Marit Breen

Rådgiver for gender og kvinners rettigheter, Det Norske Misjonsselskap (NMS)
2

Fredspris til Tamar og Absalom

Tre tusen år har gått siden Tamar tydelig uttrykte sin motstand mot seksuell vold. Hun satte et eksempel for unge jenter i Israel på Kong Davids tid. Det samme gjorde hennes bror Absalom, som tok henne inn i sitt hus etter at voldtekten fant sted.

Publisert: 10. okt 2018

Årets fredsprisvinnere, Nadia Murad og Denis Mukwege, representerer i 2018 på mange måter karakterene Tamar og Absalom fra 2. Samuelsbok i Det gamle testamentet. De gir overlevende av seksuell vold en tydelig stemme i vår globale verden. Årets fredspris er en pris for kvinner som har lidd som følge av seksuell vold, men og for alle som har vært deres hjelpere og støttespillere. Det er en pris som bringer håp om - og baner vei for - at seksuell vold og lidelse kan snakkes om i dagens samfunn, også i kirken. 

Motkultur
Endelig blir Tamars og Absaloms stemmer hørt, ikke bare i Israel i gammeltestamentlig tid, men globalt og i vår tid. Nadia bryter de sosiale kodene som krever at kvinner skal tie om seksuelle overgrep og skamme seg over dem, akkurat som Tamar. Når overgrep og lidelse blir satt ord på, vil de også miste sin kraft til å holde kvinner selv ansvarlige for overgrepene, og holde hjelpere tilbake. Slik Tamar og Absalom representerte en motkultur i det gammeltestamentlige Israel, representerer Nadia og Denis en motkultur i dagens samfunn. Seksuell vold har blitt undervurdert som strategisk våpen i krig. De skadelige konsekvensene er også undervurdert. 

Kan årets fredspris markere starten på et globalt krafttak for å bekjempe seksuell vold? FNs sikkerhetsråd slo for ti år siden fast at bruken av seksualisert vold som våpen i krig og væpnede konflikter er en krigsforbrytelse og en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Resolusjoner og lovendring er aldri nok for å bekjempe overgrepene. Endring av holdninger og uformelle kulturelle normer og regler på grasrot må følge endringer i lovverket. Det er her lokale krefter, helter og heltinner som Denis og Nadia, Tamar og Absalom, blir viktige som rollemodeller og symboler på håp i kampen. 

Kirkens business
“Justice is everyone’s business” sier Denis. Dette inkluderer menn og kvinner, myndigheter og sivilsamfunn både lokalt og internasjonalt. Gjennom 176 år har Det Norske Misjonsselskap (NMS) jobbet med å styrke sivilsamfunn i ulike deler av verden, hovedsakelig ved å jobbe gjennom lokale nasjonale kirker. Arbeidet med å styrke kvinners rettigheter og deres posisjon i kirke og samfunn har stadig fått større fokus i organisasjonen, og 2018 ble starten på Tamar Campaign-prosjektet. Det har nettopp som mål å få kirkene i tale rundt temaet seksuell vold. Historien åpner for å snakke om vold mot kvinner spesielt, men prosjektet søker også å inspirere kirkene til å ta kvinner på alvor, lytte til dem og frigjøre deres talent og ressurser. Slik blir prosjektet holdningsskapende. Målet er å skape en kultur hvor kvinner blir lyttet til, tatt på alvor og verdsatt som en viktig aktør både i kirken og i samfunnet. 

Gjennom prosjektet tar NMS på alvor at rettferdighet også er kirkens “business”. Tidligere fredsprisvinner Leymah Gbowee uttrykte at årets fredspris er en seier for kvinner i Afrika, og Kongo spesielt. NMS’ partnerkirker på kontinentet er store nasjonale kirker som er en viktig aktør i sine lands sivilsamfunn. De har en viktig stemme i lokalsamfunnet og potensielt også overfor sine myndigheter. Når kirken setter bekjempelse av seksuell vold på sin agenda, ser dette som en del av sin “business” og skaper en kultur der dette kan snakkes om, blir det flere som Tamar og Nadia, Absalom og Denis. Slik er de med å bekjempe seksuell vold lokalt og globalt. Med årets fredspris oppleves dette som svært inspirerende og en seier for kvinner i Afrika, spesielt for de som står lokalt i dette arbeidet i våre samarbeidskirker på kontinentet.  

 

 

 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Anne Lise Søvde

13 innlegg  15 kommentarer

Absalom fredspris?

Publisert 9 måneder siden

Artig eksempel fra Absalom, men jeg tror neppe Absalom hadde fått noen fredspris! Han var både en kriger og voldtektsmann selv, om du har lest hva han gjorde med konene til faren sin (David) da han inntok Jerusalem i 2. Sam 16.22. Å starte en borgerkrig kvalifiserer vel heller ikke akkurat til noen fredspris!

Kommentar #2

Marit Breen

2 innlegg  1 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Du har rett, Absalom hadde neppe vunnet noen fredspris. Men dette er heller ikke poenget med kronikken. Fokuset er ment å være på viktigheten av at ofre har støttespillere når overgrep skjer. Uavhengig av hva vi vet om Absalom utover historien om Tamar, var han likevel i denne historien en som tok sin søster inn i sitt hus etterpå. Dette var sannsynligvis ikke populært i andres øyne utifra gammeltestamentlig tradisjon og kultur. Og det er her kirke og misjon har noe å lære; å faktisk tørre å være en motkultur når andre fordømmer voldtekstofre og pålegger disse skyld, ofte med konsekvensen av å kaste dem på dør og med stempel som uverdige samfunnsborgere – og kirkegjengere.

Mest leste siste måned

Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
rundt 19 timer siden / 2500 visninger
Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
23 dager siden / 2325 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
30 dager siden / 2053 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
23 dager siden / 1643 visninger
KRIK og samlivsteologien
av
Aksel Johan Lund
10 dager siden / 1444 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1364 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
23 dager siden / 1295 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
26 dager siden / 1202 visninger
Gut eller jente?
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
13 dager siden / 1151 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere