Dan Lyngmyr

173    1135

Samvittigheten vant frem i Høyesterett.

Fastlegen Katarzyna Jachimowicz har vunnet frem på alle punkter i Høyesterett. Oppsigelsen er kjent ugyldig og Sauherad kommune må betale erstatning som en følge av deres urettmessige oppsigelse og behandling av fastlegen.

Publisert: 11. okt 2018 / 244 visninger.

Og det er vel fortjent.

Høyesterett har derfor avsagt en viktig prinsipiell dom i saken, og helt siden den første debatten om fastlegenes praktiserte reservasjonsrett, i 2011, har presset bare økt mot fastleger som i noen ytterst få kontroversielle enkeltspørsmål har ønsket å reserve seg.

Disse legene utgjør samlet sett et lite fåtall av landets nærmere 5000 fastleger og deres praktisering av samvittighet og reservasjon har på ingen måte utgjort noen trussel mot , eller medført praktiske problemer i den daglige pasientbehandlingen.

Slik det også er grundig dokumentert tidligere.

Dommen , hvor dommerne også muligens har skjelnet til praksis i slike saker ved Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen , har både en prinsippiell og praktisk side.

Og uansett  hvilken tilnærming man har , løfter dommen frem på hvilke arenaer ytringsfrihet og samvittighet skal ha sin rettmessige plass.

Den praktiske tilnærmingen, fastslått gjennom flere tiår med pasientbehandling, og i praksis uten klager, viser at praksisen ikke har medført problemer  i pasientbehandlingen.

Slik som f,eks VG nett fastslo for en del år siden, da de kunne melde om at hverken Helse og Omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet eller Helsetilsynet, kunne melde om at praksisen hadde medført problemer i pasientbehandlingen.

Til tross for dette er det dessverre  et faktum at en rekke,spesielt Ap og Sv politikere, etter beste evne forsøkte å konstruere slike problemer.

Derfor har også kampen mot samvittighetslegene , de som har hatt et noe annet moralsk kompass i noen svært få kontroversielle enkeltsaker, i praksis vært motivert av politisk tvangsmessige overtoner som man ellers gjerne finner i regimer vi ikke ønsker å sammenligne oss med.

Derfor ; takk til Høyesterett.

https://www.nrk.no/telemark/dom-i-spiralnekt-saken-1.14206854

4 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Christian Lomsdalen

20 innlegg  28 kommentarer

Publisert 6 dager siden

Det er bare synd dommen ikke sier det du sier, ut over at legen vant frem. Legen vant frem i sitt tilfelle fordi hennes muntlige avtale ble anerkjent som en gyldig inngått avtale. Slike avtaler er det ikke mulig å inngå nå og Høyesterett er klar på at dette ikke skaper presedens. 

https://fritanke.no/nyheter/hoyesterett-leger-har-ikke-rett-til-a-reservere-seg-mot-a-sette-inn-spiral/19.10919


1 liker  
Svar
Kommentar #2

Dan Lyngmyr

173 innlegg  1135 kommentarer

Publisert 6 dager siden

Du har rett, og jeg var utvilsomt for raskt ute med å konkludere (uten å ha lest hele dommen) og den er mer utfyllende enn hva som kan tolkes ut av mitt innlegg . Men jeg tror nok samtidig at  vi må nøye oss med å konstatere at tolkningen av utfallet  allikevel er noe ulikt, med utgangspunkt i vårt grunnleggende forhold til det saken egentlig handler om. 

Jeg håper at det snart dukker opp nye tilfeller slik at en endelig prøving mot den nye forskriften kan  finne sted , og at det derfor er ønskelig at dette til syvende og sist ankes  ( om høyesteretts beslutning blir slik du håper) og  deretter går til behandling i den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen.

Mitt tips ( og selvfølgelig håp) er at samvittighetslegene vinner frem der.

Og der står vi.

Men det er spesielt ett forhold jeg undres over ; 

Den praktiske tilnærmingen, fastslått gjennom flere tiår med pasientbehandling, og i praksis uten klager, viser at praksisen ikke har medført problemer  i pasientbehandlingen.

Og VG nett fastslo  ( i 2011 tror jeg det var og kan finne dette ved behov), etter grundige undersøkelser, at hverken Helse og Omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet eller Helsetilsynet, kunne melde om at praksisen hadde medført problemer i pasientbehandlingen.

Men kanskje du sitter på informasjon som kan tilbakevise dette , eller er din holdning utelukkende helt prinsipiell ?

Og om din holding er prinsipiell hvordan kan dette forenes med samfunnets og individets idealer om ytringsfrihet i praksis ?

1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Daniel Krussand kommenterte på
Det et noko som betyr meir enn alt anna
9 minutter siden / 302 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
17 minutter siden / 4017 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
21 minutter siden / 4017 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
22 minutter siden / 4017 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ordet fanger, ikke
23 minutter siden / 297 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ordet fanger, ikke
37 minutter siden / 297 visninger
Tove H. Beck-Berntsen kommenterte på
Vårt Land og politikken
rundt 1 time siden / 3746 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 4017 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Ingen grunn til optimisme
rundt 1 time siden / 1288 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Et lederskap for vår tid
rundt 1 time siden / 487 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Sammen for et varmere klima?
rundt 1 time siden / 643 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 2 timer siden / 4017 visninger
Les flere