Karl Johan Hallaråker

40    57

Det et noko som betyr meir enn alt anna

Livet har forkjørsrett!" Mennesket er skapt i Guds bilete og har sitt verdistempel frå det er avla i mors liv. Det er grunnen til at mange av oss engasjerte oss i kampen mot fri abort. Vi vil at samfunnet stiller opp både for mor og barn.

Publisert: 20. okt 2018 / 411 visninger.

Livet må ha forkjørsrett. Det er eit av dei aller viktigaste politiske signala vi som KrF-arar kan gje. Difor er vi grunnleggande usamde i dagens abortlov. Det er andre måtar å hjelpa gravide kvinner i vanskeleg situasjon på enn å ta livet av det vesle barnet som veks i magen.  Vi vil heller stilla opp med gode hjelpetiltak. Men i realisme over manglande støtte i Stortinget, må vi i KrF som politisk parti gjera alt vi kan for å luka bort ekstra uheldige sider ved dagens lov. To poeng har komme fram i den siste tida - tvillingabort og abort av barn som har fått påvist "annerledeshet" som Down syndrom. Tenk at berre det at ein er tvilling i mors mage, er det godt nok dødskriterium!

KrF sin dyktige nestleiar Kjell Ingolf Ropstad har stilt spørsmål til Ap og H om korleis dei vil vera villige til å drøfta  dette i eventuelle regjeringsforhandlingar. Det er eit viktig avklaringsspørsmål. Svara er tydelege: Støre og Ap seier blankt nei! Statsminister Solberg viser stor forståing og moralsk mot, og seier at ho har forståing for at dette kjem på bordet. KrF må også få sitt verdistempel på den nye regjeringsplattforma. Ho er altså villig til å drøfta både tvillingabort og å hindra at born som har eit kromosom for mykje, skal vilkårleg måtta bøta med livet.

For oss som har delteke i kampen for livet til borna i mors liv, er statsminister Solberg sine signal noko av det mest gledelege som har skjedd på dette området på mange ti-år. Stor takk til Ropstad som stilte spørsmåla og til statsministeren for ansvarlege etiske svar.

Så har venstresida både i partiet vårt og Stortinget visstnok fått panikk. Sp leiar Vedum sine utspel i tillegg til Ap folka fortel kva vi kan venta av den kanten. Deira mål helgar alle midlar for å få KrF med seg. VL sin politiske redaktør skriv i dag om "Høyres maktdemonstrasjon" som visstnok skal bekymra inn i KrF. Mitt svar er at Solberg bekymrer oss lite når ho vil verna livet. Det var sanneleg heller ikkje Solberg som reiste abortkortet. Ho har svart klokt og ansvarleg. Livet betyr mest - og eg seier med dansedommarane - mi stemme går til Solberg - og Ropstad i denne saka.

Det er mange grunnar til å velja Solberg først. Det store spørsmålet om livet står øvst på lista! Livet betyr nemleg aller mest i kampen mot sorteringssamfunnet!!

6 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Daniel Krussand

10 innlegg  1962 kommentarer

Problemets rot?

Publisert 27 dager siden
Karl Johan Hallaråker. Gå til den siterte teksten.
Livet må ha forkjørsrett. Det er eit av dei aller viktigaste politiske signala vi som KrF-arar kan gje. Difor er vi grunnleggande usamde i dagens abortlov. Det er andre måtar å hjelpa gravide kvinner i vanskeleg situasjon på enn å ta livet av det vesle barnet som veks i magen.  Vi vil heller stilla opp med gode hjelpetiltak.

Gravide kvinner i en vanskelig situasjon?  Jeg trodde det var en av de største gledene en kvinne kan fortelle sin mann, «jeg er gravid!». Vi skal ha barn!

Livet må ha forkjørsrett, Hallaråker.  KrF står på det ufødte livet sin side.

Nå er det jo slik at for å få barn kreves to ting.  1. Barnet må komme til et godt, trygt og kjærlig hjem med en far og en mor.  2.  Moren må bli befruktet 9 måneder før ankomst til nevnte hjem!

Nå er KrF veldig opptatt av punkt nr 2, en kvinne er blitt gravid.  Og fordi det første punktet ikke er på plass, er det et tema å ta abort.  Ser dere ikke at problemet ikke er graviditet, men uønsket befruktning.

Har KrF noen behandling for uønsket befruktning, kommer dere på noe der er abortproblemet løst!

Er ikke problemets rot FRI sex?  Jeg hører aldri KrF snakke om moral!

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Dan Lyngmyr kommenterte på
Ambassadør Roth, femti år er nok!
5 minutter siden / 371 visninger
Roger Johnsen kommenterte på
KrFs skjebnesvangre veivalg - et svik mot de svake i samfunnet
10 minutter siden / 838 visninger
Håvard Nyhus kommenterte på
La rett gå for nåde
11 minutter siden / 139 visninger
Roger Johnsen kommenterte på
KrF ble styrt inn i høyrefellen
22 minutter siden / 807 visninger
Tore Olsen kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
22 minutter siden / 977 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
25 minutter siden / 5780 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
37 minutter siden / 5780 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Hva er kristendom idag - og imorgen?
37 minutter siden / 47 visninger
Karl Øyvind Jordell kommenterte på
La rett gå for nåde
39 minutter siden / 139 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Skoleverket som forsvar for demokratiet
39 minutter siden / 442 visninger
Les flere