Spaltist Leif Knutsen

Blogger og næringsdrivende

Å lytte til innvendingene mot årets Operasjon Dagsverk

De siste dagers saker om OD i Vårt Land illustrerer at det jødiske samfunn i Norge ikke blir tatt alvorlig.

Publisert: 12. okt 2018 / 631 visninger.

Det jødiske samfunnet i Norge har lært seg å være ytterst forsiktig med å uttale seg om kontroversielle saker, og særlig når det er snakk om Israel. På Vårt Lands sider får vi se hvorfor det er behov for slik varsomhet. 

Selv om DMTs uttalelser om denne saken konsekvent har presisert dette poenget, synes det nødvendig å gjenta det: det er ingen innvendinger mot selve formålet (å hjelpe vanskeligstilt palestinsk ungdom), men mot organisasjonene som skal formidle denne støtten; ettersom disse i ulike sammenhenger har fremmet synspunkter som ikke bare er kritiske til Israel men også jødefiendtlige. 

Reaksjonene fra OD-talsfolk vitner ikke om velvilje:

- Biskop Kari Veiteberg har enten ikke fått med seg eller ser helt bort fra disse innvendingene.

- Leder i Mellomkirkelig Råd, Berit Hagen Agøy, forteller at hun rett og slett ikke forstår dem, uten at hun går nærmere inn på hva hun ikke forstår. (Påfallende er det at hun er innstilt på å tro det absolutt beste om KFUK/KFUM men kategorisk avviser alt MIFF har å komme med.)

- Professor Hilde Henriksen Waage konkluderer med at DMTs standpunkt i denne saken utgjør støtte til Israels politikk (enda DMT overhodet ikke uttaler seg om dette)

Alle disse reaksjonene er gode eksempler på hersketeknikk: de forsøker å diktere premissene for diskusjonen ("hvis du er kritisk mot akkurat denne kampanjen, er du mot støtte til palestinsk ungdom"), ser helt bort fra DMTs faktiske argumenter, og uttrykker vantro over at det i det hele tatt kom innvendinger. Underforstått: jøder bør ikke regne med å bli hørt om de avviker fra normen disse lederne mener er passende for dem.

8 liker  

Bli med i debatten!

Direkte kommentering er avviklet. Du har mulighet til å svare på innlegg ved å skrive et selvstendig debattinnlegg.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Conrad Myrland

1 innlegg  4 kommentarer

Publisert 2 måneder siden

Som vanlig treffer Leif sentrum av spikerhodet.

5 liker  
Kommentar #2

Fredrik Glad-Gjernes

7 innlegg  10 kommentarer

KFUK-KFUM Global er ikke jødefientlige

Publisert 2 måneder siden

Vi har aldri uttrykt noe som kan tolkes som jødefientlig slik du skriver i teksten over. 

KFUK-KFUM anerkjenner staten Israel. Vi baserer oss på internasjonal lov. Dere bør ha fått med dere at okkupasjonen strider mot 4. Genevekonvensjon. Det er ikke tillatt å flytte sivilbefolkning inn på okkupert område. 

OD handler om traumebehandling, likestilling og rettigheter, samt opplæring av palestinsk ungdom i internasjonal lov og ikke-voldelig motstand mot okkupasjonen. Dette bidrar til fred og balanse.  

Det er dette dere boikotter når dere oppfordrer til ikke å støtte OD. 

Det er meget merkelig at DMT ikke kan oppfordre folk til å støtte palestinske ungdommer. 

At KFUK-KFUM Global er for retten til retur betyr ikke, slik MIFF hevder, at vi er for å utslette den eneste jødiske staten i verden. Vi har full tillit til at partene kan finne en løsning på dette problemet. Om Israel trekker seg tilbake til den grønne linjen, avslutter okkupasjonen og ellers forholder seg til menneskerettighetene og internasjonal lov, så vil spørsmålet om retten til retur og hvor mange flyktninger som ønsker å vende tilbake finne sin løsning. 

To-stats-løsningen er ikke død. Den er fremdeles den mest sannsynlige fredsløsningen innenfor rekkevidde. 

Kommentar #3

Conrad Myrland

1 innlegg  4 kommentarer

Publisert 2 måneder siden

Fredrik, dine venner i YWCA Palestine skriver: «Det er i psyken til enhver palestiner at retten til retur er en hellig rett og det kan ikke bli noen fred uten den.»
«Den har ingen foreldelse og kan ikke bli fjernet med en avtale eller etableringen av en [palestinsk] stat,» skriver de videre.
Kan du forklare hva dette betyr, og hvordan det samsvarer med det du skriver over?
YMCA og YWCA sier de vil boikotte Israel til rett til retur er innfridd. Han du forklare hvordan det samsvarer med det du skriver over?

Dere hevder at palestinernes "rett til retur" er "internasjonal lov". Det er fullstendig feil. 70 år gamle vedtak i FNs generalforsamling skaper ikke folkerett.

5 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

151 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 2 måneder siden
Fredrik Glad-Gjernes. Gå til den siterte teksten.
Vi har aldri uttrykt noe som kan tolkes som jødefientlig slik du skriver i teksten over. 

Dette er feil svar på et spørsmål som ikke er stillet. Poenget er at Israel-lobbyen mistenker at noe ikke er Israel-vennlig nok. Da føler de seg straks truet, venneløs og må angripe. Straks kommer bibelordene og holocaustangsten luskende, og sirkuset er i gang igjen. 

Jeg tror Israel ville tjent på å legge ned MIFF og forsøke å føre en mer balansert dialog med omverden, men det starter allerede der, med Israels traumer. Debatten er ikke lenger særlig rasjonell. Det er altfor mye angst. 

Neste år bør dere forsøke å samle inn til et traumeprosjekt i Israel. Men start tidlig, for det er store summer som trengs. Store summer!

Kommentar #5

Leif Knutsen

41 innlegg  332 kommentarer

Glad-Gjernes bekrefter poenget

Publisert 2 måneder siden

Om jeg forstår riktig, så er Fredrik Glad-Gjernes "utenlandssjef" i KFUK-KFUM, så jeg forventer at han også har satt seg inn i de sakene han omtaler.

Hvis det å motsette seg jødefiendtlighet har noen mening i det hele tatt, burde det innebære at man tok alvorlig og lyttet til bekymringsmeldingene fra det det gjelder, nemlig jødene selv. Å blankt avvise disse er i seg selv jødefiendtlig, for det er å benekte at jøder har kompetanse eller rett til å uttale seg i egen sak. 

Det er ellers en del påfallende feil i fakta og logikk:

- Det finnes ikke noe folkerettslig grunnlag for å påstå at selve okkupasjonen er ulovlig.

- Det er imidlertid omstridt om det er lovlig for Israel å la jøder få bosette seg i områdene uten våpenhvilelinjen fra 1949, jfr. 4. Geneve-konvensjonen. (Altså om Vestbredden må være Judenrein). Det er også omstridt om Israel på andre måter tar tilstrekkelig hensyn til den ikke-jødiske sivilbefolkningen i disse områdene.

- Du kan ikke det ene øyeblikket legge frem"rett til retur" som et krav, og så nekte å definere hva du mener med det. Hverken palestinere eller israelere forstår kravet på annen måte enn at alle som regner seg som palestinere nå skal få flytte inn og bosette seg i dagens Israel, og at all eiendom de mener seg fratatt skal tilbakeføres til dem. Hvis du mener dette med "rett til retur" vil jeg gjerne at du presiserer det.

- Du stiller som forutsetning for en fredelig løsning at Israel skjerper seg, men du synes åpenbart ikke det er noe behov for at palestinske myndigheter skal bidra. 

4 liker  
Kommentar #6

Leif Knutsen

41 innlegg  332 kommentarer

Israel og MIFF

Publisert 2 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror Israel ville tjent på å legge ned MIFF og forsøke å føre en mer balansert dialog med omverden

Staten Israel har hverken etablert MIFF eller styrer noe som har med organisasjonen å gjøre; og kan følgelig ikke legge det ned.

Ellers tror jeg nok at MIFF ville følt seg smigret over å bli tillagt så stor viktighet for Israel, men det er nå en gang slik at det som foregår i Norge har fint lite med forholdene på bakken å gjøre.

6 liker  
Kommentar #7

Svein Johansen

0 innlegg  27 kommentarer

Publisert 2 måneder siden
Conrad Myrland. Gå til den siterte teksten.
Dere hevder at palestinernes "rett til retur" er "internasjonal lov". Det er fullstendig feil. 70 år gamle vedtak i FNs generalforsamling skaper ikke folkerett.

Her er det jo ikke snakk om vedtak  hverken FNs sikkerhetsråd eller generalforsamling.

Det er snakk om grunnleggende menneskerettigheter. 

Retten til retur er nedfelt i menneskerettserklæringen artikkel 13.2

"Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land."

Retten til retur er også nedfelt i "Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter" artikkel 12.4

"Ingen skal vilkårlig berøves retten til å reise inn i sitt eget land."

Det er heller ingen gyldig argumentasjon at Israel som jødisk nasjon vil opphøre om flyktningene returnerer. Verdenssamfunnet har  ingen krav til å opprettholde det sionistiske narrativet som ble godt presisert av forsvarsminister Dayan i etterkant av 67 krigen når retur av flyktninger ble tema.

"Economically we can; but I think that is not in accord with our aims in the future. It would turn Israel into either a binational or poly-Arab-Jewish state instead of the Jewish State, and we want to have a Jewish state. We can absorb them, but then it won’t be the same country"

Jeg finner det skremmende at organisasjoner som MIFF med letthet overser fundamentale menneskerettigheter for å opprettholde et folks dominans i et gitt område

Kommentar #8

Svein Johansen

0 innlegg  27 kommentarer

Publisert 2 måneder siden
Leif Knutsen. Gå til den siterte teksten.
(Altså om Vestbredden må være Judenrein)

Du snakket i ditt startinnlegg om hersketeknikker. Kanskje du burde vurdere hva du selv skriver. Forsøk på å drepe debatten med slike påstander med tydelig henvising til Holocaust og Nazi-Tyskland gir en ekkel følelse i magen. Slikt bør man holde seg for god til.

For det handler ikke om å forby jøder å bosette seg på Vestbredden. Det handler om at palestinerne har sagt klart ifra om at det ikke blir aktuellt med israelske statsborgere bosatt i enklaver på Vestbredden. Dette er gjentatt utallige ganger. Her er et av eksemplene på hva som virkelig er sagt https://www.timesofisrael.com/abbas-says-there-will-be-no-israelis-in-palestine/

Det er heller ikke omstridt om bosetningene er i strid med internasjonal lov. Det har mange internasjonale organer sagt sin mening om. FN, EU, ICJ, de fleste staterer gode eksempler på dette. At Israel påstår at dette er omstridt er ikke noe grunnlag for slike påstander. En lovbryter vil normalt alltid hevde at han ikke har begått lovbrudd.

1 liker  
Kommentar #9

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert 2 måneder siden
Fredrik Glad-Gjernes. Gå til den siterte teksten.
Om Israel trekker seg tilbake til den grønne linjen, avslutter okkupasjonen og ellers forholder seg til menneskerettighetene og internasjonal lov, så vil spørsmålet om retten til retur og hvor mange flyktninger som ønsker å vende tilbake finne sin løsning. 

Hvordan da?


1 liker  
Kommentar #10

Njål Kristiansen

151 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 2 måneder siden
Leif Knutsen. Gå til den siterte teksten.

Staten Israel har hverken etablert MIFF eller styrer noe som har med organisasjonen å gjøre; og kan følgelig ikke legge det ned.

Ellers tror jeg nok at MIFF ville følt seg smigret over å bli tillagt så stor viktighet for Israel, men det er nå en gang slik at det som foregår i Norge har fint lite med forholdene på bakken å gjøre.

Dette er jeg klar over, men hvis Israel ber om at man enten skjerper seg og lager en troverdig argumentasjon eller legger ned, vil en av de to skje. 

Kommentar #11

Njål Kristiansen

151 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 2 måneder siden

Du har rett i tanken som kanskje ligger bak spørsmålet. Her blir det ikke gitt ved dørene. Skal noe skje blir det gjennom kamp brosten for brosten. 

Kommentar #12

Njål Kristiansen

151 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 2 måneder siden
Leif Knutsen. Gå til den siterte teksten.
- Det finnes ikke noe folkerettslig grunnlag for å påstå at selve okkupasjonen er ulovlig.

Nei, det er bare de som skaper folkeretten som Israel hviler på som mener det. 

Siste innlegg

Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
rundt 2 timer siden / 64 visninger
Barnetrygd, barnehager og familiepolitikk
av
Odd Egil Rambøl
rundt 11 timer siden / 60 visninger
Plikt til aktivitet
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 88 visninger
Den våkne biskopen
av
Inger Cecilie Stridsklev
1 dag siden / 115 visninger
Katolske feltprester
av
Haakon Omejer Sørlie
1 dag siden / 94 visninger
Det som ikke sies
av
Åste Dokka
1 dag siden / 1019 visninger
Jeg tror i vår tro!
av
Magne V. Kristiansen
1 dag siden / 203 visninger
Flere må delta i debattene
av
Elisabeth Hoen
1 dag siden / 197 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77232 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
nesten 2 år siden / 43407 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34802 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27778 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22427 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22135 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20027 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19034 visninger

Lesetips

Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
rundt 2 timer siden / 64 visninger
Barnetrygd, barnehager og familiepolitikk
av
Odd Egil Rambøl
rundt 11 timer siden / 60 visninger
Trangere og farligere
av
Wenche Fone
1 dag siden / 276 visninger
Hva med menighetene?
av
Dag Brekke
1 dag siden / 115 visninger
La flere unge slippe til
av
Rode Hegstad
1 dag siden / 113 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
1 dag siden / 145 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
1 dag siden / 189 visninger
En iboende verdighet
av
Erik Lunde
2 dager siden / 253 visninger
Bygger på menighetene
av
Andreas Aarflot
2 dager siden / 149 visninger
Styrking av fødselspengar no!
av
Aina Alfredsen Førde
2 dager siden / 106 visninger
Les flere

Siste innlegg

Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
rundt 2 timer siden / 64 visninger
Barnetrygd, barnehager og familiepolitikk
av
Odd Egil Rambøl
rundt 11 timer siden / 60 visninger
Plikt til aktivitet
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 88 visninger
Den våkne biskopen
av
Inger Cecilie Stridsklev
1 dag siden / 115 visninger
Katolske feltprester
av
Haakon Omejer Sørlie
1 dag siden / 94 visninger
Det som ikke sies
av
Åste Dokka
1 dag siden / 1019 visninger
Jeg tror i vår tro!
av
Magne V. Kristiansen
1 dag siden / 203 visninger
Flere må delta i debattene
av
Elisabeth Hoen
1 dag siden / 197 visninger
Les flere