Øyvind Døvik

Teologistudent
2

Allmektig Gud?

I filmen «Batman v Superman: Dawn of Justice» poengterer karakteren Lex Luthor det treffende: «Jeg forsto for lenge siden at hvis Gud er allmektig, kan han ikke bare være god. Og hvis han bare er god, kan han ikke være allmektig.»

Publisert: 5. okt 2018.

C. S Lewis uttalte at «hvis Gud er god, så ville han ønsket å gjøre alle sine skapninger fullkomment lykkelige, og hvis Gud var allmektig ville han være i stand til å gjøre det han ville. Men skapningene er ikke lykkelige. Derfor mangler Gud enten godheten, eller makten, eller begge deler.»

Lewis tenker videre at det er Guds guddommelige natur, karakter og person som hindrer ham fra å gjøre enkelte ting. Gud kan ikke gi mennesket fri vilje for deretter å hindre menneskets frie vilje. Guds natur setter hinder for hva han kan gjøre så fort valget er tatt og makten er utøvd.

Gud kan selvsagt ikke tegne en trekantet sirkel, skape en stein som er tyngre enn han kan løfte, eller male en rund firkant (noe som er logiske selvmotsigelser), men tanken om allmektighet virker til å bety at Gud kan gjøre alt som ikke involverer åpenbare motsetninger.

William av Ockham (1285-1347) argumenterte for at Guds allmakt ikke betydde at Gud kan gjøre alt i nåtid. Gud var fri til å kunne handle på en hvilken som helst måte, men gjennom å handle så har Gud etablert en orden som reflekterer en rettferdig og kjærlig vilje som, så fort den er etablert, vil bestå inntil tidens ende. Gud er derfor ikke i stand til å gjøre noe nå som går imot hans etablerte orden av skaperverket.

Hvis Gud virkelig er i stand til å gjøre hva som helst, så må det samtidig bety at han er i stand til å være forpliktet på en retning som den gitte handlingen gir, og videre forbli forpliktet på dette valget.

Ellers ville han ikke vært uforanderlig (Jak 1,17), eller til å stole på. Gjennom å utøve sin allmakt velger altså Gud å redusere antall muligheter som er tilgjengelige.

Bibelen snakker til og med om at vi mennesker skal gi Gud makt (Sal 68,35; 96,7). Se for deg en huseier som leier ut huset sitt. Han gir leieboerne full frihet og makt til å forvalte det som befinner seg i huset. Huseier kan ikke deretter plutselig storme inn og ommøblere slik han vil uten samtykke fra leieboerne.

På samme måte skapte Gud jorda og menneskeheten. Han ga mennesket råderett og makt til å herske på jorden (1. Mos 1,28). Mennesket brukte imidlertid sin frie vilje på en slik måte at det brakte død, lidelse og kaos inn i «huset.» Dermed hadde Gud to muligheter. To valg som ikke gikk imot hans etablerte orden av skaperverket: Enten starte på nytt og jevne «huset» med jorden, eller frelse og gjenopprette det eksisterende.

Heldigvis for oss valgte han det siste.

Timothy Keller poengterer at selv om vi ikke kan komme på en god grunn til at Gud skulle tillate at noe skjedde, så er det ikke dermed sagt at det ikke finnes noen god grunn. Det er også en feiltagelse å tro at det ondes problem blir lettere å takle dersom du forkaster troen på en Gud. Kanskje er uforklarlig lidelse til og med et større logisk problem for den som ikke tror?

De fleste av oss er overbevist om at mennesker ikke bør oppleve lidelse, dø av sult, bli undertrykket e. l. Men dersom vi tenker at det ikke finnes en skaper av universet, så vet vi at den evolusjonære mekanismen i det naturlige utvalg bygger på død, ødeleggelse og de sterkes vold mot de svake.

Hvilket grunnlag har da ateisten for å si at den naturlige verden er forferdelig gal og urettferdig? Er den ikke egentlig slik vi burde forvente at den er? Den sterkestes rett fremfor den andre? Den som ikke tror på Gud har derfor ikke noe godt grunnlag for å bli opprørt over urettferdighet.

Dersom du er sikker på at denne naturlige verden er urettferdig og full av ondskap, så forutsetter du i virkeligheten at det finnes en Gud eller en målestokk som du kan bygge på for å gjøre en slik vurdering.

Finnes det ingen Gud så er vi ikke skapt av noen spesiell grunn. Vi er tilfeldigheter uten mål og mening. Dersom vi er et resultat av tilfeldige naturkrefter, er det vi kaller skjønnhet, bare en nevrologisk reaksjon på gitte data. Synes du at visse landskap er vakre, skyldes det at dine forfedre visste at de ville finne mat der. De overlevde på grunn av de samme nevrologiske trekk, og nå har vi dem også.

Det samme gjelder musikk. Selv om den føles betydningsfull, er det en illusjon. Kjærlighet må også ses slik. Er vi et resultat av blinde naturkrefter, må det vi kaller for kjærlighet, bare være en biokjemisk reaksjon, arvet fra forfedre som overlevde på grunn av denne reaksjonen.

Den gode nyheten er at du ikke er en tilfeldighet. Du er skapt og ønsket. Det er en mening med livet. Det finnes en god og allmektig Gud som har åpenbart seg i historien gjennom Jesu Kristi liv, død og oppstandelse.

For hvordan kan det ikke finnes en god Gud når det er så mye godt i verden?

7 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #301

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Følg med også på andres argumenter!

Publisert 4 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Det jeg har argumentert for på denne tråden, har vært at vi i virkeligheten kun står med to mulige forklaringer på universets opphav, - enten uendelig regress, eller en absolutt og uskapt årsak utenfor universet selv. Jeg etterlyste om noen kjente til andre mulige forklaringer, men fikk ingen

1. Jeg har argumentert for at der kan finnes forklaringer som overgår menneskets forståelseskategorier.

2. Jeg har argumentert for at vi ikke logisk kan avlede at en eventuell ekstern årsak til universet selv er første årsak. Dette impliserer selvsagt ikke med nødvendighet uendelig regress.

Du påstår og påstår at du argumenterer. Du påstår at du vet. Hybris!

1 liker  
Kommentar #302

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Du sier så.

Publisert 4 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Når man begynner å tro på Kristus, så skjerpes denne loven inn, og skiller sterkt mellom de som følger loven, dvs. utvikler kristi-lik kjærlighet til sin neste og de som ikke gjør det.

Heldigvis tar du feil.

1 liker  
Kommentar #303

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Likevel får jeg inntrykk av at du argumentere for loven til alle mennesker, og at loven har vi i våre hjerter.

Hvordan kan du gjøre det?  Jeg skriver jo i kommentaren dette:

Dette viser forskjellen i hvordan Gud handler med jøder og hedninger. Jødene inntar en særstilling, da det var til dem Loven ble gitt.

Jødene har Loven og skal følge den, hedningene har den ikke.  Samvittigheten viser at vi har den i hjertene.

At vi har den i hjertene og at samvittigheten viser det, forstår jeg slik at vi forsøker å leve etter Loven da det er en god veiledning - men at Loven ikke fører til dom for de stor på Jesus og oppstandelsen.  Fordi de har fått livets ånd som gir liv og er del av Jesu rettferdige og rene legeme - slik at skyld ikke påregnes de som tror.

Kommentar #304

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
men at Loven ikke fører til dom for de stor på Jesus og oppstandelsen.

Det skal selvsagt stå: for de som tror på oppstandelsen.  

Sorry.
1 liker  
Kommentar #305

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

1. Jeg har argumentert for at der kan finnes forklaringer som overgår menneskets forståelseskategorier.

2. Jeg har argumentert for at vi ikke logisk kan avlede at en eventuell ekstern årsak til universet selv er første årsak. Dette impliserer selvsagt ikke med nødvendighet uendelig regress.

Du påstår og påstår at du argumenterer. Du påstår at du vet. Hybris!

1. Beklager hvis det er noe jeg ikke har fått med meg: Kan du gjenta dine argumenter for at "det kan finnes forklaringer som overgår menneskenes forståelseskategorier"?

2. Angående om universets årsak også er første-årsak, har jeg vel ikke tenkt så mye over akkurat dette på denne tråden, - eller spesifisert. Hovedsaken for meg her, har vært at jeg mener vi kan dedusere at førsteårsak må være absolutt, uskapt, og utenfor universet. 

Når det gjelder din påstand om hybris, så vil jeg nok mene at det må gå an å argumentere logisk, rasjonelt og vitenskapelig for et syn, uten dermed å bli beskyldt for hybris. Jeg vil heller forslå at du på samme måte argumenterer logisk, rasjonelt og vitenskapelig for ditt syn, - hvis mulig.

1 liker  
Kommentar #306

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hybris 2

Publisert 4 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

1. Beklager hvis det er noe jeg ikke har fått med meg: Kan du gjenta dine argumenter for at "det kan finnes forklaringer som overgår menneskenes forståelseskategorier"?

2. Angående om universets årsak også er første-årsak, har jeg vel ikke tenkt så mye over akkurat dette på denne tråden, - eller spesifisert. Hovedsaken for meg her, har vært at jeg mener vi kan dedusere at førsteårsak må være absolutt, uskapt, og utenfor universet. 

Når det gjelder din påstand om hybris, så vil jeg nok mene at det må gå an å argumentere logisk, rasjonelt og vitenskapelig for et syn, uten dermed å bli beskyldt for hybris. Jeg vil heller forslå at du på samme måte argumenterer logisk, rasjonelt og vitenskapelig for ditt syn, - hvis mulig.

1. For n'te gang: Når man legger som premiss at opphavet er utenfor våre kjente dimensjoner, plasserer vi opphavet utenfor våre forståelseskategorier. Dette er logikk. Frosken som "vet" hva som er utenfor brønnen, lider av hybris. Den har forlatt logikken.

2. Din dedusering at førsteårsaken, den ultimate årsak, må være uskapt, kan jeg, for diskusjonens skyld, godta som premiss. Men det du ikke har fått med deg fra min argumentering, er at det ikke er noen logisk grunn til å postulere at det direkte opphavet til vårt univers, er den ultimate årsak.


2 liker  
Kommentar #307

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Av hvilken årsak?

Kommentar #308

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

1. For n'te gang: Når man legger som premiss at opphavet er utenfor våre kjente dimensjoner, plasserer vi opphavet utenfor våre forståelseskategorier. Dette er logikk. Frosken som "vet" hva som er utenfor brønnen, lider av hybris. Den har forlatt logikken.

2. Din dedusering at førsteårsaken, den ultimate årsak, må være uskapt, kan jeg, for diskusjonens skyld, godta som premiss. Men det du ikke har fått med deg fra min argumentering, er at det ikke er noen logisk grunn til å postulere at det direkte opphavet til vårt univers, er den ultimate årsak.

Du argumenterer mot stråmenn. Jeg har ikke lagt som premiss at universets opphav ligger utenfor tid og rom. Jeg har dedusert at universets årsak må ligge utenfor tid og rom, og at den første årsak må være uskapt. 

Jeg uttaler meg med andre ord ikke om det som ligger utenfor brønnen, men jeg deduserer noe om graveren av brønnen, nemlig at han selv ikke kan være en del av brønnen, men må være utenfor.  Jeg deduserer også at uendelig regress ikke er en rasjonell mulighet.

Jeg finner ikke det å være hybris.

Hvorvidt universets årsak er identisk med første-årsak har jeg ikke argumentert for på denne tråden, men jeg kan nevne at jeg selv finner det mest sannsynlig.

1 liker  
Kommentar #309

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Når du innser at du selv er en stråmann.

Publisert 4 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Hvorvidt universets årsak er identisk med første-årsak har jeg ikke argumentert for på denne tråden, men jeg kan nevne at jeg selv finner det mest sannsynlig.

I denne trådens #225 skriver du: 

"Som du kanskje har forstått, så har jeg argumentert for at det kun foreligger en mulig forklaring på universets tilblivelse: At det må ha sin årsak i noe utenfor det selv, som er absolutt og ikke selv trenger noen årsak."

Dette viser at du taler mot deg selv og at jeg ikke argumenterer mot noen stråmann.

Det utløsende ordet er "kan".

Din "argumentasjon" består av variasjoner over følgende mantra: "jeg selv finner det mest sannsynlig"

Hybris-frosken kan si noe om graveren av brønnen (selv om det bare er spekulasjoner), men du og jeg vet at graveren av brønnen ikke er den ytterste årsak.

Breaking news:

Geologer har nå funnet ut at "brønnen" ble forårsaket av en meteoritt". Hvorvidt meteoritten skal skrives inn i den religiøse kanon [sic], er et stridstema blant teologene.

Nye konflikter er i emning.


1 liker  
Kommentar #310

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Feil 2

Publisert 4 måneder siden

Påvis feilen

Kommentar #311

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Olsen # 252

Publisert 4 måneder siden

Syntes det var viktig å belyse en annen side ved Guds allmektighet, Takker for at du uthever det du synes er bra.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #312

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Kvangarsnes # 253

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Det du her skriver må jo tyde på at Gud IKKE er allmektig, han kan ikke være allmektig uten vi tar imot Guds nåde?

Er Guds allmektighet betinget av oss, kan Gud vel ikke være allmektig? En slik Gud har jeg ikke lest om i min Bibel.

Jeg er på en måte enig i hva forfatteren av innlegget skriver om, at Gud begrenser seg selv i Sin allmektighet, fordi Han har en vilje. Denne viljen har med mennesker å gjøre, og om de tar imot det Han har å gi. Men Han gir ikke mer enn det de klarer å ta imot, i dette begrenser Gud seg. Hadde Gud gitt hele Sin fylde, hadde ikke vi mennesker klart å leve med Hans allmektighet/fylde, slik Kristus gjorde/gjør. Dette er en prosess som er gradvis.

Kanskje vi ser dette annerledes i hvordan vi leser bibelen.

MVH

Rolf Larsen

2 liker  
Kommentar #313

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Guds tålmodighet

Publisert 4 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er på en måte enig i hva forfatteren av innlegget skriver om, at Gud begrenser seg selv i Sin allmektighet, fordi Han har en vilje. Denne viljen har med mennesker å gjøre, og om de tar imot det Han har å gi. Men Han gir ikke mer enn det de klarer å ta imot, i dette begrenser Gud seg. Hadde Gud gitt hele Sin fylde, hadde ikke vi mennesker klart å leve med Hans allmektighet/fylde, slik Kristus gjorde/gjør. Dette er en prosess som er gradvis.

Igjen, presis og god kommentar.

Skulle Gud overøst oss med sin allmektige kraft uten tilpasset vår evne til å både ta i mot, og stå i hans nærhet, ville det bli vår bane.

Gud beskytter oss ved å gi oss del i Hans allmektighet i forhold til våre evner. Den klokskapen er jeg glad for, det viser Faderens kjærlighet på en svært omsorgsfull måte.


2 liker  
Kommentar #314

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Kvangarsnes #254 med flere

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Vi må "jobbe" med nåden? 

Først vil jeg si et takk til Tore Olsen som har forsøkt å forsvare mitt ståsted og det jeg tror på. Men jeg er enig med deg at Nåden er Kristus. Men om du tror som meg at Kristus er den iboende livgivende Ånden, så trenger Han føde, og det er her du og jeg trenger å "jobbe for nåden", fordi Han taler gjennom Sine ord i bibelen til oss. 

Han sier i Johannes kap 6 at de ord Jeg taler er ånd og de er liv. Videre sier Han, de som spiser Meg skal leve evig. 

For meg innebærer dette å jobbe på nåden. Om vi ikke "spiser" Kristus, vil den nåde som vi har fått av Gud, ikke forsvinne, men Han vil bli utilgjengelig for de fleste fordi de ikke følger Guds formaninger. Mye på grunn av at de lever i synd, noe Gud ikke tolererer. 

I Romerbrevet kan vi lese om en slik utvikling fra synder til Guds sønn - til konstitusjon av Kristi Kropp, noe som definitivt er Guds vilje og hensikt - i Hans allmektighet. Men uten at mennesker deltar og fanger opp hva som er Guds hensikt og vilje, hvordan kan da Gud gå videre, uten å tvinge mennesker til å gjøre det Han vil. 

Det er her Han har begrenset seg, fordi Han elsker mennesket (menneskeheten) så mye, at Han lar dem foreta det valget av hvor mye de vil delta i Guds plan.

MVH

Rolf Larsen

2 liker  
Kommentar #315

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

I denne trådens #225 skriver du: 

"Som du kanskje har forstått, så har jeg argumentert for at det kun foreligger en mulig forklaring på universets tilblivelse: At det må ha sin årsak i noe utenfor det selv, som er absolutt og ikke selv trenger noen årsak."

Dette viser at du taler mot deg selv og at jeg ikke argumenterer mot noen stråmann.

Det utløsende ordet er "kan".

Din "argumentasjon" består av variasjoner over følgende mantra: "jeg selv finner det mest sannsynlig"

Hybris-frosken kan si noe om graveren av brønnen (selv om det bare er spekulasjoner), men du og jeg vet at graveren av brønnen ikke er den ytterste årsak.

Breaking news:

Geologer har nå funnet ut at "brønnen" ble forårsaket av en meteoritt". Hvorvidt meteoritten skal skrives inn i den religiøse kanon [sic], er et stridstema blant teologene.

Nye konflikter er i emning.

Du peker på at jeg ikke har vært bevisst nok på å være presis angående om universets årsak også må være den absolutte og uskapte første-årsak. Det har jeg ikke, og presiserer derfor at jeg ikke nå kan argumentere for at vi kan vite at de to er identiske, men at jeg selv finner det mest sannsynlig.

Jeg står derimot fast ved at vi kan vite at første-årsak må være utenfor universet, samt absolutt og uskapt. 

1 liker  
Kommentar #316

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Jeg står derimot fast ved at vi kan vite at første-årsak må være utenfor universet, samt absolutt og uskapt. 

Og mer intelligent enn det skapte.

Så kommer mennesket og frasier seg å bli en del av dette skapte i opphøyet form i all evighet. Hvorfor gjør mennesket, dette?

Fordi det menneskelige intellekt fatter det ikke, det må vises frem. Det synliggjorte krever tro for å se. 

Kommentar #317

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Igjen, presis og god kommentar.

Skulle Gud overøst oss med sin allmektige kraft uten tilpasset vår evne til å både ta i mot, og stå i hans nærhet, ville det bli vår bane.

Gud beskytter oss ved å gi oss del i Hans allmektighet i forhold til våre evner. Den klokskapen er jeg glad for, det viser Faderens kjærlighet på en svært omsorgsfull måte.

Godt noen deler min tro og åpenbaring av Gud.

Mye nåde broder

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #318

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Fordi det menneskelige intellekt fatter det ikke, det må vises frem. Det synliggjorte krever tro for å se.

Akkurat.

1.Kor 2, 14 

Slik menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds Ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis.

Kommentar #319

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

#225

Publisert 4 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Jeg står derimot fast ved at vi kan vite at første-årsak må være utenfor universet, samt absolutt og uskapt. 

I #225 sier du at du har argumentert for at årsaken til universets tilblivelse ikke har en årsak.

I #308 sier du at du ikke har argumentert for dette.

Å hevde at den første årsak ikke har en bakenforliggende årsak, derimot, er logisk uproblematisk. Det er en tautologi. Dog bryter påstanden likevel med en av våre forståelseskategorier, kausalitet. Det e' itt'no som kjem tå se' sjøl.

Men hva er den første årsak? Jeg vet ikke, og du har ikke argumentert for hvordan vi kan vite det.

Heller ikke Gud vet det, for han er (visstnok), i likhet med meg, ateist.


2 liker  
Kommentar #320

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hvordan?

Publisert 4 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det synliggjorte krever tro for å se. 

Hvordan kan "det synliggjorte" se? Har det øyne?

Og hvorfor krever "det synliggjorte" tro før det kan se?

Kommentar #321

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Loven er lik for alle.

Publisert 4 måneder siden

Du skriver upresist, men hvis jeg forstår deg rett, hevder du at loven forandrer seg avhengig av hvilken religiøs tro rettssubjektet har.

Dette bryter med prinsippet "likhet for loven".

Kommentar #322

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Jesus tåler ikke synd.

Publisert 4 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Om vi ikke "spiser" Kristus, vil den nåde som vi har fått av Gud, ikke forsvinne, men Han vil bli utilgjengelig for de fleste fordi de ikke følger Guds formaninger. Mye på grunn av at de lever i synd, noe Gud ikke tolererer. 

Ja, her ser det ut som at man er fortapt om man ikke "jobber" med nåden. Da både synder man og ikke følger Guds formaninger. Dette tåler ikke Gud og hans nåde vil forsvinne!  Dette må være i god jødisk og lovisk tradisjon, ser det ut for meg.


Paulus sier: Av nåde ER dere (allerede)  frelst, ved tro...ikke av gjerninger, så ingen skulle kunne rose seg! Det er en Guds gave. Ef. 2, 9-10.

På grunn av dette, sier han også at vi "ER (allerede)satt i himmelen..." v.6.

I vers 10 sier han at vi er "Hans verk"...altså ikke vårt verk.


Den som vil prestere på sin nåde selv, gjør det kanskje ufortjent? For  nåden er vel nettopp ufortjent? Kanskje man da også får ufortjent lønn? I så fall er det ikke nåde.

Den som vil bli syndfri må bare prøve....jeg vet ikke om noen som har klart det.

Dette er lovens forkynning. 

Vi er ikke under loven, men under nådens tidhusholdning. Dette er Paulus sitt budskap og evangelium.

1 liker  
Kommentar #323

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Er ikke Gud allmektig, da?

Publisert 4 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Men uten at mennesker deltar og fanger opp hva som er Guds hensikt og vilje, hvordan kan da Gud gå videre, uten å tvinge mennesker til å gjøre det Han vil. 

jeg trodde du mente det. Men det ser ikke slik ut i utklippet ditt, han blir maktesløs og avmektig hvis ikke menneskene "deltar og fanger opp hva som er Guds hensikt og vilje", og vet ikke hvordan han skal gå videre, forstår jeg deg rett. Etter mitt syn gjør du Gud avmektig, og ikke allmektig.

"..uten at mennesker deltar og fanger opp hva som er Guds hensikt og vilje" skriver du. 

Jeg må da få spørre deg: Hva er Guds hensikt og vilje? jeg forstår det slik på deg at det vet du.

Kommentar #324

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Hva da med oss

Publisert 4 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.

Godt noen deler min tro og åpenbaring av Gud.

Mye nåde broder

MVH

Rolf Larsen

som ikke er enig i ditt bibelsyn....har vi lite eller ingen nåde?

Kommentar #325

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Det er mye bra

Publisert 4 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.

Godt noen deler min tro og åpenbaring av Gud.

Mye nåde broder

MVH

Rolf Larsen

som kommer frem her på VD. Det er ikke bare teologiske finurligheter og ateister som er uenige.

Det er så mye god lærdom og kunnskap og hente så jeg fryder meg.

For et par dager siden så satte Bjørn Erik meg på sporet av noe. Det dypeste jeg hittil har skuet i retning av evigheten før dette universets skapelse Hadde aldri kommet på den tanken på den måten uten den utfordringen.

Derfor fortsetter jeg å dele av mitt og ta i mot med glede av andres. Mye nåde til dere alle:)

PS: Er i sannhet imponert over mange her inne, det gjør meg til en stolt nordmann.

Kommentar #326

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Ef. 2, 22-23 "ALT i ALLE"

Publisert 4 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Hadde Gud gitt hele Sin fylde, hadde ikke vi mennesker klart å leve med Hans allmektighet/fylde,

"ALT la han under hans føtter, og ga ham som hode over alle ting TIL MENIGHETEN, som er hans legeme,

FYLT AV HAM SOM FYLLER ALT I ALLE."


Det du skriver ser ikke ut ti å være rett etter Guds ord. Våre meninger spør Gud ikke etter.

Kommentar #327

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Bare en hilsen

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
som ikke er enig i ditt bibelsyn....har vi lite eller ingen nåde?

Tullebukk, selvfølgelig har du mye nåde!

Det var jo bare en hilsen av takknemlighet for fellesskapet i Kristus.

Mye nåde til deg, Åge - det er deg vel unt:)

Kommentar #328

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Upresist - mulig

Publisert 4 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Du skriver upresist, men hvis jeg forstår deg rett, hevder du at loven forandrer seg avhengig av hvilken religiøs tro rettssubjektet har.

Dette bryter med prinsippet "likhet for loven".

Ja, da misforstår du ganske så grovt, eller jeg skriver så upresist at det blir utydelig.

Selve loven er uforanderlig, det er lovbryterens forhold til loven som er under endring - loven er den samme - for alle.

Når vi snakker om pakter, og paktens folk, så endrer det seg. Fremdeles er loven den samme, men pakten er en toveis avtale som må oppfylles av begge parter for at lovens velsignelser skal bli gitt. Dåpen er en pakt - den krever og gir slik pakten er definert. Dermed blir det et mer bevisst forhold til loven. Den krever en ubetinget kjærlighet til Gud, medmennesket og sin egen hellighet.

Så det er mange forhold til loven, men alltid samme lov.

Mange ikke troende vet ikke at de velsignes av loven. Loven er mer grunnleggende for vår eksistens enn alle de fysiske lover.

Kommentar #329

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Hvordan kan "det synliggjorte" se? Har det øyne?

Og hvorfor krever "det synliggjorte" tro før det kan se?

Denne har jeg sitert mange ganger, her har du evangeliet i et nøtteskall:

Dette sier han som er amen, det troverdige og sanndrue vidne, ophavet til Guds skapning: 

15 Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kold eller varm; gid du var kold eller varm! 

16 Derfor, da du er lunken, og hverken kold eller varm, vil jeg utspy dig av min munn. 

17 Fordi du sier: Jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken, 

18 så råder jeg dig at du kjøper av mig gull, glødet i ild, forat du kan bli rik, og hvite klær, forat du kan klæ dig i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbaret, og øiensalve til å salve dine øine med, forat du kan se! 

19 Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg; vær derfor nidkjær og omvend dig! 

20 Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med mig. 

21 Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med mig på min trone, likesom jeg og har seiret og satt mig med min Fader på hans trone. 

22 Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene!

1 liker  
Kommentar #330

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Ja, her ser det ut som at man er fortapt om man ikke "jobber" med nåden. Da både synder man og ikke følger Guds formaninger. Dette tåler ikke Gud og hans nåde vil forsvinne!  Dette må være i god jødisk og lovisk tradisjon, ser det ut for meg.


Paulus sier: Av nåde ER dere (allerede)  frelst, ved tro...ikke av gjerninger, så ingen skulle kunne rose seg! Det er en Guds gave. Ef. 2, 9-10.

På grunn av dette, sier han også at vi "ER (allerede)satt i himmelen..." v.6.

I vers 10 sier han at vi er "Hans verk"...altså ikke vårt verk.


Den som vil prestere på sin nåde selv, gjør det kanskje ufortjent? For  nåden er vel nettopp ufortjent? Kanskje man da også får ufortjent lønn? I så fall er det ikke nåde.

Den som vil bli syndfri må bare prøve....jeg vet ikke om noen som har klart det.

Dette er lovens forkynning. 

Vi er ikke under loven, men under nådens tidhusholdning. Dette er Paulus sitt budskap og evangelium.

Jeg skriver ikke at du, jeg eller at noen er fortapt, det er din konklusjon. Jeg viser til at Gud ikke tåler synd, og om man ikke "spiser" Kristus, så blir Nåden, som er Kristus utilgjengelig, for Han kan ikke leve i et syndig kar. 

Nåden er likevel gitt, og lever i den menneskelige ånd, men personen som lever uten å tale med Gud, som ikke "spiser", er heller ikke mottagelig for hele Guds fylde som lever i Kristus. 

Ja du har korrekt i hva du viser til, det er Guds verk, det er Han som gjør dette mulig i oss, det er derfor det er rart at vi likevel må "jobbe på nåden."

Det jeg viser til er ikke av jødisk eller lovisk tro, men av ren kristen tro, som kommer av ren bibelstudie. Tro meg.

Ja jeg er enig, vi er under nådens tidsalder, da Kristus blir utgytt til alle troende som den livgivende Ånden.

Dette er Guds verk i oss. 

Likevel forteller Kristus oss at for at Frøet skal kunne vokse, må jorden hvor det plantes, være av god jord. 

Hvordan blir det god jord? Det blir det gjennom arbeidet på jorden.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #331

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Vokster

Publisert 4 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Likevel forteller Kristus oss at for at Frøet skal kunne vokse, må jorden hvor det plantes, være av god jord. 

Paulus sier det bare er Gud som gir vokster, verken den som sår eller den som vanner er noe, sier han. 

Jeg synes du kommer med mye av dine egne meninger, skulle jeg fulgt dem ville jeg kanskje kommet i mismot, men Jesus sier han kom ikke for å gi mismots ånd. Det kan jo være noe å tenke på.

Kommentar #332

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
som ikke er enig i ditt bibelsyn....har vi lite eller ingen nåde?

"Mye nåde" er en hilsning fra en broder til en annen broder i Kristus. Det er en forbønn om at Kristus må være mye med deg, det vil si den broder jeg deler det med. 

Når det gjelder å dømme andre for hva de har av nåde, har jeg lært en ting, Kristus dømmer ingen, bare vi mennesker gjør det. I vår uforsiktighet kan vi si eller skrive ting som fort kan gjøre at folk føler seg dømt, det har aldri vært min hensikt eller intensjon. 

Bare tanken på rundt dagen jeg ble frelst, som visste hvor kjærlig Herren er til en stakkar synder og som tilgir meg alt, bør vise at jeg også bør møte mennesker på samme måte, uten fordommer, eller uten vilje om å dømme dem for hvordan de lever sine liv, eller hva de tenker, eller sier osv. 

Jeg lærte den dagen og lærer fremdeles at jeg har ingenting jeg egentlig skal si om andres tro, annet enn å dele det jeg tror. 

Jeg lærte også at alle som tror har en skatt gitt dem av Herren, slik Tore skriver, at han lærer noe hver dag her. Han er en stolt nordmann av det. 

Jeg tror har en forskjellig agenda med oss alle, og vi er ikke gitt å vite alt.

Mye nåde til deg også

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #333

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Det står i bibelen

Publisert 4 måneder siden

Åp. 21:

1 Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var blitt borte, og havet er ikke mer.

2 Og jeg, Johannes, så Den hellige byen, Det nye Jerusalem, komme ned fra Gud ut fra Himmelen, gjort i stand som en brud smykket for sin brudgom.

3 Og jeg hørte en høy røst fra Himmelen som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene, og Han skal bo hos dem, og de skal være Hans folk. Gud selv skal være hos dem og være deres Gud.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #334

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Paulus sier det bare er Gud som gir vokster, verken den som sår eller den som vanner er noe, sier han.

Det er korrekt Åge.  Slik ingen blir frelst av egne gjerninger, bortsett fra å tro da det også er en gjerning ifølge Jesus.  Skulle noen bli frelst ved egen hjelp, da hadde de noe å skryte av.  Men Gud skal ha all ære.  Og Han er den enste som kan vaske oss ren - i troens lys.  Slik at vi blir rettferdige og får komme inn i paradis og til evig liv.

1.Kor 2, 14 

Slik menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds Ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis.

Kommentar #335

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Ubegripelig!

Publisert 4 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Skulle noen bli frelst ved egen hjelp, da hadde de noe å skryte av.  Men Gud skal ha all ære.  Og Han er den enste som kan vaske oss ren - i troens lys.  

Og likevel er det slik at noen blir frelst mens andre går fortapt

Og de som (tror de) blir frelst, sier: "Men Gud skal ha all ære."

1 liker  
Kommentar #336

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Dette er nytt for meg,

Publisert 4 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Grunnen er at uendelig regress ville forutsette at vårt eget univers en gang ville måtte bli opphav til noe helt nytt utenfor seg selv, og at dette derfor kan utelukkes, siden all evidens forteller at intet kommer til å skje annet enn at universet bare vil fortsette å ekspandere i det uendelige.

altså al evidens peker på at universets skjebne er kontinuerlig ekspansjon? Er du snill å refererer til all den evidensen som ligger til grunn for dette?

Videre, for å fortsette dine noe misvisende allegori, Du skriver nemig: "Jeg uttaler meg med andre ord ikke om det som ligger utenfor brønnen, men jeg deduserer noe om graveren av brønnen, nemlig at han selv ikke kan være en del av brønnen, men må  være utenfor.  Jeg deduserer også at uendelig regress ikke er en rasjonell mulighet."

Utelukker du at det finnes flere graverene, flere brønner? Hvordan vet du at graveren ikke er n'te generasjon brønngravere? I tillegg tipper jeg at flere av de andre froskene i brønnen har dedusert seg frem til at graveren har andre kjennetegn og brukte andre verktøy enn din graver. Og, hvis ikke graveren har gitt opphav til noe helt annet utenfor seg selv, har du mistet meg på veien i ditt snodige logiske resonnement.

2 liker  
Kommentar #337

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Da skal vi utbringe en stor skål til Vårherre

Publisert 4 måneder siden

Det ligger i sakens natur at at ingen blir frelst ved egen hjelp. På den store dagen kan vi derfor løfte våre glass i en stor skål til Vårherre, både Bjørn Erik og du og jeg og alle andre, Gjermund! 

3 liker  
Kommentar #338

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Ikke direkte til Bjørn Erik, men til oss alle

Publisert 4 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Det er korrekt Åge.  Slik ingen blir frelst av egne gjerninger, bortsett fra å tro da det også er en gjerning ifølge Jesus.  Skulle noen bli frelst ved egen hjelp, da hadde de noe å skryte av.  Men Gud skal ha all ære.  Og Han er den enste som kan vaske oss ren - i troens lys.  Slik at vi blir rettferdige og får komme inn i paradis og til evig liv.

1.Kor 2, 14 

Slik menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds Ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis.

Vi må selv sørge for at Han som vasker oss rene, får anledning til å vaske oss rene. Frelse er en prosess med et evighetsformål. For er jeg den i dag, som jeg skal være i all evighet, så blir jeg forferdelig skuffet. Det er noe som heter å vokse til manns modenhet i Kristus.

Nå vil jeg være åpen med dere, blant annet sa Gud til meg dette, direkte: "Utvikle alle de talenter du har, også de du ennå ikke vet om!" 

Hva betyr nå det? Jo - det betyr at de gaver Gud har gitt meg, skal brukes til min personlige vekst og utvikling. Gjør jeg det ikke, slår jeg av Guds utstrakte hånd. Han har lovet meg, om jeg åpner døren for Ham i mitt liv, å være med meg daglig, hele tiden, slik at jeg skal seire over dette naturlige kjød ved å følge Hans befalinger. Men det er ikke nok, seg skal også søke ut talenter jeg ikke vet at jeg har pr i dag, men som Gud vet at jeg har!

Paulus er bare én av mange apostler. Alle apostlene skal brukes i den apostoliske lære, ikke spesielle favoritter for egen tilpassing og forståelse.

Årsaken til at jeg kommer med denne kommentaren på Bjørn Eriks sin kommentar, er som sagt ikke direkte til Bjørn Erik, men fordi han har opplevd den levende Gud - selv! Ikke en Gud som befinner seg i et himmelsk elfenbenstårn, men den nære Gud som snakker til menneskene - den åpenbarende Gud av i dag!

Mange har lærte Gud å kjenne direkte, hver mann og kvinne på sin måte, men det er en Gud, en tro, og en dåp som kommer fra Gud. Menneskene lager seg mange utgaver av alt.

Etter å ha blitt frelst, slik det blir formulert, så begynner livet i Kristus. DA begynner troen. Ikke har Gud gitt mennesket et bud eller en oppgave, som man ikke kan gjøre - ved tro! Når man får oppgaven, som står beskrevet i bibelen, side opp og side ned, og ikke gjør det som der står - tror man da? Dette er selve kjernen i misjonsbefalingen - å lære og gjøre det Han befaler oss.

Hvis man forventer at arbeidet i vingården utføres av dens eier, og ikke av arbeiderne som er satt der - oss, får man sparken!

Om man finner spesielle notater i skriften, tatt ut av sin sammenheng, for å forsvare en tro uten frukter, vil man få en bibel tilpasset hver mann sin egen bibel - uten fruktene.

Akkurat disse tanker våknet jeg opp med i dag morges. Jeg stilte meg spørsmålet: Hvorfor søker mennesket å tilpasse Gud til sine egne ønsker, i stedet for å tilpasse sitt liv til Guds ønsker?

1 liker  
Kommentar #339

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Etter å ha blitt frelst, slik det blir formulert, så begynner livet i Kristus. DA begynner troen. Ikke har Gud gitt mennesket et bud eller en oppgave, som man ikke kan gjøre - ved tro! Når man får oppgaven, som står beskrevet i bibelen, side opp og side ned, og ikke gjør det som der står - tror man da? Dette er selve kjernen i misjonsbefalingen - å lære og gjøre det Han befaler oss.

Bra kommentar. Tok til meg spesielt det siterte. Det er sant. Troen begynner  når vi blir frelst, og så må vi lære å leve  i tro og gjøre det Han befaler oss. For et spennende liv vi har :-)

1 liker  
Kommentar #340

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Er så enig, Randi

Publisert 4 måneder siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Bra kommentar. Tok til meg spesielt det siterte. Det er sant. Troen begynner  når vi blir frelst, og så må vi lære å leve  i tro og gjøre det Han befaler oss. For et spennende liv vi har :-)

Det er utrolig spennende. Ikke et kjedelige øyeblikk - alltid på veien, hos Kristus!

1 liker  
Kommentar #341

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Hvis dette

Publisert 4 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.

Åp. 21:

1 Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var blitt borte, og havet er ikke mer.

2 Og jeg, Johannes, så Den hellige byen, Det nye Jerusalem, komme ned fra Gud ut fra Himmelen, gjort i stand som en brud smykket for sin brudgom.

3 Og jeg hørte en høy røst fra Himmelen som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene, og Han skal bo hos dem, og de skal være Hans folk. Gud selv skal være hos dem og være deres Gud.

var et svar på min kommentar 323, så forstår jeg lite eller ingen ting av det.

Har kommentert deg noen ganger på dine påstander. Jeg registrer at du ikke svarer på mine spørsmål, da har det liten hensikt for meg  å spørre om mer. jeg trodde dette var et debattforum.

1 liker  
Kommentar #342

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.

altså al evidens peker på at universets skjebne er kontinuerlig ekspansjon? Er du snill å refererer til all den evidensen som ligger til grunn for dette?

Videre, for å fortsette dine noe misvisende allegori,

Så langt jeg vet, så har universet ekspandert kontinuerlig siden BB, og det med stadig større hastighet. Hvis du kjenner til andre forskningsresultater, så er jeg veldig interessert.

Allegorien om frosken og brønnen var ikke min, men Frølands, og han endret premissene i den da det viste seg at den heller støttet mitt poeng enn hans. Allegorier har forøvrig sine svakheter og fører lett til at vi bare ender opp i svada, så jeg vil derfor foreslå at vi omtaler problematikken direkte.

1 liker  
Kommentar #343

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Dette vet jeg.

Publisert 4 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Så langt jeg vet, så har universet ekspandert kontinuerlig siden BB, og det med stadig større hastighet. Hvis du kjenner til andre forskningsresultater, så er jeg veldig interessert.

Jeg spurte etter evidens for at det også kommer til å skje i all uendelighet, som vel er noe du påstar, eller gjør du ikke?

Kommentar #344

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg spurte etter evidens for at det også kommer til å skje i all uendelighet, som vel er noe du påstar, eller gjør du ikke?

Den eneste årsaken som vi kjenner til at skulle kunne endre det hendelsesforløpet, ligger utenfor tid og rom.

1 liker  
Kommentar #345

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

var et svar på min kommentar 323, så forstår jeg lite eller ingen ting av det.

Har kommentert deg noen ganger på dine påstander. Jeg registrer at du ikke svarer på mine spørsmål, da har det liten hensikt for meg  å spørre om mer. jeg trodde dette var et debattforum.

I det siste svaret som jeg gav deg med henvisning til Åp. 21:1-3, så svarte jeg på dette spørsmålet fra deg:

Jeg må da få spørre deg: Hva er Guds hensikt og vilje? jeg forstår det slik på deg at det vet du.

Jeg trodde dette var åpenbart, men ser nå at det ikke var det, det beklager jeg.

Jeg tror Guds hensikt og vilje er å bygge en bolig som Han skal komme ned med til jorden med, denne boligen består av troende, som har blitt likedannet til det Han er gjennom Sønnen (Rom. 5:10, tror jeg og Rom. 8).

Dette gjør ikke Gud avmektig, men Han begrenser Seg Selv, fordi Han har en plan, en frelsesplan som Han forholder Seg til.

At Gud er allmektig, viser til Guds natur, men også til en av Hans titler fra 1 Mosebok. 

Årsaken til at jeg ikke angriper ditt ståsted på samme måte som du gjør, kommer igjen fra bibelen. Læreren til Paulus han advarte de skriflærde og rådet fra å angripe de troende. Han sa til dem om denne "veien" var av Gud, vil den bestå, men om den ikke var det, ville den dø ut. Vi ser i dag at den bestod tiden, og har vokst. 

Gud er den som gir vekst slik du sier, men Apollo vannet, og Paulus sådde (1 Kor. 3:6). Igjen ser vi at Gud er avhengig av menneske for at Han skal kunne spre Seg og kunne gi vekst, gi nåde, gi liv.

Det er fordi Han har begrenset Seg Selv, for Sin plan. Jeg mener ikke som du tenker at Han er avmektig. 

Dessuten er Kristus Frøet som blir sådd, og som blir vannet, men det er kun Gud som kan gjøre at Frøet (Kristus) vokser og blir modnet inne i hver enkelt av oss.

Og du har rett det er et debattforum, men jeg kan ikke debattere bibelen, for den kan jeg ikke argumentere mot, akkurat slik du selv opplevde når jeg svarte deg med kun bibelvers.

Jeg tror bibelen for hva den sier, og noen ganger er det vanskelig å fatte at bibelen faktisk sier de samme tingene, men med forskjellige ord.

MVH

Rolf Larsen


2 liker  
Kommentar #346

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Feil svar.

Publisert 4 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Så langt jeg vet, så har universet ekspandert kontinuerlig siden BB, og det med stadig større hastighet. Hvis du kjenner til andre forskningsresultater, så er jeg veldig interessert.

utgår

Kommentar #347

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Hva slags svar er dette?

Publisert 4 måneder siden

Jeg spurte om kildene dine til påstanden om at all evidens tilsier en  uendelig utbredelse, ikke et et goddag mann økseskaft svar.

Jeg  kan hjelpe deg litt på veien; the Big Freeze, the Big Crunch, the Big  Change og the Big Rip som tilsynelatende er de rådende toerier om hva  som kan skje, en eller annen gang i en fjern fremtid.

Kommentar #348

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Gud er den som gir vekst slik du sier, men Apollo vannet, og Paulus sådde (1 Kor. 3:6). Igjen ser vi at Gud er avhengig av menneske for at Han skal kunne spre Seg og kunne gi vekst, gi nåde, gi liv.

Veldig bra.

2 liker  
Kommentar #349

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

I følge de evidenser som vi kjenner, så vil universet fortsette å ekspandere i stadig større fart, og det vil fortsette å gjøre det i all evighet. 

Scenarier som the Big Chrunch eller the Big Change er rene fantasier/ønskedrømmer og spekulasjoner, uten noen støtte fra evidenser.

2 liker  
Kommentar #350

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg må da få spørre deg: Hva er Guds hensikt og vilje? jeg forstår det slik på deg at det vet du.

Jeg trodde dette var åpenbart, men ser nå at det ikke var det, det beklager jeg.

Jeg tror Guds hensikt og vilje er å bygge en bolig som Han skal komme ned med til jorden med, denne boligen består av troende, som har blitt likedannet til det Han er gjennom Sønnen (Rom. 5:10, tror jeg og Rom. 8).

1. Pet 1. 19 - 20 

  19 det var med Kristi dyrebare blod,
          blodet av et lam uten feil og lyte.
         
    20 Han var bestemt til dette før verdens grunnvoll ble lagt,
          og for deres skyld er han blitt åpenbart nå ved tidenes ende.

Apgj 4, 26-28.  Der sier jødene at de fullbyrdet det som Guds hånd etter Guds vilje hadde besluttet skulle skje.

Vi ser det samme i 2. tim 1. 9-10.Nåden er gitt oss fra evigheten av.  Det ble åpenbart da Jesus kom til verden.

Ef 5, 25   

25 Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, 26 for å gjøre den hellig og rense den med badet i vann, i kraft av et ord.

Jesus elsker menigheten og menigheten er alle som blir frelst ved troen på Han som døde på korset for så å stå opp fra de døde.  Ef 1, 22-23 og Kol 1, 8 sør hvem som er i eller som utgjøre Kristi legeme og svaret på det spørsmålet ser en i 

1. Kor 12, 13

 13 For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke.

Å være et lem på Jesu legeme betyr at DHÅ har tatt bolig i oss.  Den eller de som ikke har DHÅ og ånden som gir liv, tilhører ikke menigheten.

En himmel tom for troende vil være en æreløs himmel og en æreløs Kristus - slik kan vi forstå at Kristus og hele himmelen har påtatt seg ansvaret og gått god for de som tror.  For Gud skal ha all ære!

Derfor frelses ingen ved gjerninger, så ingen skal ha noe å skryte av.  Alle frelses av ufortjent nåde - slik at Gud rettmessig skal ha og har og får all ære.  Derfor sang englene på Betlehemsmarken. Matt 11, 13

 11 I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. 12 Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» 13 Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere