Tiril Halvorsen

Rådgiver i tankesmien Agenda
1

Ja, men er du fattig nok?

Regjeringen sier at de med statsbudsjettet vil hjelpe de fattige. Men bare hvis de er veldig fattige og sender en søknad.

Publisert: 17. okt 2018 / 795 visninger.

Antallet norske barn som vokser opp i fattigdom er økende. Det er urovekkende, særlig fordi vi vet at en oppvekst i fattigdom varer hele livet. I årets statsbudsjett foreslår regjeringen en rekke tiltak som skal hjelpe på problemet. Regjeringen setter av til sammen 181 millioner kroner til tiltak for å bekjempe barnefattigdom. For lavinntektsfamilier settes det av 46 millioner til gratis kjernetid i barnehage, 60 millioner skal styrke bostøtteordningen, 20 millioner til pilotprosjekt for deltakelse i fritidsaktiviteter og 5 millioner til ferietiltak i regi av Røde Kors og Den Norske Turistforening. Det høres jo flott ut.

Men er det egentlig det?

Må reformeres. Vår velferdsstat står overfor flere utfordringer som krever at vi tenker nytt: eldrebølge, for få mennesker i arbeid, en oljenæring i sluttfasen. Det snakkes om et handlingsrom på statsbudsjettet som blir stadig mindre og at velferdsstaten  reformeres.

Midt oppi dette kommer økende barnefattigdom.

Svaret på utfordringene synliggjør tydelige forskjeller mellom høyresiden og venstresiden i norsk politikk. Partiene på høyresiden ønsker i større grad å målrette og behovsprøve velferdsordningene for dem som trenger det, mens partiene på venstresiden i større grad ønsker ordninger for alle. Ved første øyekast kan det første alternativet virke lurt. Det kan fremstå som åpenbart, enkelt og målrettet kun å gi til de som trenger det mest.

Men det er en farlig utvikling. Sterkere innslag av behovsprøving kan endre Norge, av minst tre grunner.

For det første er velferdsstaten i Norge så sterk fordi den er nettopp universell. Universell velferdsstat betyr at alle har like rettigheter og like plikter overfor velferdsstaten. Alle bidrar. Alle får. Det er faglige og ikke-økonomiske behov som avgjør når du får. For eksempel er det foreldre som får barnetrygd, og du får behandling på sykehus når du er syk.

Det gir mening å betale relativt mye skatt når man får så mye igjen i form av helsetjenester, utdanning, infrastruktur og trygghet. At alle er en del av det samme systemet opprettholder legitimiteten og oppslutningen om hele vår samfunnskontrakt. Å behovsprøve ordninger vil undergrave dette. Fordi noen får og noen andre betaler. Det er lett å forstå at en slik innretning kan ødelegge det store flertallets skattevilje.

Dette er også et argument for å være varsom med å ha for høye bunnfradrag i for eksempel en eiendomsskatt eller arveavgift. Særlig venstresiden må være forsiktig med å undergrave de universelle elementene, som virker begge veier, i velferdsstaten.

For det andre kan behovsprøvde tiltak skape mistillit og stigmatisering. Bevisbyrden blir liggende på den som trenger fellesskapet. Behovsprøving innebærer et element av skjønn, og ofte omfattende og gjentakende søknadsprosesser som handler om å dokumentere at man er syk eller fattig. Det kan gi insentiver til å lure eller holde tilbake informasjon overfor offentlige etater.

Mange kan også kjenne på stigmatisering ved å måtte be om hjelp, være «fattig», eller å gå på «sosialen». Sosialhjelp er en klassisk behovsprøvd ordning som tildeles etter økonomiske kriterier, og er en av våre mest stigmatiserte velferdsordninger.

For det tredje vil behovsprøvde ordninger nødvendigvis også føre til mer byråkrati. Behovsprøvingen gir masse merarbeid for offentlige etater, som reduserer innsparingen ved kun å gi til noen.

Forholdet mellom hvor mye man betaler og hvor mye man mottar fra velferdsstaten, vil selvfølgelig aldri være én til én. De som betaler inn minst, vil ofte også bruke velferdsstaten mest. Vi vet at for eksempel helseproblemer er sterkt knyttet til lav inntekt og utdanning. Men det er jo nettopp det som er et av hovedpoengene med å ha en velferdsstat - den omfordeler ressurser.

Hvis vi ønsker barnefattigdommen til livs, kan vi ikke skape fattigdomsfeller og gjøre familier avhengig av almisser fra staten. Behovsprøvde ordninger legger i realiteten skattebyrden på de som har lave inntekter og som egentlig ønsker å jobbe. I stedet bør vi fordele både finansiering og godene på alle. Det er mer effektivt, lønnsomt og gir en mer legitim og populær velferdsstat. For alle.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Siste innlegg

Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
8 minutter siden / 2 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
28 minutter siden / 130 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
36 minutter siden / 55 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
rundt 1 time siden / 38 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
rundt 3 timer siden / 82 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
rundt 3 timer siden / 53 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 3 timer siden / 485 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 3 timer siden / 143 visninger
Avsporing av abortdebatten
av
Steinar Steinkopf Sund
rundt 5 timer siden / 567 visninger
Bibelens Ufeilbarlighet
av
Øyvind Døvik
rundt 7 timer siden / 287 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81717 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44477 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35457 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28757 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22824 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22452 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21479 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20352 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19402 visninger

Lesetips

En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
36 minutter siden / 55 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 3 timer siden / 485 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 3 timer siden / 143 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
1 dag siden / 118 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
1 dag siden / 201 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
1 dag siden / 42 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
2 dager siden / 103 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
2 dager siden / 165 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
2 dager siden / 358 visninger
Les flere

Siste innlegg

Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
8 minutter siden / 2 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
28 minutter siden / 130 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
36 minutter siden / 55 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
rundt 1 time siden / 38 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
rundt 3 timer siden / 82 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
rundt 3 timer siden / 53 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 3 timer siden / 485 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 3 timer siden / 143 visninger
Avsporing av abortdebatten
av
Steinar Steinkopf Sund
rundt 5 timer siden / 567 visninger
Bibelens Ufeilbarlighet
av
Øyvind Døvik
rundt 7 timer siden / 287 visninger
Les flere