Øystein Magelssen

23

Ungdom for rettferdig fred

Vi motvirker voldelig radikalisering og øker sikkerheten for både israelere og palestinere.

Publisert: 28. okt 2018

Et overveldende flertall av representantene på Elevtinget valgte i mars i år at Operasjon Dagsverk 2018 (OD) skal gå til KFUK-KFUM Global sitt arbeid i Palestina. Med tittelen «Frihet til å leve» setter OD søkelys på palestinsk ungdom som er født inn i en konflikt de ikke var med på å starte, men som de må leve med konsekvensene av.

Sammen med Fremskrittspartiets Ungdom og Med Israel for fred (MIFF) fremmer nå også Israelsmisjonen falske anklager mot KFUK-KFUMs mangeårige engasjement for rettferdig fred mellom israelere og palestinere. Det er usant at vi ikke også kritiserer palestinske myndigheter når de bryter rettigheter. Vi dømmer heller ikke Israel etter en annen standard enn andre land.

Selv om OD støtter arbeid blant palestinske ungdommer, betyr ikke det at vi jobber mot Israel. Israelske ungdommer har tilgang på tjenester. De trenger ikke en OD innsamling. Palestinske ungdommer mangler mye. Årets OD vil bl.a. gjøre at flere palestinske ungdommer får kunnskap om internasjonal lov og det faktum at Israel har legitimitet i FN.

Fokus for årets Operasjon Dagsverk er traumebehandling, likestilling og rettighetsarbeid for og med palestinsk ungdom. Likevel blir OD utsatt for en svertekampanje fra palestinafiendtlige organisasjoner, og flere ungdommer opplever grov hets og urettmessige anklager om at de bidrar til å støtte terrorisme og jødehat ved å støtte OD i år. Sist ut er altså Den Norske Israelsmisjon som i Vårt Land 19. oktober, mener årets OD-prosjekt er svært kontroversielt og kun «graver grøfter».    

Ungdom er viktige når det gjelder å skape samfunnsutvikling, men en hverdag full av vold fra både israelske og palestinske sikkerhetsstyrker gjør livet tungt for mange palestinske ungdommer. Unge som vokser opp i konflikt får traumer, sliter med angst og har vansker med å fungere i hverdagen. Flere dropper ut av skolen og mister utdanningen de har krav på. Derfor fokuserer OD i år på psykisk helse og traumebehandling. Gjennom å bearbeide opplevelsene sine får ungdommene hjelp til å komme tilbake på skolen eller ut i jobb.

En annen viktig komponent er likestilling. Det palestinske samfunnet er preget av at kvinner ikke har de samme rettighetene som menn. Selv om mange palestinske kvinner har god utdanning ser vi at menn er overrepresentert i maktposisjoner. Gjennom OD skal vi jobbe for at unge kvinners stemmer blir hørt og at både gutter og jenter ser verdien av et mer likestilt samfunn.

Unge mennesker i Palestina får med OD opplæring i rettigheter, demokrati og ikke-voldelige virkemidler. Dette kan de bruke i arbeidet for rettferdig fred. På denne måten går unge mennesker fra å være passive i samfunnet, til å bli aktive borgere med demokratiforståelse. Vi motvirker voldelig radikalisering og øker sikkerheten for både israelere og palestinere.

Vi fremmer ikke antisemittisme, diskriminering eller hat. Vi jobber for at ungdoms grunnleggende menneskerettigheter skal ivaretas. Dette er ikke kontroversielt. KFUK-KFUM og OD er kritiske til brudd på menneskerettighetene og internasjonal lov, uavhengig av om det er palestinske eller israelske myndigheter som utfører dem. Men kritikk av politikk må aldri misforstås som kritikk av en folkegruppe. KFUK-KFUM har ingen generell boikott av Israel. Vi velger bort en ulovlig okkupasjon. Det er ulovlig å kjøpe varer fra okkupert område. Også den norske stat, administrert ved FrP’s finansminister Siv Jensen, boikotter selskaper som bidrar til ulovlige israelske bosettinger.  

OD og KFUK-KFUM tar avstand fra alle former for rasisme, inkludert antisemittisme. Vi anerkjenner Israel som en legitim stat, innenfor internasjonalt anerkjente grenser. Vi heier på en rettferdig fred som drives frem av en ny generasjon israelere og palestinere! Vi tar ikke side, men vi står fjellstøtt sammen med de som opplever undertrykking, både i Palestina og Israel. Fordi alle har rett på frihet til å leve!

Den Norske Israelsmisjon står i fare for å normalisere en ulovlig okkupasjon. Hvor er deres kritikk av brudd på folkerett og menneskerettigheter? Alle som vil det beste for Israel og Palestina, bør i stedet støtte OD 2018 ved å tilby jobb til en elev på OD-dagen eller jobbe selv hvis du har mulighet til det. La oss vise at vi er mange som støtter ungdoms ikkevoldelige kamp for en mer rettferdig verden.


Av Øystein Magelssen, generalsekretær i Norges KFUK-KFUM,

og Fredrik Glad-Gjernes, daglig leder i KFUK-KFUM Global.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

186 innlegg  1189 kommentarer

Å være flue på veggen hos terrororganisasjonen Hamas

Publisert 5 måneder siden
Øystein Magelssen. Gå til den siterte teksten.
Vi motvirker voldelig radikalisering og øker sikkerheten for både israelere og palestinere.

Så langt jeg oppfatter innlegget innvier ikke Magelsen leserne i hva rettferdig fred konkret innebærer, så kanskje han kunne konkretisere dette nærmere ? 

Human Rigth Watch peker i sin nylige rapport på et palestinsk regime som bærer i seg mange trekk av udemokratiske terror og tvangsregimer. For veldig mange er ikke dette noe nytt, men understreker mangel på realitetsorientering hos mange av palestinernes støttespillere - de som i praksis ikke vil se - selv om motivene er de beste.

 – Systematisk vilkårlige arrestasjoner og tortur krenker viktige menneskerettighetsavtaler som Palestina nylig har signert. Den systematiske praksis av tortur fra palestinske myndigheter kan være en forbrytelse mot menneskeheten som kan ende opp med en påtale ved Den internasjonale straffedomstolen, sier HRW i en uttalelse.

Lederen for HRWs virksomhet i Israel og Palestina, Omar Shakir, mener palestinske ledere sitter i glasshus når de uttaler seg kritisk mot Israel.

– Palestinske ledere reiser verden rundt og snakker om palestinernes rettigheter, men styrer selv et maskineri av undertrykkelse for å knuse kritikk, sier han i et intervju gjengitt i Nettavisen.

F,eks ; for mange jøder er BDS kampanjen, som Magelsen og Glad Gjernes støtter helhjertet, et dolkestøt rett inn i deres egen identitet , og de tidligere  britiske statsministerne  David Cameron og Tony Blair har da også begge fordømt oppfordringene til boikott av Israel. 

Og for to år siden  stemte det canadiske parlamentet , med stort flertall, ja til en tekst som fordømmer BDS-bevegelsen.

 I 2016  gikk også den tyske forbundskansler Angela Merkels parti CDU kraftig ut mot BDS og definerte bevegelsen som antisemittisk og vurderte organisasjonens oppfordringer til boikott på linje med boikottaksjonene mot jødene som gradvis økte frem mot andre verdenskrig.

Som kjent, men muligens ukjent for Magelsen og Glad Gjernes , tilføres det allerede enorme ressurser til den palestinske befolkningen gjennom UNWRA systemet.

Dette omfatter også betydelige midler  til utdanning i de palestinske områdene. Og hvorfor det ikke blant disse resursene kan avsettes penger til de formålene som Magelsen og Gjernes beskriver, kan bare de svare på.

 Og, i dette bildet hører det også med hvordan FN`s organisering av hjelp til ulike flyktningegrupper er organisert , og at disse disse resurssene er veldig skjevdelt.

Høsten 2017, kunne FN melde om ca 60 millioner flyktninger på verdensbasis.

I følge en tidligere artikkel i VG hadde FN`s flyktningeorganisasjon for Palestinske flyktninger UNWRA, omrking 29 000 (tjuenitusen) ansatte.

Disse 29 000 ansatte betjener m.a.o en veldig liten andel av verdens samlede antall "flyktninger" -  de palestinske.(Inkludert omkring 2 millioner med Jordansk statsborgerskap) 

Samtidig hadde FN`s organisasjon for alle andre verdens flykninger,UNHCR, ca 6 300 (seks tusen tre hundre) ansatte - også i følge VG.

Forholdsmessig er dette en voldsom skjevdeling som i praksis ikke er mulig å forstå, selv om det naturligvis finnes årsaksforklaringer som kan begrunne en viss skjevdeling.(Langsiktig bosetting, infrastruktur, skoler og helse osv)

Allikevel ; gjennom verdens økonomiske prioriteringer rettet mot de palestinske områdene avtegner det seg et mønster.

Det naive.

Som Magelsen og Glad Gjernes i alle fall tilsynelatende støtter.

Og at  palestinerne flest, noen sinne, skulle komme til å se på f,eks BDS som et alternativ til vold , slik innleggsforfatterne later til å tro gjennom tidligere innlegg her på VD - er virkelig vanskelig å ta på alvor.

Samtidig er det jo slik at den vanlige jevne og gode palestiner fortsatt lever i skyggen av en tildels hatefull palestinsk ledelse.

Den samme ledelsen som fortsatt oppfordrer til hat og terror mor uskyldige jøder.

For den palestinske ledelsen er jo BDS bare et ekstra tilskudd til deres egen avsky mot staten Israel og den jødiske befolkningen.

Det skulle vært artig å vært flue på veggen hos Hamas og høre diskusjonen om at " nå legger vi ned terroren for en stund dere og venter på effekten av BDS"
6 liker  
Kommentar #2

Jarle Veland

11 innlegg  92 kommentarer

Ta avstand fra

Publisert 5 måneder siden

den antisemittiske og giftige BDS-kampanjen, så blir det greit å støtte OD. Dere kan ikke med ord si dere tar avstand fra antisemittisme og så i praksis støtte den med støtte til BDS. Med økende antisemittisme er det mer og mer viktig å ta avstand fra denne dødelige pesten

1 liker  
Kommentar #3

Svein Johansen

0 innlegg  27 kommentarer

Antisemmitisme

Publisert 5 måneder siden

På hvilken måte er BDS antisemmitisk ?

Kommentar #4

Jarle Veland

11 innlegg  92 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

La med svare deg Svein Johansen slik:

Frankfurt has become the first German city to pass a bill outlawing municipal funding for the anti-Israel BDS movement’s activities.

“The BDS movement does not only strongly resemble the ‘Don’t buy from Jews’ argumentation of former times of the National Socialists, but the movement is built on the same toxic ground and it is poisoning the social climate in the same dangerous way,” Uwe Becker, Frankfurt’s deputy mayor and city treasurer, told the Jerusalem Post.

Becker said the BDS movement attacks the fundamental legitimacy of the Jewish state,

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere