Jostein Andreassen

12

Likkledet som utfordrer

I morgen er det nøyaktig 30 år siden vi fikk høre at likkledet i Torino var blitt radiokarbondatert. At kledet bare stammet fra årene 1260-1390, vakte stor oppsikt verden over. Men er det sant?

Publisert: 12. okt 2018

Kardinal Ballestrero i Torino, den pontifikale vokter av likkledet, tok opplysningen til orientering. Han uttalte at kledet ikke er gjenstand for kirkens tro, men anses som et ikon. Slike ord brukte også pave Johannes Paul II. Han hadde i 1983 fått likkledet overdratt fra fyrstehuset Savoia. Det hadde da vært i deres private eie i 500 år.

Ikke siste ord. 

Imidlertid var kardinalen svært kritisk til laboratorienes gjennomføring, og på sin egen pressekonferanse sa han: «Vitenskapen må selvsagt si hva den finner ut, men det er likevel helt opplagt at hva den har sagt, er langt fra det siste ord om dette gåtefulle kledet.» (La Voce del Popolo 14.10.1988).

En av dem som stod for dateringen, professor E. Hall ved 
Oxford-laboratoriet, hadde samme dag uttalt at de som måtte mene noe annet enn at kledet var middelaldersk, bare kunne fortsette med det, på samme måte som der finnes en forening som tror at jorden er flat: «Det var big business å lage forfalskninger i det 14. århundre. En eller annen fikk bare tak i et stykke lintøy, forfalsket det og solgte det.» (The Independent 14.10.1988).

Sterkt kritisert. 

Men ettertiden har vist at kardinalen var den som fikk rett. Det er et faktum at ingen prøve tilnærmelsesvis har blitt så sterkt kritisert i alle ledd, både med hensyn til forarbeid, prøvetaking, dateringsarbeid, presentasjon av resultat, etterspill og hemmeligholdelse av data.

Likkledets fremste historiker, briten I. Wilson, hevder at det hele i virkeligheten var «a very bloody war to the death» mellom de to dateringsteknikkene, den gamle LIBBY- og den nye AMS-metoden (The Shroud 2010:86). Liknende uttrykk bruker de to italienske forskerne Petrosillo/Marinelli i sin bok The Enigma of the Shroud (1996:127) der de nitidig har gått gjennom alle stadier av prosessen. Men belønningen på én million pund fra rike forretningsmenn var det professor Hall og Oxford-laboratoriet som fikk, og det er anslått at han innkasserte mer enn hundre tusen pund for å lekke resultatet til nyhetshungrige engelske medier.

120 års forskning. 

Mange har undret seg over at ett enkelt resultat fra en ny dateringsmetode i 1988 skulle kunne overprøve 120 års forskning med den til enhver tids mest avanserte apparatur, anslått til sammen å være cirka 300.000 timer, på vitenskapshistoriens suverent mest undersøkte objekt. Allerede i 1902 hevdet Y. Delage, professor i anatomi ved Sorbonne, at muligheten for at avtrykket på kledet ikke skyldes Kristi legeme var «som én til ti milliarder».

Nevnte Wilson skriver at helt siden denne agnostikeren sitt foredrag for over hundre år siden, har ikke en eneste medisinsk spesialist kommet opp med bevis som alvorlig benekter de funn som er slått fast: Blodflekkene og dødsstivheten er for dem fullstendig overbevisende (2010:41). På nettsiden torinokledet.no har jeg listet opp hele 60 rettsmedisinere som i tidens løp har godkjent likkledet som ekte.

Nylig kom det fram at italienerne Borrini/Garlaschelli har imøtegått dette, sørgelig alene, men er det fri forskning når han er betalt av skeptikerorganisasjonen CICAP? Vi som har arbeidet med og forsket på Lik-
kledet i mange år, ser imidlertid at det er de ytterst få publikasjoner fra skeptikerne som slås opp i media, selv om alle de bøker og vitenskapelige artikler som stadig og mangfoldig kommer ut til fordel for detsekthet, ved opptelling for de siste 20 år teller over 97 prosent.

Mysterium og utfordring. 

Akkurat hvordan kledet har blitt til har likevel forblitt et mysterium. Fremdeles skjønner ingen hvilken teknikk som er brukt, blant annet fordi avtrykket bare går 1/5.000 millimeter inn i lintøyet. Av samme grunn lar det seg ikke kopiere, utallige forsøk til tross.

Italienske P. Di Lazzaro har med sitt team drevet eksperimenter med ultrafiolett lys på lintøy nå i fem år. Han sier at dersom den mest avanserte teknologien som er tilgjengelig i vår tid ikke kan produsere et avtrykk med de samme fysiske og kjemiske egenskaper som likkledet – hvordan kunne dette da bli utført av en svindler i middelalderen?

For en eventuell forfalsker må ha vært en gluping: Det var først oppfinnelser som ble gjort 600-700 år senere, som kunne vise hvor dyktig han var. Imens fortsetter likkledet å være en utfordring for alle ateister – og for vårt intellekt!

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Feil på så mange nivå.

Publisert 8 måneder siden

Ståa er den samme, tekniske undersøkelser umuliggjør at likkledet er ekte. Dette gjelder ikke bare dateringen men også at det ikke er teknisk mulig å sette et slikt avtrykk. Litt info nedenfor.

628-year-old fake news:Scientists prove Turin Shroud not genuine (again)

Shroud of Turin Is a Fake, Bloodstains Suggest

Shroud of Turin


Fra: A BPA Approach to the Shroud of Turin 

The inconsistencies identified by the authors seem not only topoint against their own reality, but against the authenticity of theShroud itself, suggesting that the Turin linen was an artistic or“didactic” representation from the XIV century. This new BloodstainPattern Analysis supports the historical records (27), the radiocarbon dating (1), and the chemical analysis (6–11).

Mest leste siste måned

Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
rundt 18 timer siden / 2500 visninger
Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
23 dager siden / 2325 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
30 dager siden / 2053 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
23 dager siden / 1643 visninger
KRIK og samlivsteologien
av
Aksel Johan Lund
10 dager siden / 1444 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1364 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
23 dager siden / 1295 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
26 dager siden / 1202 visninger
Gut eller jente?
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
13 dager siden / 1151 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere