Jon Mamen

5

Om forholdet mellom Bibelens to testamenter

Skal tekster fra GT leses i gudstjenesten? Eller er disse tekstene å forstå som jødiske tekster, som de kristne skal overlate til jødene å tolke?

Publisert: 22. okt 2018 / 218 visninger.

De første kristne leste i GT. Der fant de profetier og ord som de syntes handlet om Jesus. Dette var ord som salme 22 og Jesajas fortellinger om den lidende tjener. Ganske snart begynte det også å sirkulere skrifter om Jesu liv, evangelier. Før disse kom, sirkulerte en rekke brev, fra Paulus og andre apostler. Men disse skriftene var ikke ordnet eller samlet. Slik var situasjonen tidlig i det andre århundret. 

Omkring år 140 kom en mann til Roma med en ny ide. Mannen het Marcion. Han var kristen, og kom fra områdene nord for Svartehavet. Han kom til menigheten i Roma med den tanken at de kristne burde ha en egen skriftsamling som var deres.  Det var mye å utsette på GT, mente han. Der står det mye som er lite aktuelt, og mye som var lite oppbyggelig. GT var en jødisk skriftsamling. De kristne burde samle seg om en enklere skriftsamling, mente Marcion. Blant evangeliene valgte han det som Lukas hadde skrevet. Det mente han var minst påvirket av jødedom. Videre ville han ha med Paulusbrevene. Dette ville bli en hendig bok som de kristne kunne bruke.

Marcions forslag vakte stor debatt. Mange var begeistret for ideen. De syntes det var fint å fjerne Gud fra det som har med jord og liv og forplantning og sykdom og død. De som tenkte slik, kalles med en samlebetegnelse for gnostikere. De mente at Guds gjerning var å gi mennesker visdom til å slippe fri fra den skapte verden og få tilgang til en åndelig verden, fri for jord og møkk og blod og sæd. Andre innvendte at GT inneholdt umistelige sannheter, også for kristne. For dem handlet det først og fremst om skapelsen. GTs fortellinger om at Gud skapte verden, er en umistelig tanke, mente de. Et ledende navn blant dem som sto mot Marcions forslag, var Ireneus, biskop i Lyon. Kanskje var det han som først hadde visjonen av den skriftsamlingen vi kjenner som Bibelen.

De som ville ha skapelsen med som Guds verk, seiret. GT hørte med som noe de kristne burde lese. Riktignok står det mye særjødisk stoff der, men det står også umistelige sannheter. Snart ble også NT samlet, med fire evangelier, Apostlenes gjerninger, brev av Paulus, Jakob, Peter og Johannes. Det tok noen tid før NT var endelig avgrenset slik vi har det i dag, men prinsippet var fastslått. GT hørte med sammen med fortellingene om Jesus og apostlenes skrifter.

Med GT var det likevel nødvendig å gjøre noen tilpasninger. Det jødiske GT består av tre deler: loven, profetene og skriftene. Det var særlig profetdelen som trengte en ny plassering. Profetdelen ender med profeten Malaki. Hans skrift ender med profetien om at Elia skal komme igjen. Så kommer NT og begynner med døperen Johannes, han som Jesus sa var den Elia som skulle komme. Ved å sette prfetdelen av GT sist, ble det skapt en overgang fra GT til NT. Døperen Johannes er personen som representerer denne overgangen.

Dette grepet førte også til en omstokking av andre skrifter. Etter de fem mosebøkene kommer en rekke skrifter som vi anser som historie. Så kommer de poetiske skriftene, Jobs bok, salmene osv. så kommer profetene, fra Jesaja av.

Dette er noen hovedtrekk i den utviklingen som førte til at vi har vår kristne Bibelen. Den mener jeg det er riktig å bruke også i gudstjenesten.

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Torgeir Tønnesen

30 innlegg  582 kommentarer

Flott

Publisert 3 måneder siden
Jon Mamen. Gå til den siterte teksten.
Med GT var det likevel nødvendig å gjøre noen tilpasninger. Det jødiske GT består av tre deler: loven, profetene og skriftene. Det var særlig profetdelen som trengte en ny plassering. Profetdelen ender med profeten Malaki. Hans skrift ender med profetien om at Elia skal komme igjen. Så kommer NT og begynner med døperen Johannes, han som Jesus sa var den Elia som skulle komme.

God lesning. Viktig og oppbyggelig, Takk.

Kommentar #2

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Feil problematisering?

Publisert 3 måneder siden
Jon Mamen. Gå til den siterte teksten.
Skal tekster fra GT leses i gudstjenesten? Eller er disse tekstene å forstå som jødiske tekster, som de kristne skal overlate til jødene å tolke?

Ja, de tekster som har med jødene å gjøre i GT er bare jødiske, som også en del av NT er. 

Nei, jødene kan ikke tolke sine jødiske skrifter selv ennå, da må i tilfelle Gud ha tatt bort dekket over deres øyne når de leser Moses, som vitner om Kristus, og de ville ha omvendt seg. Det har ikke skjedd ennå. Dette dekket gjorde at de ikke forsto når de las Moses. 

 Men Gud selv vil sørge for dekket for deres øyne blir tatt bort, for:

 " 25 ...Forherdelse er for en del (Gud har alltid sørget for at en rest" har blitt frelst) kommet over Israel, INNTIL hedningens fylde er kommet inn.  26 Og slik skal hele Israel bli frels, INNTIL. Redningsmannen kommer fra Sion." Rom. 11. Dette vil skje ved Jesu gjenkomst. 

Sier Guds ord det blir slik, så blir det slik.


"Da skal Herren bli konge over hele jorden." Sakarja 13, 6. Les hele kapittelet, ikke noe av dette har skjedd ennå. Da vil Israels barn bli "et kongerike av prester for meg og et hellig folk" som Guds utvalgte redskap til å frelse ALLE folkeslag og utgyte sin Ånd så ALLE kan holde loven, ifølge profetiene. 

Ser vi ikke at Gud har en frelsesplan hvor han har utvalgt jødene som sitt redskap i sin frelsesplan, og gitt dem egne løfter i forbindelse med dette, og som vil ende med at Kristus en gang skal bli konge på jord og styre verden (et teokrati) så alle kan holde loven og det skal bli fred og rettferdighet, og gi jødene en sabbatshvile, så hjelper det lite å problematisere forholdet mellom Bibelens to testamenter, ei heller å gjøre visse tilpasninger og omstokkinger av poetiske, profetiske og andre skrifter i Guds ord.

Ser vi Guds frelsesplan så får både GT og NT mening, og da kan vi se hva som skiller jødiske tekster fra de kristne. Dette kan forkynnes i Gudstjenesten, slik blir forholdet mellom de to testamenter ikke et skille, men en oppfyllelse.

Kommentar #3

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 3 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
blir forholdet mellom de to testamenter ikke et skille, men en oppfyllelse.

En oppfyllelse som ennå ikke er fullendt.

Siste innlegg

Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
31 minutter siden / 65 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
rundt 1 time siden / 214 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
rundt 1 time siden / 114 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
rundt 2 timer siden / 42 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
rundt 3 timer siden / 87 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
rundt 3 timer siden / 57 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 3 timer siden / 537 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 3 timer siden / 153 visninger
Avsporing av abortdebatten
av
Steinar Steinkopf Sund
rundt 6 timer siden / 573 visninger
Bibelens Ufeilbarlighet
av
Øyvind Døvik
rundt 8 timer siden / 292 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81722 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44478 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35458 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28758 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22824 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22452 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21483 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20352 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19402 visninger

Lesetips

En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
rundt 1 time siden / 114 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 3 timer siden / 537 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 3 timer siden / 153 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
1 dag siden / 118 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
1 dag siden / 210 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
1 dag siden / 42 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
2 dager siden / 103 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
2 dager siden / 165 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
2 dager siden / 358 visninger
Les flere

Siste innlegg

Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
31 minutter siden / 65 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
rundt 1 time siden / 214 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
rundt 1 time siden / 114 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
rundt 2 timer siden / 42 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
rundt 3 timer siden / 87 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
rundt 3 timer siden / 57 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 3 timer siden / 537 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 3 timer siden / 153 visninger
Avsporing av abortdebatten
av
Steinar Steinkopf Sund
rundt 6 timer siden / 573 visninger
Bibelens Ufeilbarlighet
av
Øyvind Døvik
rundt 8 timer siden / 292 visninger
Les flere