Otto Strand

14

Løftebrudd å gå til høyre

«Med respekt for de politiske forskjellene er et regjeringssamarbeid med Frp ikke aktuelt.»

Publisert: 19. okt 2018

Dette lovte KrF før valget i 2017. Det ble vedtatt i landsstyret og stadfestet av landsmøtet.

Å gå inn i Solberg-regjeringa nå, vil være et klart løftebrudd. Nå kan selvfølgelig et nytt landsmøte gjøre et nytt vedtak, men de kan ikke endre på det faktum at KrF før valget lovte velgerne å ikke gå i regjering med Frp. Det var ikke noe forbehold i det løftet, og da gjelder det for hele valgperioden.

For meg er det en gåte at våre to nestledere med flere foreslår å bryte et så klart valgløfte, og jeg er svært skuffet over deres anbefaling. Jeg er stolt over at KrF setter sin ære i å holde løfter. Hvis landsmøtet 2.november anbefaler å gå inn i regjeringa Solberg, vil denne stoltheten få en alvorlig knekk.

Hvis grunnlaget for å gi et løfte er vesentlig endret, kan det tilsi at løftet ikke gjelder lenger. Men KrFs begrunnelse var «de politiske forskjellene», og jeg kan ikke se at de har endret seg vesentlig. At Venstre har gått inn i regjeringa, endrer ikke de politiske forskjellene mellom KrF og Frp. At vippeposisjonen i Stortinget er blitt strevsom fordi de andre partiene pøser på med mange forslag som skal splitte regjeringa og KrF, endrer heller ikke disse forskjellene.

Hvis ikke KrF skal begå et klart løftebrudd, har partiet bare to alternativer; enten å fortsette i opposisjon som nå, eller å søke samarbeid til venstre.

I år har KrF lagt opp til en prosess, der man først skulle klargjøre partiets «politiske prosjekt», og så foreta et veivalg. Det politiske prosjektet ble klargjort da landsstyret den 28.9. enstemmig vedtok dokumentet «Sammen for et varmere samfunn». Her «slår man ring om» det som virkelig betyr noe for samfunnet; røtter, tillit og menneskeverd. Man «bryr seg om» det som virkelig betyr noe for folks hverdag; tid til barn og familie. Og man «tar tak i» de viktigste utfordringene i vår tid; bl.a. klima, fattigdom og fredsarbeid. Så skal et ekstraordinært landsmøte foreta et veivalg 2.november.

Alle partier, også KrF, søker selvsagt å få størst mulig gjennomslag for egen politikk. NRK har sammenlignet dokumentet «Sammen for et varmere samfunn» med andre partiers politiske programmer. Konklusjonen er at det ser ut til at KrF har større muligheter til politisk gjennomslag til venstre enn til høyre: https://www.nrk.no/norge/her-far-krf-mest-stotte-sine-nye-hjartesaker-1.14228982  Den politiske analysen i Hareides bok «Det som betyr noe» peker i samme retning, og hans anbefaling er en logisk oppfølging av analysen.

Å gå inn i Solberg-regjeringa nå vil bety et klart løftebrudd. I tillegg tilsier altså analyser at KrF får dårligere muligheter til gjennomslag for egen politikk der enn hvis man søker samarbeid til venstre. Hareides anbefaling er dog den beste.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Da har jeg et spørsmål til Strand. Hva var det Hareide gav som løfte foran siste valg, og hva hva det hans velgere stemte på ? Til nå har han holdt sitt løfte på å gå i opposisjon, men støtte til Solberg som statsminister.  Han virket, under valgkampen, og som han selv innrømmer, svært ubestemmelig. Men det endte på dette. Han sa også at han ikke ville gjøre Støre til statsminister. Er dette da fair play ? Et år inn i ny Stortingsperiode, i innspurten til godkjennelsen av Statbudsjettet, foretar han nå dette kvantespranget, og ønsker en helt unødvendig regjeringskrise, som folk flest stiller seg undrende til. Han er kommet i opposisjon til sine to nestledere, til Syvertsen, til Krfu (krf\s framtid) samt hans kjernevelgere. Er da ikke dette et løftebrudd. I forhold til hva Krf velgerne så for seg ? Nå vil han plutselig regjere med Ap og Sp, med SV på vippen, selv om han ikke skjønner dette selv. At de blir avhengig av støtte fra SV. Hvilken virkelighetsflukt han bedriver. En slik regjering blir da helt avhengig av SV, og vil leve på deres nåde. SV er anti kristelig og anti Isael parti. Et varmere samfunn påstår Strand vi skal få ved å gå mot venstre. Mer menneskeverd ! Vi vet jo at dette da ikke er tilfelle selvsagt. Tror ikke Strand har lest deres program manifest. Både Ap og SV er for friest mulig abort. Mot kontantstøtten, som da er Krf sitt hjertebarn.De er imot reservasjonsrett for helse personell. Særlig SV er for en sosialistisik stat, det Staten skal ha stor makt. De er imot private aktører innen helse/barnehage/skole/omsorg. De er for en helt annen ideologi enn Krf. Hvordan Strand kan vri på dette , er for meg helt uforståelig. Det var ikke en slik politisk dreining mot venstre, Krf sine velgere gikk til valg på. Nå står Hareide for et av de største svik ovenfor sine velgere i moderne norsk politisk historie.  Han har heller ikke fått flere tilhengere ved å delta i Pride parade og støtte til en familiepolitisk talsmann i Krf som vier likekjønnete par. Ja, jeg og sikkert mange flere, mener Krf er en parodi sammenlignet hva det var før, da de enda sto på de Bibelske verdier partiet ble tuftet på. Om som skilte dem ut fra andre partier. Om han vinner fram 2. november, vil partiet snart gå under, og inn i sosialistenes folder. Eneste redningen for partiet, vil være en ny leder, som har respekt for sine egne velgere. Det har ikke Hareide

4 liker  
Kommentar #2

Otto Strand

14 innlegg  140 kommentarer

Hareides anbefaling er logisk

Publisert 8 måneder siden

Først til hva Hareide og KrF har lovt: 

- KrF har som mål å komme i regjering.

- KrF ønsker ei regjering med sentrumspartier og Høyre.

- Hvis det ikke går, vil KrF søke "andre løsninger", mest sannsynlig opposisjon.

- Et regjeringssamarbeid med KrF er ikke aktuelt

I formuleringen "andre løsninger", ligger naturligvis også samarbeid med andre opposisjonspartier, evt. også regjerings-samarbeid.

Tarangers påstand om at Hareide "ikke ville gjøre Støre til statsminister" har ikke jeg hørt, og jeg har ikke sett at påstanden er dokumentert.

Her er ei lenke til det som landsstyret vedtok som KrFs "politiske prosjekt", og som er grunnlaget for Hareides anbefaling om å søke regjeringssamarbeid til venstre. På dette grunnlaget er Hareides anbefaling logisk, dersom partiet ønsker størst mulig gjennomslag for sin politikk. 

https://krf.no/nyheter/nyheter-fra-krf/sammen-for-et-varmere-samfunn2/

Kommentar #3

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Jeg bare viser til Ropstad forståelse fra valgkampen. Hareide valgte Solberg som statminister. Det var det Krf velgerne gikk til valg på. Nå viser det seg jo da at han har ført sine velgere bak lyset. Hva mente han da med "andre løsninger" ? Hvordan skulle det tolkes mon tro ? Hvorfor konkretiserte han da ikke dette allerede da, så velgerne kunne ha noe å forholde seg til. Om han da hadde vært ærlig og sagt at  "andre løsninger" kunne innebære å gå i regjering med Ap og Sp med SV på vippen, med Støre som statsminister. Ja, Hareide er en merkelig kar. Man vet jo da ikke til hvilken tue haren skal hoppe. Gresset må jo da være grønnere på denne tuen her,kanskje ? Det var ingenting i hans uttalelser før valget som tydelig sa at han kunne velge Støre som statsminister. Men som han  selv har innrømmet. Hans opptredener under valgkampen kunne virke "tåkete" Han har så rett. En tåkete leder, er ingen bra leder ! Vi kan leve i håpet på at han taper den 2. november. Det vil hans kjernevelgere på Sør og Vestlandet ikke ha det minste imot !

1 liker  
Kommentar #4

Otto Strand

14 innlegg  140 kommentarer

HALVSANNHET

Publisert 8 måneder siden

Taranger skriver at "Hareide valgte Solberg som statsminister".  Det er en halvsannhet. Her er hele sannheten med den halvparten som mangler understreket: KrF (ikke bare HareideI valgte Solberg som statsminister i ei regjering med flest mulig sentrumspartier og Høyre. 

Ei slik regjering ble det ikke noe av, fordi Høyre valgte Frp i stedet for KrF. Dermed faller også begrunnelsen for å velge Solberg som statsminister bort. Det er meningsløst å bruke KrFs ønske om ei sentrum-Høyre-regjering med Solberg som begrunnelse for å støtte eller gå inn i ei H-Frp-V-regjering med Solberg.

Taranger påstår også at Hareide "har ført sine velgere bak lyset". Følgende lenke viser at Hareide ikke har ført noen bak lyset, men allerede før valget pekte på at det kunne finnes "andre løsninger".

 https://www.nrk.no/norge/krf-garanterer-ikke-lenger-en-borgerlig-regjering-1.13213091

Forøvrig avslutter jeg praten med Taranger her og sier god helg!

Kommentar #5

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Hareides 'tailwagging'

Publisert 8 måneder siden

Et klassisk eksempel på en situasjon der 'the tail that waggs the dog'

' The tail waggs the dog' is used to describe a situation in which an important or powerful person, organization, etc., is being controlled by someone or something that is much less important or powerful

Hareide 'logring' bør møtes med skepsis fra alle potensielle 'samarbeidespartnere'. 

1 liker  

Mest leste siste måned

Bryllup med bismak
av
Trond Langen
28 dager siden / 2310 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
20 dager siden / 1895 visninger
Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
13 dager siden / 1891 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1809 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
25 dager siden / 1763 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
13 dager siden / 1531 visninger
Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
rundt 1 måned siden / 1300 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
13 dager siden / 1226 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
16 dager siden / 1158 visninger
Forledet av Frp
av
Vårt Land
20 dager siden / 1096 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere