Geir Pollestad

2

Borgarleg og «ikkje sosialistisk» vrøvl

Publisert: 9. okt 2018

Enkelte er veldig opptekne av «merke­lappar» i politikken. Dei set merkelappar på seg sjølv og ikkje minst på andre. Eg meiner at desse merkelappane dekker over mykje av dei reelle skiljelinjene i politikken. Gamle førestillingar vert viktigare enn dagens politiske kamper.

Kva tyder til dømes ordet «borgarleg»? Ein som bur i borgen? Ein som tilhøyrer borgerklassen? Ei motsetnad til å vera bonde? Ein som liker partiet Høgre? Eg har aldri følt meg korkje borgarleg eller ikkje-borgarleg. Ein snakkar om borgarlege parti men eg trur få ha eit medvite syn på innhaldet. Det er eit omgrep som høyrer heime på historia si skraphaug etter mitt syn.

Det vert også snakka om parti som er «ikkje-sosialistiske». Eg går verkeleg ikkje rundt og kjenner på at Norge er delt på midten i ei sosialistisk og ei ikkje-sosialistisk fløy. Du skal vera nokså kreativ for å meine at det er ei stor sosialistisk gruppe i Noreg. Dei fleste parti legg til grunn ein marknadsøkonomi og så ynskjer ein ulik grad av politisk styring. Klassisk sosialisme er det lite av.

Og kor ille står det ikkje til med sjølvinnsikta til dei som må definerer seg sjølv som «ikkje-sosialistiske» Det er spesielt når ein må definera seg sjølve ut frå kva ein ikkje er for noko. Det er både utan innhald og utan meining.

Den klassiske høgre-venstre-aksa er ikkje lengre særleg eigna som korkje kart eller kompass i ei kompleks verd. Ideologiar har sjølvsagt framleis noko for seg, men då må ein halde seg til innhaldet og ikkje berre namnet.

Så mitt råd er: Slutt med merkelappar. Fokuser på sakene og den politiske retninga. Kva vil me med Norge og med verda?

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Status-game on

Publisert rundt 2 år siden

Det kan være at man ikke vil innrømme at Jesus var født i en stall og det som fører med livet der på bakken. Å være Gud sin sønn var ingen lett sak. Det lå store oppgaver på ham. Jeg tenker at alle er arbeidsfolk på et vis. Karrer og sliter for å få endene til og møtes, og det er vanskelig å se at rikdommen har ødelagt jorden. Det eneste vi har tilbake er Gud. Villdyrene er nærmest utryddet (halvert). Boblen er sprukket og luftslottet borte. Krf ønsker seg et varmere samfunn. Hva skal vi med det når overlevelse blir den viktigste saken for neste generasjon?

1 liker  
Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ja

Publisert rundt 2 år siden

Vel talt, Pollestad!

Kommentar #3

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Geir Pollestad. Gå til den siterte teksten.
Kva tyder til dømes ordet «borgarleg»? Ein som bur i borgen? Ein som tilhøyrer borgerklassen? Ei motsetnad til å vera bonde? Ein som liker partiet Høgre? Eg har aldri følt meg korkje borgarleg eller ikkje-borgarleg. Ein snakkar om borgarlege parti men eg trur få ha eit medvite syn på innhaldet. Det er eit omgrep som høyrer heime på historia si skraphaug etter mitt syn.

Fra SNL:

Borger

ETYMOLOGIegentlig den som hører til på en borg

Borger, innbygger i en by. Senere er det også blitt betegnelsen på en person som tilhører borgerskapet.

Den opprinnelige betydningen stammet fra middelalderen. Da byene oppstod rundt borgene, kom ordet til å bety bymann. På norrønt het det bø´jarmaðr.

Etter hvert som byene vokste og fikk en mer innviklet sosial struktur, ble bare en del av bymennene virkelige borgere. Det var særlig kjøpmenn og håndverksmestere. De var da gjerne registrert i borgerbøker, fikk borgerbrev eller ble autorisert på annen måte.

Bylover og privilegier viser hvordan borgeren stod betydelig friere enn for eksempel bonden utenfor murene, eller håndverkere og handelsfolk som levde i byer, men ikke var borgere.

Andre betegnelser på det samme er bursjoa, bourgeoise

Kommentar #4

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Spot on!

Kommentar #5

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Geir Pollestad. Gå til den siterte teksten.
Kva vil me med Norge og med verda?

Holde Norge så langt unna globalisme som vel går an.

1 liker  
Kommentar #6

Nils-Petter Enstad

117 innlegg  206 kommentarer

Meningsløsheter

Publisert rundt 2 år siden

Karakteristikker som "borgerlig" og "ikke-sosialistisk" har det til felles at de er rene meningsløsheter. Å bruke uttrykket "ikke-sosialistisk" er omtrent som å si at en nordmann er en "ikke-svenske".

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere