Abid Raja

4

Sammen mot anti­semittisme og rasisme

Vi hverken kan eller vil lovfeste oss bort fra grusomme meninger. Men vi har et ansvar for å ta til motmæle.

Publisert: 15. okt 2018

Skrevet av Olaug ­Bollestad, nestleder KrF og Abid Q. Raja, parlamentarisk ­nestleder Venstre 

Det er bare å erkjenne det: Antisemittisme og rasisme er krevende­ spørsmål for politikere. Ikke fordi det er vanskelig å være mot, tvert imot er det åpenbart for oss. Men fordi det ikke er noen enkle løsninger på problemet.

Skremme til taushet. 

Ytringsfriheten er en helt grunnleggende­ viktig rettighet i et demokrati, som i Norge er grunnlovsfestet. Noen ytringer er riktignok forbudt etter norsk lov og skal straffe­forfølges. Men, også andre­ hatefulle ytringer, som ikke ­direkte rammes av straffeloven, kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper – og i siste instans hele samfunnet. Hatefulle­ ytringer kan skremme­ viktige stemmer til taushet, og dermed svekke demokratiet.

Samtidig er årsakene til ­rasisme og antisemittisme sammensatte. Det betyr likevel ikke at vi er handlingslammet. For det første er vi så privilegerte at vi har en mengde talerstoler vi kan bruke til å snakke rasisme og antisemittisme midt imot, i tillegg til sosiale og tradisjonelle medier. Det gir oss også et ansvar for å bruke dem, og det gjør vi.

Vi to som skriver dette innlegget sammen er forskjellige på mange måter. Vi er av ulike kjønn, vi har ulikt etnisk opphav, vi tilhører ulike trosretninger og er medlemmer av ulike politiske­ parti. Men som representanter fra et kristendemokratisk og et liberalt parti har vi likevel en felles plattform i kampen for ­likeverd og ytringsfrihet, mot rasisme og antisemittisme. Vi har faktisk mer til felles enn det som splitter oss. 

Øredøvende taushet. 

I 2010 lanserte Hans Olav Syversen fra KrF ideen om en handlingsplan mot antisemittisme. Den rødgrønne regjeringen svarte den gangen med øredøvende taushet. I november 2013 fremmet KrF på ny et forslag om en handlingsplan.

Og i mai 2015 står Syversen på talerstolen på KrFs landsmøte­ og undres over hva som driver deltakere i 1. mai-tog til å gå ­under parolen «Slutt med gnålet om antisemittisme». Så slipper han nyheten: «Vi har et Europa der mange jøder spør seg om det er plass til dem. Jeg er veldig glad for å kunne gi landsmøtet ­beskjeden om at de fire partiene (H, Frp, KrF og V) nå er enige om at det blir en handlingsplan mot antisemittisme.» Denne planen følges nå opp av regjeringen. Det er vi begge meget stolte av.

Vi hverken kan eller vil lovfeste oss bort fra grusomme ­meninger. Men vi har et ansvar for å bidra til stemmer som argu­menterer mot dem og vi kan utruste våre unge med et solid kunnskapsgrunnlag – kanskje det beste vern mot rasisme.

Tåle uenighet. 

Skolen er den fremste arenaen for å lære elevene at det å diskutere politikk er mer enn spissformuleringer. Vi må lære elevene å ha respekt for hverandre, respekt for andre­ meninger, tro og verdien av kritiske spørsmål og tåle ­uenighet. I det forebyggende arbeidet i skolen er det viktig å skape og opprettholde et inkluderende fellesskap.

Ett eksempel er Dembra, som er et bredt forebyggende tiltak i skolen rettet mot rasisme og antisemittisme i regi av Holocaust-senteret. Dembra bidrar til kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og andre ansatte i skolen, både på ungdomsskolen og på videregående. Med utgangspunkt i skolens egne erfaringer bidrar Dembra til å styrke arbeidet med deltakelse og kritisk tenking. Det mosaiske trossamfunn startet i 2015 et opplysningstiltak med formål å øke kunnskapen om jøder og jødedom i Norge, og på sikt redusere forekomsten av antisemittisme.

Et annet prosjekt er Jødiske veivisere. Det går ut på at to unge norske jøder besøker videre­gående skoler rundt om i landet. Målet er å synliggjøre minoriteten, vise mangfold blant jøder i Norge, spre kunnskap og bidra til å redusere fordommer.

Aktivt å forebygge. 

Det er ikke minoritetenes ansvar å bekjempe fordommer. Det er et ansvar vi har som samfunn. ­Offentlige myndigheter og undervisningsinstitusjoner har derfor et særlig ansvar for aktivt å forebygge hatefulle ytringer og sørge for at personer som utsettes for dette får oppfølging.

Vi har nå fått på plass en ny lov mot mobbing, og en rekke tiltak for å øke kompetansen i barnehager og skole for å forebygge og håndtere mobbing. ­Etter forslag fra KrF får nå alle fylker et eget mobbeombud. Dette­ må også oppfattes som en del av det helhetlige arbeidet mot rasisme, diskriminering og hatefulle ­ytringer.

Det er også en annen side av dette, hvor man aktivt mot­arbeider fundamentale religiøse uttrykk, for eksempel omskjæring. Som forstander Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfunn har sagt, vil et forbud være det samme­ som «å forby jødisk religiøs praksis». Derfor er det bekymringsverdig at flere partier enten vil innføre aldersgrenser (som SV vil), som i praksis fungerer som et forbud mot religiøs praksis, eller vil regelrett forby praksisen. At for eksempel Senter­partiets Jenny Klinge har sagt rett ut at jøder og muslimer som omskjærer barna sine kan dra fra landet, viser en skremmende holdning. I tillegg til det prinsipielle, så er det også et praktisk spørsmål – vi risikerer rett og slett flere omskjæringer «på bakrommet» med forbud.

Nasjonal handlingsplan. 

Til høsten igangsettes arbeidet med en ny overordnet nasjonal handlingsplan mot rasisme og etnisk og religiøs diskriminering. Den vil komplettere den allerede ­eksisterende strategiplanen mot hatefulle ytringer og de nasjonale handlingsplanene mot antisemittisme og forebygging mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Alle vil samlet sett ha betydning for det videre arbeidet mot hatefulle ytringer.

Vi må bruke virkemidlene vi har, for å fortsette arbeidet mot antisemittisme og rasisme. Hvis Norge virkelig skal være et samfunn med muligheter for alle, så kan ikke noen trykkes ned på grunn av sin tro eller etnisitet. Og vi må våge stå sammen, på tvers av de politiske og de religiøse skillelinjene.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rolf Kenneth Myhre

13 innlegg  178 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Hva med å ta opp de norske sionistenes misbruk av antisemittisme-kortet mot all kritikk av Israels utenrikspolitikk?  Sionisme kan sidestilles med US exceptionalism, som er en egen form for diskriminerende rasisme.

Kommentar #2

Svein Johansen

0 innlegg  27 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Hvorfor skal antisemmitisme behandles som en seperat form for rasisme ?

Er antisemmitisme værre enn andre former for rasisme ?


Kommentar #3

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Nei. Sionisme er jødisk nasjonalisme, hverken mer eller mindre, og kan sidestilles med andre folkeslags nasjonalismer.

Å mene at jødisk nasjonalisme, og bare jødisk nasjonalisme, er grunnleggende illegitim eller rasistisk, er en rasistisk mening.


3 liker  
Kommentar #4

Rolf Kenneth Myhre

13 innlegg  178 kommentarer

FN-resolusjon 3379

Publisert 5 måneder siden

"In 1975, the United Nations General Assembly passed Resolution 3379, which designated Zionism as "a form of racism and racial discrimination". The resolution was repealed in 1991 by replacing Resolution 3379 with Resolution 46/86. "

Det er regelen snarere enn unntaket at når stortingspolitikere skriver et innlegg på Verdidebatt.no, gidder de ikke å delta i den kommende diskusjonen. Gjelder dette også nå?

Kommentar #5

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Rolf Kenneth Myhre. Gå til den siterte teksten.
"In 1975, the United Nations General Assembly passed Resolution 3379, which designated Zionism as "a form of racism and racial discrimination".

Helt klart en rasistisk resolusjon.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere