Asbjørn Vilkensen

2

De kristne pionerene

Publisert: 17. okt 2018  /  169 visninger.

Der kirkens kritikere viser til grums i vår fortid skal du vite med trygghet at oppsiden er langt større. Fra de tidlige katedralskoler for opplæring av prester og til konfirmasjonen, var kirken sentral i oppbygging av vår undervisning. I dag utgjør fortsatt kristne friskoler et viktig supplement og korrektiv til den offentlige skolen. De mange tusen som hvert år utdannes ved de kristne skolene får en viktig verdiforankring i deres liv, som igjen preger vårt samfunn gjennom deres arbeid og frivillig innsats.

De kristne pionerene. 

Diakonien tar utgangspunkt i den omsorgen Jesus viste for syke og forsømte. Lenge før helseforetakene ble kristne institusjoner for omsorg etablert. I dag preges hele norsk omsorg og helsesektor av de kristne pionerene. Vi har fortsatt store kristne sykehus drevet med diakonalt preg Vi har rusomsorgen hvor mennesker som er gitt opp i systemet fortsatt får sin sjanse hos Frelsesarmeen, Evangeliesenteret, Kirkens Bymisjon, Blåkors eller andre. Vi har de mange sykehjemmene, eldretreffene, besøkstjenestene. Vi har overnattingstilbud for husløse hvor korset står fremme og Bibelen ligger i nattbordsskuffen.

Kristne gjør feil og har gjort feil. Men vi gjør mer rett. Hadde vi hatt full barnehagedekning uten de mange kristne barnehagene? Er det psykologer nok til å erstatte prestenes sorgsamtaler? Hvor ville norsk bistand vært uten de kristne misjonærene? Norsk næringsliv i distriktene uten Hans Nielsen Hauge?

De kristne verdiene. 

Den skandinaviske velferdsmodellen er sterkt preget av de kristne verdiene. Vi skal ta vare på våre minste. Omsorg for barna, for de svakeste, for de eldre og trengende.

Neste gang noen skal diskutere hvem som bygde landet, kan du trygt peke på våre kristne forfedre.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

15 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Asbjørn Vilkensen. Gå til den siterte teksten.
Kristne gjør feil og har gjort feil. Men vi gjør mer rett. Hadde vi hatt full barnehagedekning uten de mange kristne barnehagene? Er det psykologer nok til å erstatte prestenes sorgsamtaler? Hvor ville norsk bistand vært uten de kristne misjonærene? Norsk næringsliv i distriktene uten Hans Nielsen Hauge?

God artikkel.  Du har selvsagt helt rett!  Evangeliet har forandret Norge.  Skole, diakoni, sjelesorg, sykehus, rusomsorg, herberger og misjonærer.

Men, pionerene var brennende kristne.

Nå er velferdsgodene våre preget av kristne verdier, - men er folket frelst, finnes det tro i dag?  Er Gud fornøyd med verdier, eller vil Han ha tilbedere?

Hva hjelper «kristne verdier» om vi alle surfer i vår egoisme og velstand på Hans Nielsen Hauges arv?  Kan Gud fortsatt velsigne og bevare Norge når nesten alle har vendt Ham ryggen?

De verdslige krefter har tatt over.  Det finnes ikke lenger Gudsfrykt.  Erna, Siv, Jonas og Trygve styrer skuta etter sekulære prinsipper, Guds Ord er ikke lenger norm i Storting og lovverk.

Norge er ikke et kristent land, men vi som tror kan være lys og salt.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere