Liv Wergeland Sørbye

10

Nordmenn og fremmedfrykt

Det er et paradoks at de områdene i Norge som sendte ut flest misjonærer, viser mest fremmedfrykt når det gjelder visse utlendinger. De virker som om hvite utlendinger er bra, men innflyttere med andre hudfarger er farlig. Hva gjør at en redd for de som dyrker Muhammed, men heier frem de som har Mammon som sin frelser?

Publisert: 5. okt 2018

Norge har i alle år vært en pådriver når det gjelder å sende ut misjonærer. I forrige århundre var det ingen andre land som produserte flere misjonærer sett i forhold til antall innbyggertall.

De norske misjonærene var flinke til å dokumentere sitt arbeid både gjennom ord og foto.

Misjonæren trosset uframkommelige veier og tropiske sykdommer. Utdanning og helse var viktige tiltak for å hjelpe lokalbefolkninger med små ressurser.

Givergleden i var stor. Folk med relativ lav inntekt hjemme i Norge, var villig til å dele med fattige hedninger.

I dag er levestandarden i Norge svært høy. I Afrika og Asia har den teknologiske utviklingen fått innpass. Dette har gjort det mulig å forkynne vi digitale kanaler.

De «innfødte» fant det lille en trengte for å overleve i naturen. Flom og tørke skapte store utfordringer og førte til sykdom og død. Slik hadde de alltid vært. Ulike folkegrupper som tidligere har vært selvberget og lokalt styrt er nå i bevegelse. Den industrielle revolusjon som endret Norge og andre vestlige land har nå fått innpass på alle kontinent og hadde truffet de mest bortgjemte folkegrupper.

Historiske skillelinjer som beskriver den enkeltes rettigheter og plikter i et lokalsamfunn, fungerer ikke i moderne maktstrukturer. Sosialdemokratiske prinsipp fungerer ikke når viljen til makt og selvhevdelse hindrer en rettferdig fordeling av goder.

Verdenssamfunnet ser at personer som blir forfulgt politisk, torturert og undertrykt. Vi vet også at familier lider på grunn av mangel på arbeidsgivende inntekt som kunne gitt muligheter til en høyere levestandard.

Det er et paradoks at de områdene i Norge som sendte ut flest misjonærer, viser mest fremmedfrykt når det gjelder visse utlendinger. I oljebyen Stavanger hvor engelske er benyttet jevngodt med norsk har de fleste innbyggerne hatt fordel av oljemilliardene. De virker som om hvite utlendinger er bra, men innflyttere med andre hudfarger er farlig. Hva gjør at en redd for de som dyrker Muhammed, men heier frem de som har Mammon som sin frelser?

Gud skapte mennesket i sitt bilde. Adam og Eva har sitt opphav fra Afrika, ikke Norge.

De fleste av oss ønsker å skape en bedre verden, hvor nestekjærlighet står i sentrum. Norge har både evner og ressurser til å hjelpe. I Norge har mange tatt misjonsbefalingen på alvor og reist ut i all verden. I dag trenger vi ikke ta farvel med slekt og familie. I dag kan vi gjennom vårt daglige liv vise at vi alle er likeverdige. Omvendelse skjer ikke gjennom forkynnelse eller fordømmelse, men gjennom livet vi lever.

 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
19 dager siden / 5391 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
17 dager siden / 3730 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
18 dager siden / 1300 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
13 dager siden / 1177 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
13 dager siden / 1013 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
4 dager siden / 959 visninger
Hva nå, Etiopia?
av
Ragnhild Mestad
6 dager siden / 942 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere