Knut Holter

Professor i Det gamle testamente ved VID vitenskapelige høgskole, Stavanger
1    0

GT hører hjemme i høymessen

Mogens Müller har en altfor statisk tilnærming til forholdet mellom GT og NT.

Publisert: 18. okt 2018 / 372 visninger.

Den danske nytestamentleren Mogens Müller har onsdag 17. oktober et innlegg i Vårt Land der han foreslår å fjerne de gammeltestamentlige tekstene fra tekstrekkene i den danske folke­kirkens høymesse.

Samme dag startet VID Stavanger et etterutdanningskurs for prester, der fokus ble satt på Det gamle testamente som ressurs i prestetjenesten. Felles timing, med andre ord, men samtidig en ulik tilnærming til GTs rolle og
potensial i kirke og gudstjeneste.

Fremmed røst. 

Müller setter opp en prinsipiell forskjell mellom det å lese tekster fra GT og Det nye testamente (NT) i høymessen, der det fremheves som problematisk at GT-tekstene blir stående ukommentert. GTs skrifter
reflekterer den antikke jødedom, ikke kristendommen, og derfor blir en lesning av GT-tekster i høymessen som en «fremmed røst» å regne.

Dette blir etter min mening en altfor statisk tilnærming til forholdet mellom GT og NT. Müller skaper det inntrykk at GT-tekstene er alene om å trenge en «forklaring». Uten en slik, sier han, «vil den sakesløse kirkegjenger risikere å tro at lesningen fra GT skjer på linje med lesningene fra NT, altså som et uttrykk for kristendom.» Inn mot denne omsorgen for «den sakesløse kirkegjengeren» må det imidlertid påpekes at behovet for «forklaring» gjelder også med hensyn til tekster fra NT.

Skjærer tenner. 

Kirkegjengeren
 risikerer som kjent ikke bare å møte GT-tekster som for eksempel taler om Gud som en god skaper og Herren som en omsorgsfull gjeter, men også NT-tekster som for eksempel taler om de som skal kastes ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner, eller om de som ikke er skrevet inn i livets bok og derfor skal kastes i ildsjøen. «Den
sakesløse kirkegjenger» vil formodentlig oppleve et behov for en «forklaring» også på hvorvidt den siste typen tekster er «et uttrykk for kristendom».

Det er da vår oppgave som prester og predikanter å gi nettopp dette, en tolkning av tekstrekkenes korte og ofte spissede tekstutvalg i lys av mer overordnede linjer i kirkens tro og lære. I Den norske kirkes høymesse legges det derfor opp til en forkynnelse der tekstene fra GT og NT får dra sammen, jf. Gudstjenesteboken 2011, der det heter at «Selv om det er én av tekstene som er prekentekst, kan prekenen ofte berikes ved at også de andre tekstene får spille med.»

Åpne evangeliet. 

Alternativet til Müllers statiske modell er da en
dynamisk modell som vektlegger tekstenes potensial for å «drive Kristus», det vil si å åpne evangeliet for høymessens deltakere. Dette kan en kristen forkynnelse over tekster fra NT gjøre, men det kan den også gjøre med tekster fra GT, ikke minst på grunn av GTs bredde og gjenkjennelighet når det gjelder livs- og troserfaringer.

Så har Müller selvfølgelig rett i at det er utfordringer med det å lese og forkynne over GT-tekster i høymessen. Dette har kirken slitt med i to tusen år. Og han har også rett i sin advarsel mot en «bibelimperialisme» med hensyn til det jødiske folk. Dette har kirken først i nyere tid tatt inn over seg. Men løsningen på utfordringene ligger ikke i å fjerne GT fra høymessens tekstrekker, snarere i det at prest og predikant – sammen med menigheten – leser tekstene i lys av ham kirken ser som tolkningsnøkkel til både GT og NT.

4 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Odd Sverre Hove

78 innlegg  555 kommentarer

Kjærkomment motlegg

Publisert rundt 1 måned siden

Dette var et meget kjærkomment motlegg mot Müller!

1 liker  
Svar
Kommentar #2

Dan Lyngmyr

175 innlegg  1170 kommentarer

Publisert rundt 1 måned siden
Knut Holter. Gå til den siterte teksten.
Den danske nytestamentleren Mogens Müller har onsdag 17. oktober et innlegg i Vårt Land der han foreslår å fjerne de gammeltestamentlige tekstene fra tekstrekkene i den danske folke­kirkens høymesse.

Jeg undret meg storlig over Mullers innlegg , og takker Holter for et velbalansert motsvar.

1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Roger Johnsen kommenterte på
KrFs skjebnesvangre veivalg - et svik mot de svake i samfunnet
6 minutter siden / 837 visninger
Håvard Nyhus kommenterte på
La rett gå for nåde
7 minutter siden / 135 visninger
Roger Johnsen kommenterte på
KrF ble styrt inn i høyrefellen
18 minutter siden / 807 visninger
Tore Olsen kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
19 minutter siden / 975 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
21 minutter siden / 5779 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
33 minutter siden / 5779 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Hva er kristendom idag - og imorgen?
33 minutter siden / 44 visninger
Karl Øyvind Jordell kommenterte på
La rett gå for nåde
35 minutter siden / 135 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Skoleverket som forsvar for demokratiet
36 minutter siden / 441 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Jeg får juling av jula. Den slår meg helt ut.
rundt 1 time siden / 267 visninger
Les flere