Jørn Maurstad

23

Svar til Ole Paus

Om Krf sitt veivalg og solidaritet.

Publisert: 11. okt 2018

Det er tydelig at Krf sitt veivalg engasjerer. Men det er trist å se at Ole Paus sitt utspill om solidaritet, ser ut til å være utløst av å ikke like Fremskritt partiets statsråder. At du lar deg berøre av asylsøkere som har det vanskelig, er forståelig. Men da må du ikke glemme at det er flere mennesker som har fått beskyttelse i Norge under denne regjeringen, enn under den forrige regjeringen. 

Åpenbart strekker ikke Ole Paus sin solidaritet seg så langt som til Sørlandet. Å bruke uttrykket bibelbeltet, kan ikke oppfattes som noe annet enn en nedvurdering av sørlendingers evne til å tenke. Hva med demokrati Ole Paus? Er ikke det også en viktig verdi? Det ser ut som om at både du og Krf ledelsen har glemt at Knut Arild Hareide er Kristelig Folkepartisleder. Det er ikke Kristelig Folkeparti som er Knut Arild Hareides parti. Alle må få si sin mening, også sørlendinger. 

Selv sliter jeg med dårlig helse, og dårlig økonomi (nei, jeg er ikke uføretrygdet). Jeg opplever lite solidaritet, både fra denne regjeringen og den foregående. Men verst var den rød-grønne regjeringen. Mine problemer er knyttet sammen med problemer i offentlig sektor, som har med valg av organisering av denne sektoren å gjøre. Dette kan ikke løses med følelsesmessige utbrudd. Liknende problemer som jeg har opplevd, finnes også i Sverige. 

Nei Ole Paus, veien til venstre er ikke åpen og uprøvd. Den har vært prøvd ut. Det skjedde under den rødgrønne regjeringen. Kan du fortelle meg hva Arbeiderpartiet gjorde den gang, som tyder på at solidaritet er et æresbegrep for venstresiden?   

9 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Otto Strand

14 innlegg  140 kommentarer

Hvor får KrF mest gjennomslag?

Publisert 9 måneder siden

KrFs landsstyre vedtok 28.september enstemmig partiets "politiske prosjekt"  i  dokumentet "Sammen for et varmere samfunn". Dokumentet inneholder de viktigste sakene for KrF fremover. NRK har gjort en sammenligning mellom dette dokumentet og partienes programmer. Konklusjonen er at "det ser ut til at KrF vil få meir støtte for deira nye hjartesaker på raudgrøn side, framfor den blågrøne". Et annet funn er at Frp er det partiet som står lengst fra KrF, faktisk også lengre fra KrF enn SV.

Knut Arild Hareides bok "Det som betyr noe" peker i samme retning som NRKs undersøkelse. Hareide påviser at det er større sjanse for å få gjennomslag for viktige KrF-saker til venstre.

Hareides anbefaling bygger altså på analyser. Den går i samme retning som Ole Paus sin anbefaling. 

Kan Maurstad vise til analyser som peker i retning av at KrF vil få større gjennomslag til høyre?1 liker  
Kommentar #2

Dan Lyngmyr

191 innlegg  1189 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Otto Strand. Gå til den siterte teksten.
Kan Maurstad vise til analyser som peker i retning av at KrF vil få større gjennomslag til høyre?

Trolig kan Maurstad selv også svare, men det slår meg at det finnes et ganske stort antall "analyser" , selv her på VD, som godt begrunner et annet valg enn Hareides , så jeg antar at spørsmålet ditt ikke kan være seriøst ment.

Men,  valget mellom abort og alkoholliberale FRP`ere  og Venstrefolk som omfavner alt og alle bare det er kjønns og abortliberalt nok , eller en politisk venstreside som må ta hovedansvaret for den livsfiendtlige praksisen med tvillingaborter og som stadig hugger i KRF`s kristne fundament- gjør ikke valget enkelt.

2 liker  
Kommentar #3

Otto Strand

14 innlegg  140 kommentarer

Noe har endret seg

Publisert 9 måneder siden

Lyngmyr har rett i at der er argumenter både for å gå til høyre og for å gå til venstre. Men noe har endret seg over tid; der KrF før fikk støtte fra høyresida i saker som abort og bioteknologi, er det nå knapt forskjell på høyre- og venstresida, og unge Venstre er de som vil tøye abortgrensa lengst. Dermed er det andre saksområder som er viktigere i vurdering av sidevalg. Når jeg skal se hvor de kristne verdiene blir best ivaretatt, er f.eks. klima og fattigdomsbekjempelse viktig. Forøvrig mener jeg det vil være et løftebrudd om KrF går i regjering med Frp.

2 liker  
Kommentar #4

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

skylapper

Publisert 9 måneder siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Men,  valget mellom abort og alkoholliberale FRP`ere  og Venstrefolk som omfavner alt og alle bare det er kjønns og abortliberalt nok , eller en politisk venstreside som må ta hovedansvaret for den livsfiendtlige praksisen med tvillingaborter og som stadig hugger i KRF`s kristne fundament- gjør ikke valget enkelt.

Når Ap skal demoniseres, er det viktig å peke på de punktene hvor de faktisk skiller seg fra H. Vi kan ikke være selektive når vi deler ut gule og røde kort. Det vil si, det kan vi, men da avslører vi at vi har en bakenforliggende agenda.

Apropos tvillingabort

3 liker  
Kommentar #5

Jørn Maurstad

23 innlegg  8 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Min vurdering av rød-grønn politikk, baserer seg på erfaringer med den forrige Arbeiderparti regjeringen. Har Krf fått mer eller mindre gjennomslag for sin politikk, med den nåværende regjeringen, enn den rød -grønne? Når retningsvalg skal vurderes da må hva man faktisk ha fått til, telle mer en analyser. Analyser kan endre seg ut i fra hvilke fakta man vektlegger. Jeg mener Krf bør fortsette som sentrumsparti. Jeg tror vi trenger et sentrum i norsk politikk, selv om jeg ser at det kan være vanskelig å få til.

Kommentar #6

Otto Strand

14 innlegg  140 kommentarer

Stor forskjell

Publisert 9 måneder siden

Den rødgrønne regjeringa hadde flertall og trengte ikke KrFs stemmer, mens Solbergs regjering er ei mindretallsregjering som trenger KrFs stemmer. Dermed er det stor forskjell på mulighetene under de to regjeringene, og det går ikke an å sammenligne direkte. Nå handler det om å se fremover og gjøre gode vurderinger av hvor man får størst gjennomslag for egen politikk.

Mest leste siste måned

Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
rundt 18 timer siden / 2500 visninger
Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
23 dager siden / 2325 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
30 dager siden / 2053 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
23 dager siden / 1643 visninger
KRIK og samlivsteologien
av
Aksel Johan Lund
10 dager siden / 1444 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1364 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
23 dager siden / 1295 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
26 dager siden / 1202 visninger
Gut eller jente?
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
13 dager siden / 1151 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere