Torgeir Tønnesen

32

Hareide har moralsk rett - vi trenger en ny regjering

Regjeringen fungerer ikke godt nok, - bare de rike er tilfreds. Vi har fått tusentalls nye milliardærer.

Publisert: 23. okt 2018  /  144 visninger.

Erna Solberg og Siv Jensen, har sammen med resten av regjeringen ført Norge inn i en overopphetet økonomi, og et kaldere samfunn. Mer stress, støy og hektisk aktivitet preger samfunnet. Den yngre generasjon sliter med tilliten til styresmakter.

Joda, Erna Solberg har gitt mye penger, og gitt KrF medhold i mange saker, ofte feil saker, vel og merke, - slike som større miljøvernbyrde, mer innvandring, og mer skatter på middelklassen. Sånn sett kan ikke KrF klage, de har fått gjennom mye, noe positivt bla flere lærere.

Likevel driver regjeringen en råere økonomisk politikk. Skillelinjer i samfunnet blir tydeligere. De fattige blir fattigere, og de rike blir rikere. Særlig middelklassen, de som eier hus og bil skal tappes, virker det som. Regjeringen vil at middelklassen skal jobbe mer for de rike, eller for den rike staten, og de skal skattlegges mer med eiendomsskatt og bomringer og dyrere bensin. De virkelig rike og mektige går fri. Vi har fått flere hundre milliardærer siste årene.

- Regjeringen er smålig - de tar småpenger fra uføre, blinde, handikappede. Tar fra dem spesialskoler, bilordninger, tjenester og betalt hjelp. Døvstumme er blitt fratatt tolker og assistenter. Kan et menneske ribbes mer og krenkes mer?

- Regjeringen sin reduksjon av selskapsskatten og skatter for næringslivet, har ikke gitt flere arbeidsplasser. De rike, eiendomsbaroner, storaksjonærene, børsspekulanter, shorting-spekulanter (å selge aksjer man ikke eier), har fylt bankkontiene sine og lommene sine enda mer. Med andre ord : - regjeringen skaper klasseskiller, noe som kan skape opprør og misnøye, på sikt.

- Regjeringen taler med to tunger i mange saker, for eksempel miljøvern. Husmødre som er avhengig av bil, skattlegges med 30.000 i bompenger i året i Stavangerområdet og på Østlandet, - for å få ned biltrafikken. Likevel settes det ikke busser nok, og prisene settes ikke ned. Noen grupper for lov av staten å forurense, for eksempel lakseoppdrettsnæringen som dreper reker og småfisk med lusemiddelet de bruker. Fjordene dør og er forurenset av laksedritt. Vindmølleprosjekter uten mål og mening, og dyrere strømpriser som følge av strømleveranser til EU gjennom Acer. Også regjeringspolitikk. Regjeringen innfører eiendomsskatt, og FrP er blitt det nye skatte og avgiftspartiet.

- Regions-reformen, tvangssammenslåing, er foreløpig mislykket, og politireformen er i hvert fall mislykket. FrP og Høyre skaper mindre demokrati og lokalstyre med sine nye reformer. Ikke virker reformene heller. Folk på bygdene står regelrett uten politi og beskyttelse. I Finnmark er folk rasende.

- Skolen er verre enn den var. Mobbingen tiltar i verre former enn før. Vold og trusler. Tiltakene som settes inn er bare maskepi og forkledning av de virkelige problemene i skolen. Skolen preges av større karakterpress og misbruk og overgrep med sosiale medier. Regjeringen sitter år etter år og ikke gjør noe. I andre land dukker det opp løsninger og nye måter å tenke på.

- Kommunikasjon og samferdsel. Fergeprisene stiger noen steder helt hinsides, fordi forvaltningen er kommet over på fylkeskommunen. De finansierer vegprosjekt på udemokratisk vis, og skattlegger fjerne fergestrekninger for å tilføre kapital til veiprosjekt et helt annet sted. Å ta fly Bergen-Oslo koster 299,- Å ta bil på fergen Bergen - Austevoll koster det samme. NSB sliter med togavganger, mens det er avdekket store lederlønninger og sløseri med penger i NSB. Planer og lovnader blir bare ord, ord, ord.

Boligpriser - Regjeringen klarer ikke å få fart på boligbygging, slik at ungdommene våre kan få seg hus. Kun 2% av ungdommen i under 30 år i Oslo klarer å finansiere sin egen bolig. Dette skaper pessimisme og lave fødselstall - en deprimert i ungdomsgenerasjon. Et resultat av 6 år med Høyre og FrP. EØS og Schengen gjør at 100.000 arbeidsinnvandrere har tatt opp tilsvarende boliger i Oslo og driver prisene opp. Erna Solberg er ivrig forkjemper for, og betaler milliarder til EU.

-Kjendisaksjonærene Røkke og Stordalen og en rekke andre, banksjefer, Telenor, Statoil, toppledere i staten, laksebaroner, entreprenører og eiendomsbaroner lever livets glade dager, fordi de finner lovlige måter å omgå skatt på aksjer og overskudd. Penger flyttes fra privat til næring, og visa versa, alt for å unngå konkurser og skatteforfølgelse. Regjeringen velsigner alt som forgår på børsen, og de nikker og bukker for EU og alle internasjonale avtaler. Omtrent ingen nye nasjonale lover vedtas lenger, hva gjelder kapitalisme og økonomisk styring. Fri flyt av alt slag, arbeidskraft, kapital - hvit og svart. Fritt kaos.


-Sentralisering og dårlig distriktspolitikk. Mangel på småindustri og industri som må flagge ut. Alle statlige foretak og bedrifter skal ha en gedigen sentral styring, helst i Oslo, med femsifrede xxxxx telefonnummer, datatvang for brukere og dårligere tjenestetilbud for brukere. Brukere skal nå gjøre alt selv, staten betale for mindre og mindre. Skoler og tjenestetilbud nedlegges i distriktene. Biblioteker, små museum, dårlig vedlikehold på veier og infrastruktur fordi oljepenger ikke skal brukes til investeringer. Oljefondet syltes ned og lagres i et stort risikoprosjekt, som kan falle til halvparten og en fjerdedel i verdi ved neste internasjonale finanskrise, som helt sikkert kommer.

- Krisen i helsevesenet. Helsereform som ikke fungerer. Store byråkratiske ledd som slåss om makten i sykehusene og helseforetakene. Maktkamp mellom leger og avdelingsledere. Leger som jobber 14 timer skift, og står derfor over og utenfor loven. Mangel på sykepleiere og studieplasser. Nattevakter som går alene på jobb. Stress og uendelig med arbeidsoppgaver på få hender. Nedleggelse av fødestuer, og kvinner som er livredde for å føde i en drosje i en 20 mil lang tur til nærmeste fødeavdeling. Stadig færre for lov å overnatte på et sykehus og fødestuer. Helsevesenet får tilført hundrevis av milliarder, likevel er vi utrygge ved akutthjelp og ved vanskelig diagnostiserte sykdommer. Ekstreme høye tall for sykehustabber. Kjipe og små erstatninger blir utbetalt.

Slik kan en fortsette, - å ramse opp konsekvenser av vannstyring og mangel på styring i norsk politikk. Det blir ikke noe bedre med AP i styre, men det trengs en stemme som Audun Lysbakken i mange saker i Norge, på tross av deres syn på mange ting som kristne er uenig i. Hvis jeg var Hareide ville jeg ikke kunne sitte å se passivt på denne regjeringens styre og stell. Moralsk sett er det derfor riktig å markere avstand til denne regjeringen.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Alt var selvsagt så MEGET bedre den gang Soltenberg regjeringen hadde postene i 8 år. Hvorfor ble da Stoltenberg regjeringen felt, om de da gjorde slik en utmerket jobb, og hvorfor ble da Solberg Stasminister for annen gang, om hun gjorde slik en dårlig jobb ??

1 liker  
Kommentar #2

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Jeg tror faktisk ikke at Lysbakken vil få så mange saker igjennom. Til det er han altfor ekstrem.Selv Støre ønsker ikke han med i regjering, heller ikke Krf, som da har en helt annen ideologi enn SV. SV vil nok presse en eventuell Ap regjering til venstre, og ikke til sentrum, som Krf antyder. Dessuten, SV ble jo halvert under Stoltenberg regjeringen, så det er ikke sikkert at de er så regjeringskåte lenger !

2 liker  
Kommentar #3

Torgeir Tønnesen

32 innlegg  582 kommentarer

hva skal vi gjøre?

Publisert 5 måneder siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Alt var selvsagt så MEGET bedre den gang Soltenberg regjeringen hadde postene i 8 år. Hvorfor ble da Stoltenberg regjeringen felt, om de da gjorde slik en utmerket jobb, og hvorfor ble da Solberg Stasminister for annen gang, om hun gjorde slik en dårlig jobb ??

Du har sikkert rett - 

Men hva skal vi gjøre, når denne regjeringen er like udugelig?

Hareide gjør i det minste noe, - vi andre sitter klør oss i håret - og kritiserer.

Kommentar #4

Daniel Krussand

15 innlegg  2003 kommentarer

Erna er det beste vi har.

Publisert 5 måneder siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.

Men hva skal vi gjøre, når denne regjeringen er like udugelig?

Beklager Tønnesen, Erna og Co er ikke udugelige.  Alt du lister opp er ikke negativt, det er realisme, det er slik livet er.  At noen mennesker er sosialister og vil at staten skal betale alle deres utgifter, er så sin sak.  De vil klage like mye med Jonas.  Det er enkeltmennesker som bygger landet, du og jeg, politikere som klager og lever på offentlige penger øker  bare utgiftene til liten nytte.  KrF er blitt et ubetydelig sutreparti.  Leit.1 liker  
Kommentar #5

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Ja, Hareide gjør noe.Men om det er riktig for partiet er tvilsomt. Han har klart å splitte partiet og skape steile fronter. Det skal han ha. Har et 4% parti råd til det ? Neppe ! Han burde vise mer respekt for sine kjernevelgere, mener jeg. Mange av dem føler seg sveket. Og med rette, tror jeg .

Og det ser ut som om Solberg har greid å styre landet på en vettug måte gjennom fem år. Om ikke så, hadde hun ikke vært Statsminister nå. Siv Jensen har vist seg å være en bra finansminister, og Solberg er langt mer populær enn Støre. Så det virker ikke som om du har store delen av den norske velger massen med deg. Tvert imot !

1 liker  
Kommentar #6

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Milliardærer

Publisert 5 måneder siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Vi har fått tusentalls nye milliardærer

Tusentalls nye milliardærer? Hvor du enn har hørt dette, er det visst en overdrivelse. I følge en artikkel i E24 er det totalt 308 nordmenn som kan kalle seg milliardærer – "hvilket er det høyeste antallet noensinne"; så noen nye er det nok...

Kommentar #7

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Ja, Tønnesen har nok forregnet seg her. Har han kanskje fått sine tall fra SV, mon tro ?

2 liker  
Kommentar #8

Torgeir Tønnesen

32 innlegg  582 kommentarer

Her mangler en artikkel "ett" tusentalls milliardærer

Publisert 5 måneder siden
Morgan Lindstrøm. Gå til den siterte teksten.
usentalls nye milliardærer? Hvor du enn har hørt dette, er det visst en overdrivelse. I følge en artikkel i E24 er det totalt 308 nordmenn som kan kalle seg milliardærer – "hvilket er det høyeste antallet noensinne"; så noen nye er det nok...

Min påstand er ett tusen milliardærer i Norge. Så spørs det om det er fake news? 

Eller om det er E24 sine artikkel som er fakenews? 

 E24 dokumenterer at det er 380 milliardærer i Norge. Da må vi grave og gå litt i dybden på hvordan de regner, og hvordan jeg regner. Regnskap og selvangivelser behøver ikke å fortelle hele sannheten alltid.

Uansett så er 380 milliardærer mennesker som deler denne arven med ektefelle og barn, dermed kan en si at flere personer blir milliardærer, i samme familie. Noe av poenget med min artikkel er å påvise at myndighetene våre har egentlig ingen reguleringer og kontroll med hverken børs, aksjer, formuer og portefølje. Mange skjuler sine formuer i utlandet. Jeg har lest at dette dreier seg om flere hundre tilfeller. 

380 milliardærer tilsvarer en milliardær i hver kommune, for artighets skyld. Tenk deg om en milliardær på lille Stange kommune kunne dele litt av sin rikdom? Er det det regjeringen legger opp til? Jeg tror vi trenger litt mer Marx i vår tid - klassemotsetninger blir tilslutt klassekamp, med opprør og vold som verste konsekvens. Ikke nå - men om kanskje ti år?

I Oslo har dere storaksjonærer, Røkke og co. Dere har en stor gjeng med børsjapper, rike mennesker. Her på vestlandet har hver eneste lille kommune på kysten, opptil flere oppdrettanlegg for laks. Jeg har selv jobbet i denne næringen i flere år. Disse menneskene er steinrike. Nylig var de i Kina sammen med kongen. Disse menneskene er milliardærer - selv om det ikke står i selvangivelsen. Jeg kjenner systemet. Bare en enkel laksekonsesjon koster idag over 300 millioner kroner, en helt naken konsesjon, uten utstyr og fisk. Dette er Norges klondyke, og vanlige nordmenn får ikke mye skattepenger igjen av oppdretterne. Eneste vi får er dyrere laks. Lite arbeidsplasser skaper de også - det meste er automatisert. Disse menneskene skal nå inn på Alibaba - den enorme kinesiske handelskanalen og der selge norsk fisk. De beriker seg selv i Kina, og samtidig forurenser norske fjorder og badeplasser. Skulle ønske du kunne sett laksemøkka i fjordene.

Kommentar #9

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Lakseoppdrett

Publisert 5 måneder siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
De beriker seg selv i Kina, og samtidig forurenser norske fjorder og badeplasser. Skulle ønske du kunne sett laksemøkka i fjordene.

Du har nok helt rett i at det er store problemer i den sammenhengen...

2 liker  
Kommentar #10

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Ja, enig. Det er mye sutring fra venstresiden. Om Tønnesen forespråker en sosialistisk stat, som SV gjør, så har vi ingen eksempler på at det har lykkes. Tvert imot. Sosialistiske regimer hal falt, ett etter ett. Sosialismen er ikke svar på verdens utfordringer. Land med god levestandard og velfungerende regjeringer er ikke sosialistiske

Kommentar #11

Torgeir Tønnesen

32 innlegg  582 kommentarer

Det dreier seg ikke om høyre og venstrepolitikk lenger nå - det er utdatert

Publisert 5 måneder siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Ja, enig. Det er mye sutring fra venstresiden. Om Tønnesen forespråker en sosialistisk stat, som SV gjør, så har vi ingen eksempler på at det har lykkes. Tvert imot. Sosialistiske regimer hal falt, ett etter ett. Sosialismen er ikke svar på verdens utfordringer.

Tror du ikke jeg er like inderlig skeptisk til sosialisme som du er? 

Likevel er det ikke dette det dreier seg om nå lenger. Høyre og Erna Solberg har forlatt den blå politikken forlengst. Og AP og Støre driver ikke sosialisme - de driver EUisme, samme som Høyre. 

Egentlig burde vi stemme Senterpartiet - kanskje.

Kom over denne linken idag, aner ikke hvem som står bak, men her er gode poeng: 

https://stateofglobe.no/2018/10/24/krf-hoyre-venstre-tankegangen-i-politikken-har-blitt-meningslos/?fbclid=IwAR2RbDDncp_hY4exbWgeSj39uyDN7s4ie5gYx9sMbrz0RVMmq8Pvz0eIPyE

1 liker  
Kommentar #12

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Om da regjeringen Solberg blir felt, så må da Støre overta som statsminister. For å få flertall må han da ha støtte av SV. Og som navnet tilsier, Sosialistisk Venstreparti, er de for en sosialistisk stat. Ap har allerede beveget seg mot venstre, for å demme opp for lekkasje til SV og Rødt, som jo har framgang på målingene. SV vil komme i vippe posisjon, og selvsagt dra politikken ytterligere mot venstre. Det er virkeligheten. Og det burde da Krf ta med i sin vurdering om å gå til venstre. For de blir da helt nødt til å forholde seg til SV og samarbeide med dem

1 liker  

Mest leste siste måned

Ditt ubotferdige hjerte
av
Håvard Nyhus
25 dager siden / 2669 visninger
Uten skam
av
Liv Osnes Dalbakken
14 dager siden / 2517 visninger
Den uønskede debatten
av
Berit Hustad Nilsen
rundt 1 måned siden / 2486 visninger
Før døden skiller oss ad
av
Ingrid Nyhus
7 dager siden / 2316 visninger
Monica Mæland, sover du?
av
Linn Slette
29 dager siden / 1906 visninger
Kristen gutt-syndromet
av
Merete Thomassen
1 dag siden / 1718 visninger
Tåkefyrster i skoddeheimen
av
Jarle Mong
rundt 1 måned siden / 1600 visninger
Uttalelsen er et veiskille
av
Gyrid Gunnes
28 dager siden / 1446 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere