Bjørn Otter Skaaret

4

KrF og FrP om Israel

Den pågående debatten i KrF om veivalg foregår med beundringsverdig lavt stemmeleie og uten rabiate utfall. Men det finnes unntak. Når det gjelder Israel, er det tydelig at det for noen er GT som er fundament og kilde for de folkerettslige betraktninger. Disse finner støtte for sitt syn i FrPs program når de avviser Hareides påpekning av avstanden til KrF.

Publisert: 27. okt 2018

I KrFs program heter det at respekt for menneskerettighetene må være grunnlaget for løsningen av konflikten mellom israelere og palestinere. I programmet til FrP er palestinerne ikke nevnt, men inngår trolig i begrepet "ekstreme, eksistensielle trusler". KrF vil arbeide for at Israel skal ha rett til å forsvare seg og til å leve i fred innenfor trygge og internasjonalt anerkjente grenser, og at palestinerne skal få oppfylt sin rett til selvstyre på eget territorium og en framtid med fred og håp gjennom en tostatsløsning.  FrP vil flytte den norske ambassaden til Jerusalem - "landets hovedstad" - uten å la seg tynge av folkerettslige betraktninger. Osv.

Jeg har ingen betenkeligheter med å kalle en del av de kommentarene fra blå KrF-ere i Bibel-beltet for "fundamentalistiske", og da er det heller ikke vanskelig å forstå deres tennerskjærende ytringer om Jonas Gahr Støre, som mener det er viktig å snakke med alle.
2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Roald Øye

360 innlegg  2311 kommentarer

Bare en forglemmelse?

Publisert nesten 2 år siden
Bjørn Otter Skaaret. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ingen betenkeligheter med å kalle en del av de kommentarene fra blå KrF-ere i Bibel-beltet for "fundamentalistiske", og da er det heller ikke vanskelig å forstå deres tennerskjærende ytringer om Jonas Gahr Støre, som mener det er viktig å snakke med alle.

Ditt innlegg, Bjørn Otter Skaaret, bærer preg av å være tuftet på et mangelfullt politisk  fundament, noe denne formuleringen røper:  "FrP vil flytte den norske ambassaden til Jerusalem - "landets hovedstad" - uten å la seg tynge av folkerettslige betraktninger. Osv." Hvilke folkerettslige betraktninger du tenker på, er uklart, men de er like uetterrettelige, som å gi Israel skylden for to-statsløsningens havari. 

Dine betraktninger er dessverre rådende langt inn  i KrFs lederskap og velgermasse, hvilket ble anskueliggjort i de to talene til lederne for partiet på fylkesårsmøtet på Sotra lørdag 27.oktober. Det var ingen gevinst for noen av partene å nevne Frp sin klare støtte til Israel som et positivt punkt i analysen av hvilken side, blå eller rød, de kunne tenke seg å gå sammen med i en regjering. 

Den eneste av  KrFs ledere som på lørdag nevnte Fremskrittspartiets holdning til Israel som et plusspoeng, var Hans Fredrik Grøvan på årsmøtet i Trøndelag. Kanskje det bare var en forglemmelse fra Kjell Ingolf Ropstads side. Jeg tror han deler Grøvans positive syn på Israel. Det gjør ikke Jonas Gahr Støre.


4 liker  
Kommentar #2

Bjørn Otter Skaaret

4 innlegg  18 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Roald  Øye, jeg medgir at jeg ikke er noen ekspert på folkerett. Men de aller fleste land og FN legger til grunn at Jerusalem er delt mellom Israel og Jordan og at Øst-Jerusalem er okkupert område.  At Israel i 1980 vedtok en lov som sier at byen er "gjenforent", endrer ikke på dette. To tidligere norske utenriksministre fra KrF har, så vidt jeg husker, også lagt dette til grunn. Naturlig nok - ettersom det er offisielt norsk standpunkt. 

For dem som legger GT til grunn, er dette selvfølgelig det rene tøv. Men det får da være grenser for hva en skal være forpliktet til å tro på.

1 liker  
Kommentar #3

Roald Øye

360 innlegg  2311 kommentarer

Jerusalem - okkupert område?

Publisert nesten 2 år siden
Bjørn Otter Skaaret. Gå til den siterte teksten.
Men de aller fleste land og FN legger til grunn at Jerusalem er delt mellom Israel og Jordan og at Øst-Jerusalem er okkupert område.

Legg merke til hvilke land det er som er uenig i denne forståelsen og har tatt den politiske konsekvensen av det! Et land har til og med lagt sin ambassade til Øst-Jerusalem. Hvis KrF går inn i regjeringen Solberg, kan partiet arbeide for at Norge også gjør det. Ingen, ikke en gang FN, kan forhindre at flere land gjør det samme. Det ville glede det israelske folk.

2 liker  
Kommentar #4

Bjørn Otter Skaaret

4 innlegg  18 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Ja, jeg har merket meg hvilke land som har GT som folkerettslig kilde. Derfor kan Bruce fra Bronx (med røtter i USA og Øst-Europa) og Josef fra Minsk ta turen til Hebron og andre bosettinger på Vestbredden og overta palestinsk eiendom med hjemmel i israelske domstolsavgjørelser. Jeg ser med glede på at dagens KrF ikke synes dette er helt greit - i motsetning til FrP.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere