Lederartikkel Vårt Land

Prestekrisen krever tiltak

Mange ­andre kirke­samfunn, som Church of England, har gjort veien til prestetjenesten kort.

Publisert: 20. okt 2018 / 353 visninger.

En lenge varslet krise er i ferd med å skje i Den norske kirke: Innen få år vil hele den store etterkrigsgenerasjonen ha gått av med pensjon. I løpet av en tiårsperiode vil Den norske kirke vil ha mistet rundt en tredel av prestene sine. Studiestedene klarer ikke å fylle behovene for nye prester.

LES OGSÅ: Vil ha mer kontroll over presteutdanningen

Mange andre kirkesamfunn, som Church of England, har gjort veien til prestetjenesten kort. For dem som allerede har en utdannelse og et arbeidsliv bak seg, er det mulig å bli prest i England på få år. Erkebiskopen av Canterbury Justin Welby, kirkens overhode, ble prest som voksen etter å ha studert teologi i kun tre år.

Det er fortsatt én hovedvei til prestestilling i Den norske kirke, nemlig den seksårige cand. theol.-graden. Men regelverket har i tillegg to unntaksmuligheter, en som likebehandler relevant utdanning og praksis og en som ikke krever formelle kvalifikasjoner («profetveien»).

I går skrev Vårt Land om at biskopene i Den norske kirke, altså prestenes arbeidsgivere, ønsker å samarbeide tettere med utdanningsinstitusjonene om hva slags kompetanse prestene skal ha når de kommer ut av studiet.

Det er vel og bra at de stikker hodene sammen for å komme fram til best mulig utdanningsløp. Men vi kommer ikke bort fra at det viktigste spørsmålet for Den norske kirkes framtidige preste­situasjon ikke er prestekompetanse, men presteantall.

Å senke på kvalitetskravene er ikke en strategisk løsning. Men skal man få gjort noe med antallsspørsmålet, haster det med flere typer tiltak: Tilrettelagte studieløp med desentralisering og deltidsmulighet har ikke enda kommet på plass for hele graden. En annen mulighet man knapt har diskutert, er å ordinere juniorprester til en assisterende prestetjeneste hvor man kvalifiserer seg videre underveis i arbeidslivet. Disse prestene ville dermed trenge mindre utdannelse for å skjøtte arbeidet. Også andre tiltak kan vurderes.

LES MER: Vil hjelpe å rekruttere prester

I dag fylles en økende del av prestestillingene i Norge av vikarer som ikke kvalifiserer for ordinasjon. Dette er en dårligere løsning enn å åpne for alternative og mer gjennomtenkte veier til prestetjenesten.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Ola Garli

16 innlegg  29 kommentarer

Ta vare på de som fremdeles står

Publisert 29 dager siden

Vi mange, mange som begynte studiene midt på 1970-tallet, er nå på vei ut. For min del har timetellingsveldet, som det er blitt kalt, ødelagt noe av presteidentiteten og representerer energilekkasje og tapt yrkesstolthet. Så, rekruttering er viktig, men det er også bevaring av de som ennå står i jobb, men som teller på knappene: «Vil jeg være med lenger?» Gi meg friheten tilbake, så skal jeg vurdere det.


3 liker  
Svar
Kommentar #2

Daniel Krussand

10 innlegg  1962 kommentarer

Religion og religiøst system til ingen nytte?

Publisert 29 dager siden

Jeg vet ikke om jeg er heldig, men jeg bruker ikke prest.

Jeg er Guds barn, frelst av nåde og alt jeg trenger å vite om Gud, og Hans veiledning av livet mitt, tar jeg opp med Jesus direkte.  Bibelen er min daglige åndelige føde.

Stolthet?  Nei.  Jeg ser ikke at kirken forkynner rett, og det blir bare verre.  Hvorfor får de holde på?

Så begravelser og andre offentlige oppgaver kirken gjør i dag kan gjøres like bra av andre enn teologer.

Kirkebryllup er vakkert, det er jo nyttig!

5 liker  
Svar
Kommentar #3

Daniel Krussand

10 innlegg  1962 kommentarer

Publisert 28 dager siden
Ola Garli. Gå til den siterte teksten.
For min del har timetellingsveldet, som det er blitt kalt, ødelagt noe av presteidentiteten og representerer energilekkasje og tapt yrkesstolthet.

En slik behandling av Guds tjenere er jo utrolig.  Er det rart at unge ikke får kall?

Noen ser hyrden over skulderen for å se om han er ærlig.

Jeg trodde det var en selvfølge at en Guds mann tjener Herren av et helt hjerte.

Dette bekrefter bare min kommentar #2, - religiøst system.  


3 liker  
Svar
Kommentar #4

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  154 kommentarer

Profetveien.

Publisert 28 dager siden

Profetveien høres interessant ut. Det viktigste er ikke at man har kunnskap om kristendom, men at man kjenner Jesus personlig. Nå er det 27 år siden jeg sa ja til å leve enslig. Jeg har ingen andre enn Jesus.  Det blir meg og Jesus i all evighet.

Når Jesus spør meg om jeg trenger hjelp med økonomien, og spør meg om hva jeg vil at Han skal gjøre, og faktisk hjelper meg konkret, tenker jeg at dette er helt normalt. 

Jeg kan nok mer om Jesus enn de fleste andre. Kanskje dette hadde vert noe for meg mon tro.

1 liker  
Svar
Kommentar #5

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  154 kommentarer

Å ta Den Hellige Ånd med på råd.

Publisert 28 dager siden

Den Hellige Ånd er den samme i dag som for 2000 år siden. Talsmannen taler. Det er derfor han kalles talsmannen. Dette er ikke det samme som "å høre stemmer i hodet", men burde være en naturlig del av det å være kristen. Den Hellige Ånd vet alt om den aktuelle situasjonen man er i, og kan gi råd og anbefalinger. Den Hellige Ånd er tilgjengelig døgnet rundt. Døgnkontinuerlig. Hvis presten visste at han eller hun kan gå i Guds kraft til enhver tid, ville presteyrket kanskje blitt det mest ettertraktede yrket i Norges land.

1 liker  
Svar
Kommentar #6

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  154 kommentarer

Det er ingenting snodig ved Den Hellige Ånd.

Publisert 28 dager siden

Det er ikke noe krav til karismatiske følelsesmessige opplevelser. Det er heller ikke noe krav til tungetale. Den Hellige Ånd er Guds Ånd som er sent oss for å hjelpe oss her på jorden. Den Treenige Gud.  Hvis presten visste at han eller hun alltid har Guds Ånd ved sin side, ville jobben blitt mye enklere. At man alltid har noen man kan spørre om råd. Den Hellige Ånd kan gi tips og råd i den aktuelle situasjonen. Presteyrket ville bli mer ettertraktet hvis man visste dette.

1 liker  
Svar
Kommentar #7

Daniel Krussand

10 innlegg  1962 kommentarer

Publisert 28 dager siden
Dagfinn Gaarde. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan nok mer om Jesus enn de fleste andre. Kanskje dette hadde vert noe for meg mon tro.

Dagfinn, kan du tenke deg å bli prest i DnK kan du ringe biskopen i ditt bispedømme og høre hvilke muligheter det er.  Lykke til.

1 liker  
Svar
Kommentar #8

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  154 kommentarer

Den Hellige Ånd uttrykker seg verbalt.

Publisert 28 dager siden

Det er ikke slik at Den Hellige Ånd driver og snakker hele tiden. Men Han kommer med råd og anbefalinger når viktige beslutninger skal tas. Uoppfordret. Han kan også svare når noe er uklart. Man kan spørre Ham til råds. Man kan samtale med Den Hellige Ånd. Men vi må ta beslutningene og gå i tro, så vil Han følge med.

Jeg tror på Den Treenige Gud, og i denne sammenhengen oppfatter jeg at Jesus og Hellig Ånden er svært sammenknyttet.

Jeg tror at presteyrket ville være mer attraktivt hvis man var klar over hvilke resurser man hadde til rådighet. Mange ønsker å jobbe i et stort firma da det har store resurser til rådighet, men ingen har slike resurser som Guds rike har.

Svar
Kommentar #9

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  154 kommentarer

Apostlene var avhengige av Den Hellige Ånd.

Publisert 28 dager siden

Det var Den Hellige Ånd som utbredte Evangeliet om Jesus Kristus. Apostlene fikk lov å være med. Hellig Ånden er den samme i dag, og vi kan også få lov å være med. Hadde vi bare forstått dette. Den norske Kirke vil fremdeles være Den norske Kirke, men prestemangelen ville nok tatt slutt.

Svar
Kommentar #10

Daniel Krussand

10 innlegg  1962 kommentarer

Helhet og enhet, hva er det?

Publisert 27 dager siden
Dagfinn Gaarde. Gå til den siterte teksten.
Den norske Kirke vil fremdeles være Den norske Kirke, men prestemangelen ville nok tatt slutt.

Dagfinn, du har veldig mye om Åndens ledelse og Guds ressurser til menigheten, men tror du Gud kan bruke et oppsplittet Jesu Legeme?  Er trossamfunn gode til å elske hverandre slik at folk tror?  Og hvorfor skal vi ha prester?  Er du beroende av prestens preken, eller trenger du liturgier, salmer, bekjennelser og bønner i de rammene DnK tilbyr?  Har Gud Lutheranere?  Eller har han kun Jesu Venner.

Nå når DnK velsigner synd, tror du unge søker seg dit?

Kun de som er døde (korsfestet med Kristus), kan elske i enhet. De er oftest også enige i lære.

1 liker  
Svar
Kommentar #11

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  154 kommentarer

Overbevise.

Publisert 27 dager siden

Jeg ønsker bare å formidle at Den Hellige Ånd er en formidabel resurs. Hvis man søker dette, vil Den Hellige Ånd overbevise med personlig erfaring. 

Svar
Kommentar #12

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1865 kommentarer

Dette er vel kanskje

Publisert 27 dager siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
 Og hvorfor skal vi ha prester?  E

dypest sett problemet? Hva skal vi med prester?

Prestene var bare i Den Gamle Pakt ,utvalgt av Gud fra Levi ætt. Den Gamle Pakt er forbi, selv om de hadde prester. 

I dag er vi ved Jesu kors transformert på uforståelig og åndelig vis til Jesu kropp, hvor han, og ikke prester, er hodet. 

Kristus var også under loven i Den Gamle Pakt. Den tok først slutt ved hans død. 

Svar
Kommentar #13

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1865 kommentarer

"Talsmannen"

Publisert 27 dager siden
Dagfinn Gaarde. Gå til den siterte teksten.
Den Hellige Ånd er den samme i dag som for 2000 år siden. Talsmannen taler. Det er derfor han kalles talsmannen.

Jeg vil bare minne om at løfte om ät talsmannen skulle komme, ble bare  sagt av Jesus til hans apostler. Det løftet ble oppfylt da de fikk DHÅ som ved ildtunger.

"de begynte å tale i andre , alt etter som ÅNDEN gav dem å tale."

Ingen av dem var talere eller forkynnere, å legge ut om den opplæring de hadde fått av Kristus, ville de ikke ha klart uten at Ånden hadde vært deres "talsmann". De var Åndens ord de talte. I samme stund de begynte å tale, var det "talsmannen" som la ordene i deres munn.  

Bare apostlene fikk DHÅ som ved ildtunger, De skulle være Jesu Kristi vitner, også i alt han lærte dem. Ingen får DHÅ ved ildtunger i dag, og ingen får talsmannen på en slik måte. Han var kun for apostlene, og det var til dem Jesus sa at talsmannen skulle komme. 

1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Dan Lyngmyr kommenterte på
Ambassadør Roth, femti år er nok!
1 minutt siden / 366 visninger
Roger Johnsen kommenterte på
KrFs skjebnesvangre veivalg - et svik mot de svake i samfunnet
7 minutter siden / 837 visninger
Håvard Nyhus kommenterte på
La rett gå for nåde
7 minutter siden / 135 visninger
Roger Johnsen kommenterte på
KrF ble styrt inn i høyrefellen
18 minutter siden / 807 visninger
Tore Olsen kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
19 minutter siden / 975 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
22 minutter siden / 5779 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
33 minutter siden / 5779 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Hva er kristendom idag - og imorgen?
34 minutter siden / 44 visninger
Karl Øyvind Jordell kommenterte på
La rett gå for nåde
36 minutter siden / 135 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Skoleverket som forsvar for demokratiet
36 minutter siden / 441 visninger
Les flere