Eddie Whyte

8

Regjeringen mangler mot og politisk vilje

Vi trenger større internasjonalt press, og Norge burde kunne vise vei. Men det krever både mot og politisk vilje, noe den nåværende regjeringen tydeligvis sliter med når det kommer til staten Israel.

Publisert: 13. okt 2018  /  203 visninger.

Den palestinske landsbyen Khan al-Ahmar er fortsatt truet med nedriving. To hundre palestinske bønder og gjetere har blitt en brikke i Israels militærstrategiske spill for å tvangsdele Vestbredden og erobre enda mer palestinsk jord.

I juni i år innrømte Utenriksminister Eriksen at hun var bekymret for utviklingen og oppfordret Israel til å trekke ordren om riving. «Vi har tatt saken opp direkte med israelske myndigheter og har bedt om at beslutningen ikke iverksettes», sa hun i et skriftlig svar til SV-representant Petter Eide. Tydelige ord og et klart budskap.

Fire måneder senere, i slutten av september, leverte Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg et nytt skriftlig spørsmål til Ine Søreide Eriksen der han etterlyste: «konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel».

Eriksens svar anerkjenner landsbyens strategiske betydning, og rivingen vil «vanskeliggjøre en sammenhengende palestinsk stat i en fremtidig to-statsløsning». Men så konkluderer hun med det som kun kan betegnes som et skritt tilbake - Norge vil «i samarbeid med nærstående land, fortsette å ta opp saken med israelske myndigheter». Et tannløst svar.  

Hvor lenge kan den norske regjeringen sitte på sidelinjen og godta gjentatte israelske militærangrep på en sivilbefolkning under okkupasjon? En rettferdig løsning trenger en diplomatisk motvekt.

Regjeringen må kunne ta en mer aktiv rolle med bakgrunn i de mange FN-vedtakene om å avslutte okkupasjonen og respektere palestinske rettigheter og internasjonal lov. Er utenriksministeren på leting etter inspirasjon, kan hun se til nabolandet Irland.

I juli vedtok det irske senatet et forbud mot import av varer produsert i Israels ulovlige bosettinger i okkupert Palestina.  Pro-palestinske støttespillere hyller beslutningen som et stort internasjonalt gjennombrudd, men en storstilt feiring må dessverre utsettes til andre lovgivere i andre land følger Irlands ledelse.  

Norge har tidligere vært blant verdens ledende nasjoner når det gjelder engasjement i Israel og Palestina, men den nåværende regjeringen velger bevisst å ignorere gjentatte brudd på folkeretten og har inntatt en passiv og likegyldig holdning til Israels åpne kolonisering av Vestbredden.

Vedtaket i Dublin-senatet skjer i en tid der det israelske samfunnet blir stadig mer polarisert og Netanyahu-regjeringen mer isolert, da den bevisst undergraver håpet om en to-statsløsning, mens verdenssamfunnet virker handlingslammet av USAs ensidige støtte til den ene parten i konflikten.

Saken i Irland samlet støtte på tvers av de politiske skillelinjene, og forslaget ble vedtatt på tross av motstand fra den sittende regjeringen. Norske folkevalgte bør følge Irlands gode eksempel.

Som senator Black sa dagen etter avstemningen: «For meg er dette det minste vi bør kunne forvente som et land som er opptatt av rettferdighet og menneskerettigheter. Alt annet ville være hykleri. Vi kan ikke erklære bosettingene som ulovlige, samtidig som vi viderefører våre handelsavtaler med dem.»

Det bør også gjelde for oss - fortsatt norsk handel legaliserer Israels okkupasjon av palestinske landområder og bryter med våre egne internasjonale forpliktelser.

Israels okkupasjon av Vestbredden og Gaza har allerede vart over femti år. For mange palestinere er militærstyre den eneste virkeligheten de noensinne har kjent.

Israel har i alle år systematisk ignorert palestinernes menneskerettigheter. Det er en politikk som strider mot internasjonal humanitær rett, og den må konfronteres av det internasjonale samfunnet.

Vi trenger større internasjonalt press, og Norge burde kunne vise vei. Men det krever både mot og politisk vilje, noe den nåværende regjeringen tydeligvis sliter med når det kommer til staten Israel.


1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Eller så er de bare uenige med deg... Denne "landsbyen" er ikke eldre enn meg, og er lite verneverdig. Den er bare et politisk verktøy for palestinerne. 

5 liker  
Kommentar #2

Dan Lyngmyr

186 innlegg  1189 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Eddie Whyte. Gå til den siterte teksten.
Israel har i alle år systematisk ignorert palestinernes menneskerettigheter. Det er en politikk som strider mot internasjonal humanitær rett, og den må konfronteres av det internasjonale samfunnet.

Uansett hvor "demokratisk" valgt den palestinske ledelsen er,synes deres mål å være en videreføring av usannhetene fra Arafat - han som tidligere visegeneralsekretær i FN og Ap statsråd ,Terje Rød Larsen, kalte en notorisk løgner.

Den notoriske løgneren Arafat som gjennom flere tiår målbevisst hadde plantet   voldstanker og uforsonlighet som en grunnsville  i kommunikasjonen rettet mot sine egne.

Denne arven lever og dyrkes i beste velgående, blant en til dels hatefull palestinsk ledelse, som fortsatt oppfordrer til drap og terror mot uskyldige jøder - og som dessverre hyller og belønner sine drapsmenn. 

De store taperne er den jevne og gode vanlige borger i de palestinske områdene. de er fortsatt ofre for Arafats arv - dvs den grunnleggende fiendtligheten mor Israel og hatet mot jødene.

Om Israel nå skulle velge å nedlegge alle sine våpen - legge seg flat for arabisk og palestinsk aggresjon - ville det knapt være jøde  tilbake i morgen.

Så dypt stikker det palestinske/muslimske/arabiske lederhatet møt jøder og Israel.

Det er faktisk  også en oppsummering av konflikten. Dessverre.

8 liker  
Kommentar #3

Eddie Whyte

8 innlegg  20 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Skriv gjerne et eget innlegg. Dine kommentarer har ingen tilknytning til mitt innlegg. 

Kommentar #4

Eddie Whyte

8 innlegg  20 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Europa-parlamentet er uenig med deg og har vedtatt en resolusjon om at riving av Khan al-Ahmar og tvangsflytting av innbyggerne er i strid med folkeretten og et brudd på den fjerde Genève-konvensjonen – med andre ord en krigsforbrytelse.

1 liker  
Kommentar #5

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Mye å svelge i tiden fremover

Publisert 5 måneder siden
Eddie Whyte. Gå til den siterte teksten.
Europa-parlamentet er uenig med deg og har vedtatt en resolusjon om at riving av Khan al-Ahmar og tvangsflytting av innbyggerne er i strid med folkeretten og et brudd på den fjerde Genève-konvensjonen – med andre ord en krigsforbrytelse.

Det går seg nok til, bare de ikke setter igang direkte angrep på Israel, som de har gjort mot andre land der nede. De får overlate møkkajobben til Palestinerne, som virkelig elsker bråket.

Når jeg tenker meg om, Trump må nok ut av kontorene før de våger noe slikt. Derfor blir det ikke noen endring pro pal-araberne, mens Israel hele tiden vil forsvare sine grenser, inntil de har dem plassert akkurat der de var for 2600 år siden.

5 liker  
Kommentar #6

Dan Lyngmyr

186 innlegg  1189 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Eddie Whyte. Gå til den siterte teksten.
Den palestinske landsbyen Khan al-Ahmar er fortsatt truet med nedriving. To hundre palestinske bønder og gjetere har blitt en brikke i Israels militærstrategiske spill for å tvangsdele Vestbredden og erobre enda mer palestinsk jord.

Hverken Arbeiderpartiets eller Eddie Wytes bekymring for beduinleiren Khan al Ahmar er spesielt troverdig. 

 Så langt jeg kjenner til ble denne  etablert på 1970 tallet etter en blodfeide innenfor en beduinfamilie fra Negev.

 Den ligger i det israelske område C og er m .a.o derfor underlagt israelsk lov. 

Israelerne vil gi disse beduinene mer verdige leveforhold og vil derfor flytte leiren til et regulert boligområde i nærheten - og det er besynderlig at Whyte utelater dette i sin fremstilling.

I tråd med god demokratisk tradisjon har selvsagt Israelsk høyesterett behandlet saken, og har legitimt avsagt dom i saken, og godkjent endelig riving av landsbyen.

M.a.o så ønsker ikke PLO et bedret dagligliv for disse palestinerne ,men bruker dem først og fremt i et politisk spill - slik de alltid har gjort.

De store taperne er fortsatt den jevne og gode vanlige borger i de palestinske områdene, de er fortsatt ofre for Arafats arv - dvs den grunnleggende fiendtligheten mor Israel og hatet mot jødene.

Det er faktisk  også en oppsummering av konflikten. Dessverre.

Bildet er  tatt fra Aftenpostens reportasje.

https://www.aftenposten.no/verden/i/0EyGEo/Israelsk-hoyesterett-godkjenner-riving-av-palestinsk-landsby8 liker  
Kommentar #7

Eddie Whyte

8 innlegg  20 kommentarer

Folkeretten

Publisert 5 måneder siden

Feil. Området du viser til er ikke "underlagt israelsk lov" men okkupert og styrt av den israelske hæren - i strid med folkeretten. Du stiller spørsmål ved min troverdighet? Jeg har besøkt landsbyen og intervjuet folk som bor der - jeg siterer talspersonene. Du selger halv sannheter og synsinger styrt av okkupantens propagandamaskin. 

Kommentar #8

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

fra 2600

Publisert 5 måneder siden
Eddie Whyte. Gå til den siterte teksten.
Du selger halv sannheter og synsinger styrt av okkupantens propagandamaskin. 

år siden.

1 liker  
Kommentar #9

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Det er snakk om ca 180 mennesker, og de fleste av bygningene er bare skur eller telt, iflg bilder og en artikkel på MIFF. På et bilde i den artikkelen ser vi også at landsbyen ligger rett ved siden av motorveien mellom Jerusalem og Jeriko. 

Blant annet er landsbyen etablert ulovlig, så man ønsker å rive den, men Israel mer enn kompenserer eierne idet de har etablert et helt nytt boligområde for dem. På den måten får de både en veldig mye høyere boligstandard, samtidig som de  fremdeles får bo ved siden av hverandre.

Hvis dette er brudd på folkeretten, så har det gått en formidabel inflasjon i den, og den er snart bare en latterlig parodi av hva den var ment å være. Nå bør jo endel huseiere i Bærum også snarest ta turen til EU-parlamentet i Strasbourg, - de blir tvangsflyttet pga en motorvei, - E18.

At verden reagerer slik totalt utenfor alle proposjoner hadde bare vært latterlig absurd, - hvis det ikke var for at det føyer seg inn i et mønster: Man finner igjen på stadig nye grunner til å demonisere jødene. En mindre tvangsflytting fra ulovlig oppsatte skur og telt, der eierne blir overkompensert langt, langt utover den verdien de mister, blir det ropt høyere, sterkere og sintere om, enn massakrer og overgrep som skjer i nabolandene. For der er det ikke jøder som begår dem.

6 liker  
Kommentar #10

Dan Lyngmyr

186 innlegg  1189 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Grunnleggende er vår posisjon trolig basert på en helt ulik forståelse av denne konkrete konflikten, men også selve hovedkonflikten.

Selv om vi begge sannsynligvis er av den oppfatning at det finnes en rekke lidende parter, og som etter mitt skjønn  også omfatter den jevne og vanlige gode palestiner som fortsatt må  leve under en tildels hatefull palestinsk ledelse .

Som de i praksis ikke våger å opponere mot.

Dvs  ledere som fortsatt oppfordrer til drap på uskyldige jøder og som tydelig hyller og belønner terrorister og drapsmenn. 

At du ikke ser sistnevnte vitner dessverre om en uendelig naiv holdning til konflikten. Selv om motivet er det beste - for alle.

Men flere land deler offisielt din oppfatning i denne konkrete saken, så min kommentar er ikke et forsøk på å marginalisere ditt standpunkt, men følgende er et faktum ; 

Israel mener Khan al-Ahmar og den norskstøttede skolen ble bygget på ulovlig vis. Til tross for dette kunne ikke den israelske staten iverksette tvangstiltak eller flytting av beboerne. Fordi staten Israel er en demokratisk rettstat , og fordi saken derfor måtte belyses rettslig.

Saken ble deretter grundig behandlet i det israelske rettsystemet, gjennom lang tid ,helt frem til Høyesterett - som deretter har avsagt sin dom i tråd med Israelsk lov og de avtaler som ellers kan berettige avgjørelsen.

Beboerne er tilbudt langt bedre boforhold som kompensasjon, de er m.a.o ikke jaget ut og slengt på gata, uten videre bolig eller oppholdssted , men gitt muligheten til langt bedre og langt mer moderne boforhold.

Så når du ikke anerkjenner dommen, eller kommentere det faktum at beboerne har fått en tilbud om betydelig bedrede boforhold,  må det være basert på din grunnleggende forestilling om at nettopp slike dommer, avsagt i israelsk høyesterett, ikke er legitime fordi, og utelukkende fordi, den rammer "okkuperte"palestinere.

Det er selvsagt også en helt legitim ytring.

For all del.

Men spesielt objektivt  er det jo strengt tatt ikke.

4 liker  
Kommentar #11

Eddie Whyte

8 innlegg  20 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Du er klar over at området vi snakker om ikke er en del av staten Israel eller ignorerer du det bevisst? 

Kommentar #12

Eddie Whyte

8 innlegg  20 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Du nevner ikke okkupasjonen en eneste gang. Israels kolonisering av et okkupert område er i strid med Geneve-konvensjonen. 

Kommentar #13

Dan Lyngmyr

186 innlegg  1189 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Eddie Whyte. Gå til den siterte teksten.
Du nevner ikke okkupasjonen en eneste gang. Israels kolonisering av et okkupert område er i strid med Geneve-konvensjonen. 

Såvidt jeg forstod var hovedformålet med denne tråden å debattere, den etter Israels mening , ulovlig oppsatte bebyggelsen i  landsbyen Khan al-Ahmar, og etter din mening den forestående ulovlige rivingen.

Selv om om Israelsk Høyesterett , etter en omfattende åpen og demokratisk rettslig prosess - nå har konkludert som de har gjort.

Om du vil debattere , det som etter din mening er Israels "okkupasjon", mer generelt, foreslår jeg at du starter en egen tråd om dette.Slike debatter skaper ofte stort engasjement. 


2 liker  
Kommentar #14

Eddie Whyte

8 innlegg  20 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

En ny tråd? Du har kommentert mitt innlegg og nekter å akseptere at Israel OKUPPERER Vestbredden og Khan al-Ahmar. Israels Høyesterett må forholde seg til folkeretten på lik linje med alle andre land. Så enkelt er det. Norge bør stille de samme kravene til Israel som til andre land. 

Kommentar #15

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Du er selvfølgelig klar over at Vestbredden ble tatt i forsvarskrig, og at Israel derfor etter folkeretten har rett til å administrere dem og bruke dem i forhandlinger med motparten om en ekte og varig fred. Så langt har det ikke lyktes, selv om Israel ved minst to anledninger har tilbudt palestinerne mer enn 95% av området. 

Israel har derfor all mulig rett til å administrere områdene, uten at de dermed har rett til å forvolde seg mot befolkningens rettigheter. Men det gjøres ikke i dette tilfellet. Landsbyens område var ikke eid av beboerne, og de har heller ingen historisk tilknytning spesielt til dette området, da landsbyen ble etablert etter at administrasjonen av området kom under Israel. Den ble i tillegg etablert ulovlig.

Det finnes med andre ord intet brudd på folkeretten her. Ingen stat kan tillate befolkningen å ta seg til rette som de finner det for godt. Tvert imot handler den israelske staten ikke bare godt innenfor de helt nødvendige grenser for administrativ rett som enhver annen stat også trenger og aktivt utøver. Men i tillegg er beboerne tilkjent erstatninger som langt overgår det som er rimelig i forhold til beboernes økonomiske tap, og som praktiseres av andre stater, inklusive Norge. 

Beskyldningene om brudd på folkeretten er derfor ikke annet enn svært grove og svertende løgner mot den jødiske staten. Man kan argumentere for at det i virkeligheten handler om hat-propaganda.

1 liker  
Kommentar #16

Svein Johansen

0 innlegg  27 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Du er selvfølgelig klar over at Vestbredden ble tatt i forsvarskrig, og at Israel derfor etter folkeretten har rett til å administrere dem og bruke dem i forhandlinger med motparten om en ekte og varig fred.

Hvor i folkeretten er disse rettighetene nedfelt ?

Hva legger du i begrepet administrere.

For det er jo et ubestridelig faktum at den samme folkeretten som du henviser til faktisk legger klare begrensninger på hva Israel som okkupant kan gjøre.

Det å tvangsflytte opprinnelig befolkning og flytte egen befolkning inn på områdene for å endre fakta på bakken er en av disse. 

Det samme gjelder utnyttelse av ressurserKommentar #17

Svein Johansen

0 innlegg  27 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Det finnes med andre ord intet brudd på folkeretten her.

Jo det er mange brudd på folkeretten her.

En av de er knyttet til artikkel 53 i 4.Geneve konvensjon som forbyr okkupanten å ødelegge sivile bygninger unntatt når det er nødvendig av militære hensyn

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=74DEE157D151F7EAC12563CD0051BE1B

Kommentar #18

Svein Johansen

0 innlegg  27 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Men i tillegg er beboerne tilkjent erstatninger som langt overgår det som er rimelig i forhold til beboernes økonomiske tap

Har du konkret statistikk som viser hvor mange og hvor mye beboerne er tilkjent i erstatning ? 

Alltid greit å diskutere med fakta istedenfor løse påstnader

Mest leste siste måned

Ditt ubotferdige hjerte
av
Håvard Nyhus
25 dager siden / 2657 visninger
Uten skam
av
Liv Osnes Dalbakken
14 dager siden / 2511 visninger
Den uønskede debatten
av
Berit Hustad Nilsen
rundt 1 måned siden / 2471 visninger
Før døden skiller oss ad
av
Ingrid Nyhus
7 dager siden / 2296 visninger
Monica Mæland, sover du?
av
Linn Slette
29 dager siden / 1904 visninger
Tåkefyrster i skoddeheimen
av
Jarle Mong
rundt 1 måned siden / 1589 visninger
Uttalelsen er et veiskille
av
Gyrid Gunnes
28 dager siden / 1437 visninger
Kristen gutt-syndromet
av
Merete Thomassen
1 dag siden / 1408 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere