Mogens Müller

Professor emeritus i Det nye testamente ved Københavns Universitet
1

GT-tekstene bør ut igjen

En gammeltestamentlig tekstrekke hører ikke hjemme i den danske høymessen.

Publisert: 17. okt 2018  /  920 visninger.

I 1992 ble det innført fast lesning av Det gamle testamente i høymessen i den danske folkekirke. Inntil da hadde høymessen inneholdt tre tekstlesninger, helt siden 1890: Én epistellesning, samt to evangelietekster, én det ble preket over, og én det ikke ble preket over. Lesningen fra Det gamle testamente avløste nå den ene evangelielesningen, og kom dessuten til å stå først.

‘Et brud med den verden.’ 

Professor i Det gamle testamente, Eduard Nielsen (1923-2017) ga den teologiske begrunnelsen for denne justeringen. I 1985 skrev han at utvalgte GT-tekster «er de bedst egnede til på én gang at understrege, at kirken er en fortsættelse af Israel, af jødedommen og Det gamle Testamente, men også et brud med den verden. Fastholder man denne dobbelthed, kan man med god samvittighed tage gammeltestamentlige tekster ind i gudstjenesten på Det gamle Testamentes egne vilkår, fordi man ved, at nogle af dem på en positiv måde forbereder evangeliet, andre gør det negativt, ved tekster, som Ny Testamente taler imod.»

LES OGSÅ: Veiledning fra en utbrent teolog

I biskopenes uttalelse ble dette knadd om til følgende formulering: «I valget af gammeltestamentlige læsninger er der lagt afgørende vægt på at fremdrage tekster, der forkynder Gud som skaber og Herre, Guds trofasthed, men også Guds uudgrundelighed. Tekster, der belyser mennesket i tro og tvivl, med håb og mod håb, har ligeledes en central placering. Det samme gælder de messianske for-jættelser. Teksten læses på gudstjenestens betingelser og nutidens vilkår.»

Dette har nå vært praktisert over tjue år. Mitt spørsmål er om GT-tekstene bør ut igjen. Jo da, selvfølgelig kan det leses fra Det gamle testamente. Det er ikke det, problemet er når denne lesningen blir stående ukommentert. Uten forklarende innledning eller etterfølgende behandling vil den sakesløse kirkegjenger risikere å tro at lesningen fra GT skjer på linje med lesningene fra NT, altså som et uttrykk for kristendom.

LES OGSÅ: Begistret av tro

Mistet eiendomsretten. 

Her kan det være verdt å kaste et blikk på de forutsetninger som de første kristne leste bibelen med. Her hevder apostelen Paulus at det ligger et slør over jødenes lesning av den gamle pakt. Skriftens sanne betydning åpenbarer seg kun for dem Kristi ånd har fjernet sløret for.

100 år senere tenker de første kristne videre i de samme baner. I verket Dialog med jøden Tryfon fra ca. 160 påstår Justin, som arbeidet som kristen lærer i Roma, at jødene har mistet sin eiendomsrett til sine hellige skrifter, fordi de ikke forstår at de i virkeligheten er et stort vitnesbyrd om Kristus. Fordi de ikke gjør det, er det en lukket bok for dem.

Så gjør jeg et hopp til opplysningstiden, da stadig flere erkjenner at Det gamle testamente er nettopp en jødisk skriftsamling. Samtidig ble det understreket at ­Jesus og de tidligste kristne selv var jøder og uttrykte seg mot en jødisk klangbunn.

Det skulle imidlertid gå enda 200 år før det ble gjengs at både Jesus og Paulus faktisk hadde et jødisk «prosjekt». For Paulus var troen på Jesus som Kristus slik et uttrykk for den sanne jødedom. En ­utmerket analogi er Luthers skjebne som reformator. Heller ikke han næret noe ønske om å splitte kirken, men bidro ikke desto mindre til det.

Ulike tolkningsfellesskap. 

I dag kan vi selvfølgelig ikke arbeide ut fra den forutsetning at jøder ikke forstår sine egne hellige skrifter. Den slags forestillinger kan ikke utlegges som noe annet enn bibelimperialisme. Vi må i stedet tale om to ulike tolkningsfellesskap – hvor de kristne har innført Kristus-troen som den i alt bestemmende tolkningsnøkkelen.

Lest på sine egne betingelser gir GTs bøker utrykk for antikk jødedom, ikke kristendom. Derfor hører opplesningen av disse ikke hjemme som et fast ledd i gudstjenesten, der de blir for en «fremmed røst» å regne. Det finnes en kristen tolkning av Det gamle testamente. Men teksten i seg selv er ikke kristen.

At jeg lufter disse spørsmålene og betenkelighetene akkurat nå, skyldes et større og pågående utvalgsarbeid i ­Danmark, som blant annet skal se på høymessens liturgi.

LES OGSÅ: Widmanns paradox

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #351

Kjell G. Kristensen

98 innlegg  13843 kommentarer

Åkke som

Publisert over 1 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Tjenesten jeg kjenner, viser til at Kristus er Guds mysterium, og at Menigheten er Kristi mysterium.

I Åp.10.5-7 står det at Guds mysterium skal være fullført når den 7 basunen lyder, (når tid er slutt) og ikke før det. Og det betyr?

Kommentar #352

Kjell G. Kristensen

98 innlegg  13843 kommentarer

Barabbas

Publisert over 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Jesus sto opp fra de døde tredje dag.  Røveren som fikk være med Jesus til paradis sto ikke opp fra de døde.  Men, han forble i paradis.

Den tredje - den andre røveren som ikke ble med til paradis, men som også døde på korset - fikk den endelige død.  Da han ikke trodde.

Bibeltekstene er vanskeligere enn som så... hele fortellingen er lignelser. Den røveren som ble med til paradis ble egentlig satt fri om du leser mer om denne historien, her fra Mark.15.6-15

Hver høytid pleide Pilatus å gi en fange fri, den folket ba om.  En som gikk under navnet Barabbas, satt fengslet sammen med de opprørerne som hadde begått et drap under opprøret. Da mengden møtte opp og begynte å be Pilatus gjøre som han pleide, svarte han: «Vil dere at jeg skal løslate jødenes konge?» For han visste at det var av misunnelse overprestene hadde utlevert Jesus. 

Men overprestene egget opp folkemengden, så de ba ham gi Barabbas fri i stedet. Pilatus tok på ny til orde: «Hva vil dere da jeg skal gjøre med ham som dere kaller jødenes konge?» «Korsfest ham!» skrek de tilbake. Pilatus spurte: «Hva ondt har han da gjort?» Men de skrek bare enda høyere: «Korsfest ham!» Pilatus ville gjerne gjøre mengden tilfreds. Han ga dem Barabbas fri, men lot Jesus bli pisket og overga ham til å bli korsfestet

Men leser man mer om denne røveren Barabbas, het han egentlig Jesus Barabbas i Matt.27.16, så dette er ikke så lett å forklare som du tror.

Kommentar #353

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Mange takk, Rolf!

Publisert over 1 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.

Om du virkelig leser det jeg skriver, så kanskje du leste i svaret mitt til Gjermund at det er Gud som jobber i oss, men vi må være åpne for Gud, vi må samarbeide med Ham.

Gud kan ikke jobbe i et menneske med god vandel om han er imot Guds vei, Guds hensikt, det ser vi i Matteus 16, der Peter sier til Kristus at Han ikke må gå til Jerusalem. Herren sier til Peter vik bak Meg, Satan, fordi han i sin godhet vil beskytte Herren fra å dø.

Først når godheten i Peter ble knekt etter han hadde benektet Herren tre ganger, og han hadde blitt gjenopprettet (Joh. kap 21, Herren spør Peter om han elsker Ham, tre ganger), da kan Peter virke for Gud, slik vi ser han gjøre i Apg. 

Du kommer med vinklinger jeg lærer av! En god beskrivelse av hva det vil si og til slutt vandre med Gud som en fullkomment seende. Han "så" ikke før det var for sent, men så kunne endringen skje - og det må skje noe inneni oss. Peters omsorg kommer frem mange ganger. Husker du han ville bygge en hytte på fjellet? 

"Og seks dager derefter tok Jesus med sig Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem avsides op på et høit fjell.  2
Og han blev forklaret for deres øine, og hans åsyn skinte som solen, og hans klær blev hvite som lyset. 
3
Og se, Moses og Elias viste sig for dem og talte med ham. 
4
Da tok Peter til orde og sa til Jesus: Herre! det er godt at vi er her; vil du, så skal jeg gjøre tre boliger her, en til dig og en til Moses og en til Elias."

Her ser vi den enorme beskyttende omsorg som Peter hadde for sin Mester. Det var ikke for å bygge hus av jord og sten Herren tok dem på fjellet, men for å vise dem sin himmelske makt - de skulle bygge Ham en kirke, og vi ser linjen fra Moses og Elias, gjennom Kristus og videre gjennom Peter, Jakob og Johannes. 

Han viste dem at Han var Gud for både Moses og Elias og dem selv, vitnet om av Faderen selv:  "5 Mens han ennu talte, se, da kom det en lysende sky og overskygget dem, og se, det kom en røst ut av skyen, som sa: Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag; hør ham!  6 Og da disiplene hørte det, falt de ned på sitt ansikt og blev meget forferdet.  7 Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: Stå op, og frykt ikke!  8 Men da de så op, så de ingen uten Jesus alene.  9 Og da de gikk ned av fjellet, bød Jesus dem: I skal ikke fortelle nogen om dette syn før Menneskesønnen er opstanden fra de døde."

Vi kan ikke løse ut GT av bibelen, og tro vi har alt i NT alene. Linjen er der med Ordet helt tilbake til før skapelsen, til Kristi offer, og nå oss.

1 liker  
Kommentar #354

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Ennå har jeg ikke sett noe svar på spørsmålene mine om Peter og Paulus,

Jeg tror jeg bare vil nøye meg med å vise til kommentar 348 av Gjermund Frøland, glimrende formulert, skarpt observert og redelig og grei, spør du meg. Jeg er helt enig med ham.

Kommentar #355

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Men leser man mer om denne røveren Barabbas, het han egentlig Jesus Barabbas i Matt.27.16, så dette er ikke så lett å forklare som du tror.

Ifølge Lukas er det du som roter.  Det er heller ingen lignelse.  Det er øyevitneskildringer  om det som hendte. Barabbas ble ikke korsfestet. Han gikk fri.  Jødene satte Barabbas fri, han som var en oppvigler og det vi dag ville kalle en terrorist. Pilatus ville at Jesus skulle settes fri, men folkemengden ville det annerledes.

Jesus ble korsfestet mellom to røvere.

Luk 23, 39-43

  39 En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» 40 Men den andre irettesatte ham og sa: «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? 41 For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» 42 Så sa han: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!» 43 Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.» 

1 liker  
Kommentar #356

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

11 Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske? Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud. 12 Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. 

13 Om dette taler vi med ord som Ånden har lært oss, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss.

Jesus - det sanne påskelammet

Evangeliet og Skriften forteller oss om det sanne påskelammet som åpenbares -som følger Skriften helt tilbake til mosebøkene.

 Jesus ofret sitt blod for oss, som vårstedfortreder, Han er vårt påskelam da Han korsfestes. De som ikke forstår det,forstår ingenting av kristendommen og ingenting av Bibelens budskap.

Jødene, er fremdeles i Egypt i forholdet til Gud. De brøt den 1. pakt, alleredefør Moses kom ned fra fjellet med steintavlene. Det beviste menneskenesskrøpelig vilje, og at en evig pakt aldri kunne eller kan bero på noen annen -enn mennesket Jesus Kristus.

Ettersom jødene ikke har tatt imot evangeliet og frelsen, vil de først blifrelst ved Jesu 2. komme.

Jesus er i dag, lever i dag og kan erfares som den levende Han er i dag.

Vi kan se hvor eksakt Jesus oppfyller profetiene fra mosebøkene til Johannesdøperen, og på korset helt fram til han døde på korset.

Jødisk rett krevde at de korsfestede må dø og gravlegges samme dagen. 5. Mos21, 22 ff.

Det var derfor bødlenes oppgave å fremskynde ofrenes død ved å knuse benaderes. Det skjer også i dette tilfellet med de korsfestede på Golgata.

De to røverne får bena knust. Men Jesu ben knuses ikke.

Soldatene ser at Jesus alt er død. I stedet gjennomborer en av dem Jesus sidemed et spyd og straks kom det ut blod og vann. Joh 19, 34.

Det skjer i den timen påskelammet slaktes. For påskelammet gjelder det Skriftenforteller - at ikke et ben skal brytes.

2. Mos 12, 46.

Bena må ikke brytes på lammet.

Slik oppfyller Jesus alle forskriftene om det sanne påskelam, rent ogfullkomment. Også det Johannes døperen sier i Joh 1, 29. Se Guds lam sombærer bort verdens synd.

Samtidig oppfyller Jesus Salme 34,20f.
Han bevarer hvert bein i hans kropp, ikke ett av dem skal brytes.

Mika 5, 1-3 viser Sannheten og keiser Augustus oppfyller profetien fra Mika om at fredsfyrsten skal fødes i Betlehem.

Fredsfyrsten fra Betlehem

5 Du, Betlehem, Efrata,
minst blant slektene i Juda!
Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme.
Hans opphav er fra gammel tid,
fra eldgamle dager.

2 Derfor skal han overgi dem,
helt til tiden er kommet da hun som skal føde, har født.
Da skal resten av hans brødre
komme tilbake til Israels barn.

3 Han skal stå og gjete i Herrens kraft,
i Herren sin Guds høye navn.
Og de skal bo trygt,
for nå rekker hans makt til jordens ender.


Det viser hvordan Gud handler i verden. Det viser at Bibelen taler sant. Slik som ødeleggelsen av Tempelet viser. Vers 3 viser også Guds makt og at de troende som er Jesu flokk blir tatt godt vare på. Det viser at Gud er Gud med makt også over dødsriket.

Allerede her vises evangeliet.

1 liker  
Kommentar #357

Kjell G. Kristensen

98 innlegg  13843 kommentarer

Fant ikke dette hos Lukas

Publisert over 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Ifølge Lukas er det du som roter

Men alle evangelistene, også Markus nevner de to røverne, en på høyre og en på venstre side av Jesus. Paulus i 1.Kor.1.21-23 kan fortelle deg at forkynnelsen om korsfestelsen er dårskap. Altså er det en lignelse for noe annet? Prøv å lese alt som har med høyre og venstre side så får du se?

Jeg nevnte hva som skjedde i forkant at Jesus Barabbas gikk fri, Matt.27.15f.: Hver høytid pleide landshøvdingen å gi en fange fri, den folket ønsket. På den tiden hadde de en beryktet fange som het *Jesus• Barabbas. Pilatus spurte nå folkemengden som hadde samlet seg: «Hvem vil dere at jeg skal gi dere fri, *Jesus• Barabbas eller den Jesus som kalles Messias?

Matt.25.41f.. (Røverne?)

Så skal han si til dem på venstre side: ‘Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke;
jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.’
Da skal de svare: ‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?’

Han sa: «Mitt beger skal dere drikke, men hvem som skal sitte ved min høyre eller venstre side, er det ikke min sak å avgjøre. Der skal de sitte som min Far har gjort i stand for.» (Matt.20.23)

Kommentar #358

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Prøv å lese alt som har med høyre og venstre side så får du se?

Det nytter ikke Kjell.  Jeg vet hva som skjer.  Det er jo hobbyen din, jeg vet det.  Men, du er så langt på viddene at det har ingen hensikt å debattere.  Men, ha en fin dag uansett!

Kommentar #359

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

korrigering, pluss pluss

Publisert over 1 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Først når godheten i Peter ble knekt etter han hadde benektet Herren tre ganger, og han hadde blitt gjenopprettet (Joh. kap 21, Herren spør Peter om han elsker Ham, tre ganger), da kan Peter virke for Gud

Du må huske på det Rolf, at Peter hadde ikke fått DHÅ da alt dette du skriver om han hendte. Han forsto heller ikke, sammen med de andre apostlene, hvorfor Jesus måtte dø og hvilken betydning det hadde, derfor sa Jesus: Vik fra meg satan. Peter var altså ikke rettferdiggjort og helliggjort enda. 

Du skrev i en annen kommentar noe sånt som at Peter sviktet å forkynne til hedningene, om jeg husker og forsto deg rett. Dette er totalt feil. At hedningene kunne bli frelst, var utenkelig i jødedommen, de ble sett på som ureine og som hunder. Derfor måtte Gud åpenbare for ham at også hedningene var elsket av Gud. Det viste Gud ham i åpenbaringen med linduken som kom ned fra himmelen tre ganger. Først da Peter var hos Kornelius gikk åpenbaringen opp for ham.

Peter ble utvalgt til å være jødenes apostel, og forkynne alt Jesus hadde lært ham. I tillegg skulle han forkynne for de hedninger som hadde gått over til jødenes tro, slik Kornelius hadde. Han skriver også brev til  de hedninger som hadde gått over til jødedommen og var sammen med de jødene som var i utlendighet. Peter sviktet så visst ikke.

Paulus fikk i oppdrag av Gud å forvalte evangeliet spesielt blant grekere, som også var hedninger. Det var samme evangeliet som de jødiske apostlene forkynte, med unntak av at de skulle slippe å omskjære seg.  Dette skulle gjøre jødene under jødedommen "nidkjære"/misunnelige, for sannelig sa ikke Paulus at disse grekerne også skulle bli del i arven og løftene som bare jøder hadde fått. Nei, dette gjorde ikke jødene misunnelige akkurat. De forfulgte Paulus, for etter loven var jo kun de Guds utvalgte folk, og bare de var del i paktene og løftene etter fedrene. Men disse grekere skulle da få arven i løftene slik jødene var lovt. De skulle podes inn som ville greiner på oljetreet. Når de som var avhugget fra det opprinnelige treet (jøder som ikke trodde) hvor meget skulle da ikke de kunne bli innpodet igjen. Det vil skje når "Hele Israel blir frelst" og "riket for Israel bli gjenopprettet. Der skal loven gjelde og Kristus skal styre med jernstav, står det skrevet. 

Men Paulus som hedningenes apostel er han først og fremst for alle andre enn jødene og de grekere som konverterte til jødedommen for at jødene skulle omvende seg. Disse (oss) har ikke loven og løftene om riket for Israel. Vi er satt i himmelen. Det er spesielt i Ef. og Kol.brevet at Paulus taler til oss som hedningenes apostel, og som den som hadde fått i forvalteroppdrag å fullføre Guds ord, se Kol. 1, 25, med andre ord var ikke Guds ord fullført av Jesus og de 12 jødiske apostlene. Dette må vi da ta på alvor når Paulus skriver. Paulus driver ingen jødedomsforkynning for oss, det er frelst av nåde ved tro som er det sentrale, ingen gjerningskrav (i motsetning til jødedommen, jamfør punkt 2 i kommentaren fra Frøland.

Håper du får se dette, selv om det kanskje kan gå ut over det trygge ståstedet man føler å stå i ved Jesu og de 12 jødiske apostlenes  forkynnelse. Det var Paulus som fikk i oppgave fra Gud å fullføre Guds ord, og det er ham vi ikke-jøder må forholde oss til. Det betyr ikke at vi bare skal lese de to brevene jeg har nevnt, for all del ikke, for vi finner mange frelsessannheter i de andre og i de 4 evangeliene. men vi må skille mellom messiansk jødedom og kristendom. Dette er vanskelig og kan ta svært lang tid, det er ikke noe man får "servert på et fat" og så ser man det. Det er en lang prosess.  Jeg håper du finner en begynnelse til denne prosessen, da tror jeg mange motsigelser i NT blir avklart, og slik vil frustrasjoner også etter hvert forsvinne. Og kanskje vil vi skjønne at vi er akkurat som alle andre mennesker, på godt og på vondt.  Vi er syndere, men frelste syndere. 


 

2 liker  
Kommentar #360

Kjell G. Kristensen

98 innlegg  13843 kommentarer

Ok...

Publisert over 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Men, du er så langt på viddene at det har ingen hensikt å debattere.

Det var jo litt synd det da. Det er mye jeg kunne forklart for deg om alt dette og som jeg vet mer om der ute på vidda. Men som Jesus sa engang: Jeg forteller dere sannheten, derfor tror dere meg ikke.

1 liker  
Kommentar #361

Kjell G. Kristensen

98 innlegg  13843 kommentarer

VS Barabbas

Publisert over 1 år siden

Barabbas, (arameisk: בר-אבא, Bar-abbâ, «fars sønn, dvs læreren»), i blant kalt Jesus Barabbas, var en forbryter eller opprører som er nevnt i evangelienes beretning om Jesu lidelse. Han var fengslet for å ha deltatt i et oppløp. Han blir også beskrevet som drapsmann. 

Ifølge evangeliet etter Matteus, (kapittel 27, vers 16-17), evangeliet etter Lukas, (kapittel 23, vers) og evangeliet etter Johannes (kapittel 18, vers 40) ga den romerske guvernøren Pontius Pilatus folkemengden valget under rettssaken mot Jesus om å gi Jesus eller Barabbas fri, men at folkemengden skulle ha valgt Barabbas. Det er imidlertid ikke slått fast historisk om det eksisterte noen tradisjon eller ordning om å slik gi en fange friheten i forbindelse med påskefeiringen.

Kommentar #362

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Vi er syndere, men frelste syndere. 

Takk for en fin kommentar. Jeg er enig med deg på det siterte. Tror jeg må korrigere på noe jeg har skrevet slik at du har forstått meg slik at jeg skal ha sagt at Peter sviktet. 

Peter og de andre disiplene som forkynte i Jerusalem "sviktet" ikke. Peter var gitt nøklene til å åpne himmelens rike, og det ser vi ved to anledninger i Apg, når han taler til folket i begynnelsen, altså til Israels barn og forteller dem hvem Herren var, og at de har korsfestet Ham. Dette finner sted i Apg.1-2, siden ser vi at Peter også må åpne himmelriket for hedningene, det er derfor Peter får visjonen om linduken.

Han står imot, fordi hedningen er urene som du sier i jødedommen, og det sitter hardt i ham, derfor må Herren takle til ham tre ganger angående visjonen, for Peter sier slett ikke. Han vegrer seg først for å gå til Kornelius sitt hus, fordi Kornelius er en hedning. Ikke bare det, jeg tror også Kornelius var en romersk soldat, les Apg 10:1-2

Det var en mann i Cæsarea som het Kornelius, en offiser i det som kaltes Det italienske regiment. Han var en gudfryktig mann og en som fryktet Gud med hele sitt hus. Han ga rikelig med barmhjertighetsgaver til folket, og han ba alltid til Gud.

Men jeg tror fast og sikkert at Kornelius aldri har konvertert til jødedommen, men han gav gaver til folket. Og han ba til Gud. Jeg kan forstå at noen kan tolke det dithen at han hadde konvertert til jødedommen, men i vers ser vi at Kornelius får en åpenbaring. Det ser vi vers 3 og 4..

Å bli konvertert til jødedommen, da måtte han ha gått gjennom en offisiell seremoni. Som romersk soldat kunne han ikke ha gjort det, fordi da ville han ha mistet sin posisjon i det italienske regimentet, noe som igjen ville ha skapt problemer for ham i forhold til hans romerske borgerskap. Men han kunne ha trodd Gud slik Abraham gjorde, noe som ville ha rettferdiggjort ham.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #363

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
klassisk kristendomsforståelse

Hva er klassisk kristendomsforståelse?

Det hadde vært interessant å vite hva du mener er klassisk kristenforståelse, hva predistinasjon er i forhold til Bibelen i forhold til hva du har plukket opp fra oss troende.

Det samme gjelder tro vs gjerninger hva har du plukket opp fra oss troende her når det gjelder dikotomien tro/åndelighet/nåde/kjærlighet på den ene siden, og loviskhet/gjerninger/materialisme/straff-belønning/makt på den andre. 

Jeg beklager at det blir uklart for deg når det gjelder predestinasjonen. Jeg har henvist til andre i tråden, som har svart tydelig, som har gjort en bedre jobb på å svare på akkurat dette emnet, jeg har også visst til websider som svarer tydelig på dette emnet i forhold til hva jeg tror på.

Jeg er blitt anklaget for å være Calvinist når det gjelder predestinasjonen, men jeg deler ikke synet på alle predestinasjonspunktene som Calvinismen har, det er mer. Og siden jeg tror annerledes enn den klassisk kristendomsforståelsen som du har lært deg, da kan jeg forstå at det er vanskelig å henge med.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #364

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Du kommer med vinklinger jeg lærer av! En god beskrivelse av hva det vil si og til slutt vandre med Gud som en fullkomment seende. Han "så" ikke før det var for sent, men så kunne endringen skje - og det må skje noe inneni oss. Peters omsorg kommer frem mange ganger. Husker du han ville bygge en hytte på fjellet? 

Ja, her har vi igjen Peters godhet, omsorg for Herren.

Gud vil ikke ha tre bolig, kun en bolig. Derfor fjerner Han Moses og Elijah, og forklarer Sønnen. Igjen er Peter ikke i synk med Guds vilje.

Takk for at du bringer det fram. Og takk for all støtte.

Mye nåde.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #365

Kjell G. Kristensen

98 innlegg  13843 kommentarer

Ingen motsigelser om man følger sakenes sammenhenger?

Publisert over 1 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
da tror jeg mange motsigelser i NT blir avklart, og slik vil frustrasjoner også etter hvert forsvinne. Og kanskje vil vi skjønne at vi er akkurat som alle andre mennesker, på godt og på vondt.  Vi er syndere, men frelste syndere. 

Man finner gode avklaringer om vi bare forstår Paulus? Han var i et dilemma som Saul på vei mot Damaskus i Apg.9., hvor han ble slått i bakken av et kraftig lys? Noen som har merket en slik kraft? Som et lyn som slår ned i en...

Vel, for å sitere Paulus etter at han ble en hedningenes apostel etter før å ha forfulgt menigheter sier det som det er om synden som bor i ham i Rom.7

Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså at denne loven gjelder: Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde. 

Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov,
men jeg merker en annen lov i lemmene. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov, som er i lemmene.
Jeg ulykkelige menneske! Hvem skal fri meg fra denne dødens kropp? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! Slik er altså jeg: Jeg tjener Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt og blod.

Han sier altså ikke et ord om at han er frelst i syndens kropp, men spør om hvem som skal befri ham fra sin legemlige og syndige kropp og viser til Kristus. Hvis man følger Paulus sine forklaringer kommer man også til hans fortelling om oppstandelsen, og her skriver han at man blir kvitt synden fordi man samtidig her kvitter seg med døde som er syndens brodd.

Døden er oppslukt,  seieren vunnet. Død, hvor er din brodd?
Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!

Og dette fordi Jesus er oppstandelsen og livet, men her sier også skriften at det skjer ikke før på Herrens dag da all oppfyllelse skjer fordi denne dagen er spesielt lang. (Sak.14., Åp.1.9-10)

Kommentar #366

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror jeg bare vil nøye meg med å vise til kommentar 348 av Gjermund Frøland, glimrende formulert, skarpt observert og redelig og grei, spør du meg. Jeg er helt enig med ham.

GF> Ja, jeg tilstreber å argumentere "skarpt" og poengtert.

Dette er noe vi alle bør gjøre. 

GF> 1. Predestinasjon. Er det, og eventuelt i hvilken grad, er det predestinert hvorvidt vi "sier ja til Jesus", eller ikke. Du kommer innom temaet i dine kommentarer, men det blir så uklart at jeg klarer ikke å henge med.

Det er lett å kunne si seg enig i ting som dette, men siden han ikke svarer på det som jeg skriver, så kan han heller ikke få oppklaring på det. Da kan han heller i etterkant komme med "skarpe" og "poengterte" kommentarer der han kritiserer forfatteren istedet for diskutere innholdet, og forsøke få grep om det.

GF> 2. Tro vs. gjerninger. Jeg prøver å utfordre deg på dikotomien tro/åndelighet/nåde/kjærlighet på den ene siden, og loviskhet/gjerninger/materialisme/straff-belønning/makt på den andre. Her føler jeg at jeg kanskje har fått svar nok. Jeg registrerer at både jeg selv og andre har problemer med å få ditt syn til å passe inn i klassisk kristendomsforståelse. Men det er greit for meg.

Du kan ikke fortelle meg at ditt syn er klassisk kristendomsforståelse, for det er det ikke. Og her kjenner jeg meg ikke helt igjen i det han skriver. Her generalisere han igjen, ved å si at jeg og andre har problemer med å få mitt syn til å passe inn, noe som innbefatter deg selv. Jeg kan jo si det samme om deg. :-D

Det er greit for meg at du er enig med ham, i at du mener at det er uklart det jeg skriver, og at du ikke henger med.

Det er også greit at du anser din kristendomsforståelse som klassisk, og at du har problemer med å passe mitt syn inn i ditt eget.

Jeg har ikke det på samme måte. Jeg vet hvor jeg står, og hva jeg tror på. Det er ganske klart for meg.

Mulig det er vanskelig for deg og Gjermund å fatte. Men vær gjerne mer presise, og ikke generaliser, slik Gjermund gjør.

MVH
Rolf Larsen


Kommentar #367

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Men som Jesus sa engang: Jeg forteller dere sannheten, derfor tror dere meg ikke.

Joh 8, 42

 42 Jesus svarte: «Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg. For jeg er gått ut fra Gud og kommer fra ham. Jeg er ikke kommet av meg selv, men han har sendt meg.

Kommentar #368

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Gud kan selvsagt gi gaver til hvem han vil, og vi vet ingen ting om den andre røveren. Vi kan ikke slutte fra noe positivt til noe negativt som vi ikke kjenner. Vi kan heller ikke vite om alt Jesus sa og gjorde ble referert. Det ble det opplagt ikke. 

Nei Dag, nå er jeg skuffet. Bibelen har ingen autoritet hos deg. Dette skuffer meg.

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #369

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Når du skriver "de to andre" mener du da Jesus og den andre røveren? Egentlig står det også at Jesus ikke dro rett til himmels; ... han lå jo i en grav i noen dager først. Det er neimen ikke helt lett dette her ...

Han dro til dødrsriket i tre dager før han stod opp  igjen. så paradis er i dødsriket, det ser vi i lignelsen og Lazarus og den rike mannen.

MVH
Rolf Larsen

Kommentar #370

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
I Åp.10.5-7 står det at Guds mysterium skal være fullført når den 7 basunen lyder, (når tid er slutt) og ikke før det. Og det betyr?

Kristus som hode for menigheten, da er skapelsen av menigheten ferdig når syvende basunen lyder, tror jeg.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #371

Kjell G. Kristensen

98 innlegg  13843 kommentarer

Du må ha med deg mer om dette?

Publisert over 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Joh 8, 42

 42 Jesus svarte: «Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg. For jeg er gått ut fra Gud og kommer fra ham. Jeg er ikke kommet av meg selv, men han har sendt meg.

Gal.3.6-7: Om Abraham heter det:  Han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. Så forstår dere at det er de som tror, som er Abrahams barn.

Gal.3.15-16: Mine søsken, la meg ta et eksempel fra dagliglivet. Ingen kan oppheve eller forandre et gyldig testamente, enda det bare er en menneskelig pakt. Gud ga løftene til Abraham og hans ætt. Det står ikke «til dine ætter», som om det gjaldt mange, men det blir talt om én, « til din ætt», og det er Kristus.

v29 Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.

Joh 8, 42 er en samtale Jesus har med sine medbrødre; v43-44: Hvorfor skjønner dere ikke det jeg sier? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord! Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

Se også Heb.2.

Han sier: Jeg vil forkynne ditt navn  for mine brødre, midt i forsamlingen  vil jeg lovprise deg. Og igjen: Jeg vil sette min lit til ham. Og enda et sted: Se, jeg og barna  som Gud har gitt meg.

Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen, og befri dem som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet. Det er jo ikke engler han tar seg av. Nei, han tar seg av Abrahams ætt. Derfor måtte han på alle måter bli lik sine søsken, så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest for Gud og sone folkets synder. Derfor måtte han på alle måter bli lik sine søsken, så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest for Gud og sone folkets synder.

Men det er på det rene at Gud sendte sin sønn til verden og ikke kunne gjøre annet enn sin fars vilje? Joh 7,28, Joh 6,38

Joh 5,30 Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Jeg dømmer etter det jeg hører, og min dom er rettferdig. For jeg søker ikke det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg.

33-36: Dere sendte bud til Johannes, og han har vitnet for sannheten. Men jeg er ikke avhengig av at noe menneske vitner om meg. Dette sier jeg for at dere skal bli frelst. Johannes var en brennende og skinnende lampe, og for en tid ville dere glede dere i lyset fra ham.
 Men jeg har et sterkere vitneutsagn enn det Johannes ga: de gjerningene Far har gitt meg å fullføre. Og det er disse gjerningene jeg gjør, som vitner om at Far har sendt meg.

Så da vet en det da?

Kommentar #372

Jostein Sandsmark

107 innlegg  455 kommentarer

Paradis er ikke i Dødsriket #369

Publisert over 1 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Han dro til dødrsriket i tre dager før han stod opp  igjen. så paradis er i dødsriket, det ser vi i lignelsen og Lazarus og den rike mannen.

Nei, Paradis  er i Himmelen dit Jesus for da han hadde stått opp fra de døde.

I trosbekjennelsen som sies fram på hver søndag: "For ned til dødsriket, - sto opp fra de døde, - for opp til Himmelen......"

Der forbereder han rom til alle som skal feire Evigheten sammen med Ham. Lasarus og alle de andre venter i Dødsriket sammen med "fedrene" til Himmelen er klar og og oppstandelsens basun lyder.

2 liker  
Kommentar #373

Kjell G. Kristensen

98 innlegg  13843 kommentarer

Ja

Publisert over 1 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Kristus som hode for menigheten, da er skapelsen av menigheten ferdig når syvende basunen lyder, tror jeg.

Man kan godt argumentere for det også Jes 66,18-23?

Kommentar #374

Kjell G. Kristensen

98 innlegg  13843 kommentarer

Tre dager av Guds makt?

Publisert over 1 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Han dro til dødrsriket i tre dager før han stod opp  igjen

Her må en ikke glemme Paulus ord i 1.Kor.15.3-4  For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder  etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen  etter skriftene...

Vi har påslag fra Luther som ikke forstod skriftene på riktig måte og som hevder at Jesus stod opp fra de døde etter 3 dager, mens skriftene innbyr til å bruke tankene og bibeltekstene som grunnlag? Og Peter ber innstendig: Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag. 2 Pet 3,8 viser til Sal 90,4.

Man vet ikke engang når han ble født? Hans karriere var jo før Abraham? (Joh.8.58) Nøyaktig fødselsår får man i Matt.1.17 (490 år etter bortførelsen til Babylon, se Åp.17. i DOMMEN OVER BABYLON) Der finner du ham i kampen mot "dyret" i v14.

Kommentar #375

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
I trosbekjennelsen som sies fram på hver søndag: "For ned til dødsriket, - sto opp fra de døde, - for opp til Himmelen......"

Her er jeg enig med Larsen.  

Spørsmålet er eller mysteriet er - hva er dødsriket?  Hva er død!  Hva er himmelen i forhold til dødsriket?  Dødsriket med uendelige saler eller rom.  For Gud er begge steder så uendelig herlig nær at en flommer over i herlighet.

Dødsriket er ventetiden i herlighet og herligheten kan ikke bli større. 

Evig død forstår jeg er den endelige død.

Vi ser Salme 23 som forteller om himmelen - at Guds rike fyller hele verden med sin enorme herlighet leser vi om i ÅP.  

Salme 23 forteller om at vi ligger i de grønne enger i en ubeskrivelig nytelse.

Jeg har blitt tatt med til begge steder og herligheten er lik.  

Den tredje himmel som Paulus forteller om?

2. Kor 12, 2-4

2 Jeg vet om et menneske i Kristus som for fjorten år siden ble rykket bort til den tredje himmel – om han var i kroppen eller utenfor kroppen, vet jeg ikke, Gud vet det.  3 Men jeg vet at dette mennesket ble rykket bort til paradis – om han var i kroppen eller utenfor kroppen, vet jeg ikke, Gud vet det –  4 og der fikk han høre usigelige ord, som et menneske ikke har lov til å uttale

Så, hva er død?  


1 liker  
Kommentar #376

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet er eller mysteriet er - hva er dødsriket?  Hva er død!  Hva er himmelen i forhold til dødsriket?  Dødsriket med uendelige saler eller rom.  For Gud er begge steder så uendelig herlig nær at en flommer over i herlighet.

SIMEON, DEN NYE TEOLOGEN

 En beretning om en opplevelse

Simeon ble født i år 949 og døde år 1022. Han er omtalt som den mest fremstående av middelderens bysantiske mystikere. Han fikk tittelen "Den nye teologen" på grunnlag av hans lære om Gud. Han var også enestående blant middelalderens ortodokse mystikere ved at han åpent formidlet sine erfaringer.

Han forteller om en av sine erfaringer:

"Jeg gikk så til det sted hvor jeg vanligvis pleide å be. Jeg begynte å si: Hellige Gud . Straks ble jeg beveget til tårer og kjente en slik kjærlighetens lengsel etter Gud at jeg ikke kan beskrive med ord den glede å lykke jeg da følte. 

Jeg falt med ansiktet mot bakken, og straks fikk jeg se et veldig immaterielt lys som skinte over meg, grep fatt i min sjel, slik at jeg ble slått av undring ved dette uventede mirakel, og jeg gikk inn i ekstase. Om jeg var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke (2.kor.12.2), men jeg samtalte med dette lyset. Lyset selv vet dette, det fikk den tåke som måtte være i min sjel til å lette, og fjernet enhver jordisk bekymring. 

Det løste meg fra den materielle tretthet og kroppslige tyngde som gjør mine lemmer trege og valne....... I min sjel strømmet det på en usigelig måte inn den største åndelige glede og klarsyn og en sødme som overgår en hvilken som helst smak av synlige ting, sammen med en frihet og en følelse av at alle livets tunge tanker var glemt. 

På en underlig måte ble det gitt meg og åpenbart for meg hvorledes vår avskjed fra denne verden vil være. Slik var hele min oppmerksomhet, min ånd og min sjel, fullkomment konsentrert mot dette usigelige lyset."

2 liker  
Kommentar #377

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.

Nei, Paradis  er i Himmelen dit Jesus for da han hadde stått opp fra de døde.

I trosbekjennelsen som sies fram på hver søndag: "For ned til dødsriket, - sto opp fra de døde, - for opp til Himmelen......"

Der forbereder han rom til alle som skal feire Evigheten sammen med Ham. Lasarus og alle de andre venter i Dødsriket sammen med "fedrene" til Himmelen er klar og og oppstandelsens basun lyder.

Når Jesus sier til den ene røveren, du skal i dag være med Meg til paradis, da er dette feil? For Herren sier faktisk idag. Lukas 23:43

 Jesus sa til ham: «Sannelig sier Jeg deg: I dag skal du være med Meg i Paradis.»

Som du sier, dro ikke Herren opp til himmelen før etter tre dager. Logisk sett er paradis i dødsriket, for det var dithen Herren steg ned samme dag. Ellers hvordan kunne Herren si til forbryteren at Han skulle bringe Ham til Paradiset?

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #378

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Tre dager

Publisert over 1 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
at han sto opp den tredje dagen  etter skriftene...

viser til oppstandelseskraften i Kristus, så når duser tallet tre, vioser altså dette til oppstandelse. Når det gjelder dager er lik tusen år, henger jeg meg ikke så mye opp i det, for det står også at Herren var med disiplene i 40 dager før Han for opp til himmelen, vil det si at Han var med dem 40 tusen år? Så langt har vi ikke levd etter Hans himmelfart, og vi ser ikke Peter og de andre disiplene i dag, gjør vi vel?

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #379

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Man kan godt argumentere for det også Jes 66,18-23?

Disse versene trenger nok å grunnes på, og om de dekker grunnlaget for Guds mysterium som er Kristus, og Kristus mysterium som er menigheten, altså Kristi Kropp.

Alltid forundret på din bibelkunnskap, Kjell, men må si jeg ikke alltid er enig om at alt passer inn i forhold til det vi diskuterer, men det er verdt å grunne på.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #380

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Her er jeg enig med Larsen.  

Jeg så at du allerede hadde skrevet et lignende svar til Marianne Solli om akkurat dette. Jeg svarte henne også på en kommentar før jeg oppdaget det, så min kommentar var unødvendig egentlig, men jeg ser det skapte litt debatt.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #381

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Takk i alle fall! Fint å få svar.

Kommentar #382

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Alle dør i Adam. Alle oppstår i Kristus.

Publisert over 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Evig død forstår jeg er den endelige død.

Vi ser Salme 23 som forteller om himmelen - at Guds rike fyller hele verden med sin enorme herlighet leser vi om i ÅP.  

Salme 23 forteller om at vi ligger i de grønne enger i en ubeskrivelig nytelse.

Jeg har blitt tatt med til begge steder og herligheten er lik.  

Den tredje himmel som Paulus forteller om?

2. Kor 12, 2-4

2 Jeg vet om et menneske i Kristus som for fjorten år siden ble rykket bort til den tredje himmel – om han var i kroppen eller utenfor kroppen, vet jeg ikke, Gud vet det.  3 Men jeg vet at dette mennesket ble rykket bort til paradis – om han var i kroppen eller utenfor kroppen, vet jeg ikke, Gud vet det –  4 og der fikk han høre usigelige ord, som et menneske ikke har lov til å uttale

Så, hva er død?  

"21 For eftersom døden er kommet ved et menneske, så er og de dødes opstandelse kommet ved et menneske; 22 for likesom alle dør i Adam, så skal og alle levendegjøres i Kristus. 23 Men hver i sin egen avdeling:" Lukas 15

Død er å betrakte som et avbrutt forhold til liv. Hva er så "liv". 

Eva het egentlig "Liv", Eva er en livgiver, likestilt med Faderen i å bringe Hans barn til verden.

Så liv er egentlig å skape. Evig liv er å skape i all evighet. Gud har og er evig liv. De av Guds barn som kommer til Gud, og mottar evig liv, vil skape liv evig.

Død er å ikke skape liv. Så død er en tilstand hvor evig liv ikke er mulig.

Vi tenker på død som noe som ikke lever, eller er. Men, alle oppstår i Kristus - de er da ikke lenger døde slik vi tenker på død. 

Alle oppstår ikke helt like, men i sin avdeling, noen med en herlighets glans lik solens, som er bildet på Guddommelig tilstand - evig liv-giver. Eller som månens glans, som ikke er lik solen, men en avglans av solen, Eller som stjerner, som forklarer et stort forskjelligartet mangfold - som skinner ulikt, og oppnår herlighet i en lavere grad enn symbolisert ved solen og månen.

Så vi ser at herlighet er en overjordisk tilstand av glede - i ulik grad, noen til evig liv, som er lik Guds tilstand i evig skapelse. 

Hvis ikke evig død fantes, ville alle motta en herlighetsgrad.

Men, det slutter ikke etter oppstandelsen, fordi etter den siste oppstandelse - det er to oppstandelse perioder, kommer den endelige dommen. Da blir djevelen løst fra sine bånd og dømmes til et sted uten herlighet, uten noen glans, som da blir mørke. De som inntil da ikke vil følge Gud, men frasier seg Guds herlighet ved å følge djevelen, blir kalt fortapelsens sønner. Disse blir med djevelen til dette mørke - som ingen vet hvor er, eller hvordan er, utenom Faderen. Om evig død er å betrakte som en tilstand - er dette død.

Så død er ikke endelig i evigheten, den er evig.

En enkel forklaring på død kan sies å være utenfor Faderens nærhet. Jo større avstand, jo mindre liv.

For ente gang! Lignelsen om den rike mannen og den fattige Lasarus, er en bokstavelig forklaring på dødsriket. Lasarus kom til den delen av dødsriket som kan kalles paradis - med glede, den rike mannen våknet opp i et rike - med lidelser. Begge forberedte sitt liv til disse to tilstander, mens de levde sitt liv på jorden.

________________________________

Det finnes ikke tilfeldigheter i Gud. At det var to røvere som ble korsfestet med Kristus var ikke en tilfeldighet. Den ene røveren ydmyk, ærlig og angrende, den andre den andre bitter og hånende.

En ene ble invitert inn i paradis med Kristus, den andre ble ikke invitert.

"39 En av ugjerningsmennene som hang der, spottet ham og sa: Er ikke du Messias? Frels dig selv og oss! 40 Men den andre svarte og irettesatte ham og sa: Frykter du ikke engang for Gud, du som dog er under samme dom? 41 Og vi med rette; for vi får igjen hvad våre gjerninger har forskyldt; men denne har ikke gjort noget galt.42 Og han sa: Jesus! kom mig i hu når du kommer i ditt rike! 43
Og han sa til ham: Sannelig sier jeg dig: Idag skal du være med mig i Paradis."

Holdningen til røverne er et bilde på den holdningen menneskene viser overfor Guds Sønn, vår Frelser, i vår nåværende levende tilstand. Denne åndelige holdning tar vi med oss inn i døden og inn i dødsriket. Det er denne åndelige tilstand som bestemmer vår tilstand, også når vi våkner opp i dødsriket, i vente på vår oppstandelse.

Det er oss selv som avgjør vår åndelige tilstand i dette livet, enten anklagende og i bitterhet, eller ydmyke og angrende. Dette er med oss inn i døden, og setter stemningen mens vi venter på vår oppstandelse, uten fysisk legeme i en åndelig tilstand, ventende på et nytt og evig legeme som aldri dør, slik vi oppfatter død for å være.

I dødsriket virker Gud til frelse, også der. Gud forkynner for alle sine barn - i dødsriket. Frelsesarbeidet hindres ikke av den fysiske død. I Kristus er det ingen grenser, alle grenser er overvunnet eller utvisket. Ikke mellom land og riker, ikke mellom folk, mann eller kvinne, voksen eller barn, liv eller død. Guds skaperkraft og frelsekraft virker tvers gjennom alt dette, for Guds rike er ikke av denne verden!

Er det grenser eller begrensinger igjen etter alt arbeidet Gud har gjort, så er det oss selv som setter dem. På grunn av konsekvensene ved fri vilje, handlefrihet og valgfrihet.

Så liv er lys og død er mørke.

1 liker  
Kommentar #383

Kjell G. Kristensen

98 innlegg  13843 kommentarer

Helt sikkert!

Publisert over 1 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
må si jeg ikke alltid er enig om at alt passer inn i forhold til det vi diskuterer, men det er verdt å grunne på

Det er det Jesus informerer om i Åp.22.7 også: Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ordene i denne boken.

Så lenge man snakker om profetiske ord, så stemmer neppe de forholdene du nevner inn i tidsregningen? Hva gjør en for eksempel med en så lang tidsperiode som i 5 Mos 7,9 ? Tusen ledd, er ikke det rundt 35 000 år? - Hvis man bruker Job som kilde for lengden på slektsledd? (140 år: 4 ledd) Job 42,16 

Dan 8,14 har en endra lengre tidsperiode ( 1 dag = 1000 år) 2700 x 1000= 2,7 mill. år - det er nok av rom til profetiene?

Se også Job 10,5 viser til Sal 102,25  som viser litt om Guds tid vs menneskenes tid?


Kommentar #384

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet er eller mysteriet er - hva er dødsriket?  Hva er død!  Hva er himmelen i forhold til dødsriket?  Dødsriket med uendelige saler eller rom.  For Gud er begge steder så uendelig herlig nær at en flommer over i herlighet.

Kan vi si noe om spørsmålet - Hva er død?

"Vi har lært vi er bare en samling av celler, og at vi dør når kroppen vår er oppbrukt. Slutt på historien. Jeg har skrevet lærebøker som viser hvordan celler kan bli manipulert inn i nesten alle vev og organer i menneskekroppen. Men en lang liste over vitenskapelige eksperimenter tilsier vår tro på døden er basert på en falsk premiss, at verden eksisterer uavhengig av oss – den store observatør."  Dr. Robert Lanza.  Huffington Post

Vi observerer?

«Det vil være oppsiktsvekkende, sier Eugene Wigner, som vant Nobelprisen i fysikk i 1963 , «på den måten våre fremtidige konsepter kan utvikle seg, at selve studiet av den ytre verden førte til den konklusjon at innholdet i bevisstheten er den ultimate virkelighet. »

Døden eksisterer ikke i en tidløs, romløs verden. Etter at hans gamle venn døde, sa Albert Einstein: «Nå har Besso dradd fra denne merkelige verden litt før meg. Det betyr ingenting. Folk som oss … vet at skillet mellom fortid, nåtid og fremtid er bare en hårdnakket vedvarende illusjon. »I sannhet, ditt sinn transenderer tid og rom.

Kan vi lære litt av det som her sies?

Bygget på kvantefysikk, snur biosentrismen planeten opp ned med det revolusjonerende syn at bevisstheten og livet skaper universet i stedet for omvendt. Den sentrale påstanden i biosentrisme er at det vi kaller rom og tid er former for animalske persepsjoner heller enn ytre fysiske objekter. Lanza og Berman tar leserne med på en fascinerende reise gjennom fremmede universer – våre egne – som vil endre deres oppfatning av virkeligheten for alltid.
I dette nye paradigmet er livet ikke bare et tilfeldig biprodukt av fysikkens lover.

Det er ikke en tilfeldighet at skjebnen tilfeldigvis har bestemt at du skal være i live nå på toppen av all uendelighet. Selv om det kan være en en-av-en-million sjanse, kanskje er det ikke bare flaks, men må være sånn. Mens du etter hvert forlater denne virkeligheten, vil du, observatøren, for alltid fortsette å kollapse.

Din bevissthet vil alltid være tilstede – balansert mellom den uendelige fortid og ubestemt fremtid – flytter midlertidig mellom realiteter langs kanten av tid, å ha nye opplevelser og møte nye (og deretter møte gamle venner.


Slik forteller vitenskapen oss litt av det de tror på - mens Bibelen og GT forklarer det samme mysteriet, sett i forhold til det som er beskrevet litt av ovenfor, forklarer Bibelen mysteriet på en lettfattelig måte.  For den som tror.

Har bevisstheten skapt universet og oss ved hjelp av et Ord?  Og, bevisstheten er altså Gud.


1 liker  
Kommentar #385

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Se også Job 10,5 viser til Sal 102,25  som viser litt om Guds tid vs menneskenes tid?

vet ikke hvordan vi kom til å diskuterer dette, men det ser ut til å være noe du er spesielt opptatt av Kjell. Du kommer stadig vekk tilbake til dette ser jeg.

Det er jo en avsporing fra hva vi har diskutert, men fortsett du Kjell, skriv mer, vil gjerne se hvor det leder.

Ellers er jeg ikke sikker på om jeg helt følger med hvor du vil, for vi diskuterte jo Guds mysterium som er Kristus, og Kristus mysterium, som er menigheten, Kristi Kropp så vidt jeg husker

:-D

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #386

Kjell G. Kristensen

98 innlegg  13843 kommentarer

Fint innlegg!

Publisert over 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
For ente gang! Lignelsen om den rike mannen og den fattige Lasarus, er en bokstavelig forklaring på dødsriket. Lasarus kom til den delen av dødsriket som kan kalles paradis - med glede, den rike mannen våknet opp i et rike - med lidelser. Begge forberedte sitt liv til disse to tilstander, mens de levde sitt liv på jorden.

Veldig enig i mye av det du skriver om her Tore! 

Som man ser i slutten av Åp.20 ser man at dommen starter når havet og dødsriket gir fra seg sine døde og det blir en undersøkelse om hvem som er oppført i livets bok, de hvis ikke blir kastet i ildsjøen. Men om det er noen som ikke er innført i livets bok står det ingenting om her. Fasit viser seg ofte å være i Salmenes bok, i dette tilfelle i Salme 87. om den 2.fødsel og evig liv: 

For om Sion heter det: «Hver og en er født her.» Den høyeste selv  har grunnfestet byen. Herren skriver opp folkene  og teller dem: «Alle er de født her.» De danser og synger:  «Alle mine kilder er i deg.»

Så da dødsriket kastes i ildsjøen er det tomt...

Men det finnes en oppstandelse nevnt i Heb.11 hvor de som er bragt til livet igjen ønsker en bedre oppstandelse... for som det står i 1.Mos.6.3 Herren sa: «Min ånd skal ikke for alltid bli værende i menneskene, for de er av kjøtt og blod. Deres levetid skal være 120 år.» 

Disse fikk ikke et evig liv, de ble ikke eldre enn 120 år, og som det står i jes.53.10 er et langt liv det som først vil komme. Jes 65,20

Trengselens og pinens sjø (Lasarus og den rike) finner du mer om inn under det Messianske riket 4 Esra 7,26 - men dette er ikke den endelige tilstand (evig pine) Dette inngår inn under den onde tiden før Satan kastes ut av himmelen (Åp 12,7-9)
og inngår nok inn under forgjengeligheten for 4 Esra 8,53f. kan fortelle:

Roten til det onde er blitt avskåret. Sykdom er utryddet og død er blitt borte, helvete har tatt flukten og forgjengeligheten er glemt. Sorgens tid er forbi, og det evige livs rikdom er endelig kommet til syne.

1 liker  
Kommentar #387

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Jeg har vært på reise i hele dag og har derfor ikke kunnet lese alle kommentarene her. Men jeg ser at du er skuffet over min kommentar 344. Det må bety at du er skuffet over disse tre punktene: 

1. Gud gir sine gode gaver til hvem han vil. 

2. Den ene røveren på korset fikk et løfte av Jesus. Den andres skjebne står det ikke noe om. 

3.  I det nye testamentet kan vi lese om Jesus, hva han sa og gjorde. I løpet av sine 33 år på jorda har han selvsagt sagt og gjort mer enn det som har blitt nedskrevet. Selv den mest bibel-tro kristen må forstå det. 

Jeg forstår ikke at dette skuffer deg. Ei heller at du ut fra dette kan trekke en konklusjon om mitt forhold til Bibelen, som for øvrig er den viktigste boka i mitt liv. 

1 liker  
Kommentar #388

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Takk i alle fall! Fint å få svar.

Jeg så at du allerede hadde fått svar, og mitt svar egentlig unødvendig.

Jeg finner det litt rart at folk ikke ser sammenhengen mellom hva Herren sier til forbryteren i Lukas 23 og lignelsen Herren forteller om Lazarus.

Mange sier at paradis må være i himmelen, men Herren dro ikke direkte til Paradi etter Han døde, Han steg ned i dødsriket (Hades som også det blir skrevet som, må ikke forveksles som det greske dødskriket). Han dro altså ikke til det himmelske paradis med en gang, som mange kristne har en formening om at forbryteren kom til.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #389

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Roten til det onde er blitt avskåret. Sykdom er utryddet og død er blitt borte, helvete har tatt flukten og forgjengeligheten er glemt. Sorgens tid er forbi, og det evige livs rikdom er endelig kommet til syne.

Godt sagt!

Kommentar #390

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Fra Herrens og bibelens perspektiv er den døden vi går til bare en form for søvn. Herren sa om Lazarus, at han bare sov, men når disiplene ikke forstod, måtte Jesus si at han var død. Han brukte ofte ordet sov, for de som var døde. Dette ordet kan vi se at Paulus også brukte. 

Den menneskelige døden er altså en tilstand der kroppen ikke lenger lever, men vår sjel og ånd gjør det. Vi blir satt inn i en tilstand av søvn. 

Vil også vise til Lazarus og den rike mannen ligningen om hva som skjer etter kroppens død.

MVH

Rolf Larsen


Kommentar #391

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Bitvis blir evige rom bygget

Publisert over 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Har bevisstheten skapt universet og oss ved hjelp av et Ord?  Og, bevisstheten er altså Gud.

Ja, slik kan det sies.

Det er sagt at himmelen blir til, ved at hver og en tar med seg sin lille bit.

Så hva er det som vi egentlig øves opp til i livet her på jorden?

Kommentar #392

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Ett av dine spørsmål skal jeg gi deg er klart svar på: Jeg anser opplagt Jesus for å være den mest pålitelige og troverdige av alle mennesker. Han var både Gud og menneske. Jeg har intet ønske om å sette meg selv over ham. For øvrig viser jeg til min forrige kommentar 387 ovenfor.  

1 liker  
Kommentar #393

Kjell G. Kristensen

98 innlegg  13843 kommentarer

Hvis du ønsker

Publisert over 1 år siden

Hvis du ønsker deg et svar på mysteriet må du sannsynligvis også følge en tidslinje også, men er det bortkastet tid for deg behøver vi ikke diskutere noe som helst. Menigheter er det endelig nok av, alt for mange spør du meg.

Kommentar #394

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Så da dødsriket kastes i ildsjøen er det tomt...

Tenkte litt på denne, Kjell, noterte meg ikke dybden med det samme, men slik jeg ser det så er konklusjonen riktig.

Så gjenstår det  få alt bekreftet av Gud, når tiden er inne. Imens satser jeg på den trosgave jeg tok i mot.

Kommentar #395

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Menigheter er det endelig nok av, alt for mange spør du meg.

Ja det er det nok, men jeg skriver om Menigheten med stor M, Kristi Kropp. Menigheten med stor M, er mysteriet, Kristi mysterium.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #396

Kjell G. Kristensen

98 innlegg  13843 kommentarer

Arvingen?

Publisert over 1 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
men jeg skriver om Menigheten med stor M, Kristi Kropp. Menigheten med stor M, er mysteriet, Kristi mysterium.

Du må antakelig lese om arvingen før vi kan anta en menighet med stor M?

Gal 4,1 - 2, - Hebr 1,2 viser til Matt 21,38Gal 4,4f., Kol 1,16+
Gal 3,19 se for øvrig Gal.3.16

Kommentar #397

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Nei Dag

Publisert over 1 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.

Jeg har vært på reise i hele dag og har derfor ikke kunnet lese alle kommentarene her. Men jeg ser at du er skuffet over min kommentar 344. Det må bety at du er skuffet over disse tre punktene: 

1. Gud gir sine gode gaver til hvem han vil. 

2. Den ene røveren på korset fikk et løfte av Jesus. Den andres skjebne står det ikke noe om. 

3.  I det nye testamentet kan vi lese om Jesus, hva han sa og gjorde. I løpet av sine 33 år på jorda har han selvsagt sagt og gjort mer enn det som har blitt nedskrevet. Selv den mest bibel-tro kristen må forstå det. 

Jeg forstår ikke at dette skuffer deg. Ei heller at du ut fra dette kan trekke en konklusjon om mitt forhold til Bibelen, som for øvrig er den viktigste boka i mitt liv. 

Ikke skuffet i det hele tatt av noen av de tre punktene som du nevner der. 

1. Ja Gud gir til hvem Han vil, men Han er bundet av Sin natur. Han er rettferdig, hellig, herligheten selv med mye mer. Syndere trenger Kristus for at Gud skal kunne komme til synderne. Så det er med modifikasjon man kan si ja til det, les Romerne nøye Dag.

2. I bibelen finnes det prinsipper, og når du finner disse prinsippene, så er de gjennomgående i hele bibelen, det kan du fra begynnelsen til slutt, om Guds utvelgelse, og det handler om at Gud kan bare velge dem som erkjenner sin synd slik den ene forbryteren gjorde, den andre spottet. At det ikke står noe om den andre forbryteren, er fordi han har ikke noen historie som er til oppbyggelse for troende, annet enn som advarsel for dem som spotter Gud. 

3. Skulle man skrive ned alt som Herren gjorde, ville bibelen blitt mye tjukkere og mye ville ha blitt uvesentlig.

Kristus liv står i stil til det som var profetert i GT, Han kom for å leve det livet som var nedskrevet i GT, og uttrykke Guds liv her på jord. 

Skal man basere sin tro på alt som ikke står der, da tillegger man Guds ord ting, slik man blir advart om. 

Det er derfor jeg er skuffet.

MVH

Rolf Larsen


1 liker  
Kommentar #398

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Du må antakelig lese om arvingen før vi kan anta en menighet med stor M?

Det er mye man må lese Kjell, takk for henvisningene.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #399

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Jeg kan neppe gjøre noe med din skuffelse. Men jeg baserer ikke min tro på det som ikke står i Bibelen. (Det er en besynderlig idé å komme med.) Jeg kjenner meg ikke igjen i dine karakteristikker. Nå er jeg på reise og kan ikke følge opp dette videre umiddelbart. God natt og god helg!   

Kommentar #400

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Ja, slik kan det sies.

Det er sagt at himmelen blir til, ved at hver og en tar med seg sin lille bit.

Så hva er det som vi egentlig øves opp til i livet her på jorden?

Kan vi annet enn å elske Gud? Greier vi å ane i hele tatt hvor stor Gud er - greier vi i hele tatt å ane hvor stor kjærlighet Gud er - greier vi i hele tatt å ane hvor enormt Jesu offer er - greier vi å forstå hvor enormt lite vi vet og forstår av Gu


Jesus er hele universet

Kan vi annet enn å elske Gud? Greier vi å ane i hele tatt hvor stor Gud er - greier vi i hele tatt å ane hvor stor kjærlighet Gud er - greier vi i hele tatt å ane hvor enormt Jesu offer er - greier vi å forstå hvor enormt lite vi vet og forstår av Gud.

Jeg forsøkte å tenke utenfor vitenskap, menneskets virkelighet på jorden. Som et troende menneske, kom den usigelige, enorme mulighetens (noen vil sikkert påstå helt ville) tanke om at bevisstheten er universets byggesten.  Jeg tillot meg å tenke stort.

Jeg skal forsøke å legge litt mer kjøtt på tankerekken som førte meg til et slikt spørsmål eller en slik mulig forståelse.

Hvorfor Big-Bang – hvorfor skapte Gud universet og oss mennesker?

Nødvendigheten for og årsaken til at Jesus måtte sone på korset for mine og dine synder, ja da gikk det helt overveldende opp for meg hvor enorm og stor Guds kjærlighet, nåde og barmhjertighet faktisk er. Jeg fikk en større og dypere forståelse av kjærligheten. Og menneskets skrøpelige vilje er så elendig og skrøpelig, at et enormt offer måtte til. Det viser i alle fall meg arvesynden, og hvor sterkt den er rotfestet i oss. Det viser også hva som virkelig måtte til for å vinne over ondskapens krefter. Det var ikke småtteri.

Jesus ga frivillig seg selv som slave for oss, for at vi skal bli fri, renvasket og få komme tilbake igjen til vår virkelige virkelighet.

Ja det ser faktisk slik ut at selv skapelsen av universet var nødvendig. For Gud er kjærlighet. At Gud er kjærlighet gir en betydelig overbevisning at skapelsenes formål nettopp er kjærlighet.

For at vi skal bli frelst så kan Gud kun kjempe med kjærlighetens gode våpen. Først skapelsen, så Jesu komme, så Jesu soning på korset.

Hvordan komme i kontakt med vår dypere erkjennelsesevne?

Det vi alt mener å vite, har vi gjort oss ferdige med. Det er allikevel ikke så mye når det kommer til stykket.

Hvordan kan vi utrykke og forstå nærværet av opplevelsen av virkelig virkelighet?

Apgj 17, 22-29:

Hvor enorm er Gud og hvor enorm er Guds kjærlighet? Og ER universet og mennesket skapt kun fordi vi er Guds slekt? For Gud er kjærlighet. At Gud er kjærlighet gir en betydelig overbevisning at skapelsenes formål nettopp er kjærlighet.

Paulus beskriver i Apgj 17 Gud for grekerne. Vers 28. For det er i Ham vi lever, beveger oss og er til ….. for vi er Guds slekt.

Hva betyr egentlig det at vi er i Ham vi lever, beveger oss og er til? Og hva betyr det at der i ham vi lever beveger oss og er til?

Min forståelse at alt er avhengig av Jesu væren og at alt det skapte, og om skaperen skulle trekke sin væren bort fra universet og alt i universet. Da er vi tilbake til tiden før Big Bang. Så at universet og vi er – er skapt og helt avhengig av Jesu væren. La oss kalle det Jesu bevissthet eller Jesu Ånd, skapt av Jesu væren.  Og at vi er av Guds slekt, viser oss at vi er Gud lik. Kropp – sjel – ånd.

Ef 1, 10 forteller oss:

10
Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde: å sammenfatte alt i Kristus,
alt i himmel og på jord i ham.

Alt er sammenfattet i Jesus. Jesus er hele universet. Og Jesus døde og led for oss, oss mennesker for å frelse oss. Hva sier det om storheten, den enorme kjærligheten? Hvordan - er det i hele tatt mulig å forstå og sette ord på Gud? Det er ingen i stand til, men vi kan ane og undre oss - og glede oss over vår beskytter.

Kan man annet enn å elske Gud?

Gud er alt og i alt. Det er i Ham vi lever. Efeserbrevet sier mye mer. Om hvem Gud er og hva et menneske er. Paulus forteller oss i Ef 1, 4-14:

4 I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt,

til å stå for hans ansikt,
hellige og uten feil.
I kjærlighet

osv.

Avslører Bibelen og Paulus noe av det spennende det forskes på i dag?

Det at mennesket er skapt inn i en tredimensjonal virkelighet, mens det menes at det eksisterer en firedimensjonal virkelighet, som er så nær oss at om avstanden i hele tatt kan måles, så måles det i så små avstander at det snakkes om atomer.

Men ettersom mennesket kun er tredimensjonal, ser vi ikke den virkelige virkeligheten. Den firedimensjonale hvor Gud er. Hvor åndenes kamp foregår. Kampen Jesus har vunnet - for oss. Da vi kommer til himmelen - da vi blir firedimensjonale - hva ser vi?

Det er ikke "luft" imellom den tredimensjonale og firedimensjonale virkeligheten en gang. Det kan være den åndelige virkelighet, den virkelige virkeligheten. Som vi sanser med hjertet, som er i oss og rundt oss og utrolig svært nær oss.

Derfor er Jesus alltid nær oss og hjelper oss da vi er i nød. Derfor hører Han våre bønner, via vår bevissthet. Som kan være hele universets byggesteiner.

Universets byggesteiner som er den felles bevissthet mellom vår bevissthet og Jesus. Den bevisstheten som alltid er "lagret" - vår ånd.

Den Paulus snakker om i Rom 6, 7-11

Avslører Bibelen og Paulus noe av det spennende det forskes på i dag?

Det at mennesket er skapt inn i en tredimensjonal virkelighet, mens det menes at det eksisterer en firedimensjonal virkelighet, som er så nær oss at om avstanden i hele tatt kan måles, så måles det i så små avstander at det snakkes om atomer.

Men ettersom mennesket kun er tredimensjonal, ser vi ikke den virkelige virkeligheten. Den firedimensjonale hvor Gud er. Hvor åndenes kamp foregår. Kampen Jesus har vunnet - for oss. Da vi kommer til himmelen - da vi blir firedimensjonale - hva ser vi?

Det er ikke "luft" imellom den tredimensjonale og firedimensjonale virkeligheten en gang. Det kan være den åndelige virkelighet, den virkelige virkeligheten. Som vi sanser med hjertet, som er i oss og rundt oss og utrolig svært nær oss.

Derfor er Jesus alltid nær oss og hjelper oss da vi er i nød. Derfor hører Han våre bønner, via vår bevissthet. Som kan være hele universets byggesteiner.

Universets byggesteiner som er den felles bevissthet mellom vår bevissthet og Jesus. Den bevisstheten som alltid er "lagret" - vår ånd.

Den Paulus snakker om i rom 6, 7-11

7 For den som er død, er befridd fra synden. 8 Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham. 9 Vi vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer; døden har ikke lenger makt over ham. 10 For døden han døde, den døde han for synden, én gang for alle, men livet han lever, det lever han for Gud. 11 På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus.

Det kan forklare nær døden opplevelser - at de som er "døde" ser alt og husker alt - selv om hjernen beviselig er helt død. For når vi dør forlater ånden oss, da vi kommer til liv igjen fyller ånden oss pånytt. Og er helt oppdatert. T.o.m sett og hørt alt og husker det.

Hvordan forklare at stille bønner høres utenom en felles bevissthet i universet? Hvordan forklare vår ånd, hvordan DHÅ handler i dåpen, på pinsedagen, oppstandelsen osv?

Jesus, selve skaperen, universets Herre og makt. Kjærligheten skapte universet i en kjærlighetshandling. Alt i universet er skapt i Han og for Han.

Uten skaperens væren, intet liv og intet univers. Mister vi skaperens væren kun et øyeblikk, så er universet og vi alle intet.

Alt er skapt av Han og Hans væren. Se naturens herlige herlighet - se skapelsens enorme storhet og kraft. Kanskje får vi øye på Kristus?

Paulus forteller oss i Rom 17, 24-25:

.. 24
Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer reist av menneskehender. 25 Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det er jo han som gir liv og ånde, ja, alt til alle.

Jesus gir liv og ånde, ja alt, til alle. Til alle.

Så sier han i Ef 1, 4. Han utvalgte oss før verdens grunnvoll ble lagt. I vers 10: At alt skal sammenfattes i Jesus. Altså alt, hele Hans legeme, det enorme universet. Alt.

Jesus skapte og er universet. Uten Jesu væren, intet. Det tomme intet.

Mest leste siste måned

Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
19 dager siden / 1185 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
13 dager siden / 1173 visninger
Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 955 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
5 dager siden / 810 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 693 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
28 dager siden / 647 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere