Tom Sverre Tomren

2

Grønt lys for KrF

Publisert: 12. okt 2018.

Debatten i og om KrF går høyt i mange ­kanaler for tiden. Mange har fått øynene opp for det gule sentrumspartiet.

I partilederdebatten på NRK sist uke fikk vi se alle partilederne fra ytterste høyre til ytterste venstre lovprise KrFs kjernesaker. Hareide og KrF fikk anerkjennelse for arbeidet med menneskeverd, trosfrihet, internasjonal nestekjærlighet, vern om skaperverket, og for å holde oppe den kristne kulturarven.

Lovprisingen av KrFs verdier ­kommer midt i en tid med økt sekularisering, økt press på menneskeverdet, og stadig ­økende miljøproblemer.

Sekulariseringen viser seg gjennom at færre døper barna sine, færre ­konfirmerer seg, og det religiøse skal helst ikke ­synes i lovverk eller i det offentlige rom. Økt press på menneskeverdet gir seg ­utslag i lover som tillater at et av to ­tvillinger ­aborteres, at det skapes barn skapt med tre ­foreldre (eggdonasjon) og at det f­orskes på ­genmodifiserte «befruktede ­menneskeegg», såkalte embryo.

En annet alvorlig tegn i vår tid er ­miljø- og klimakrisen. Klimaendringene truer både mennesker og andre dyrearter over hele kloden. Det er ingen tvil om at Norge ­trenger et parti som prioriterer miljø­saken, og jeg har brukt tid og ressurser de siste ti årene på å bidra til vekst i nettopp et slikt parti. Et parti med grønt fokus var ­påkrevet, men det er ikke nok i møte med dagens utfordringer.

Samfunnet er i endring, og nå trenger vi partiet som prioriterer de klassiske KrF sakene: Menneskeverd, det kristne kulturgrunnlaget, sammen med klima og miljøvern – eller vern om skaperverket om man heller vil bruke kristen terminologi.

De siste ukene har det imidlertid blitt mer spennende å være KrF-medlem enn jeg forestilte meg da jeg kom tilbake til KrF i juni etter ti år i MDG.

Etter at Knut Arild Hareide gjorde greie for sin analyse og konkluderte med at han anbefalte regjeringssamarbeid med AP og Sp, har det kokt i og rundt KrF.

Det meste av diskusjonen er preget av respekt og dialog, selv om det også ­finnes aggressive og uforsonlige innlegg. Det overordnede for meg som hjemvendt KrF-er er likevel at det er mer som binder oss sammen enn som splitter.

Selv har jeg stor tiltro til Hareides ­analyser og konklusjon, og jeg har stor tro på gjennomslag for KrF-politikk sammen med AP og Sp.

Jeg har vært engasjert i miljø­bevegelsen i mer enn 30 år, og jeg mener at en av de store lakmustestene på hvilke samarbeidskonstellasjoner som er best for KrF er hvor vi får størst gjennomslag for en god klima- og miljøpolitikk.

Basert på erfaringer fra ­Hordaland ­fylkesting og det jeg har sett i ­Bergen ­kommune er jeg ikke i tvil om at Ap og Sp har større vilje til å prioritere det ­grønne skiftet enn Frp og Høyre. Som en ­konsekvens av elbilpolitikk, el-ferger, ny ­kollektivsatsing, og satsing på et grønt ­næringsliv tilsier prognosene at CO2-­utslippene i Hordaland vil falle med 55 prosent de neste tre årene.

Dette har KrF bidratt til sammen med Ap, Sp (og i Bergen også Venstre).

Jeg ser gjerne at MDG, på sikt også ­Venstre, kan bli med i en nasjonal grønn allianse; enten i regjering eller som ­støttepartier. Jeg tror at dette både vil styrke ­sentrum, og gi økt styrke til det grønne skiftet.

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Tom Sverre Tomren. Gå til den siterte teksten.
Debatten i og om KrF går høyt i mange ­kanaler for tiden. Mange har fått øynene opp for det gule sentrumspartiet.

Krf seirer på alle fronter. En gang under eks'ens tid var oppslutningen over 10% og vel så det. I går kom det en måling med 5% oppslutning. Bare Gud vet hvor dette skal ende. 

1 liker  
Kommentar #2

Audun Hjertager

148 innlegg  1187 kommentarer

Sekularisering?

Publisert 4 måneder siden

Kjære broder.  Som MDG medlem, som har sett innsatsen din for livsgrunnlaget fra sidelinjen, benytter jeg anledningen til å takke for innsatsen i MDG! Jeg håper du bidrar til en god, livskraftig fremtid i KrF slik du har gjort i MDG.   

A pros pos sekularisering og menneskeverd. Å fastslå hvor moralen kommer fra, er ingen lett sak, men at gener og kultur (religion, politikk, samhold, individualisme osv) spiller en rolle, er det ingen tvil om. Hvis man vil takke Bibelen for god moral i folket, må man jo også skylde på Bibelen for fordommer, fordømmelse og umoralsk ledelse. Så å skylde på sekularisering for redusert menneskeverd tror jeg nok er mer en religiøs dogmatisk, mer enn logisk slutning. 

Jeg tror nok derfor at det er sterkt begrenset hva man kan få til av moralsk, god politikk gjennom å fokusere på tolkninger av en liten samling gamle religiøse skrifter i KrF,  men håper at MDG og KrF snart kan samarbeide likevel. Det haster med politikk som tar hensyn til liv og livsgrunnlag. Lykke til videre i politikken!

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere