Liv Wergeland Sørbye

9

Nordmenn og fremmedfrykt

Det er et paradoks at de områdene i Norge som sendte ut flest misjonærer, viser mest fremmedfrykt når det gjelder visse utlendinger. De virker som om hvite utlendinger er bra, men innflyttere med andre hudfarger er farlig. Hva gjør at en redd for de som dyrker Muhammed, men heier frem de som har Mammon som sin frelser?

Publisert: 5. okt 2018  /  90 visninger.

Norge har i alle år vært en pådriver når det gjelder å sende ut misjonærer. I forrige århundre var det ingen andre land som produserte flere misjonærer sett i forhold til antall innbyggertall.

De norske misjonærene var flinke til å dokumentere sitt arbeid både gjennom ord og foto.

Misjonæren trosset uframkommelige veier og tropiske sykdommer. Utdanning og helse var viktige tiltak for å hjelpe lokalbefolkninger med små ressurser.

Givergleden i var stor. Folk med relativ lav inntekt hjemme i Norge, var villig til å dele med fattige hedninger.

I dag er levestandarden i Norge svært høy. I Afrika og Asia har den teknologiske utviklingen fått innpass. Dette har gjort det mulig å forkynne vi digitale kanaler.

De «innfødte» fant det lille en trengte for å overleve i naturen. Flom og tørke skapte store utfordringer og førte til sykdom og død. Slik hadde de alltid vært. Ulike folkegrupper som tidligere har vært selvberget og lokalt styrt er nå i bevegelse. Den industrielle revolusjon som endret Norge og andre vestlige land har nå fått innpass på alle kontinent og hadde truffet de mest bortgjemte folkegrupper.

Historiske skillelinjer som beskriver den enkeltes rettigheter og plikter i et lokalsamfunn, fungerer ikke i moderne maktstrukturer. Sosialdemokratiske prinsipp fungerer ikke når viljen til makt og selvhevdelse hindrer en rettferdig fordeling av goder.

Verdenssamfunnet ser at personer som blir forfulgt politisk, torturert og undertrykt. Vi vet også at familier lider på grunn av mangel på arbeidsgivende inntekt som kunne gitt muligheter til en høyere levestandard.

Det er et paradoks at de områdene i Norge som sendte ut flest misjonærer, viser mest fremmedfrykt når det gjelder visse utlendinger. I oljebyen Stavanger hvor engelske er benyttet jevngodt med norsk har de fleste innbyggerne hatt fordel av oljemilliardene. De virker som om hvite utlendinger er bra, men innflyttere med andre hudfarger er farlig. Hva gjør at en redd for de som dyrker Muhammed, men heier frem de som har Mammon som sin frelser?

Gud skapte mennesket i sitt bilde. Adam og Eva har sitt opphav fra Afrika, ikke Norge.

De fleste av oss ønsker å skape en bedre verden, hvor nestekjærlighet står i sentrum. Norge har både evner og ressurser til å hjelpe. I Norge har mange tatt misjonsbefalingen på alvor og reist ut i all verden. I dag trenger vi ikke ta farvel med slekt og familie. I dag kan vi gjennom vårt daglige liv vise at vi alle er likeverdige. Omvendelse skjer ikke gjennom forkynnelse eller fordømmelse, men gjennom livet vi lever.

 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Kristen gutt-syndromet
av
Merete Thomassen
29 dager siden / 2751 visninger
Uten Gud i Guds hus
av
Linn Stalsberg
11 dager siden / 2337 visninger
Den avgjørende barmhjertigheten
av
Ingebjørg Nesheim
10 dager siden / 2240 visninger
KrF svikter den kristne presse
av
Vårt Land
6 dager siden / 2118 visninger
Fløyene på Kirkemøtet
av
Vårt Land
20 dager siden / 2071 visninger
Kirkenes framtid
av
Berit Hustad Nilsen
4 dager siden / 1528 visninger
Unnfallenhet er ikke en dyd
av
Hilde Frafjord Johnson
10 dager siden / 1445 visninger
Når pressen svikter
av
Vårt Land
20 dager siden / 1427 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere