Spaltist Arne Berggren

Dramatiker og TV-produsent

Stakkars, stakkars lærere

Jeg kjente en nummen følelse avmakt, og en god dæsj sympati for lærerne våre, som daglig står til ørene i floskler og abstraksjoner.

Publisert: 11. okt 2018

Når det i utgangspunktet er dønn umulig å begripe lærings-planene for skolen, og kommunikasjonen fra Utdannings-direktoratet er utformet som en labyrint av svada, er det stadig større grunn til å la seg imponere av lærerne, som faktisk makter å navigere i dette tåkelandskapet.

Det begynte bare med at jeg ville vite på hvilket klassetrinn elevene lærer om Olav Haraldsson, eller Hellig Olav, som noen av oss kaller ham. Så jeg googlet meg frem til Utdanningsdirektoratets hjemmesider hvor jeg fant et søkefelt med overskriften «Finn læreplan». Lovende, tenkte jeg, helt til jeg ble bedt om å fylle ut «læreplan ­eller læringskode» i søkefeltet.

LES OGSÅ: En helgen for vår tid

En gang het barneskolen. 

For å finne en relevant læringsplan, måtte jeg altså vite hvilken plan jeg lette etter, så jeg trykket i stedet litt tilfeldig på Utdannings-­direktoratets logo, og fikk opp en ny toppmeny der kunne jeg velge «Utdannings-løpet», som jeg jo trykket på, bare for å få en rekke­ nye valg – og selv om jeg ikke ante hvilket nivå jeg skulle velge, trykket jeg på «Grunnskole», ut fra antakelsen om at vikinger og middelalder og sånt noe hører man om på det som en gang het barneskolen.

Jeg fikk nå enda et sett av nye av valg, men relativt lovende, følte jeg, overskriften var nå «Hva skjer på hvilke trinn?». Jeg valgte «3.-4. trinn» på slump, men det var her jeg fikk fornemmelsen av å ha gått i en felle, for nå kom jeg til ­«Læreplaner for fag», og der finner du den ikke så rent lite kryptiske meldingen: «Det er opp til ­skolene når elevene skal lære hva og hvilke­ metoder de ønsker å bruke for at elevene skal få den kompetansen ­læreplanene sier.

Skolene kan for eksempel velge å la ­lærere i ulike fag samarbeide for at elevene skal lære, de kan velge om elevene lærer best ute eller inne i klasserommet, ved hjelp av IKT eller tavleundervisning.»

LES OGSÅ: Evnerike elever underpresterer 

Proppfull av nytale. 

Nå var jeg småredd, men oppdaget at jeg kunne trykke på «FAG», bare for å oppdage at faget historie nok ikke finnes lenger. Det hører vel kanskje inn under «Samfunnsfag», tenkte jeg, og trykket ivrig på den ruten, men kom atter til en side proppfull av nytale der jeg kunne lese at:

«Munnlege ferdigheiter i samfunnsfag blir oppøvde i ein prosess som begynner med refererande ytringar, ofte av personleg karakter, og blir utvikla til fagrelevante og fagspesifikke tankerekkjer med aukande grad av argumentasjon, drøfting og presis bruk av fagomgrep. Forståing for ulike syn, evne til perspektivtaking og evne til å uttrykkje usemje sakleg og med vørdnad for andre oppfatningar er òg ein del av munnlege ferdigheiter.»

Jeg var like ved å hive inn håndkleet,­ men nettopp da oppdaget jeg et lite ­søkefelt øverst til venstre på siden. Hvorfor ikke, tenkte jeg, og tastet «Olav ­Haraldsson». Men søkemotoren fant ikke noe relevant, sa den, så jeg prøvde meg med «viking», og fikk da opp «Livsstil: Frokostblanding med drivstoff og feiekoster … Torsk i vikingskip» pluss «læringsplan i rep-­slagerfaget».

Sagdalen skole. 

Jo mer du leter, desto tydeligere forstår du at det ikke er meningen­ at du skal finne ut når elevene får lære om Hellig Olav. Jeg gjorde et tilfeldig søk på Edvard Munch, og kom til ­«Mosaikk-oppgave av Solen av ­Edvard Munch, laget på 5. trinn på Sagdalen skole.»

I stedet for aggresjon og hevntanker, kjente jeg en nummen følelse avmakt, og en god dæsj sympati for lærerne våre, som daglig står til ørene i floskler og abstraksjoner. Og kunnskapen om når Hellig Olav passer inn i læringsplanen blir nok uansett overlevert direkte fra den ene læreren til den andre, fra generasjon til generasjon, får man håpe.

LES OGSÅ: Fortsatt motstrøms

9 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

JULIE LYSBERG

0 innlegg  1 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

Stakkars, stakkars Arne Berggren som har forventninger til læreplaner som tilsvarer det vi kan finne i Normalplanen fra 1939... Der står det foreskrevet detaljert hva lærere skal undervise. I læreplanene som har fulgt etter, har det såkalte "pensum" og detaljerte foreskrivninger om hva som skal læres når gradvis blitt nedtonet. Vi skriver 2018, og det er ingenting som er definert som pensum. Vi har en læreplan som sier noe om hva elevene skal kunne, ikke nødvendigvis detaljert om hva som skal læres når. Det betyr at vi har lærere med god faglig, didaktisk og pedagogisk kompetanse. Lærere plikter å forholde seg til den enhver tid gjeldende læreplan. Nå er vi midt inne i en fagfornyelse (som forøvrig det nevnte Utdanningsdirektoratet koordinerer), der lærere og andre fagfolk arbeider fram (med bred involvering og åpne høringsrunder) ny læreplan. 

Vi mangler lærere i Norge, og vi sliter med rekruttering til lærerutdanningen. Det har blant annet medias "nedsnakking" av yrket, og artikler som dette bidratt til. Vi trenger å framsnakke norsk skole, hvis ikke risikerer vi at framtidas elever står uten (faglærte) lærere. Da kan vi snakkes om hvem det er mest synd på.

Kommentar #2

Tore Sande Schmidt

0 innlegg  1 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

Ingen grunn til å være frekk. Jeg er helt enig med artikkelforfatteren, og jeg er lærer i 2018. Det er ikke sikkert det er du som skjønner og «stakkars, stakkars Arne Berggren» som ikke forstår. I de fagene jeg underviser i, kjenner jeg meg igjen i tåkepratet Berggren beskriver i det såkalte Kunnskapsløftet. Personlig får jeg assosiasjoner både til Keiserens nye klær, og Erasmus Montanus.  Det må være helt legitimt å kritisere dette, og ingen plikt å på noen måte framsnakke det. Berggren kritiserer på ingen måte læreryrket, men retningslinjene vi er pålagt å følge. Som lærer er jeg takknemlig for det. 

10 liker  
Kommentar #3

Adolf Hovgaard

0 innlegg  1 kommentarer

Publisert 6 måneder siden

At UDIR burde hatt en mye bedre hjemmeside er helt klart for meg som lærer. Ellers en helt egen UDIR sjargong i det de skriver, lite håndfast hjelp for læreren som prøver å orientere seg og finne ut hva skal egentlig elevene lære? Og stadig forandring i læreplanene, det som var så fantastisk for noen år siden er plutselig helt akterutseilt. Men noe må vel de gjøre på de 500 som jobber der.

3 liker  
Kommentar #4

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Innfør 7 års folkeskole.

Publisert 6 måneder siden

Jeg tror ikke Høyres kunnskapsløft har ikke gitt mer kunnskap og ferdigheter.  At flest mulig skal fullføre videregående skole og få studiekompetanse er et dårlig mål.   Arbeid i samfunnet er variert.  I mange yrker er praktisk dyktighet innenfor faget langt viktigere enn teori.

Jeg anser at skolen jeg gikk som barn var bedre enn dagens skole.  Syv år folkeskole, siden valg mellom framhaldskole, realskole og/ eller gymnas.

I dag er vi alle blitt dradd inn i informasjonsteknologi og det digitale samfunnet.  Mye er nyttig, men ganske mye er direkte skadelig!  At barneskolen skal gi ungene laptop eller nettbrett og lære å skrive oppgaver i Word tekstbehandling isteden for på papir er skadelig.

Gi oss tilbake den gode tiden da livet var harmonisk, da barn var verdifulle i seg selv og ble oppmuntret i de ferdighetene de hadde.

Hvilken nytte har vi av akademikere?  Joda, noen er bra.

Men takke meg til dyktige tømmermenn, snekkere og rørleggere! (etc.)

«Hvad vinning har den som gjør noget, av det strev han har med det? Jeg så den plage som Gud har gitt menneskenes barn å plage sig med. Alt har han gjort skjønt i sin tid; også evigheten har han lagt i deres hjerte, men således at mennesket ikke til fulle kan forstå det verk Gud har gjort, fra begynnelsen til enden.»
‭‭Forkynneren‬ ‭3:9-11‬ ‭NORSK‬‬
http://bible.com/121/ecc.3.9-11.norsk

2 liker  
Kommentar #5

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Tidsånden knebles av 68-åttere

Publisert 6 måneder siden

Ledet av svermere, tåkefyrster og politiske sjarlatanere skal skolen formes

https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2015/september/nesten-hver-tredje-pa-svs-lister-er-en-larer/


1 liker  
Kommentar #6

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hvilken nytte?

Publisert 6 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Hvilken nytte har vi av akademikere?  Joda, noen er bra.

For et menneskesyn!

"Joda, noen er bra."

2 liker  
Kommentar #7

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Ikke alle kan være akademikere

Publisert 6 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Hvilken nytte har vi av akademikere?  Joda, noen er bra.

I mine yngre dager, i studietiden, hendte det at jeg besøkte et av Trondheims mer tvilsomme og brune skjenkesteder. Sittende ved bardisken en kveld klarte jeg omsider å fange oppmerksomheten til gorillaen som eide etablissementet, -han knurret vanligvis når han ikke ønsket å servere.  Jeg fikk den halvliteren jeg bestilte og Gorillaen kom i sitt pratsomme hjørnet da han skjønte jeg var student. Han spurte kort om jeg studerte til pave. Jeg måtte skuffe han og fortalte at jeg studerte til ingeniør. Det blir vel omtrent det samme var kommentaren.

Som akademiker må jeg innrømme at jeg elsker å iføre meg hvit skjorte og slips på jobb. Til tider ønsker jeg meg også de sterke musklene til Gorillaen.  Det skjedde en gang da vi var vitne til et menneske som holdt på å drukne og vi forsto at ingen av oss akademikere hadde tilstrekkelige krefter til å redde dette mennesket. Vi tenkte alle på Gorillaen og hvordan han resolutt ville kastet seg i det altfor kalde vannet.

2 liker  
Kommentar #8

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 6 måneder siden

Vel Frøland, mennesker har vel ikke verdi etter utdannelse?  En rørlegger har samme verdi som en sivilingeniør.  Jeg tror Norge utdanner for mange akademikere og for få fagarbeidere, det var mitt poeng.

1 liker  
Kommentar #9

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Etter interesse.

Publisert 6 måneder siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
Som akademiker må jeg innrømme at jeg elsker å iføre meg hvit skjorte og slips på jobb. Til tider ønsker jeg meg også de sterke musklene til Gorillaen.

Takk for artig innspill.  

Jeg har selv teoretisk utdanning, men ikke ved universitet.  Kunne jeg valgt omigjen, ville jeg tatt fagbrev, f.eks. rørlegger.

Jeg tror mange med høy utdanning får arbeid de er overkvalifisert for.  I dag mangler vi dyktige fagfolk i flere bransjer, derfor synes jeg det er leit at skolen presser ungdom til å få studiekompetanse også når de ikke liker teori.  

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere