Synne Dokka

1

Sammen for et varmere klima?

Lytt til Hareide, vend om, og fortsett kampen for et varmere samfunn, og for et mindre varmt klima!

Publisert: 20. okt 2018 / 1018 visninger.

Skrevet av Synne Dokka og Line Kloster.

For alle oss som er oppvokst i kirka og i kristne organisasjoner er det lett å ha sympati for KrF, og mange av KrFs hjertesaker. Nestekjærligheten, omsorgen for svake grupper i inn- og utland, miljøsaken, avholds- og måteholdssaken, arbeidet for familien. Sammen for et varmere samfunn. Det er mye godt å ta av, det er mye å bli varm om hjertet av. Mange av disse verdiene deler KrF med venstresiden. Samtidig deler KrF mye med høyresiden, og KrFs tradisjonelle samarbeid i den retningen er til å forstå.  

Assosiasjoner til en endetid. Men samfunnet og politikken endrer seg. Gårsdagens utfordringer er ikke dagens utfordringer, gårsdagens løsninger er ikke dagens løsninger. Selvfølgelig er det klimaendringene vi tenker på. Samme dag som forslag til statsbudsjett ble lagt frem, kom også FNs siste klimarapport. Det er svært skremmende lesning. Det er så man kan få assosiasjoner til en endetid.

Regjeringen er tilsynelatende ikke like skremt. Man kan rett og slett mistenke dem for ikke å forstå alvoret. I forslag til statsbudsjett legges det opp til 11 prosent utslippskutt innen 2030, drøye 30 prosentpoeng mindre enn regjeringens egne målsetninger. Sammen med opposisjonspartiene, og en samlet miljøbevegelse, er også Den norske kirke sterkt kritiske (11.10.2018). Men dette er altså den regjeringen KrF støtter per i dag. Miljøpartiet KrF som mener at klimaendringene og global oppvarming er en av de største utfordringene vi står overfor i dag. Miljøpartiet KrF som fremholder forvalteransvaret som en av sine grunnverdier. (Krf.no, 14.10.2018). Sammen for et varmere klima?

Revurdere samarbeidet. Klimaendringene vil ikke bare ramme verdens fattige hardt, noe som burde være mer enn god nok grunn for nestekjærlighetspartiet KrF til å revurdere samarbeidet med regjeringen. Det vil også ramme vårt livsgrunnlag og våre liv, livene til våre barn og til våre barnebarn. Det vil ramme hardt, og det er allerede i gang. Det hjelper ikke med et varmere samfunn om det er klimaet som er varmest av alt.

Hareide har pekt på at veien videre for KrF kan gå mot venstre, mot en regjering med AP og Sp. Man kan kanskje argumentere for at en regjering der KrF samarbeider med AP og Sp heller ikke har alle klimasvarene. Nei, kanskje ikke, men man vil i det minste slippe å måtte bekjempe klimafornektere internt i regjeringen.

Vi kan ikke fri oss fra tanken om at enden kanskje er nær denne gangen. KrF, det er på tide at dere tar deres eget partiprogram på alvor. Lytt til Hareide, vend om, og fortsett kampen for et varmere samfunn, og for et mindre varmt klima!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

11 innlegg  2003 kommentarer

Sant?

Publisert 3 måneder siden
Synne Dokka. Gå til den siterte teksten.

Selvfølgelig er det klimaendringene vi tenker på. Samme dag som forslag til statsbudsjett ble lagt frem, kom også FNs siste klimarapport. Det er svært skremmende lesning. Det er så man kan få assosiasjoner til en endetid.

Regjeringen er tilsynelatende ikke like skremt. Man kan rett og slett mistenke dem for ikke å forstå alvoret.

FN’s klimarapport er bestilt og betalt.  Den er ikke vitenskapelig.  Den har nettopp til hensikt å skremme deg, noe du altså bekjenner at de har lykkes med.

FN vil nemlig fremme globalisering og få alle regjeringer til å gå i takt med dem.  Ikke bland klima inn i KrF’s valg.

3 liker  
Kommentar #2

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 3 måneder siden

Da vil jeg spørre Dokka og Kloster . Har dere noensinne møtt en klimanekter ? Hva er det for noe, mon tro. Klima er jo noe som hvert menneske på jorden lever under og omgitt av, meg bekjent, ingen  som benekter. Vær nå litt seriøs da.  Det finnes faktisk ikke noen av/på knapp for klima. Selv om noen tror det. Klima utvikler seg over lange perioder, og er kontrollert av svært sammensatte faktorer. Ikke lenge siden det var skog på Hardangervidda eller jordbruk på Grønland. Vanskelig å forstå ? Ja, det er det. Lille Norge kan ikke redde hele verden. Vi har bare minimal effekt. Forurensende gasser og partikler er særlig et problem i industritett områder, og må løses av de enkelte land, samt på global basis. IPCC har stor makt, og store resurser til disposisjon. Enhver motstand mot deres slutt satser blir effektivt ignorert. De er "konger" på haugen, må vite !

Og over til norsk politikk. Hva har da Krf mer å hente på venstre enn på høyresiden ? Et varmere samfunn.? Større menneskeverd. ? I motsetning til Hareides virkelighets flukt, om at en Ap regjering skulle være uavhengig av SV støtte, vet vi at en slik regjering ville våre helt avhengig av støtte fra SV, som vil komme i en meget viktig vippe posisjon. De er et antikristelig og anti Israel parti. De er for friest mulig abortlov, mot Reservasjonsretten for helse personell, mot Krf sitt hjertebarn, kontantstøtten, for tidlig ultralyd for gravide mødre. De er imot Private aktører innen helse/omsorg/barnehage/skole. De har en helt annen ideologi enn Krf. Hva skulle Krf kunne hente her ? Ingenting ! Jo, de vil få støtte for høyere skatter riktig nok !

Hareide er , etter min mening , helt på ville veier. Han har malt seg selv opp i et hjørne. Han går imot sine to nestledere, mot Syvertsen, mor Krfu (Krf sin framtid) mot sine kjernevelgere. Om han vinner fram 2. november er Krf ferdig som viktig aktør i norsk politikk. Han har klart å splitte et 4% parti, og skape sterke motsetninger. Har han helt mistet kontrollen ? Ja, jeg tror faktisk det !

3 liker  
Kommentar #3

Carl Wilhelm Leo

8 innlegg  932 kommentarer

Aktivistenes politiske verden.

Publisert 3 måneder siden
Synne Dokka. Gå til den siterte teksten.
I forslag til statsbudsjett legges det opp til 11 prosent utslippskutt innen 2030, drøye 30 prosentpoeng mindre enn regjeringens egne målsetninger. Sammen med opposisjonspartiene, og en samlet miljøbevegelse, er også Den norske kirke sterkt kritiske (11.10.2018).

Hvordan i all verden kan Den norske Kirkes taletrengte talsmenn ha noe mandat til å uttale seg på vegne av andre om statsbudsjettet eller politikk i det hele tatt?

Taler disse politiske aktivistene på vegne av seg selv eller er de frekke nok til å gi inntrykk av å ha medlemsmassen i restene  etter Statskirken bak seg? Hvorfor i all verden holder man på med dette? 

Noen av de som fremdeles er medlemmer av Den norske Kirke finner det pinlig og plagsomt at en slags bedrevitere utgir seg for å representere andre i politiske spørsmål.

--

Vedrørende Høyres og Erna Solbergs klimaengasjement så står sannelig ikke  klimauttalelsene tilbake for hverken hysterioppslag i media eller beinhard konkurranse om sensasjonelle klimautsagn fra andre politikere.

Erna Solberg gikk i mot den norske kua med begrunnelse at Dagros er en trussel mot verdensklimaet! Selv ikke lokale klimastørrelser som Kristin Halvorsen et al har  klekket ut tilsvarende. Her er vi inne på området for spesielt interesserte.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/32r29/erna-solbergs-co-varsel-til-norske-boender-norske-kyr-promper-for-mye

Det burde tilfredsstille de mest kresne aktivistene i "miljøbevegelsen" og deres krav til klimapolitiske godbiter.

At det fantes ca. 60.000.000 (sekstimillioner) bøfler bare i Nord-Amerika før år 1800 uten at det ble verdens klimaundergang skyldes sikkert at Klimapanelet , klimapolitikerne , plakatbærerne, Erna Solberg  og de andre ekspertene ikke var tilgjengelig dengang med sine gode råd og vink. 


5 liker  
Kommentar #4

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Tanker om teologi og klimaforskning

Publisert 3 måneder siden

De fleste forskere leser hverandres avhandlinger. Slik blir det ofte til at en ambisiøs forsker leser mange andre forskeres publikasjoner og 'koker' ihop sin egen versjon på bakgrunn av det han har lest uten å ha 'forsket' på noe som helst annet.

Når det kommer til orginalitet og virkelig basisforskning er dette en nesten forsvinnende del av det som publiseres.

Forsker må 'publisere' noe for sin egen karriéres skyld og for å få penger på neste års budsjett. Da gjelder det først og fremst å være smart nok til å forstå hva som 'utløser' nye forskningsmidler og stillingsopprykk. 

Følg pengene !

Teologi og miljøforskning har svært mye til felles

Verdens undergang er ikke som før !

3 liker  
Kommentar #5

Synne Dokka

1 innlegg  4 kommentarer

Publisert 3 måneder siden

Nja, er nok ikke helt enig med deg i dette. Det er svært stor konsensus rundt dette med klima. Og KrF er av de partiene som i programmet sitt tar dette på alvor. Og ja, jeg er skremt, som mange andre. 

Kommentar #6

Synne Dokka

1 innlegg  4 kommentarer

Publisert 3 måneder siden

Jeg er ikke helt sikker på om jeg forstod første avsnitt, men tror du mener at Norge ikke trenger å gjøre så mye på klimafronten? Jeg tenker det er fornuftig at vi lever opp til egne målsettinger på feltet, og det gjør vi ikke pr i dag. Nei, Norge kan ikke redde hele verden, men vi kan bidra. Som rikt land mener jeg vi har en soleklar plikt.

Når det gjelder de andre sakene du nevner er jeg helt enig i at det finnes saker som skiller venstresiden og KrF. Jeg skrev også i hovedinnlegget at vi har forståelse for at de har pleid å samarbeid til høyre. Men det er også en god del fellesgods. Helt enig blir de neppe, men det er vel også derfor det er forskjellige partier. Så mener vi altså at klimasaken er så viktig at det bør få KrF vekk fra et samarbeid med Frp.

Også enig i at KrF kanskje vil splittes i denne prosessen, men partiet har stått i spagaten lenge, og en eventuell splittelse vil ikke forsårsakes av dette, om enn kanskje fremskyndes.

Kommentar #7

Synne Dokka

1 innlegg  4 kommentarer

Publisert 3 måneder siden

Uansett hva Erna Solberg måtte ha uttalt om prompende kuer, har de altså ikke klart å lage et statsbudsjett som kutter utslippene i tråd med sine egne målsetninger.

Kommentar #8

Synne Dokka

1 innlegg  4 kommentarer

Publisert 3 måneder siden

Ja, forskere må publisere og man kan kritisere det. Det er imidlertid ikke et godt argument for at klimaendringer er menneskeskapet og vil skape svært store problemer for oss.

Kommentar #9

Johannes Taranger

6 innlegg  626 kommentarer

Publisert 3 måneder siden

Det er nok skapt for store forventninger blant en del, hva lille Norge kan gjøre i forbindelse med reduksjon av helsefarlige gasser. Vi utgjør bare noen promille av verdens befolkning, og selv om vi skulle kutte ut alle slike gasser i fremtiden, ville det ikke innvirke på jordens utslipp. For ikke å si klima. Klima har en tendens til å løpe sitt eget løp. Stort sett uavhengig av menneskelig påvirkning. Vi må faktisk leve med klima endringer i uoverskuelig framtid, og må innrette oss deretter. Klima endringer er heller ikke vår tids største problem. Vår tids største problem, er faktisk menneskeskapt. Og det er faren for en 3. verdenskrig. Eller kriger som vil eskalere til denne. Det har skjedd mye på våpenfronten, siden 2. verdenskrig. Med katastrofale følger for menneskeheten

2 liker  
Kommentar #10

Carl Wilhelm Leo

8 innlegg  932 kommentarer

Autoriteter og konsensusbasert vitenskap..

Publisert rundt 2 måneder siden
Synne Dokka. Gå til den siterte teksten.
Uansett hva Erna Solberg måtte ha uttalt om prompende kuer, har de altså ikke klart å lage et statsbudsjett som kutter utslippene i tråd med sine egne målsetninger.

Utslipp ? Hvor er dokumentasjonen som bekrefter at CO2 er katastrofal klimapådriver - og som skulle presse Erna Solberg til å slå svingslag ut i løse luften som svekkker landets økonomi for å tekkes aktivister?

Det er ikke første gangen man har prøvd seg med diverse former for konsensus:

"  If anybody tells you in order to support his opinion that he is in possession of proof and evidence and that he saw the thing with his own eyes, you have to doubt him, even if he is an authority accepted by great men, even if he is himself honest and virtuous. Inquire well into what he wants to prove to you. Do not allow your senses to be confused by his research and innovations. Think well, search, examine, and try to understand the ways of nature which he claims to know. Do not allow yourself to be influenced by the sayings that something is obvious, whether a single man is saying so or whether it is a common opinion, for the desire of power leads men to shameful things, particularly in the case of divided opinions. --"

 Moses Maimonides (1135 - 1204), Medical Aphorisms

Aktuelt å være på vakt også i dag :

"  Many scientists have long suspected that the IPCC fails to select its chapter authors with balance and fairness to all viewpoints in mind. This paper very clearly demonstrates the extent of the prejudice, in two ways: first, by showing the numerous links between the clique of authors, and secondly, by showing the numerous downright errors in the authors' approach - errors which would not have occurred in such numbers if the views of those who do not share the supposed "consensus" had been taken into account. --"

Christopher Monckton  


Kommentar #11

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Hjemmelagd vin varmer

Publisert rundt 2 måneder siden

Årets vinhøst ble rekorartet og i jula skal jeg varme meg med et glass hjemmelagd vin fra 2016 sesongen for å holde vinterkulda ute. Mens jeg fyrer i ovnen med tynningsved. Tilveksten og  gjengroingen er enorm med økt CO2 og varmere klima. Kulturlandskapet må bevares og som en tysk venn sier.  «Wenn ich das Wort Natur höhre, erreiche ich meine Motorsag!»

Med tro på framtida plantet jeg tre nye vinranker i høst. Med et potensiale på 10 kg druer på hver

Og som det sies: Det er ikke de mest intelligente som overlever, men de som er mest tilpasingsdyktige. 

3 liker  

Siste innlegg

Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
rundt 1 time siden / 193 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
rundt 1 time siden / 292 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
rundt 2 timer siden / 140 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
rundt 2 timer siden / 48 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
rundt 4 timer siden / 92 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
rundt 4 timer siden / 61 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 4 timer siden / 696 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 4 timer siden / 161 visninger
Avsporing av abortdebatten
av
Steinar Steinkopf Sund
rundt 6 timer siden / 593 visninger
Bibelens Ufeilbarlighet
av
Øyvind Døvik
rundt 8 timer siden / 301 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81732 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44479 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35461 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28760 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22824 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22453 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21489 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20352 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19404 visninger

Lesetips

En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
rundt 2 timer siden / 140 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 4 timer siden / 696 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 4 timer siden / 161 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
1 dag siden / 118 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
1 dag siden / 221 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
1 dag siden / 42 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
2 dager siden / 103 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
2 dager siden / 165 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
2 dager siden / 358 visninger
Les flere

Siste innlegg

Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
rundt 1 time siden / 193 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
rundt 1 time siden / 292 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
rundt 2 timer siden / 140 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
rundt 2 timer siden / 48 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
rundt 4 timer siden / 92 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
rundt 4 timer siden / 61 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 4 timer siden / 696 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 4 timer siden / 161 visninger
Avsporing av abortdebatten
av
Steinar Steinkopf Sund
rundt 6 timer siden / 593 visninger
Bibelens Ufeilbarlighet
av
Øyvind Døvik
rundt 8 timer siden / 301 visninger
Les flere