Arild Knutsen

11

Canada legaliserer cannabis. Norge bør følge etter

Fra i dag er cannabis offisielt lovlig i Canada. Kundene kan handle opptil 30 gram marihuana om gangen og hver husholdning kan ha inntil fire planter. De som tidligere er dømt for opptil 30 gram vil bli benådet.

Publisert: 17. okt 2018


Canadiske myndigheter mener regulering bedre vil holde cannabis ute av hendene på mindreårige og fortjenesten ute av hendene på kriminelle. I tillegg vil de respektere voksne menneskers valg av rusmidler.


Det er et viktig skritt i retning av en mer rasjonell ruspolitikk, men det er ikke et spesielt vågalt eksperiment. Fra før har Nederland tillatt salg av cannabis i coffeeshops i flere tiår. Ni amerikanske stater har legalisert cannabis de siste seks årene, utover de som hadde lett tilgang på medisinsk cannabis (California allerede fra 1996). Uruguay var det første landet i verden som legaliserte cannabis, i 2013.


Det er naturlig å først regulere cannabis, som er det desidert mest etterspurte rusmiddelet, relativt mildt. Man har allerede erfaring med å regulere det flere steder. Men man bør ikke stoppe der. Global Commission on Drug Policy, hvor både Thorvald Stoltenberg og Kofi Annan var kommisjonærer, gav nylig ut en rapport der de råder verdens stater til å legalisere og regulere alle dagens ulovlige stoffer.


De vanligste motforestillingene er at legalisering signaliserer bagatellisering og aksept. De samme innvendinger ble tidligere benyttet mot avkriminalisering; at vi ved å fjerne straffetrusselen bygger ned samfunnets forsvarsverk mot rusproblemer. En annen innvending er at man får økt tilgjengelighet og derfor økt bruk. Men bekymringene om økte rusproblemer har ikke slått til der lovene er endret. Ei heller har forbud hindret betydelige økninger i bruk. Folk med vanskelig bakgrunn og ungdom som er i opposisjon til samfunn og autoriteter, trekkes mot rusmidler fordi de er ulovlige.


En ordning vi vil foreslå for å regulere selve salget, er at dagens etterspurte ulovlige rusmidler får status som legemidler, og at man anser legeforskrivning av disse til mennesker med avhengighetslidelser som et skadereduserende tiltak. Stoffene vil være underlagt kvalitetskontroll og dermed bli vesentlig tryggere. Siden størstedelen av konsumet av rusmidler dekkes av et mindretall med høyt konsum, kunne vi allerede der gitt et alvorlig slag til det svarte markedet og redusere kriminaliteten som begås for å finansiere bruken.


Ettersom kun et fåtall har en avhengighetslidelse, vil flertallet av brukerne fortsatt oppsøke det illegale markedet. En løsning kan være å utvide ordningen, og tillate voksne folk å signere ut medisiner (unntatt antibiotika) til eget bruk, uten godkjenning fra lege, på eget ansvar; med krav om at dette skal være et informert valg på bakgrunn av forkunnskaper om risiko og forsiktighetsregler. Ikke-medisinsk bruk vil falle inn under ordningen, som vil utgjøre en form for diskret sikkerhetsventil for den etterspørselen som uansett foreligger.


En slik regulering vil kunne gi større respekt for voksne folks råderett over egen kropp. Det vil svekke dagens illegale markeder hvor enhver kan handle tunge rusmidler på gatehjørner eller syntetiske varianter over internett - med all den tilleggsrisiko og kriminalitet det medfører. Å redusere det illegale markedet, vil redusere tilgangen for mindreårige, slik Canada begrunner sin legalisering.


En utfordring vil være å navigere internasjonale forpliktelser. Her vil vi anbefale å samarbeide med andre reformvennlige land og modifisere FNs narkotikakonvensjoner inter se (mellom seg), slik Wien-konvensjonen om traktatretten fra 1969 åpner for. Et alternativ er å bryte konvensjonene på åpent og respektfullt vis, og vise til at regulering bedre vil oppfylle intensjonene bak konvensjonene, slik Canada gjør i dag.


Arild Knutsen og Thomas Kjøsnes, Foreningen for human narkotikapolitikk

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

207 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Arild Knutsen. Gå til den siterte teksten.
Canada legaliserer cannabis. Norge bør følge etter

Nei - ikke på noen måte.

Kommentar #2

Robin Berg

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Og hvorfor ikke det? Er du en av de eldre menneskene som er hjernevasket av media? :) Kanskje lese deg opp litt ;) 

Kommentar #3

Robin Berg

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Synes Norge absolutt bør følge etter, men selvfølgelig, det er Norge vi snakker om med hjernevaska befolkning og idiotiske politikere. Latterlig at det skal være ulovlig å røyke en plante lagd av naturen, som hjelper mange folk med problemer :) For ett fritt land vi bor i :) 

Kommentar #4

Dan Lyngmyr

207 innlegg  1187 kommentarer

Det er et faktum at det er et rusmiddel.

Publisert over 1 år siden
Robin Berg. Gå til den siterte teksten.
Og hvorfor ikke det? Er du en av de eldre menneskene som er hjernevasket av media? :) Kanskje lese deg opp litt ;) 

Og min reaksjon skyldes vel nettopp at jeg har lest meg "opp litt" , og deretter ganske enkelt konkludert med at dette er noe hverken samfunnet eller enkeltmennesker er tjent med.

Mye tyder på at stoffet er mindre skadelig enn tobakk og alkohol, og giftvirkningen er relativt lav så langt jeg har forstått. Men mye tyder på at det ikke er trygt å bruke stoffet, selv om man anser at finnes mange titalls millioner mennesker som i større eller mindre grad bruker stoffet daglig. 

Som du trolig er  kjent med, men med resultater som du åpenbart ikke anerkjenner , eller liker , så  finnes det et stort antall , og antar jeg, fagfellevurderte forskningartikler, som avdekker urovekkende bivirkninger og skader, et forhold som i seg selv burde være avskrekkende.

At noen stater i varierende grad har legalisert bruk og salg beviser ikke noe annet enn at mennesker tar feil - selv om motivene kan være de beste.

Men, det er ikke ulovlig å være dum.

Jeg foretrekker f,eks å sykle uten hjelm.

Og, om du vil oppfordre til bruk  av enda flere rusmidler, som ødelegger enda flere , både enkeltmennesker og samfunn ,så er selvsagt det ditt privilegium .Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
17 dager siden / 1470 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
27 dager siden / 1285 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
8 dager siden / 1029 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
4 dager siden / 920 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 793 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
26 dager siden / 586 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere