Inga Sandstad

5

Prosessen i KrF

Publisert: 20. okt 2018

Det går fort i svingene for KrF for tiden! På en måned skal medlemmene ta stilling til et svært k fra partilederen. I forkant av annonseringen av sitt ståsted, gir han ut bok med mange fornuftige tanker om hvordan KrF’s  politikk bør utformes. Han peker på ytterste høyre som en stor hindring for dette, men ofrer lite plass i omtale av ytterste venstrefløy som er et minst like stort problem. Boka blir dermed en god drahjelp for å nå målet han har satt seg. Beslutningen om regjeringssamarbeid mot venstre, tok han bare noen dager før landsstyremøtet. 

Det undrer meg derfor at han framstår så sikker i sin sak og legger så stor prestisje i det. Han mangler støtte i så godt som alle deler av partiorganisasjonen. De to nestlederne fronter også sitt veivalg, men de tar høyde for at de kan gå på et nederlag. Partilederen satser derimot alt på å vinne frem med sitt syn og legger dermed hele sin lederposisjon inn i dette valget. Han gjør det svært vanskelig for de mange som ikke ønsker å felle Solberg-regjeringen, men  samtidig vil beholde partilederen. Det at han har vært taus  om hva han tenker hvis det ikke går hans vei, bidrar til usikkerhet.  Nå er det imidlertid ikke valg av partileder vi skal avgjøre nå, og det er en kjensgjerning at disse kommer og går. Dette er verdt å ha i tankene også med hensyn til ledelse i Arbeiderpartiet. Jonas Gard Støres tid som partileder kan fort være forbi, og andre, med synspunkter langt til venstre for ham, kan være de KrF skal samarbeide med.  KrF ‘s tilhørighet til borgerlig side, er derimot noe som alltid har ligget fast. Etter mitt syn ville det være  dramatisk å endre på dette.

Knut  Arild Hareide har understreket det ofte i det siste, at det  skal være en god prosess i KrF i denne saken.. Det er medlemmene som skal  avgjøre partiets videre skjebne .   Jeg synes tidspunktet, tempoet  og prosessen vi nå er inne i, virker til det stikk motsatte. 


Inga Sandstad.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Otto Strand

13 innlegg  140 kommentarer

KrF er ikke et borgerlig parti

Publisert 5 måneder siden

Sandstad skriver: "KrF ‘s tilhørighet til borgerlig side, er derimot noe som alltid har ligget fast." Selv om KrF i regjering oftest har samarbeidet med borgerlig side, betyr ikke det at KrF er et borgelig parti. KrF presenterer seg som et kristendemokratisk sentrumsparti, og det er ikke det samme. Dette kommer også frem ved at KrF to ganger har deltatt i rene sentrumsregjeringer uten Høyre.

Når det gjelder prosessen, er det partiets organer som har bestemt den. 

Kommentar #2

Daniel Krussand

15 innlegg  2003 kommentarer

Må KrF fortsette som parti?

Publisert 5 måneder siden

Det beste for KrF vil være å be alle de tillitsvalgte gå inn i andre partier, helt etter eget ønske.  Da er «sentrum» borte og vi velgere får et problem mindre.

Det lyset, saltet og varmen de heldige partiene da får importert på denne måten vil forhåpentligvis være godt for Norges politiske klima.

Jeg bor i Folldal.  Her er det kjemisk fritt for «borgerlige» partier.  Vi klarer oss godt uten.  Vi har heller ikke politi.  Lov og orden uten dem.  Men vi har jegere og bønder.

Sylvi er velkommen på studiebesøk!

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere