Johannes Morken

Redaktør
420    934

Stå opp for dødsdømte Asia Bibi

I åtte år har den kristne fembarnsmora Asia Bibi vore dødsdømt for blasfemi i Pakistan. Måndag tek endeleg høgsterett ankesaka - og vi må håpa ho blir frikjent og sett fri.

Publisert: 6. okt 2018 / 1364 visninger.

Høgsteretten i Pakistan har utnemnt eit dommarpanel på tre som skal ta stilling til appellen frå Asia Bibi. Høyringa i høgsterett skal skje måndag, melder United News of India.

Dommarpanelet blir leia av sjefen for høgsterett, Mian Saqib Nisar. Vi får håpa at høyrionga ikkje blir utsett igjen, i siste liten. Og vi må håpa at retten er stødig og frikjenner ei uskuldig kvinne og ikkje gjev etter for ekstreme krefter som vil ha henne hengd.

Dødsdommen mot Asia Bibi har skapt protestar verda over, og dei som har stått opp for Asia Bibi inne i Pakistan har levd i fare. I 2011 vart eks-guvernør Salman Taseer i Punjab skoten ned i fullt dagslys i Islamabad. Han hadde forsvart Asia Bibi. Drapsmannen Mumtaz Qadri vart dødsdømt for mord og avretta i 2016.

Den pakistanske minoritetsministeren Shahbaz Bhatti blei drepen i mars 2011 for sin motstand mot den pakistanske blasfemilovgjevinga. Han kjempa for å få oppheva dødsdommen mot Asia Bibi.

Asia Bibi vart skulda for blasfemi etter ein diskusjon med muslimske kvinner om eit glas vatn. Ho vart dømd til døden i 2010.

Det heile starta søndag 14. juni 2009. Då stod Asia Bibi tidleg opp for å plukka bær. På  ein solvarm dag gjekk ho til ei brønn for å kjøla seg ned med eit glas vatn. Ho tilbaud ei kvinne å drikka av glaset med vatn. Då ropte ei anna kvinne: «Ikkje drikk vatnet, det er haram.»

Asia Bibi var den einaste kristne blant dei, og nokre av kvinnene meinte at vatnet var blitt ureint av at ho drakk. Asia Bibi vart skulda for å skitna til drikkevasskjelda. For ein gongs skuld tok Asia Bibi, som var van til skjellsord, til motmæle mot slike skuldingar.

Ho vart skulda for å fornærma islam og profeten Muhammed. Asia Bibi blei sint og avviste dette. Ho fekk høyra at ho måtte konvertera til islam, men det nekta Asia Bibi. Det vart krangel og Asia Bibi blei hetsa og jaga vekk.

Fem dagar seinare våga Asia Bibi seg ut på jordet igjen saman med ei veninne. Dei hadde med eigne flasker med vatn. Etter nokre timar dukka mobben opp. Ho overlevde angrepet som følgde, men vart kasta i fengsel 19. Juni 2009. 8. november 2010 blei Asia Bibi dømt til døden.

 I ein tekst smugla ut frå fengselet skreiv ho:

«Jeg, Asia Bibi, er blitt dømt til døden fordi jeg var tørst. Jeg holdes fanget fordi jeg brukte samme kopp som de muslimske kvinnene, fordi vann servert av en kristen kvinne ble regnet som urent av mine dumme medarbeidere. Kjære Gud, jeg forstår ikke!»

Imran Khan som vann valet i Pakistan i sommar, har forsvart blasfemilova, men uttalte I 2010 at dødsdommen mot Asia Bibi var feil.

Vi i Stefanusalliansen har sendt appell for henne. I fjor haust sende Stefanusalliansens appellvener kilovis med oppmuntringsbrev til Asia Bibi. Vår partner i Pakistan, Human Friends Organization, er støttespelar for Asia Bibi og familien.

Vi er glad for at EU i januar la tungt inn over Pakistan at dødsdommen må oppehevast. Det har likevel vore ei frykt for at ekstremistiske krefter skal trua domstolen til ikkje å frikjenna henne. Eit ekstremistisk parti pressa i november i fjor justisministeren i Pakistan til å gå av, fordi dei hevda han ikkje var klar nok i blasfemisaka.

Når endeleg saka kjem for retten, er det å håpa at Asia Bibi blir frikjent. Sjølv om ho blir frikjent, vil ho og familien leva i fare. Ekstremistar i Pakistan har trua mange på livet etter frikjenning. Difor må den pakistanske regjeringa sikra familien etter ein frikjennande dom.

 Dei stemmene som akkurat no vil ha eit norsk forbod mot karikaturar av profeten Muhammed, bør sjølve snarast retta kravet om Pakistan om å fjerna blasfemilova og krevja dødsdommen mot Asia Bibi oppheva.

9 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Daniel Hehir

1 innlegg  288 kommentarer

In the words of Winston Churchill ...

Publisert 18 dager siden

How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries! Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man as hydrophobia in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many countries, improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live.

A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement, the next of its dignity and sanctity. The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property, either as a child, a wife, or a concubine, must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men.

Individual Muslims may show splendid qualities, but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science, the science against which it had vainly struggled, the civilization of modern Europe might fall, as fell the civilization of ancient Rome.

6 liker  
Svar
Kommentar #2

Dan Lyngmyr

174 innlegg  1137 kommentarer

Publisert 18 dager siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.
Dei stemmene som akkurat no vil ha eit norsk forbod mot karikaturar av profeten Muhammed, bør sjølve snarast retta kravet om Pakistan om å fjerna blasfemilova og krevja dødsdommen mot Asia Bibi oppheva.

Takk for en nødvendig og viktig påminnelse.

4 liker  
Svar
Kommentar #3

Kåre Kvangarsnes

5 innlegg  870 kommentarer

Publisert 18 dager siden

EU og OIC(organisasjonen av islamske land) har lenge samarbeidd nært for å innføre lovgjeving som innskrenker ytringsfridomen når det gjeld det meste  som kan  knytast til islam og kritikk av muslimsk religionsutøving som "islamofobi" og " hatespeech" innan EU- og Europa.  OIC arbeider for "menneskerettar" sett i lys av religiøse sharialover. At EU protesterer mot sharia og blasfemilover i Pakistan, men samtidig samarbeider ivrig for å kneble ytringsfriheten i Europa, talar for seg sjølv. Hadde dei hatt respekt for ytringsfridomen og menneskeliv, burde dei bryte alt samarbeid med IOC og true med politisk  boikott av Pakistan om dødsdomen mot Asia Bibi vert gjennomførd. Myndigheitene og MSM i Noreg har pålagt seg sjølve uskrevne lover om å vere ytterst varsame med islamkritikk eller kritikk mot islamsk religionsutøving. Dette kallar dei "ytringsansvar" Dette " ansvaret" er ei diskriminering og stakkarsleggjering av muslimar - først og fremst- og underbyggjer  oppfatninga om at   ein ikkje kan  forvente at muslimar  tolererer kritikk av seg sjølve eller religionen deira. Slik bidrar dei til den tenkinga som OIC ynskjer skal gjelde omkring islam og muslimar i Europa, i eit tett samarbeid med EU. Islamismen vinn slik i praksis fram på fredleg vis. 

 

5 liker  
Svar
Kommentar #4

Daniel Hehir

1 innlegg  288 kommentarer

Ytringsfrihet ER truet av Islam

Publisert 18 dager siden

Er det noen som husker dette ?

 https://www.nettavisen.no/nyheter/demonstrerte-til-sttte-for-henrettet-pakistansk-drapsmann/3423200119.html

3 liker  
Svar
Kommentar #5

Johannes Morken

420 innlegg  934 kommentarer

Ekstremistar - og andre

Publisert 18 dager siden

Ja, vi hugsar dette, at då Salman Taseers drapsmann blei dømt til døden og henretta, gjekk det protesttog i Oslo til støtte for drapsmannen. Vi var glad for at drapsmannen ikkje gjekk fri. Men vi er mot dødsstraff, også for Salman Taseers drapsmann. Demonstrantane i Oslo protesterte ikkje prinsipielt mot dødstraff, men for blasfemilova og til støtte for drapsmannen. Dessverre. Så møtte også demonstrantane i Oslo den gongen kritikk frå andre i det pakistanske eksil-miljøet. Gledeleg nok. Det er nok ekstremistane som truar ytringsfridommen.

4 liker  
Svar
Kommentar #6

Johannes Morken

420 innlegg  934 kommentarer

Kravet om gjeninnført blasfemilov

Publisert 18 dager siden

Ja, er det nok vi ikkje treng å læra av Pakistan, er det blasfemilovgjeving.

4 liker  
Svar
Kommentar #7

Johannes Morken

420 innlegg  934 kommentarer

Inga kvinne er hengd i Pakistan

Publisert 18 dager siden

Vi har fått kommentar frå Asia Bibis hjelpar - Sajid Christopher Paul i Human Friends Organization, i Lahore, Pakistan. Han håpar at ikkje saka endå ein gong blir utsett, i siste liten. Han kjempar for at ho skal bli sett fri. Han minner om at i Pakistan er inga kvinne hengd. Han trur dødsdommen blir omgjort: Anten blir Asia Bibi frikjent, eller så endar ho med livtidsdom. Les meir her.

2 liker  
Svar
Kommentar #8

Johannes Morken

420 innlegg  934 kommentarer

Oppløftande for Asia Bibi

Publisert 14 dager siden

Måndag blei ankesaka til dødsdømde Asia Bibi ført i høgsterett i Pakistan. Dommarane stilte kritiske spørsmål og kom med kritiske merknader til bevismaterialet. Det var oppløftande.

2 liker  
Svar
Kommentar #9

Per Steinar Runde

207 innlegg  2435 kommentarer

Kristendom versus islam

Publisert 10 dager siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.
Dei stemmene som akkurat no vil ha eit norsk forbod mot karikaturar av profeten Muhammed, bør sjølve snarast retta kravet om Pakistan om å fjerna blasfemilova og krevja dødsdommen mot Asia Bibi oppheva.

Det er knapt 300000 muslimar i Noreg; nesten 40000 med pakistansk bakgrunn. Vårt Land hevdar gong på gong at mest alle desse er fredelege og forsonlege. Men så vidt eg veit, har ikkje nokon av dei talt Pakistans tolking og praktisering av sine blasfemilover midt i mot. Å døme ei kvinne til døden fordi ho har gitt andre tørste kvinner eit glas vatn, er tydelegvis i pakt med islam. I følgje Bibelen skal sjølv ei slik enkel handling lønast i himmelen. Det viser den enorme kløfta mellom islam og kristendom. 

Viss norske muslimar, og spesielt dei frå Pakistan, visste sitt eige beste, hadde dei protestert unisont mot ein slik dom, som slår fast at ei kristen kvinne blir verdsett så lågt at muslimar ikkje eingong kan nedverdige seg til å drikke vatn av eit glas ho har brukt. Ein slik protest kunne ført til at vi såg på dei med nye auga. I staden reiser ein 'norsk' imam til Pakistan for å hylle mordaren som drap guvernør Taseer, fordi han hadde forsvart Asia Bibi, og stadig nye sjukehus her til lands må innføre same apartheid-regime, for at muslimar skal sleppe å bruke same bestikk og servise som alle andre.

3 liker  
Svar
Kommentar #10

Johannes Morken

420 innlegg  934 kommentarer

Skamplett

Publisert 9 dager siden

Mykje viktig påpeiking frå Runde. Vårt Land framstilling tek Runde sikkert med Vårt Land. Eg skulle gjerne sett brei protest mot blasfemilova frå norske muslimar. Men det er heldigvis nokre stemmer. Shoaib Sultan har kalla den pakistanske blasfemilova ein skamplett.

2 liker  
Svar

Siste innlegg

Trykk på knappen "oppdatér"
av
Gunnar Kartveit
rundt 7 timer siden / 27 visninger
0 kommentarer
Vår nye jord
av
Erling Rimehaug
rundt 8 timer siden / 150 visninger
0 kommentarer
Ropstads bløff
av
Simen Bondevik
rundt 8 timer siden / 45 visninger
1 kommentarer
Rettferdighetens mange sider
av
Marianne Munz
rundt 13 timer siden / 367 visninger
3 kommentarer
Ivar Braut`s etterfølger som biskop.
av
Dan Lyngmyr
rundt 14 timer siden / 155 visninger
0 kommentarer
Ny biskop i Stavanger
av
Haakon Omejer Sørlie
rundt 16 timer siden / 132 visninger
0 kommentarer
En skjebnetid
av
Hilde Frafjord Johnson
rundt 22 timer siden / 1402 visninger
18 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Trykk på knappen "oppdatér"
av
Gunnar Kartveit
rundt 7 timer siden / 27 visninger
0 kommentarer
Vår nye jord
av
Erling Rimehaug
rundt 8 timer siden / 150 visninger
0 kommentarer
Ropstads bløff
av
Simen Bondevik
rundt 8 timer siden / 45 visninger
1 kommentarer
Rettferdighetens mange sider
av
Marianne Munz
rundt 13 timer siden / 367 visninger
3 kommentarer
Ivar Braut`s etterfølger som biskop.
av
Dan Lyngmyr
rundt 14 timer siden / 155 visninger
0 kommentarer
Ny biskop i Stavanger
av
Haakon Omejer Sørlie
rundt 16 timer siden / 132 visninger
0 kommentarer
En skjebnetid
av
Hilde Frafjord Johnson
rundt 22 timer siden / 1402 visninger
18 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 3 timer siden / 5185 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Ropstads bløff
rundt 4 timer siden / 45 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Kirka og det hele mennesket
rundt 6 timer siden / 899 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Hareide har moralsk rett - vi trenger en ny regjering
rundt 6 timer siden / 593 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
Et sterkere og tydeligere KrF
rundt 6 timer siden / 388 visninger
Roald Øye kommenterte på
Et sterkere og tydeligere KrF
rundt 6 timer siden / 388 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
En skjebnetid
rundt 6 timer siden / 1402 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 7 timer siden / 21837 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
Vårt Land på ville veger
rundt 8 timer siden / 2126 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Hareide har moralsk rett - vi trenger en ny regjering
rundt 8 timer siden / 593 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Rettferdighetens mange sider
rundt 8 timer siden / 367 visninger
Ole Jørgen Anfindsen kommenterte på
Vårt Land og politikken
rundt 8 timer siden / 3944 visninger
Les flere