Arve E. Aarskog

6

Hjelp, vi skal bli sosialister

Små tullepartier som KrF ødelegger den statsvitsenskaplige orden. Og Knut Arild Hareides forsøk på å endre kurs gjør det politiske havet enda mer opprørt. Det må muligens et mirakel til for å stilne denne stormen. Nå gjelder det å ikke sove på vannscooteren!

Publisert: 14. okt 2018

Det ligger et mistenkelighetens slør over politiske partier og deres fåtallige velgere som er mer opptatt av andre enn seg selv. I politisk filosofi og statsvitenskap er det ideelle grupper i befolkningen som kjemper for sine egne interesser. Organisert i partier som favner bredt. Men med en klart definert hovedoppgave for sine velgere: Å gjøre dem rikere. Få tak i en større del av bruttonasjonalproduktet. Å måtte utføre færre tjenester for fellesskapet. Yte mindre, få mer. Den mer pyntede kommunikasjonen av dette kan uttrykkes i utsagn som «å gjøre livet bedre for alle». Men best for dere som stemmer på oss!

Små partier som Kristelig Folkeparti ødelegger ordenen. I hvert fall tilsynelatende. Partiet og dets velgere er opptatt av å gi stemme til dem som ikke har noen stemme, å tale de svakestes sak og hjelpe betydelig utenfor vårt lands grenser. Den store skrekken er at vi skal bli oss selv nok. Budskapet til Henrik Ibsen i Peer Gynt har i hvert fall trengt inn i det noen ondskapsfullt kaller mørkemennenes bedehus. Og det er selvfølgelig i det å påvirke moralsk KrF møter mistenksomhet. Hvordan kan partiet liksom heve seg over velgerens egne interesser, og kjempe for den andre? Blir ikke det indirekte en beskyldning om at alle andre politiske partier er på en moralsk forkastelige vei? Egeninteressens vei. Nå er det jo ikke slik at det bare er KrF som er opptatt av de fattige og svake. Men partiet får alltid fram i budsjettforhandlingene at det aldri er nok det de andre partiene foreslår.

Hvis en ser på den sosio-økonomiske bakgrunnen til de som stemmer KrF, og i hvert fall hvis en ser på den nåværende medlemsmassen, så er de et stykke unna bunnen. Riktignok en del minstepensjonister, men det skyldes at partiet ikke tidsnok har kjempet for en pensjonsordning der en del av mannens pensjonspoeng overføres til kona ved mannens død. Personlig ligger de økonomiske interessene til KrF-eren til høyre, med ikke for høy skatt, skattefradrag for egne gode formål, velvillig næringspolitikk for den haugianske gründer-tradisjonen, kristne friskoler og personlig frihet kun begrenset av bedehusets og prestens sosiale kontroll. Rører en inn Arbeiderpartiets historie med maktarroganse og abortkamp, Hanna Kvanmos «fjern den klamme prestehanda», og agrarsosialismen i deler av Senterpartiet, så blir det vanskelig for partileder Hareide å komme seg ut av midtsirkelen og bli en del av laget som angriper mot høyre. KrF-eren er i bunn og grunn borgerlig, men med god oppdragelse er hen ikke bare opptatt av seg selv.

På den andre siden må KrF eventuelt forholde seg til Frp-eren. Ifølge Hareide og Bondevik er avstanden for stor til at de kan spille sammen. Det er fristende å trekke fram herr Griswold i Chevy Chase sin skikkelse, som vil lage tidenes julefeiring for sin etter hvert svært utvidede familie. Familiefaren vil alltid det beste. For alle. Så dukker Eddie opp. Mannen til søskenbarnet. En suspekt karakter. Hvis jeg får være litt frekk, så er han erke-Frp-eren slik KrF-eren ser ham. En som virkelig behøver KrFs velmente politikk. Men Eddie sin tøylesløse handlekraft er det som gjør at det løser seg…

 Når vi nå ser rollefordelingen mellom nestlederne Sanner og Høie i Høyre, så må jeg bare få oppfordre Ap til raskt å skaffe seg en til. To nestledere, to budskap; en åpen hånd, en knyttet neve. Politikk blir ikke bedre. Samtidig som roser og kløver dør. Det kan bli en repetisjon av den såkalte «høstjakten» på vår første kvinnelige statsminister. Hjelp, det er snart juleferie! Og muligens kommer Sylvi Listhaug hjem til jul.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

15 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Neida, du blir ikke sosialist.

Feller Hareide Erna er KrF borte fra Stortinget fra 2021.


2 liker  
Kommentar #2

Torgeir Tønnesen

32 innlegg  582 kommentarer

Krf vil leve og vokse

Publisert 5 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

Feller Hareide Erna er KrF borte fra Stortinget fra 2021.

Her tror jeg du tar feil. Jeg tror KrF vil leve og vokse.

De fleste land i Europa har "kristendemokrater", partier som er levedyktige, men som har få personlig kristne , vel å merke.  KrF vil bli som er av disse. Og grunnen til at KrFvil overleve, er at veldig mange grupper og aktører vil ha pengeoverføringer fra staten, noe som KrF kan sikre dem. Penger og kjønnsdrifta er sterkere enn moralen og forstanden vet vi, og sånn er det i denne verden. 

Det er Kirkene og frikirkene som vil ha stats-støtte. Det er muslimer som vil ha statsstøtte. Det er kristne organisasjoner, stiftelser og ideelle organisasjoner og det er hjelpeorganisasjoner. Alt fra KFUM til misjonsorganisasjoner av alle slag. Hundretusener av mennesker i Norge har økonomiske fordeler gjennom statstilskuddene. Disse vil uten tvil stemme KrF ved valgene, uansett hvor mye politisk vannvidd KrF måtte finne på.

Og ikke minst vil den kristne pressen holde seg til KrF, uansett hvor gale det måtte bli, for å få millionene i stats-støtte-

1 liker  
Kommentar #3

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Jesus med sosialistiske visjoner ?

Publisert 5 måneder siden
Arve E. Aarskog. Gå til den siterte teksten.
Små tullepartier som KrF ødelegger den statsvitsenskaplige orden. Og Knut Arild Hareides forsøk på å endre kurs gjør det politiske havet enda mer opprørt. Det må muligens et mirakel til for å stilne denne stormen.

Siterer en av de mest kjente lignelsene:

Igjen er himlenes rike likt en not som kastes i havet og samler fisk av alle slag. Når den er full, drar fiskerne den opp på stranden. De setter seg ned og samler de gode fiskene i kar, men kaster ut de dårlige. Slik skal det skje ved verdens ende. Englene skal gå ut og skille de onde fra de rettferdige, og kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner.

Matteus 13:47-50

Har Hareide og KrF glemt både Himmelen og Helvete ?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere