik. Det var en kvinne ute på gaten som snakket med Thatcher ved en sperring. Hun var ute for å møte folk. Denne kvinnen var i en heller dårlig økonomisk situasjon og Thatcher spurte hva hun tenkte å gjøre med det. Svaret var at kvinnen ventet på "the society". Og det var dette hun fikk grei beskjed om at den type society ikke finnes. Ingen kommer drosjende rundt med milde gaver. Man må gjøre noe selv. 

Kommentar #59

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Palestinere finnes egentlig ikke.

Nå må du slutte da. Som du sier senere i kommentaren vet du at de fantes frem til 1965. Og er de ikke døde så lever de enda. 

Noen ganger nedverdiger du deg selv for å forsøke å hjelpe jødene. Du vet bedre og får ingen takk for å legge deg så flat. 

Forøvrig; OD blir gjennomført til tross for protester.

1 liker  
Kommentar #60

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Se på kronologien!

Publisert nesten 2 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder Luther så var han motsetningsfull i sitt forhold til jødene. I 1523 utga han en bok med tittelen Jesus var født jøde, hvor han angriper katolikkene for deres behandling av jødene.

Han gikk i èn retning.

Apropos luthersk antisemittisme:

1. Har du lest om Luther og Judensau i Wittenberg kirke?

2. Har du lest CA XVII, en trosbekjennelse og artikkel som Dnk ennå ikke har kvittet seg med?

Kommentar #61

Roald Øye

364 innlegg  2311 kommentarer

Halvsannheter er løgn.

Publisert nesten 2 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Det står jo likestillingsarbeid innad i det palestinske samfunnet og opplæring i demokratiske virkemidler. Er det for mye forlangt at noen leser før de setter i gang å kritisere? 

"OD lederen Andresen har helt rett ; palestinsk ungdom er født inn i en tradisjon av jødehat og vold, og ikke uventet har i alle fall deler av den nåværende palestinske ledelsen videreført arven etter den notoriske løgneren Arafat, "skriver Dan Lyngmyr  i sin kommentar#2, og peker på noe sentralt om arrangørenes manglende erkjennelse av  hvor pengene havner som blir samlet inn av OD . 

Den unge palestinske jenta som blir kjørt frem som et lysende eksempel på hvilke ungdommer som nyter godt av pengene som blir samlet inn, burde føre til fullstendig boikott av OD.  Halvsannheter om ODs formål er det samme som løgn.


4 liker  
Kommentar #62

Roald Øye

364 innlegg  2311 kommentarer

Kom på banen med ditt forsvar!

Publisert nesten 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Noen ganger nedverdiger du deg selv for å forsøke å hjelpe jødene. Du vet bedre og får ingen takk for å legge deg så flat. 

Hvor flat er du villig til å legge deg for PLO, Njål Kristiansen,  i ditt forsvar av deres tyveri av begrepet "det palestinske folk"?

 Ja, jeg vet bedre, og har faktisk fått takk av historikere for i norske medier å ha påpekt det frekke tyveriet. La oss få høre hvor flat du, Kristiansen,  er villig til å legge deg i ditt forsvar av "et palestinsk folk", som bare inkluderer muslimske arabere!

5 liker  
Kommentar #63

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
La oss få høre hvor flat du, Kristiansen,  er villig til å legge deg i ditt forsvar av "et palestinsk folk", som bare inkluderer muslimske arabere!

Her er det åpenbart stor skort på oppfattelsesevnen hos deg Øye. Du vet at det er bare i ditt hetsende bilde at jeg ligger flat for PLO, og det er i det samme hetsende bildet at det palestinske folk liksom ikke eksisterer. Det er ett fett om de består av muslimske arabere. De er mennesker de som andre med de samme krav og rettigheter som deg. Innenfor dette ligger det som du ser en aksept hos deg også av de egentlig eksisterer, og du bør derfor slutte å tulleargumentere som du gjør, som er det en selskapslek hvor du koketterer over andres tragedie. 

Kommentar #64

Roald Øye

364 innlegg  2311 kommentarer

Hjelpeløst forsvar!

Publisert nesten 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Du vet at det er bare i ditt hetsende bilde at jeg ligger flat for PLO, og det er i det samme hetsende bildet at det palestinske folk liksom ikke eksisterer. Det er ett fett om de består av muslimske arabere. De er mennesker de som andre med de samme krav og rettigheter som deg. Innenfor dette ligger det som du ser en aksept hos deg også av de egentlig eksisterer, og du bør derfor slutte å tulleargumentere som du gjør, som er det en selskapslek hvor du koketterer over andres tragedie. 

Det var et hjelpeløst forsvar av eget politisk synspunkt om "et palestinsk folk". Du tar mannen og ikke ballen! Kom deg opp på beina! Ikke legg deg flat!

3 liker  
Kommentar #65

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Det var et hjelpeløst forsvar av eget politisk synspunkt om "et palestinsk folk". Du tar mannen og ikke ballen! Kom deg opp på beina! Ikke legg deg flat!

Du er vel snart den eneste her som ikke har oppfattet at argumentasjonen din har vært ved veis ende en stund. 

Kommentar #66

Svein Johansen

0 innlegg  27 kommentarer

Nedgang ?

Publisert nesten 2 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
MIFFs aksjon har ført til "dramatisk nedgang" for Operasjon Dagsverk,

Faktum er vel at Operasjon Dagsverk i helhet har hatt en jevn nedgang i antall skoler som deltar over en lengre periode.

Denne nedgangen fortsetter også iår.

Tror ikke MIFF kan ta æren for dette. 

Så blir det spennende å se på innsamlet beløp. Det vil si mere enn antall deltagende skoler om engasjementet

1 liker  
Kommentar #67

Svein Johansen

0 innlegg  27 kommentarer

Tyveri

Publisert nesten 2 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
deres tyveri av begrepet "det palestinske folk"?

Det er engang slik at Israel (og Øye) er de som har stjålet det palestinske folk. For i motsetning til mange historier fra DGT som det ikke fins annen dekning for, er det henvisninger til Palestina og det palestinske folk i historisk dokumentasjon minst 3000 år tilbake,

Egyptiske, greske og romerske skrifter har disse henvisningene. Arkeologiske utgravninger stadfester disse skriftene.

For mye av jødenes historie fra denne tiden finst kun en bok. Det Gamle Testamentet.

Kommentar #68

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Afrikanere kom først

Publisert nesten 2 år siden
Svein Johansen. Gå til den siterte teksten.
Det er engang slik at Israel (og Øye) er de som har stjålet det palestinske folk. For i motsetning til mange historier fra DGT som det ikke fins annen dekning for, er det henvisninger til Palestina og det palestinske folk i historisk dokumentasjon minst 3000 år tilbake,

Forskning viser at de opprinnelige folkene i området stammer fra Afrika. De samme er visstnok tilfelle for den norske befolkningen.

Nå kommer de fjerne slektningene deres og krever  sin rettferdige arvelott

1 liker  
Kommentar #69

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Svein Johansen. Gå til den siterte teksten.

Det er engang slik at Israel (og Øye) er de som har stjålet det palestinske folk. For i motsetning til mange historier fra DGT som det ikke fins annen dekning for, er det henvisninger til Palestina og det palestinske folk i historisk dokumentasjon minst 3000 år tilbake,

Egyptiske, greske og romerske skrifter har disse henvisningene. Arkeologiske utgravninger stadfester disse skriftene.

For mye av jødenes historie fra denne tiden finst kun en bok. Det Gamle Testamentet.

Når selv den israelske regjering godtar palestinerne som et hverdagslig faktum burde det ikke være vanskelig for oss i Norge å slutte oss til det, før vi begynner å ta stilling til de finere detaljene i konflikten. Man kan se det som et kraftig overspill, ja helt over i komikken, når nordmenn svinger seg til de store høyder for å frata palestinerne alt når de er akseptert av sine viktigste motstandere. 

Kommentar #70

Roald Øye

364 innlegg  2311 kommentarer

Genistreken!

Publisert nesten 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Når selv den israelske regjering godtar palestinerne som et hverdagslig faktum burde det ikke være vanskelig for oss i Norge å slutte oss til det, før vi begynner å ta stilling til de finere detaljene i konflikten

"For mye av jødenes historie fra denne tiden fins kun en bok. Det Gamle Testamentet," skriver Svein Johansen i en avslørende kommentar:  Hvem tar hensyn til det?  

"De finere detaljer i konflikten" er nettopp  hva Det Gamle Testamentet tar opp, og som blir bekreftet i Det Nye Testamentet av både Jesus og  følgesvennene hans. Om "palestinere" og "Palestina" nevner aldri disse bibelske personene et ord. 

Bibelselskapet som har stått som utgiver i mangfoldige år av Bibelens bøker og kartene bakerst i boken har med sine geografiske betegnelser villedet mang en bibelleser, inkludert Kristiansen og Johansen, med formuleringen: "Palestina på Jesu tid." 

En våken kartleser vil se hvilken anakronisme ordvalget innebærer. For dem som ikke er i stand til å se det: Den romerske keiser Hadrian introduserte den geografiske betegnelsen "Palestina" på de landområder som hadde utgjort jødenes hellige land, Israel, siden kong Davids tid. Keiseren "omdøpte"  landet som en hevnakt overfor det jødiske folk etter opprøret deres i 135 e. kr. som hadde kostet så mange romerske soldaters liv. Jesu oppstandelse hadde funnet sted over 100 år tidligere! 

Den geografiske betegnelsen døde aldri helt ut, og ble tatt opp igjen av de seirende stormakter i slutten av 1. verdenskrig, England og Frankrike,  da "Det britiske palestinamandatet"  ble utformet i 1923 i San Remo-avtalen.

Til alt uhell ble de arabiske lederne i PLO  gjort oppmerksom på i 1964 av det russiske KGB hvilken mulighet det lå i å gjenoppfriske begrepet "Palestina" i den politiske propagandaen mot Israel. Det var en genistrek av de store: En hel verden tror nå på løgnen om et palestinsk folk, inkludert mine to meningsmotstandere, Kristiansen og Johansen.              

3 liker  
Kommentar #71

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Nå har du panikk, Øye. 

Kommentar #72

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Gjermund Frøland:  Uansett hvor mye vi demoniserer palestinerne, klarer vi aldri å klistre det kristne Europas syndefulle Holocaust på dem.

Kom ikke å fortell meg at det var et kristent Europa som begikk Holocaust, 

Holocaust ble begått av en horde ukristelige mennesker  Hitler flørtet med "tysk" kristendom, av maktpolitisk hensyn, men var selv en gudsfornekter.  Deportering av jøder fra Norge og andre land var ukristelig. Kristen praksis er å elske sin neste som seg selv.

.Det var heller ikke et kristens Russland som begikk Lenins og Stalins massakre.

Bonhoeffet i den kristne bekjennelseskirken ble hengt av naziregimet - rett før det ble beseiret.

Mellomkrigstidens Europa var dekadent, ukristelig dekadent. Ikke en eneste av nazi-pøblene oppførte seg kristelig.  

Og Martin Luther's utsagn om jøder var vederstyggelig ukristelighet; han var også enig i at et bondopprør ble slått hardt ned.  

Mange kulturkristne har forfulgt jøder, og  syndet derved forferdelig mot Gud. 

Kulturkristendom er ofte noe annet enn genuin kristen anstendighet/tro!

 

 

1 liker  
Kommentar #73

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Pogromer

Publisert nesten 2 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
Det var heller ikke et kristens Russland som begikk Lenins og Stalins massakre.

Det er et faktum at pogromene mer eller mindre forsvant etter revolusjonen i 1917.

Kommentar #74

Roald Øye

364 innlegg  2311 kommentarer

Trådens tema: Er OD-prosjektet OK?

Publisert nesten 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Nå har du panikk, Øye. 

Jeg kjenner meg ikke igjen i din analyse, Njål Kristiansen, men jeg kjenner igjen deg på din argumentasjonsform: Ta mannen og ikke ballen!  Hva er trådens tema?

3 liker  
Kommentar #75

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Hva er trådens tema?

Noe assosiert med at det nå har vært arrangert OD for 2018 og at vi i den nærmeste fremtid som en følge av at palestinske ungdommer får støtte til bl.a. traumebehandling noe som angivelig skal medføre at Israel rakner i sømmene. I så fall har vi lært at Israel er avhengig av at palestinske ungdommer er traumatiserte og må forbli slik for at ikke Jerusalem skal falle. 

Dette til tross for at noen av oss tror at OD 2018 er fullstendig uvesentlig for Israel og at israelerne knapt kan bry seg mindre. De sparer kruttet sitt til det som teller mens utenlandske fanatikere går bananas over uvesentligheter. 

Kommentar #76

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Gjermund Frøland: Det er et faktum at pogromene mer eller mindre forsvant etter revolusjonen i 1917.

Progromer kan være så mangt: 

I Russland, spesielt i perioden fra 1925-1947  førsøkte «The League of Militant Atheists», med  myndighetens tillatelse, å utrydde kristentro/religion i Russland under mottoet «Kampen mot religion er kamp for sosialisme». 

Kirker ble stengt eller ødelagt, prester fengslet, utvist eller eksekvert. Ved begynnelsen av 2. verdenskrig fantes 6376 prester i Den russiske ortodokse kirke, mot 66140 før revolusjonen. 17. februar 1938 ble 55 prester avlivet. I 1917 var det 39530 kirker i Russland, i 1940 var bare 950  funksjonelle. (Kilde professor Alister McGrath "Why God Won't go away", 2010)

2 liker  
Kommentar #77

Roald Øye

364 innlegg  2311 kommentarer

Israel har intet å frykte.

Publisert nesten 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Dette til tross for at noen av oss tror at OD 2018 er fullstendig uvesentlig for Israel og at israelerne knapt kan bry seg mindre.

Israelerne har ingen grunn til frykt for noe. Vi er enig i de vesentlige tingene, Njål Kristiansen. Aller minst frykt for OD  2018. 

2 liker  
Kommentar #78

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Til alt uhell ble de arabiske lederne i PLO  gjort oppmerksom på i 1964 av det russiske KGB hvilken mulighet det lå i å gjenoppfriske begrepet "Palestina" i den politiske propagandaen mot Israel. Det var en genistrek av de store: En hel verden tror nå på løgnen om et palestinsk folk, inkludert mine to meningsmotstandere, Kristiansen og Johansen.      

Det er fint at noen opplyste folk her på Verdidebatt holder orden på ting når resten av verden bygger sine synspunkter på noe KGB sa i 1964.

2 liker  
Kommentar #79

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Israelerne har ingen grunn til frykt for noe. Vi er enig i de vesentlige tingene, Njål Kristiansen. Aller minst frykt for OD  2018. 

Som sagt, jeg tror ikke Israel interesserer seg særlig for OD, men de såkalte vennene burde lære seg den gyldne middelvei. Det er ingen grunn til å kjøre frem nukene for den minste lille ting. Fremtiden hører ikke panikken, frykten eller nukene til. Freden vil bli skapt i en fredelig atmosfære. Lett å glemme når man har bare en av- og påknapp. 

Kommentar #80

Roald Øye

364 innlegg  2311 kommentarer

Den grove løgnen.

Publisert nesten 2 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Til alt uhell ble de arabiske lederne i PLO  gjort oppmerksom på i 1964 av det russiske KGB hvilken mulighet det lå i å gjenoppfriske begrepet "Palestina" i den politiske propagandaen mot Israel. Det var en genistrek av de store: En hel verden tror nå på løgnen om et palestinsk folk

Israelerne er det eneste folk som ikke har blitt hjernevasket til å tro at det eksisterer et eldgammelt palestinsk folk, til sammen ca. 6 mill. som i dag lever henholdsvis  i Israel (1.3 mill) som relativt  frie borgere, eller i  flyktningleirer i Israels naboland.(ca. 5 mill)  De siste er etterkommere etter de araberne som bodde innenfor Det britiske mandatområdet da Israel ble opprettet i 1948. Begrepet "palestinere" har etter hvert, siden 1965,  blitt brukt  utelukkende om palestinske arabere.  "Palestina" er derimot en anakronisme. Entiteten forsvant for snart 2000 år siden da keiser Hadrian gikk i graven.  

PLO og de palestinske myndighetene på Vestbredden og i Gaza har i alle år forlangt,  og gjør det fremdeles, at disse må tillates å flytte tilbake til sine forfedres hjemsteder, som de flyktet fra i 1947/48. Forfedrene deres hadde bodd der i minst  3 generasjoner, et mindretall i mange generasjoner helt tilbake til oldtiden, akkurat som noen  jøder, som i dag har etterkommere i Israel.

Israel vil ikke tillate de palestinske flyktningene å komme tilbake. Det vil omgjøre den jødiske staten, Israel, til en arabisk stat nr. 23 i løpet av noen generasjoner. De fleste forstår hvorfor palestinerne setter så meget inn på returretten: Arafat sa det før han døde: "Den palestinske livmoren skal til slutt beseire den jødiske entiteten, uten kuler og krutt".  

De som sympatiserer med president Mahmoud Abbas krav om returrett, må sannsynligvis også sympatisere med ham i hans ultimale mål: "From the river to the sea, Palestine will be free!" 

Den israelsk-palestinske konflikten bunner i spørsmålet om Israel skal tillates å være en jødisk stat. I det spørsmålet skilles veiene. Et lite kristent  mindretall i verden støtter den politiske høyresiden i Israel, som  har som sitt overordnede mål å bevare den jødiske stats identitet. 

Begrunnelsen kan være både religiøs og sekulær, med tallmessig  overvekt på den første. Det er et tankekors at den verdensvide kristne kirke ikke står sammen med flertallet i Israel som ønsker å bevare Israel som en jødisk stat. Den har jo en bibelsk begrunnelse. 3 liker  
Kommentar #81

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Sannheten

Publisert nesten 2 år siden

Kanskje er ikke Palestina det beste navnet å gi en stat i Midtøsten. Kanskje var det heller ikke så bra å gi den nyopprettede staten i 1948 navnet Israel heller. Begge disse navnene har muligens gjort konflikten verre. Disse navnene har i alle fall ikke gjort forholdet bedre mellom dem. 

Men det aller viktigste er å skape fred mellom folkene og landene i Midtøsten. Og det blir aldri fred med ensidig støtte bare til den ene parten i konflikten. Det er du sikkert enig med meg i, Roald Øye?     

2 liker  
Kommentar #82

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Den har jo en bibelsk begrunnelse. 

Det er her det svikter for deg; regjeringen Netanyahu har i seg selv ingen bibelsk begrunnelse. Den har ødelagt Israels støtte ute i verden. Det var neppe meningen med Bibelen. Oslo ga folk håp. Netanyahu knuste det. 

1 liker  
Kommentar #83

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Theodor Herzl, grunnleggeren av den moderne zionismen, brukte begrepet Palestina. Det er ikke bare et manipulerende begrep funnet opp etter krigen.

Kommentar #84

Geir Wigdel

32 innlegg  2088 kommentarer

Uavhengig av

Publisert nesten 2 år siden

hva folket kalles er det et ugjendrivelig faktum at området som i dag kalles Israel (pluss alt okkupert land), var befolket av mennesker før de ble fordrevet i 1948. Det er dette Øye har vanskelig for å forstå og som den israelske propagandaen hele tiden prøver å fornekte. Det var altså mennesker, som oss, ikke et eller annet propagandapåfunn. I kristen tankegang er alle mennesker likeverdige. Selv fiender skal respekteres, ja elskes, om vi tar mesterens ord på alvor. Så kan en undre seg over hvorfor de som holder kristenfanen høyest, er dem som lettest aksepterer overgrepene mot den svake part i dette landområdet. 

1 liker  
Kommentar #85

Roald Øye

364 innlegg  2311 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Men det aller viktigste er å skape fred mellom folkene og landene i Midtøsten. Og det blir aldri fred med ensidig støtte bare til den ene parten i konflikten. Det er du sikkert enig med meg i, Roald Øye?     

Jeg har tro på ensidig støtte til den ene parten i denne konflikten, og jeg syns Bjønstjerne  Bjørnson sier det så godt i diktet:

"Jeg velger meg april
I den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder litt rabalder,-
dog fred er ei det beste,
men at man noe vil."


og han avslutter med: "I den blir somren til!" 

I dette spørsmålet er det aller viktigste kanskje  ikke å skape fred mellom folkene og landene i Midtøsten, men "at man noget vil"  som er Gud-villet.  I en ufullkommen verden må man først gjennom noe som i Bibelen sammenliknes med fødselsveer. Sommeren  vil komme til slutt uten vår medvirkning.

Kommentar #86

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
I dette spørsmålet er det aller viktigste kanskje  ikke å skape fred mellom folkene og landene i Midtøsten, men "at man noget vil"  som er Gud-villet.

Det later til at både palestinere og israelere flest er uenig med deg på dette punktet. De har nok høyere ambisjoner enn bare å ville noe. De skal et sted med sin streben. Jeg fylles av uhygge når jeg ser slik kulde overfor andre menneskers skjebne, endog overfor Guds utvalgte folk.

2 liker  
Kommentar #87

Roald Øye

364 innlegg  2311 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
 I en ufullkommen verden må man først gjennom noe som i Bibelen sammenliknes med fødselsveer. Sommeren  vil komme til slutt uten vår medvirkning.

For å dokumentere min påstand i kommentar #85 vil jeg legge ved en lenke som jeg mottok i dag fra Broder Raoul. Det er et bibelsk budskap som blir formidlet på engelsk, og som derfor ikke er så lett tilgjengelig for enhver. 

https://blowthetrumpet.com.au/in-an-hour-you-do-not-expect-part-1/

Kommentar #88

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Til seg selv

Publisert nesten 2 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Veldig godt spørsmål: Svaret er at den treenige Gud ofret seg selv. Det kan ingen bebreide ham.

Han ofret seg selv til seg selv ... for et par dager. Og han sitter i dag ved sin egen høyre hånd.

2 liker  
Kommentar #89

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hvem sin vilje gjelder?

Publisert nesten 2 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
dog fred er ei det beste,
men at man noe vil."

"dog fred er ei det beste,
men at Gud noe vil."

1 liker  
Kommentar #90

Roald Øye

364 innlegg  2311 kommentarer

Godt spørsmål.

Publisert nesten 2 år siden

I Herrens bønn lærte Han oss hvordan vi skulle be: "La viljen din skje på jorden slik som i himmelen." Enkelt og greit?  Det er Guds vilje som gjelder.

3 liker  
Kommentar #91

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Enkelt og greit

Publisert nesten 2 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
I Herrens bønn lærte Han oss hvordan vi skulle be: "La viljen din skje på jorden slik som i himmelen." Enkelt og greit?  Det er Guds vilje som gjelder.

Alt som kommer etter "la din vilje skje", er meningsløst tomprat.

Når mor Åse spør Per om hvorfor han lyver, svarer Peer: "Jeg utfører Ibsens vilje."


All the world's a stage ..


2 liker  
Kommentar #92

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Han ofret seg selv til seg selv ... for et par dager. Og han sitter i dag ved sin egen høyre hånd.

Mens det pågikk lurte han veldig på hvorfor han hadde forlatt seg selv.

Kommentar #93

Roald Øye

364 innlegg  2311 kommentarer

Meningsløst tomprat av Jesus.

Publisert nesten 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Alt som kommer etter "la din vilje skje", er meningsløst tomprat.

Greit å vite!

1 liker  
Kommentar #94

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Gjermund Frøland:    "Alt som kommer etter "la din vilje skje", er meningsløst tomprat" - 

ja, slik  villfarne, uvettige  påstander er Frølnad virkelig spesialist på. 

1 liker  
Kommentar #95

Roald Øye

364 innlegg  2311 kommentarer

Sannheten frigjør.

Publisert nesten 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hva med å ofre et helt folk? Er det mindre ondt?

Hvis det å bøye seg for sannhet (at det ikke fins et genuint palestinsk folk) er å bli ofret, er det ikke ondt, selv om det kan være smertefullt å erkjenne. Sannhet frigjør faktisk. Det er mange palestinske arabere levende bevis på.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere