Hoda Imad

Sentralstyremedlem i AUF
2

MIFFs kunstige spill

Kjære ungdom.Du som oppriktig tror at ditt engasjement er nok til å flytte fjell, dele havet og redde verden.Du som bruker tiden din, energien din og samtlige emosjoner du har på emosjonsspekteret ditt til å kjempe; til å få folk til å forstå; til å gjøre endring.Du som hadde sett fram til Operasjon Dagsverk 1.november, for da kunne du lette på samvittigheten og gi deg en klapp på skulderen og si: «jeg bidro til at noen mennesker som jeg aldri har møtt før fikk en litt bedre hverdag.»Ja, du.

Publisert: 10. okt 2018

Jeg håper så inderlig at hatet Med Israel For Fred (MIFF) sprer, ikke fjerner gnisten din. Tvert i mot, jeg håper oppfordring deres til boikott av OD-dagen motiverer deg mer. Saken er for viktig til å la MIFF vinne dette kunstige spillet de har konstruert.

Ungdomsgenerasjonen i både Israel og Palestina er født i et land hvor de som sitter med makta nører opp under frykt, hat og splittelse. Hatet har manifestert seg på skolen, på arbeidsplassen og rundt middagsbordet. Men å tro at det ikke er en forskjell på hverdagen til en palestinsk ungdom og en israelsk ungdom er som å knyte et bånd foran øynene og konstatere at himmelen er grønn. Man er derfor ikke subjektiv dersom man sier at palestinsk ungdom lever i en mer usikker hverdag enn israelsk ungdom. Tvert i mot. Man beskriver realiteten, og man må mestre kunsten å forholde seg til realiteter for å kunne løse utfordringene.

Realitet 1: 300 mindreårige palestinere sitter i fengsel, mange av dem sitter inne uten rettsak. Det er også en realitet at Israel har fått internasjonal kritikk for nettopp dette. Amnesty og EU har også protestert flere ganger.

Realitet 2: palestinere lever i okkupasjon. Ungdom i Gaza er isolert fra omverdenen, og ungdom på Vestbredden møter en hverdag med checkpoints, dårligere levekår enn deres israelske naboer og færre muligheter.

Realitet 3: barn og ungdom blir nærmest opplært til å hate den andre parten, på begge sider. Men fordi rettighetene og mulighetene til palestinerne er betydelig færre enn israelerne, kan hatet også virke mer intenst fra palestinsk side.

Og det er nettopp disse tre realitetene som gjør årets Operasjon Dagsverk så uhyrlig viktig. Dersom MIFF og resten av oss oppriktig ønsker en fredsløsning i Israel/Palestina, så må vi fjerne litt av fokuset som er på myndighetene og plassere blikket på denne ungdomsgenerasjonen som er født i krig og urolighet. Som ikke vet om noe annet.

Pengene som samles inn under Operasjon Dagsverk skal blant annet gå til traumebehandling av ungdom som har sittet i militærfengsle og opplæring i rettigheter, demokrati og ikke-voldelig konfliktløsning. 10 000 palestinske ungdom vil få muligheten til å utgjøre en forskjell og til å bidra til en fredsløsning. Disse 10 000 ungdommene vil lære andre ungdom, og de vil igjen lære andre. Med kunnskap og forståelse for hverandre, likeverd og menneskerettigheter skal konflikten i Israel og Palestina bli løst.

MIFFs argument om at ungdomsengasjementet Operasjon Dagsverk utgjør kommer til å være det siste verden ser til Israel, er enkel, feil og holder ikke vann i 2018. Tvert i mot – ved å gi ungdom håp, kan de komme med en annen fellesløsning enn deres foreldregenerasjon. For som Operasjon Dagsverk selv skriver: årets aksjon «skal gi palestinsk ungdom håp, kunnskap og mulighet til å kunne bygge en ny generasjon som sammen kan skape en fredfull fremtid».

Jeg heier derfor på alle ungdommene som vil bruke tiden sin på å hjelpe andre ungdommer i andre land. Den urettferdigheten palestinske ungdom, israelske ungdom, ungdom rundt om hele verden føler på – den urettferdigheten klarer norske ungdommer å sette seg inn i. Nettopp fordi de er ungdommer. De vet hvordan ungdomstiden bør være, og hvordan den ikke skal være. God OD-dag 1.november!

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Hoda Imad. Gå til den siterte teksten.
MIFFs argument om at ungdomsengasjementet Operasjon Dagsverk utgjør kommer til å være det siste verden ser til Israel, er enkel, feil og holder ikke vann i 2018. Tvert i mot – ved å gi ungdom håp, kan de komme med en annen fellesløsning enn deres foreldregenerasjon. For som Operasjon Dagsverk selv skriver: årets aksjon «skal gi palestinsk ungdom håp, kunnskap og mulighet til å kunne bygge en ny generasjon som sammen kan skape en fredfull fremtid».

Israel og MIFF har mistet realitetsorienteringen og tyr til panikkartede reaksjoner. Hvis det skulle bli fred i Palestina mister MIFF sin funksjon. De er bare ett symptom på flere hvor det viser seg å være interessant å opprettholde bildet av et krigsteater. Hamas er også en slik organisasjon, og OD bør unngå samarbeide i retning denne organisasjonen. Den har en tendens til å prioritere egne goder. Selv om den er en samtalepartner for israelske myndigheter er det langt frem til at det vokser frem et demokratisk sinnelag mellom partene. 

Nye generasjoner vokser frem og ønsker fred. Hvis man klarer å bryte den onde sirkelen av frykten for et nytt holocaust, redusere gjensidig hat mot uskyldige og begynne å virke sammen kan dette skape håp for etterslekten. Arbeidet OD gjør i år kan vise seg viktig, men møter motstand av krigs-lobbyen på begge sider av grensen, og dessverre også her hjemme. Det må ikke hindre at man gjennomfører sitt forsett for det er gjennom fredsskapende tiltak mosaikken som skal danne grunnlaget man står på i fremtiden blir til. OD-prosjektet har fremtiden foran seg. 

2 liker  
Kommentar #2

Martin Sandstad

20 innlegg  730 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Palestinerne lever lenger, lavere spedbarnsdødelighet, høyere utdannelse enn over hele midtøsten. Det er bare ikke jobb de har.


Jeg håper bare ikke dere lærer dem opp til politisk kamp de ikke kan vinne. Da er jeg usikker hvor mye til hjelp dere er. Og dere gjør dem en bjørnetjeneste. Israel har kommet for å bli.


Vi får håpe det blir mest mulig konstruktivt.


Hvem skal gjennomføre hjelpen osv. Skal dere ned? Hvor lenge er støtten regnet for å vare? Er det til en organisasjon?

1 liker  
Kommentar #3

Martin Sandstad

20 innlegg  730 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Altså det er greit dere kjemper for palestinernes sak, jeg har sympati med all oppriktig engasjement. Men ikke anklager miff for å forsvare Israel da , de vil bare forklare Israels sak. Det er en ikke religiøs institusjon. Det må jo være lov å fremme en annen side enn mediene stort sett kommer med.


Se gjerne årsrapport side 7 for hva miff er og ikke-er.


Jeg er medlem i miff.


https://issuu.com/miff/docs/aarsrapport2018-issuu

1 liker  
Kommentar #4

Martin Sandstad

20 innlegg  730 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Kanskje det er for langt å støtte boikott av OD, men det kan sees på som et virkemiddel om at man ettertrykkelig vil vise at man er uenig i at palestinerne kan ha rett til retur, fordi da slutter Israel å eksistere som vi kjenner det i dag, som en jødisk nasjon. 


Dette er vanlig opinion til majoriteten i Israel sånn jeg skjønner. At Israel må ha et flertall jøder?

Kommentar #5

Hoda Imad

2 innlegg  1 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Jeg mener personlig at en enstatsløsning hvor israelerne og palestinerne levde i harmoni hadde vært det ideelle, men man må forholde seg til realitetene og jeg velger derfor å tro på en tostatsløsning. Målet bør jo uansett være å sørge for en fredsløsning på en eller annen måte, og da mener jeg man ikke kan skyve foran seg at dagens jødiske nasjon må bestå for alt det er verdt. Begge parter må inngå kompromisser, og da må dagens situasjon endres på alle mulige måter. 

Kommentar #6

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Hoda Imad. Gå til den siterte teksten.
Jeg håper så inderlig at hatet Med Israel For Fred (MIFF) sprer, ikke fjerner gnisten din.

Å være frekk nok til å være uenig med deg er altså "å spre hat"....

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere