Jon Mamen

5    7

Om forholdet mellom Bibelens to testamenter

Skal tekster fra GT leses i gudstjenesten? Eller er disse tekstene å forstå som jødiske tekster, som de kristne skal overlate til jødene å tolke?

Publisert: 22. okt 2018 / 215 visninger.

De første kristne leste i GT. Der fant de profetier og ord som de syntes handlet om Jesus. Dette var ord som salme 22 og Jesajas fortellinger om den lidende tjener. Ganske snart begynte det også å sirkulere skrifter om Jesu liv, evangelier. Før disse kom, sirkulerte en rekke brev, fra Paulus og andre apostler. Men disse skriftene var ikke ordnet eller samlet. Slik var situasjonen tidlig i det andre århundret. 

Omkring år 140 kom en mann til Roma med en ny ide. Mannen het Marcion. Han var kristen, og kom fra områdene nord for Svartehavet. Han kom til menigheten i Roma med den tanken at de kristne burde ha en egen skriftsamling som var deres.  Det var mye å utsette på GT, mente han. Der står det mye som er lite aktuelt, og mye som var lite oppbyggelig. GT var en jødisk skriftsamling. De kristne burde samle seg om en enklere skriftsamling, mente Marcion. Blant evangeliene valgte han det som Lukas hadde skrevet. Det mente han var minst påvirket av jødedom. Videre ville han ha med Paulusbrevene. Dette ville bli en hendig bok som de kristne kunne bruke.

Marcions forslag vakte stor debatt. Mange var begeistret for ideen. De syntes det var fint å fjerne Gud fra det som har med jord og liv og forplantning og sykdom og død. De som tenkte slik, kalles med en samlebetegnelse for gnostikere. De mente at Guds gjerning var å gi mennesker visdom til å slippe fri fra den skapte verden og få tilgang til en åndelig verden, fri for jord og møkk og blod og sæd. Andre innvendte at GT inneholdt umistelige sannheter, også for kristne. For dem handlet det først og fremst om skapelsen. GTs fortellinger om at Gud skapte verden, er en umistelig tanke, mente de. Et ledende navn blant dem som sto mot Marcions forslag, var Ireneus, biskop i Lyon. Kanskje var det han som først hadde visjonen av den skriftsamlingen vi kjenner som Bibelen.

De som ville ha skapelsen med som Guds verk, seiret. GT hørte med som noe de kristne burde lese. Riktignok står det mye særjødisk stoff der, men det står også umistelige sannheter. Snart ble også NT samlet, med fire evangelier, Apostlenes gjerninger, brev av Paulus, Jakob, Peter og Johannes. Det tok noen tid før NT var endelig avgrenset slik vi har det i dag, men prinsippet var fastslått. GT hørte med sammen med fortellingene om Jesus og apostlenes skrifter.

Med GT var det likevel nødvendig å gjøre noen tilpasninger. Det jødiske GT består av tre deler: loven, profetene og skriftene. Det var særlig profetdelen som trengte en ny plassering. Profetdelen ender med profeten Malaki. Hans skrift ender med profetien om at Elia skal komme igjen. Så kommer NT og begynner med døperen Johannes, han som Jesus sa var den Elia som skulle komme. Ved å sette prfetdelen av GT sist, ble det skapt en overgang fra GT til NT. Døperen Johannes er personen som representerer denne overgangen.

Dette grepet førte også til en omstokking av andre skrifter. Etter de fem mosebøkene kommer en rekke skrifter som vi anser som historie. Så kommer de poetiske skriftene, Jobs bok, salmene osv. så kommer profetene, fra Jesaja av.

Dette er noen hovedtrekk i den utviklingen som førte til at vi har vår kristne Bibelen. Den mener jeg det er riktig å bruke også i gudstjenesten.

4 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Torgeir Tønnesen

27 innlegg  544 kommentarer

Flott

Publisert 25 dager siden
Jon Mamen. Gå til den siterte teksten.
Med GT var det likevel nødvendig å gjøre noen tilpasninger. Det jødiske GT består av tre deler: loven, profetene og skriftene. Det var særlig profetdelen som trengte en ny plassering. Profetdelen ender med profeten Malaki. Hans skrift ender med profetien om at Elia skal komme igjen. Så kommer NT og begynner med døperen Johannes, han som Jesus sa var den Elia som skulle komme.

God lesning. Viktig og oppbyggelig, Takk.

Svar
Kommentar #2

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1844 kommentarer

Feil problematisering?

Publisert 24 dager siden
Jon Mamen. Gå til den siterte teksten.
Skal tekster fra GT leses i gudstjenesten? Eller er disse tekstene å forstå som jødiske tekster, som de kristne skal overlate til jødene å tolke?

Ja, de tekster som har med jødene å gjøre i GT er bare jødiske, som også en del av NT er. 

Nei, jødene kan ikke tolke sine jødiske skrifter selv ennå, da må i tilfelle Gud ha tatt bort dekket over deres øyne når de leser Moses, som vitner om Kristus, og de ville ha omvendt seg. Det har ikke skjedd ennå. Dette dekket gjorde at de ikke forsto når de las Moses. 

 Men Gud selv vil sørge for dekket for deres øyne blir tatt bort, for:

 " 25 ...Forherdelse er for en del (Gud har alltid sørget for at en rest" har blitt frelst) kommet over Israel, INNTIL hedningens fylde er kommet inn.  26 Og slik skal hele Israel bli frels, INNTIL. Redningsmannen kommer fra Sion." Rom. 11. Dette vil skje ved Jesu gjenkomst. 

Sier Guds ord det blir slik, så blir det slik.


"Da skal Herren bli konge over hele jorden." Sakarja 13, 6. Les hele kapittelet, ikke noe av dette har skjedd ennå. Da vil Israels barn bli "et kongerike av prester for meg og et hellig folk" som Guds utvalgte redskap til å frelse ALLE folkeslag og utgyte sin Ånd så ALLE kan holde loven, ifølge profetiene. 

Ser vi ikke at Gud har en frelsesplan hvor han har utvalgt jødene som sitt redskap i sin frelsesplan, og gitt dem egne løfter i forbindelse med dette, og som vil ende med at Kristus en gang skal bli konge på jord og styre verden (et teokrati) så alle kan holde loven og det skal bli fred og rettferdighet, og gi jødene en sabbatshvile, så hjelper det lite å problematisere forholdet mellom Bibelens to testamenter, ei heller å gjøre visse tilpasninger og omstokkinger av poetiske, profetiske og andre skrifter i Guds ord.

Ser vi Guds frelsesplan så får både GT og NT mening, og da kan vi se hva som skiller jødiske tekster fra de kristne. Dette kan forkynnes i Gudstjenesten, slik blir forholdet mellom de to testamenter ikke et skille, men en oppfyllelse.

Svar
Kommentar #3

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1844 kommentarer

Publisert 24 dager siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
blir forholdet mellom de to testamenter ikke et skille, men en oppfyllelse.

En oppfyllelse som ennå ikke er fullendt.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Daniel Krussand kommenterte på
Støtte til overgrep ER overgrep !
17 minutter siden / 2010 visninger
Fredrik Evjen kommenterte på
Du skal ikke stjele Det gamle testamentet
31 minutter siden / 1116 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Du skal ikke stjele Det gamle testamentet
33 minutter siden / 1116 visninger
Sigmund Voll Ådnøy kommenterte på
Støtte til overgrep ER overgrep !
rundt 1 time siden / 2010 visninger
Øystein Blymke kommenterte på
Uenigheten ryker
rundt 2 timer siden / 1092 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Du skal ikke stjele Det gamle testamentet
rundt 3 timer siden / 1116 visninger
Arild Kvangarsnes kommenterte på
Prinsipper på billigsalg
rundt 3 timer siden / 1282 visninger
Arild Kvangarsnes kommenterte på
Prinsipper på billigsalg
rundt 3 timer siden / 1282 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Tydelig oppfordring
rundt 3 timer siden / 106 visninger
Magne Kongshaug kommenterte på
Vi må gjøre det som virker!
rundt 4 timer siden / 802 visninger
Les flere