Bent Høie

23

Høyre presser ikke KrF

KrF skal selvsagt få definere hva som er KrF, men Hareide og hans tilhengere kan ikke definere Høyre uten at vi tar til motmæle.

Publisert: 24. okt 2018

Berit Aalborg sin kommentar lørdag 20. oktober under overskriften «Høyres maktdemonstrasjon» handler først og fremst om Høyre. Den fortjener derfor ett svar fra Høyre.

Ikke sitte stille. 

Høyre presser ikke KrF. Men når debatten også omhandler Høyre og Høyres politikk kan vi ikke sitte stille og se på. KrF skal selvsagt få definere hva som er KrF, men Hareide og hans tilhengere kan ikke definere Høyre og vår politikk som et ledd i den interne diskusjonen om partiets veivalg. Derfor har flere fra Høyre deltatt i den diskusjonen. Det bør ikke overraske noen.

Aalborg skriver: «Det mest oppsiktsvekkende ved Solbergs uttalelser er at hun i realiteten har bedt KrFs eget landsmøte velge henne som statsminister framfor å lytte til sin egen partileders råd.» KrF har en ledelse som har to ulike råd i denne saken. At Erna argumenterer for det samme som de to nestlederne ved å vise til det politiske verdifellesskapet og KrFs gjennomslag i fem år, er ikke oppsiktsvekkende. Det motsatte hadde vært det.

Aalborg gjentar også den samme alvorlige feilen som Knut Arild Hareide har gjort flere ganger de siste dagene: «Dessuten var det Høyres egen minister som innførte dagens praksis med tvillingabort. Da ba KrF og Sp om en etisk vurdering, men ble nedstemt i Stortinget.» Om dette var riktig, ville denne ministeren vært meg. Men det er feil. Regjeringen har ikke behandlet eller tatt stilling til spørsmålet om tvillingabort. Det er heller ikke riktig at et forslag om etisk vurdering ble nedstemt i Stortinget.

Juridisk vurdering.

 I 2010 tok Oslo Universitetssykehus og Helsedirektoratet opp med Helse- og omsorgsdepartementet behov for en avklaring om abortlovens bestemmelser knyttet til abort av friske fostre ved flerlingesvangerskap. I 2014 ba jeg på bakgrunn av denne henvendelsen direktoratet oppdrag om å innhente faglige og etiske råd i saken. Det ble gjort. Legeforeningens etiske råd og senter for medisinsk etikk ved universitetet i Oslo deltok i arbeidet.

En etisk og faglig vurdering ble derfor gjort, og oversendt lovavdelingen i justisdepartementet for en juridisk vurdering. Dette er riktig fremgangsmåte for å få avklart lovforståelse når det ikke foreligger rettspraksis. Lovavdelingen konkluderte med at abortloven åpner for å kunne abortere ett eller flere fostre (fosterreduksjon) ved flerlingesvangerskap, innenfor de rammer som loven ellers oppstiller.

Dette er en vurdering Regjeringen ikke kan overprøve. Det kom klart frem at skulle dette endres, krevde det endring i abortloven i Stortinget. I forbindelse med representantforslaget til KrF og Sp om denne saken orienterte jeg om dette og opplyste også om at hvis Stortinget ville ha hjelp til å utforme konkret ny lovtekst, kunne departementet på vanlig måte gjøre det. Ingen partier på Stortinget ba om slik hjelp. Det flertallet på Stortinget stemte ned var et forslag om at regjeringen skulle fremme en slik lovendring. Hverken Høyre eller regjeringen tok stilling for eller mot tvillingabort.

Mot bedre viten. 

Jeg vet ikke hva som er motivet til Aalborg og Hareide når de gjentatte ganger mot bedre viten fremstiller det som om jeg og regjeringen har åpnet opp for tvillingabort. Men det er uansett ikke sant. Det er gjeldende abortlov som gjør det og den er som kjent ikke endret eller foreslått endret av regjeringen.

Erna Solberg har på vegne av Høyre sagt at vi er åpne for å forhandle om endringer i abortloven når det gjelder tvillingabort og den diskriminerende delen av abortloven paragraf 2 c. Det var svar på en direkte oppfordring fra KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre svarte kontant nei på samme henvendelse på AUFs landsmøte i helgen. Aalborg prøver å fremstille det som om hverken Høyre, Frp eller Venstre egentlig kan forhandle om dette. Det er feil. Unge Høyres leder har vært tydelig på at Unge Høyre er uenig, men hun har også sagt at hun har tillit til at ledelsen i Høyre vurderer dette ved eventuelle forhandlinger. Tilsvarende har Frp og V sine ledere svart at dette ikke er deres politikk, men også sagt at de ikke vil forhandle om dette i media.

Oppsiktsvekkende. 

Det er faktisk noe helt annet enn Arbeiderpartiets avvisning. Det mest oppsiktsvekkende er imidlertid reaksjonen fra Senterpartiet. Trygve Slagsvold Vedum kaller Erna Solberg sitt svar for «uverdig» og at «politikere må tenke litt over hva slags debatter de setter i gang.» Den reaksjonen hadde fortjent en kommentar fra Vårt Land. Her opplever Statsministeren det mange KrF-ere over hele landet ofte opplever. Når de tar opp viktige etiske utfordringer, spesielt knyttet til abort og livets begynnelse, blir det ofte stemplet som nettopp uverdig, og at slike spørsmål ikke skal diskuteres. Vanligvis møtes de med øredøvende taushet.

I Høyre har vi – på samme måte som i KrF – en lang tradisjon for nettopp å debattere vanskelige spørsmål. Vi har ikke berøringsangst. Det trodde jeg til nå at heller ikke Senterpartiet hadde. Det er verdt å merke seg at Erna sitt «ja» møter slike sterke reaksjoner, mens Jonas sitt «nei» ikke får samme reaksjon. Jeg merker meg også de avmålte kommentarene som kommer fra den delen av KrF som støtter Hareide på muligheten for et viktig verdiavtrykk i en flertallsregjering.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Børre St. Børresen

2 innlegg  35 kommentarer

Gir KrF opp kampen mot sorteringssamfunnet?

Publisert over 1 år siden

Jeg synes Høies innlegg er uhyre interessant. Her går det fram at heller ikke KrF har ønsket å ta opp abortloven  for å endre innhold  og forhindre fosterreduksjon.

Jeg stiller derfor i denne bloggen spørsmål om KrF faktisk har gitt opp kampen mot sorteringssamfunnet.

1 liker  
Kommentar #2

Dan Lyngmyr

205 innlegg  1187 kommentarer

Selvsagt presser Høyre KRF.

Publisert over 1 år siden
Bent Høie. Gå til den siterte teksten.
KrF skal selvsagt få definere hva som er KrF, men Hareide og hans tilhengere kan ikke definere Høyre uten at vi tar til motmæle.

Direkte og indirekte.

Fordi Høyre kan tape regjeringsmakt.

Men,  om innlegget i praksis virkelig uttrykker vilje til å foreta endringer i abortloven , hvor man spesifikt vil drøfte og deretter  innta en posisjon som gjør tvillingabort ,og abort på fostre med særlige avvik - forbudt , da, og først da, er Høies holdning troverdig.


3 liker  
Kommentar #3

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Insinuasjonen om at Hareide og hans tilhengere "definerer Høyre" er ganske slu, for den bringer tanken hen på at det angivelig skulle dreie seg om en slags debatt mellom partiene. Det er ikke tilfelle. Saken dreier seg tvert imot om en helt intern prosess i Krf.

Hareide og hans tilhengere har ikke diagnostisert Høyre som innledning til et ordskifte med verken Bent Høie eller Erna Solberg. Man har beskrevet hvordan man selv oppfatter Høyre. Det bør man i rettferdighetens navn kunne gjøre uten å risikere å få Krf sin interne prosess forulempet.

Innblandingen fra "Høyre-toppene" er utidig og frekk.

Kommentar #4

Dan Lyngmyr

205 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Men,  om innlegget i praksis virkelig uttrykker vilje til å foreta endringer i abortloven , hvor man spesifikt vil drøfte og deretter  innta en posisjon som gjør tvillingabort ,og abort på fostre med særlige avvik - forbudt , da, og først da, er Høies holdning troverdig.

Stortingsrepresentant KJersti Toppe illustrerer her ganske godt den uetterettelighet som dessverre preger Høies innlegg.

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11745158-tilslorende-om-tvillingabort?side=1#svar-11745163


2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere