Linda Hofstad Helleland

9

Vi trenger flere barn i trygge familier

Publisert: 11. okt 2018 / 223 visninger.

Målet for barne- og familiepolitikken må være at alle barn skal ha en trygg og god oppvekst. Da må vi satse på familien. Høyre mener familien er samfunnets mest grunnleggende og viktige sosiale fellesskap. I familien legges grunnlaget for tillit, trygghet og fellesskap. Derfor må familien få rom til å forme sin egen hverdag og skape trygge rammer for barnas oppvekst. Som politikere er vår viktigste jobb å gjøre det enklere for familiene å få hverdagspuslespillet til å gå opp. Sterke og trygge familier gir et varmere samfunn.

Siden vi tiltrådte i regjering har vi sammen med KrF gjennomført en rekke tiltak for barnefamiliene. Vi har økt kontantstøtten til 7.500 kroner for å gi familiene mer valgfrihet. Vi har gjort kontantstøtten mer fleksibel for å kunne brukes sammen med deltids barnehageplass. Vi har økt foreldrepermisjonen for tvillingforeldre. Engangsstønaden for foreldre er nesten doblet. Vi har fått på plass en bemanningsnorm for barnehagene og strammet inn på kravet til antall barnehagelærere.

For utsatte og sårbare familier har vi blant annet styrket tilskuddsordningen mot barnefattigdom fra 100 millioner til foreslått 292 millioner i 2019. Vi har innført gratis kjernetid i barnehagen for barn i lavinntektsfamilier, satt i gang et prøveprosjekt med gratis deltidsplass i SFO og sørget for at ungdommer i lavinntektsfamilier får mer i skolestipend. For å nevne noe.

Vi er stolt over det vi har fått til, og jeg lover at regjeringen skal fortsette å gjøre hverdagen enklere for barnefamiliene, og løfte de barna og familiene som sliter ekstra. Samtidig er det noen nye utfordringer vi må ta tak i. Som barneminister er jeg veldig glad for at KrF løfter frem barn og familier som en av sine viktigste satsinger fremover. Jeg synes særlig det er spennende at partiet er opptatt av hvordan vi kan legge til rette for at det fødes flere barn i Norge. Her er vi helt enige.

Antall fødsler per kvinne i Norge har i hovedsak gått ned siden 1960-tallet, sett bort fra enkelte kortvarige svingninger. På begynnelsen av 60-tallet fikk hver norske kvinne omtrent tre barn. I dag er antallet nesten halvert, og fruktbarheten er rekordlav. Flere velger ikke å få barn, å få færre barn, eller vente med å få barn.

Jeg og regjeringen er opptatt av å finne ut hvorfor det er slik, og av hva vi kan gjøre for å bidra til at norske foreldre velger å få flere barn. Derfor har vi satt i gang et større prosjekt i for nettopp å se på dette.

Til syvende og sist handler det om bærekraften til velferden vår. Derfor må vi gjøre det enklere å få barn tidligere. Hvorfor er det for eksempel så få studenter som velger å få barn? Og hva kan vi gjøre for å gi dem som vurderer å få barn nummer tre den tryggheten de trenger? Handler det om usikkerhet knyttet til jobbutsikter og karrieremuligheter? Handler det om muligheten til å skaffe seg en bolig? Handler det om fødselspermisjon, barnehageplasser eller andre offentlige ordninger?

Vi har i dag ikke alle svarene på disse spørsmålene. Derfor må vi se grundig på hvilke hindre og muligheter som finnes. Hva er det som spiller inn i valget om å få barn og om å få flere barn?

Vi har sagt i Jeløya-plattformen at vi vil forbedre støtteordningene for studenter med barn. I det arbeidet vi nå er i gang med vil også vurdere en rekke andre tiltak, og her gir KrF interessante innspill. Til syvende og sist er det selvsagt en selv som må ta valget om å få barn. Men mitt mål er å bidra til å gjøre valget om å få barn enklere for den enkelte. Barna er fremtiden vår, derfor trenger vi en satsing for flere barn i Norge.

Bli med i debatten!

Direkte kommentering er avviklet. Du har mulighet til å svare på innlegg ved å skrive et selvstendig debattinnlegg.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

10 innlegg  2003 kommentarer

Gjør KrF overflødige

Publisert 2 måneder siden
Linda Hofstad Helleland. Gå til den siterte teksten.
Til syvende og sist handler det om bærekraften til velferden vår. Derfor må vi gjøre det enklere å få barn tidligere. Hvorfor er det for eksempel så få studenter som velger å få barn? Og hva kan vi gjøre for å gi dem som vurderer å få barn nummer tre den tryggheten de trenger?

Ja, dette er nok bra.  Et klart frieri til KrF.  Kanskje AP også vil fri nå?  KrF gjør et byks fremover nå etter sitt AP-råd fra Hareide.  Det er nok et blaff tror jeg.

Men Høyre, - det er ikke enkelt å få flere barn når både pappa og mamma skal jobbe og tjene penger.  Hvem vil ha kvinner med barn fra null til seks år i lønnet arbeid?  Jeg tror veldig mange vil være hjemme i den perioden.  Hvorfor er karriere og økonomisk frihet så viktig for kvinner?  Er ikke kvinner skapt med morsinstinkt slik at de med glede ville være hjemmeværende i ti femten år mens barna er små om det ble lagt til rette for det? Pengejag og statusjag og troen på økonomisk vekst og «alle i arbeid» er grunnen, slik vi har utviklet oss etter krigen.

Personlig er jeg overbevist om at denne utviklingen har skapt mer fortvilelse og ødelagte liv enn det har gitt økt livskvalitet, harmoni og glede.

Det økte statsbudsjettet, - skatteinntektene og avgiftene som er kommet grunnet lønnet arbeid for både menn og kvinner tror jeg er mer enn spist opp av alle sosiale problemer dette har skapt, - både økonomisk og, enda verre, de lidelsene barn og voksne er påført.

Så, Linda Hofstad, om du vil at kvinner skal føde flere barn, la det å være hjemmeværende mor og husmor få ny status!

Da ville også skilsmissestatistikken gått under 10%.

Og harmoniske barn.  Barnevernet og barnepsykiatrien  kunne halveres.

Kan du få dette inn i Høyres program?  Lykke til.


Kommentar #2

Daniel Krussand

10 innlegg  2003 kommentarer

Politisk korrekt teori.

Publisert 2 måneder siden
Linda Hofstad Helleland. Gå til den siterte teksten.
Høyre mener familien er samfunnets mest grunnleggende og viktige sosiale fellesskap. I familien legges grunnlaget for tillit, trygghet og fellesskap.

Disse to setningene stemmer, likeledes din gode tittel «Vi trenger flere barn i trygge familier».

Men alle de tiltak som Høyre har gjort i samarbeid med KrF fungerer ikke fordi barna ikke er hjemme om dagen, de er i en barnehage, og den er ikke en «trygg familie»!

Full barnehagedekning har altså skapt utrygge barn.  Det ser vi også på skoleresultatene, - nå foreslås det et ekstra år, ellevte klasse for taperne.

Da jeg var barn hadde vi 7 år folkeskole, framhaldskole og jobb for mange, realskole for andre og gymnas for teoretikerne.  Det var en menneskelig skole.  Dagens skole er ikke bra.

Alle dine gode forsetter i denne artikkelen er teori, umulig i praksis - med mindre mødrenes hjerter igjen begynner å banke.

Mine to kommentarer står alene, ingen bryr seg?  

Kommentar #3

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

En erklæring til verden, et utdrag

Publisert 2 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

Disse to setningene stemmer, likeledes din gode tittel «Vi trenger flere barn i trygge familier».

Men alle de tiltak som Høyre har gjort i samarbeid med KrF fungerer ikke fordi barna ikke er hjemme om dagen, de er i en barnehage, og den er ikke en «trygg familie»!

Full barnehagedekning har altså skapt utrygge barn.  Det ser vi også på skoleresultatene, - nå foreslås det et ekstra år, ellevte klasse for taperne.

Da jeg var barn hadde vi 7 år folkeskole, framhaldskole og jobb for mange, realskole for andre og gymnas for teoretikerne.  Det var en menneskelig skole.  Dagens skole er ikke bra.

Alle dine gode forsetter i denne artikkelen er teori, umulig i praksis - med mindre mødrenes hjerter igjen begynner å banke.

Mine to kommentarer står alene, ingen bryr seg?

16 millioner Siste Dagers Hellige, blant dem 67 000 misjonærer, bryr seg: Det første presidentskap og De tolv apostlers råd i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

"Familien er forordnet av Gud. Ekteskap mellom mann og kvinne er helt avgjørende for hans evige plan. Barn har rett til å bli født innenfor ekteskapets bånd og til å bli oppdratt av en far og en mor som hedrer ekteskapsløftene med fullstendig troskap.

Lykke i familien oppnås med størst sannsynlighet når den er grunnlagt på vår Herre Jesu Kristi læresetninger. Gode ekteskap og familier opprettes og opprettholdes når de bygger på prinsippene tro, bønn, omvendelse, tilgivelse, respekt, kjærlighet, medfølelse, arbeid og sunne aktiviteter. 

Etter guddommelig forordning skal fedre presidere over sin familie i kjærlighet og rettferdighet, og de er ansvarlige for å sørge for livets nødvendigheter og beskyttelse for sin familie. En mor er først og fremst ansvarlig for å ha omsorg for sine barn. I disse hellige ansvarsoppgaver er fedre og mødre forpliktet til å hjelpe hverandre som likeverdige partnere. Uførhet, død eller andre forhold kan nødvendiggjøre individuell tilpasning. Andre slektninger skulle gi sin støtte når det er behov for det.

Vi advarer og sier at den som bryter sin kyskhetspakt, mishandler sin ektefelle eller sine barn, eller unnlater å oppfylle sine familieforpliktelser, en dag vil stå til ansvar overfor Gud. 

Videre advarer vi og sier at oppløsningen av familien vil påføre enkeltmennesker, lokalsamfunn og nasjoner de ulykker som er forutsagt av profeter i oldtiden og i nyere tid. Vi ber inntrengende ansvarsbevisste borgere og myndigheter overalt om å fremme tiltak for å bevare og styrke familien som samfunnets grunnleggende enhet."

Det er nok vanskelig å forstå for dagens mennesker, at Herren igjen taler til verden gjennom sine profeter. Tradisjoner både blant troende og ikke troende har i nesten 2000 år vært bygget på tolkningen av bibelen, og ikke direkte åpenbaring gjennom profeter til folket. Det har ført til splittelser blant troende i utallige varianter. Guds ord kommer ikke tomme tilbake til Ham, Han taler og blir ikke hørt og da slår advarslene inn. Blir Han hørt og tatt alvorlig blant verdens mennesker, vil Han velsigne oss med sine løfter.

Dette er tiden menneskene har til å forberede seg på Hans annet komme. På sitt vis forbereder Han verden, gjennom sin kirke, for at så mange som vil gi sitt øre skal motta Hans forberedende velsignelser, før den store dagen som snarlig er her.

1 liker  
Kommentar #4

Daniel Krussand

10 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 2 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
16 millioner Siste Dagers Hellige, blant dem 67 000 misjonærer, bryr seg: Det første presidentskap og De tolv apostlers råd i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Tore, det er en god erklæring.

Guds ordninger åpenbart i Bibelen er for menneskers beste.  

Om Høyre som parti hadde forstått dette ville mange plager blitt borte.

Nå bygger ikke Stortinget lenger på kristen grunn, men sekulær, ateistisk, human og naturvitenskapelig grunn.  

Mormonerne har kanskje noen nøkler.

Takk Tore.

Siste innlegg

Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
rundt 2 timer siden / 65 visninger
Barnetrygd, barnehager og familiepolitikk
av
Odd Egil Rambøl
rundt 11 timer siden / 60 visninger
Plikt til aktivitet
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 88 visninger
Den våkne biskopen
av
Inger Cecilie Stridsklev
1 dag siden / 115 visninger
Katolske feltprester
av
Haakon Omejer Sørlie
1 dag siden / 94 visninger
Det som ikke sies
av
Åste Dokka
1 dag siden / 1021 visninger
Jeg tror i vår tro!
av
Magne V. Kristiansen
1 dag siden / 203 visninger
Flere må delta i debattene
av
Elisabeth Hoen
1 dag siden / 197 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77232 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
nesten 2 år siden / 43407 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34802 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27778 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22427 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22135 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20027 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19034 visninger

Lesetips

Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
rundt 2 timer siden / 65 visninger
Barnetrygd, barnehager og familiepolitikk
av
Odd Egil Rambøl
rundt 11 timer siden / 60 visninger
Trangere og farligere
av
Wenche Fone
1 dag siden / 277 visninger
Hva med menighetene?
av
Dag Brekke
1 dag siden / 115 visninger
La flere unge slippe til
av
Rode Hegstad
1 dag siden / 113 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
1 dag siden / 145 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
1 dag siden / 189 visninger
En iboende verdighet
av
Erik Lunde
2 dager siden / 253 visninger
Bygger på menighetene
av
Andreas Aarflot
2 dager siden / 149 visninger
Styrking av fødselspengar no!
av
Aina Alfredsen Førde
2 dager siden / 106 visninger
Les flere

Siste innlegg

Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
rundt 2 timer siden / 65 visninger
Barnetrygd, barnehager og familiepolitikk
av
Odd Egil Rambøl
rundt 11 timer siden / 60 visninger
Plikt til aktivitet
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 88 visninger
Den våkne biskopen
av
Inger Cecilie Stridsklev
1 dag siden / 115 visninger
Katolske feltprester
av
Haakon Omejer Sørlie
1 dag siden / 94 visninger
Det som ikke sies
av
Åste Dokka
1 dag siden / 1021 visninger
Jeg tror i vår tro!
av
Magne V. Kristiansen
1 dag siden / 203 visninger
Flere må delta i debattene
av
Elisabeth Hoen
1 dag siden / 197 visninger
Les flere