Vegard Soltveit

3

Bygg bo mellom palestinere og israelere, ikke ­grøfter.

KFUK-KFUMs ledelse utviser dårlig skjønn når de hevder at deres prosjekter ikke handler om politikk.

Publisert: 19. okt 2018  /  154 visninger.

Skrevet av Rolf Gunnar Heitmann, generalsekretær Den Norske 
Israelsmisjon og Vegard F. Soltveit, assisterende generalsekretær 
Den Norske Israelsmisjon.

Vil årets Operasjon Dagsverk (OD) bidra til større rett­ferdighet, demokratiutvikling og fredsbygging? Eller vil OD bidra til å styrke konfliktnivået, fastholde fordommer og demonisere staten Israel? Det er blant spørsmålene som har skapt temperatur i debatt­spaltene den senere tid.

Demonisering. 

Pressen har vist til store uenigheter mellom ledere i Den norske kirke (Dnk) og Det Mosaiske Trossamfunn (DMT). Oslos biskop, Kari Veiteberg, anbefaler kirker å gi ungdommer arbeidsplass og å støtte opp under årets aksjon. På den andre siden sier rabbiner ved Det Mosaiske Trossamfunn i Norge, Joav Melchior, at språk og handling fra Dnk ikke ­bidrar til fred, men demonisering av 
Israel.

Fredrik Glad-Gjernes, utenlandssjef KFUK-KFUM Global, sier til Vårt Land at årets OD-aksjon indirekte bidrar til at de selv kan frigjøre mer midler til BDS-bevegelsen. ­Jerusalem ­Institute of Justice, en av våre samarbeids­partnere, har avdekket flere ­alvorlige forhold og konsekvenser ved BDS-­bevegelsen. BDS omhandler ikke bare boikott av israelske varer, men er en ­omfattende boikottbevegelse, som ofte sender ­doble signaler om Israels rett til eksistens. Traume­behandlingen og ­terapien skjer således ikke i et ­vakuum, men innenfor rammen av organisasjoner med politisk under­liggende agenda.

Det er her vi mener ODs og KFUK-KFUMs ledelse utviser dårlig skjønn og naiv holdning når de hevder at deres prosjekter ikke handler om politikk.

Ensidig bilde. 

OD bruker i år ­sterke bilder og virkemidler, hvor det ofte ­males fram et mørkt og ensidig bilde av israelere og den israelske stat, uten at det stilles tilsvarende kritiske spørsmål i møte med palestinske myndigheter og autoriteter. Konsekvensen er at det skapes et urett og usant bilde, uten nyanser og klarhet.

Den Norske Israelsmisjon mener ikke, og har aldri ment, at staten ­Israel ikke gjør feil og urett. Et slikt bilde vil også være unyansert og gi et uklart ­virkelighetsbilde av situasjonen. Samtidig vil vi minne om at staten Israel er en demokratisk stat, og at vi med undring og vantro ser at de gjentatte ganger blir dømt etter en annen og mye hardere standard enn andre nasjoner og stater.

Informasjonsmaterialet i årets OD-aksjon bærer preg av noe av den ­samme tendensen, og fører til en ­ensidig ­holdningspåvirkning. Vi forstår godt at DMT reagerer, noe vi også gjør med dem, når Israel ­defineres som overgriper som bryter retts­prinsipper, ­demokratiske spille­regler og menneske­rettigheter, mens tilsvarende problematikk ikke synes relevant å ta opp på palestinsk side. Denne holdningspåvirkningen, som KFUK-KFUM og OD nå må ta ­ansvar for, sementerer og fastlåser konflikter fremfor å løse dem.

Alle gode tiltak. 

Den Norske Israelsmisjon støtter alle gode tiltak som vil bidra til gode og rettferdige løsninger, hjelpe ungdom med traumer og ­bygge et ikke-voldelig samfunn, enten de 
har en palestinsk eller israelsk, ­jødisk eller arabisk, identitet og tilhørighet. Slike tiltak kan imidlertid ikke ses ­isolert fra den øvrige dagsorden, ­motivasjon og politiske program som organisasjoner og samarbeidspartnere har. Organisasjoner som har omfattende boikott av Israel som sitt mål, vil naturligvis la dette prege program og tiltak.

Den Norske Israelsmisjon har i flere år arbeidet med freds- og forsoningsarbeid mellom palestinere og israelere gjennom prosjektet BridgeBuilders. Vi ønsker å bygge broer, istedenfor ­grøfter og murer.

7 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Roald Øye

244 innlegg  2311 kommentarer

Nå er gode råd dyre.

Publisert 5 måneder siden
Vegard Soltveit. Gå til den siterte teksten.
Denne holdningspåvirkningen, som KFUK-KFUM og OD nå må ta ­ansvar for, sementerer og fastlåser konflikter fremfor å løse dem.

"Skrevet av Rolf Gunnar Heitmann, generalsekretær Den Norske 
Israelsmisjon og Vegard F. Soltveit, assisterende generalsekretær 
Den Norske Israelsmisjon."

Vil dere som ledere for misjonsselskapet anbefale oss lekfolk å støtte aksjonen når bøssebærerne ringer på døren? Må hver enkelt av oss vurdere det,  der og da?

4 liker  
Kommentar #2

Rolf Gunnar Heitmann

3 innlegg  8 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Vi er mest opptatt av hvilke holdninger som formidles og hvordan en konflikt presenteres. Vi er mot boikott, men vil ikke gi råd om hvilke organisasjoner og prosjekter som til enhver tid bør få støtte.

1 liker  
Kommentar #3

Fredrik Glad-Gjernes

7 innlegg  10 kommentarer

KFUK-KFUM bygger broer

Publisert 5 måneder siden

KFUK og KFUM i Palestina jobber for fred. Vi har fokus på internasjonal lov og påpeker at den israelske okkupasjonen bryter 4.Genevekonvensjon. Men KFUK og KFUM i Palestina og Norge anerkjenner Israel, samtidig som vi krever at Israel respekterer menneskerettighetene og Folkeretten. Det bør være en selvfølge at Israelmisjonen gjør det samme. 

Men det virker det som verken Israelmisjonen, Det Mosaiske Trosamfunn eller MIFF legger stor vekt på at Israel skal etterleve viktige internasjonale standarder. Disse organisasjonene bagatelliserer Israels brudd på menneskerettighetene og folkeretten. Det er uakseptabel. Når de forsøker innta en nøytral posisjon, så støtter de undertrykking av palestinerne. 

Det er ikke tvil om hvem som er okkupant. Israel okkuperer Palestina. Det krever av oss at vi avstår fra å støtte den israelske okkupasjonen. Det medfører aktiv bortvelgelse av produkter fra Israel. Det må skje når Israel ikke vil differensiere mellom okkupasjonsområder og det legitime Israel. 

At vi også kritiserer Palestinske myndigheter bør være klart for alle. Det har våre partnere gjort lenge og vi fordømmer brudd på menneskerettigheter, manglende likestilling, idolisering av voldsutøvere og korrupsjon utført av palestinske ledere. For å nevne noe. Vi har styrket sivilsamfunnet i Palestina i mange tiår. 

Israelmisjonen bør forstå at forsoning ikke kan komme før okkupasjonen er avsluttet. Rettferdighet og gjenopprettelse av menneskelig verdighet er en forutsetning for forsoning. Israels praksis knyttet til okkupasjonen bryter med grunnleggende forutsetninger for menneskelig verdighet og rettferdig samfunnsutvikling. Vi har partnerskap med flere israelske organisasjoner som jobber for å stoppe dårlig praksis i Israel. 

Verken KFUK-KFUM eller DnK demoniserer Israel. Vi snakker sant om brudd på menneskerettigheter og internasjonal lov. Det er ikke demonisering. Vi er tydelige på at vi anerkjenner Israel. Et demokrati skal ha mye høyere standarder når det gjelder rettigheter enn det Israel legger til grunn nå. 

Alle utviklingsprosjektene til KFUK-KFUM Global handler om politikk. Moderne humanitært arbeid er tett vevd sammen med politisk beslutningspåvirkning. Det er slutt på den tiden der progressive utviklingorganisasjoner kun bygget en skole eller gravde en brønn. 

Nå gjøres slike viktige humanitære handlinger alltid i kombinasjon med påvirkningsarbeid som kan fjerne de strukturelle og politiske grunnårsakene til at det er oppstatt et underskudd på rettigheter i første omgang. Dette må DMT, MIFF og Israelmisjonen bare venne seg til. Alle som forsøker (effektivt) hjelpe mennesker ut av uverdig forhold vil forsøke gjøre dette både med direkte hjelp og beslutningspåvirkning. 

Å stoppe okkupasjonen vil alltid være en del av vårt politiske beslutningspåvirknings arbeid. Det bør MIFF, DMT og Israelmisjonen forstå! :) 

Kommentar #4

Vegard Soltveit

3 innlegg  1 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Hei Fredrik,

Jeg synes dette innlegget ditt er kritikkverdig. Nå betegner du de som er kritisk til BDS-bevegelsen som motstandere av Folkerett og menneskerettigheter. Er dette KFUK-KFUKs måte å møte kritikk på?

Dernest: Hvor har du det fra at Israelsmisjonen ikke bryr seg om menneskerettigheter? Fordi vi er uenige med din/deres vurdering av BDS, og dermed er vi imot menneskerettigheter? Vi er kritisk til BDS-bevegelsen, fordi vi ikke tror det vil føre til noe fredelig løsning.

I vårt innlegg viser vi konkret til at BDS-bevegelsen ikke oppnår fred eller forsoning. Det er vårt utgangpunkt i denne debatten, samt at vi mener deres informasjonsmateriale i alt for stor grad tegner et feil bilde av staten Israel – og i forlengelsen av det: det jødiske folk.

Det er for øvrig ikke bare vi som er kritisk til BDS-bevegelsen. Enkelte byer i Norge har gått inn for boikott, men Regjeringen er mot boikott.

Som du sikkert vet ble dette utrykket i statsbudsjettet for 2018, kap 152 post 78: Det er heller ikke i tråd med norsk politikk å støtte organisasjoner som har uttrykt hovedformål å fremme BDS-kampanjen.

Når så norske organisasjoner, som Den Norske Israelsmisjonen, arbeider med freds- og forsoningsarbeid mellom, israelere og palestinere, ytrer en skepsis og kritikk til BDS-bevegelsens fredsfunksjon, da er det synonymt med å være mot menneskerettighetene? Fredrik, det holder ikke.

Mest leste siste måned

Ditt ubotferdige hjerte
av
Håvard Nyhus
25 dager siden / 2657 visninger
Uten skam
av
Liv Osnes Dalbakken
14 dager siden / 2511 visninger
Den uønskede debatten
av
Berit Hustad Nilsen
rundt 1 måned siden / 2471 visninger
Før døden skiller oss ad
av
Ingrid Nyhus
7 dager siden / 2296 visninger
Monica Mæland, sover du?
av
Linn Slette
29 dager siden / 1904 visninger
Tåkefyrster i skoddeheimen
av
Jarle Mong
rundt 1 måned siden / 1589 visninger
Uttalelsen er et veiskille
av
Gyrid Gunnes
28 dager siden / 1437 visninger
Kristen gutt-syndromet
av
Merete Thomassen
1 dag siden / 1408 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere