Jostein Andreassen

12    13

Likkledet som utfordrer

I morgen er det nøyaktig 30 år siden vi fikk høre at likkledet i Torino var blitt radiokarbondatert. At kledet bare stammet fra årene 1260-1390, vakte stor oppsikt verden over. Men er det sant?

Publisert: 12. okt 2018 / 236 visninger.

Kardinal Ballestrero i Torino, den pontifikale vokter av likkledet, tok opplysningen til orientering. Han uttalte at kledet ikke er gjenstand for kirkens tro, men anses som et ikon. Slike ord brukte også pave Johannes Paul II. Han hadde i 1983 fått likkledet overdratt fra fyrstehuset Savoia. Det hadde da vært i deres private eie i 500 år.

Ikke siste ord. 

Imidlertid var kardinalen svært kritisk til laboratorienes gjennomføring, og på sin egen pressekonferanse sa han: «Vitenskapen må selvsagt si hva den finner ut, men det er likevel helt opplagt at hva den har sagt, er langt fra det siste ord om dette gåtefulle kledet.» (La Voce del Popolo 14.10.1988).

En av dem som stod for dateringen, professor E. Hall ved 
Oxford-laboratoriet, hadde samme dag uttalt at de som måtte mene noe annet enn at kledet var middelaldersk, bare kunne fortsette med det, på samme måte som der finnes en forening som tror at jorden er flat: «Det var big business å lage forfalskninger i det 14. århundre. En eller annen fikk bare tak i et stykke lintøy, forfalsket det og solgte det.» (The Independent 14.10.1988).

Sterkt kritisert. 

Men ettertiden har vist at kardinalen var den som fikk rett. Det er et faktum at ingen prøve tilnærmelsesvis har blitt så sterkt kritisert i alle ledd, både med hensyn til forarbeid, prøvetaking, dateringsarbeid, presentasjon av resultat, etterspill og hemmeligholdelse av data.

Likkledets fremste historiker, briten I. Wilson, hevder at det hele i virkeligheten var «a very bloody war to the death» mellom de to dateringsteknikkene, den gamle LIBBY- og den nye AMS-metoden (The Shroud 2010:86). Liknende uttrykk bruker de to italienske forskerne Petrosillo/Marinelli i sin bok The Enigma of the Shroud (1996:127) der de nitidig har gått gjennom alle stadier av prosessen. Men belønningen på én million pund fra rike forretningsmenn var det professor Hall og Oxford-laboratoriet som fikk, og det er anslått at han innkasserte mer enn hundre tusen pund for å lekke resultatet til nyhetshungrige engelske medier.

120 års forskning. 

Mange har undret seg over at ett enkelt resultat fra en ny dateringsmetode i 1988 skulle kunne overprøve 120 års forskning med den til enhver tids mest avanserte apparatur, anslått til sammen å være cirka 300.000 timer, på vitenskapshistoriens suverent mest undersøkte objekt. Allerede i 1902 hevdet Y. Delage, professor i anatomi ved Sorbonne, at muligheten for at avtrykket på kledet ikke skyldes Kristi legeme var «som én til ti milliarder».

Nevnte Wilson skriver at helt siden denne agnostikeren sitt foredrag for over hundre år siden, har ikke en eneste medisinsk spesialist kommet opp med bevis som alvorlig benekter de funn som er slått fast: Blodflekkene og dødsstivheten er for dem fullstendig overbevisende (2010:41). På nettsiden torinokledet.no har jeg listet opp hele 60 rettsmedisinere som i tidens løp har godkjent likkledet som ekte.

Nylig kom det fram at italienerne Borrini/Garlaschelli har imøtegått dette, sørgelig alene, men er det fri forskning når han er betalt av skeptikerorganisasjonen CICAP? Vi som har arbeidet med og forsket på Lik-
kledet i mange år, ser imidlertid at det er de ytterst få publikasjoner fra skeptikerne som slås opp i media, selv om alle de bøker og vitenskapelige artikler som stadig og mangfoldig kommer ut til fordel for detsekthet, ved opptelling for de siste 20 år teller over 97 prosent.

Mysterium og utfordring. 

Akkurat hvordan kledet har blitt til har likevel forblitt et mysterium. Fremdeles skjønner ingen hvilken teknikk som er brukt, blant annet fordi avtrykket bare går 1/5.000 millimeter inn i lintøyet. Av samme grunn lar det seg ikke kopiere, utallige forsøk til tross.

Italienske P. Di Lazzaro har med sitt team drevet eksperimenter med ultrafiolett lys på lintøy nå i fem år. Han sier at dersom den mest avanserte teknologien som er tilgjengelig i vår tid ikke kan produsere et avtrykk med de samme fysiske og kjemiske egenskaper som likkledet – hvordan kunne dette da bli utført av en svindler i middelalderen?

For en eventuell forfalsker må ha vært en gluping: Det var først oppfinnelser som ble gjort 600-700 år senere, som kunne vise hvor dyktig han var. Imens fortsetter likkledet å være en utfordring for alle ateister – og for vårt intellekt!

5 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
8 minutter siden / 3983 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Ingen grunn til optimisme
10 minutter siden / 1282 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Et lederskap for vår tid
23 minutter siden / 478 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Sammen for et varmere klima?
31 minutter siden / 629 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 3983 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 3983 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Det et noko som betyr meir enn alt anna
rundt 1 time siden / 289 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Det et noko som betyr meir enn alt anna
rundt 1 time siden / 289 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Sammen for et varmere klima?
rundt 1 time siden / 629 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 3983 visninger
Roald Øye kommenterte på
Hvorfor KrF bør følge Hareides råd
rundt 1 time siden / 732 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Ordet fanger, ikke
rundt 1 time siden / 247 visninger
Les flere