John Bernander

1

Et borgerlig verdifellesskap

Om Hareide skulle vinne frem, bryter det med hele Kristelig Folkepartis fundament, tilblivelse og historie som et borgerlig og ikke-sosialistisk parti.

Publisert: 5. okt 2018  /  1309 visninger.

Slik jeg kjenner Kristelig Folkepartis velgere og tillitsmenn har de hentet mye inspirasjon og lærdom fra Hans Nielsen Hauge. Samfunnet bygges nedenfra og opp. Det er anti-autoritært i sin kjerne. Staten og myndighetene skal ikke tråkke over de naturlige grensene som er for den enkeltes frihet, familienes og de nære samfunns rett til å bestemme over seg selv og sine liv.

Hjelp til selvhjelp. 

Her finner en klare fellestrekk og verdisyn med de verdikonservative i Høyre, og Edmund Burkes imperativ – frihet under ansvar. Staten bør stimulere den enkelte, familiene og samfunnene gjennom hjelp til selvhjelp. Det har gitt seg utslag i politikk med skattefradrag for bidrag til frivillige organisasjoner, krav om å flytte større deler av bistandsmidlene til private hjelpeorganisasjoner og tro på større valgfrihet for familiene gjennom bruk av kontantstøtte.

På disse områdene har det vært lite støtte å få i Arbeiderpartiet. SV, deres regjeringspartner og mulige fremtidige støttespillere for Hareides alternativ, er de som høyest og oftest vil bekjempe et slikt samfunnssyn og praktiske politikk.

Den tidligere KrF-lederen, advokaten og næringslivsmannen Erling Wikborg, var sammen med John Lyng blant arkitektene for det borgerlige samarbeid. I tidlige år fikk jeg lære mye av industrimannen, gründeren og KrF-politikeren, Toralf Westermoen. Per Sævik, ordfører, skipsreder, industribygger og stortingspolitiker for KrF fikk jeg glede av å arbeide sammen med i Kommunalkomiteen i Stortinget.

Små samfunn. 

Disse KrF-politikerne var, og er gode eksempler på sammenhengen mellom aktiv næringspolitikk og ansvar i familie, samfunn og menighet. De har gjennom KrF-historien kjempet for næringsfrihet, og kraft til de frivillige organisasjoner og små samfunn. I denne tiden har Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt villet nasjonalisere, statsdirigere og sette stadig strammere rammer om så vel næringsliv, som kultur, skole og tro.

Vi har stått sammen om å dempe formuesskatten, og få fjernet skatt på arbeidende kapital for å stimulere til eierskap og investeringer i næringslivet her hjemme. Det bør vi fortsette med, og med KrF i regjeringssamarbeid med Høyre har jeg forventninger om politikk for å stimulere aktivt eierskap, privat kapital og grundervirksomhet i Hauges ånd. Dette var lite fremme i Hareides tale til Landstyret sitt.

Det har alltid vært et verdiforankret fellesskap på borgerlig side. Like før påsken i 2016 fremmet AUF-lederen Mani Hussaini og Anniken Huitfeldt forslaget om å fjerne K-en fra KRLE faget. Er det slik at kristendommen og vår kristenhumanistiske historie provoserer? Forslaget ble vedtatt til jubel i Arbeiderpartiets landsmøte. Den gang var Hareide skuffet. Det er disse han nå vil søke regjeringsmakt sammen. Skal det bli noe av må han også ha støtte fra SV. Det er ikke lett å forstå at KrF skulle føle større felleskap her, enn i den borgerlige verdisfære.

Ebba Busch Thors. 

Det svenske valget ble en thriller. Men en ting er klart. Den borgerlige Alliansen gikk frem, og Krist­demokratenes karismatiske leder Ebba Busch Thor ledet med sitt tydelige valg av borgerlig side partiet til et suksessvalg. Hun sier klart at det er samarbeidet med de ikke-sosialistiske partiene i Alliansen som best sikrer de verdier og samfunnssystem som Kristdemokraterna bygger sin politikk på.

I regjering med Høyre, Venstre og Frp vil KrF også bidra med å flytte tyngdepunktet i det politiske samarbeidet mer mot sentrum. Innenfor følsomme politikkområder som bioteknologi, respekt for liv, innsats i skole- og utdanningsspørsmål og familiepolitikken vil KrF gi styrke til trygge verdikonservative løsninger. Både her, og i en politikk som sikrer arbeidsplasser, næringsliv og verdiskaping håper jeg Landsmøtet klart vil bekrefte partiets plass på ikke-sosialistisk side.

Trykket i Vårt Land 5. oktober 2018.

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rolf Kenneth Myhre

13 innlegg  178 kommentarer

Sosialismen finnes ikke lenger

Publisert rundt 2 år siden

Selv partier som Rødt og SV står i dag for blandingsøkonomi, som er selve definisjonen eller primærkriteriet for sosialdemokrati. Så sosialisme er forlengst ute av norsk politikk.

Svakheten med ventresidens retorikk om mindre klasseforskjeller er at de ikke vil tallfeste dette nærmere i form av et øvre akseptabelt tak for Gini-verdi når det gjelder inntektsulikhet og formuesulikhet.

Kommentar #2

John Bernander

1 innlegg  2 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Gini kurven er ikke noe særskilt godt mål på forskjellen mellom H og Venstresiden i norsk politikk. Den måler ulikhet i inntektsnivåer i samfunnet, og som du vet er det knapt noe tiltak som bedre jevner ut forskjellene, enn det å styrke barnefamilienes økonomi. H og Krf har stått sammen om kontantstøtte og universell barnetrygd, som et viktig tiltak og utfra verdien-valgfrihet for den enkelte og familiene.

Ellers er det aller viktigste utjevningstiltak å skape nye jobber, og holde folk i arbeid nå og fremover. Her påpekte jeg lærdommen fra Hans Nielsen Hauge, som etablerte mer enn 30 virksomheter land og strand rundt. Jeg viste i kronikken min til mange Krf politikere, som i denne tradisjonen har vært opptatt av aktivt eierskap, vilkår for private næringsdrivende og en grunnleggende næringsvennlig politikk. Også her er det er viktig verdifellesskap og samarbeid om praktiske politiske løsninger mellom de borgerlige ikke-sosialistiske partiene. Det tror jeg ville kunne styrkes og utvikles om Krf vil velge å gå i regjeringssamarveid med Erna Solberg, som statsminister

4 liker  
Kommentar #3

Otto Strand

14 innlegg  140 kommentarer

Ikke-sosialistisk og ikke-borgerlig

Publisert rundt 2 år siden

KrF er et ikke-sosialistisk og ikke-borgerlig parti, eller sagt positivt: et kristendemokratisk sentrumsparti. Bernander vektlegger forholdsvis ensidig slektskapet med borgerlig side. For å få et mer balansert bilde, anbefales Hareides bok, som gir en grundig analyse av det politiske landskapet. Det er også interessant å lese NRKs gjennomgang av partiprogrammene holdt opp mot dokumentet "Sammen for et varmere samfunn", som KrFs landsstyre nylig vedtok. Her er konklusjonen slik: "Dersom ein legg partiprogramma til grunn, ser det ut til at KrF vil få meir støtte for deira nye hjartesaker på raudgrøn side, framfor den blågrøne." https://www.nrk.no/norge/her-far-krf-mest-stotte-sine-nye-hjartesaker-1.14228982

Kommentar #4

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Den nye Folkeparti

Publisert rundt 2 år siden
Otto Strand. Gå til den siterte teksten.
KrF er et ikke-sosialistisk og ikke-borgerlig parti, eller sagt positivt: et kristendemokratisk sentrumsparti. Bernander vektlegger forholdsvis ensidig slektskapet med borgerlig side. For å få et mer balansert bilde, anbefales Hareides bok, som gir en grundig analyse av det politiske landskapet. Det er også interessant å lese NRKs gjennomgang av partiprogrammene holdt opp mot dokumentet "Sammen for et varmere samfunn", som KrFs landsstyre nylig vedtok. Her er konklusjonen slik: "Dersom ein legg partiprogramma til grunn, ser det ut til at KrF vil få meir støtte for deira nye hjartesaker på raudgrøn side, framfor den blågrøne." https://www.nrk.no/norge/her-far-krf-mest-stotte-sine-nye-hjartesaker-1.14228982

Nye hjertesaker er ikke kristent motivert, men politisk. Vi finner samme filosofi i folkekirken, som nå er en sosialistisk politisk bevegelse. Sosialistene vil fjerne K'n i KRLE faget i skolen. I samarbeide med AP og SV og Rødt, vil disse fjerne Kristelig i Kristelig Folkeparti. 

Kommentar #5

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Nye hjertesaker er ikke kristent motivert, men politisk. Vi finner samme filosofi i folkekirken, som nå er en sosialistisk politisk bevegelse. Sosialistene vil fjerne K'n i KRLE faget i skolen. I samarbeide med AP og SV og Rødt, vil disse fjerne Kristelig i Kristelig Folkeparti. 

Fredag igjen, og på an igjen...;) Skal forsøke å unngå harde kanter, men... Hva er det kristelige? Eller "K"en om man vil. Jeg vet; et rundt og vanskelig spørsmål. Det lodder dypt. Det handler om lydighet. 

Derfor tenker jeg at det på tide å snakke om lydighet. Vi kommer ikke rundt Jesus i kristen og teologisk sammenheng. Når vi leser vår bibel, leser vi at lydigheten fikk sitt crescendo i Luk. 22, 42. ..., "men din vilje".

Vi leser det vi leser. Vi leser det vi liker. Hvor fromt låter det ikke når jeg leser at Jesus sier "din vilje". 

Det store vakum og gjenklang oppstår litt tidligere i verset for oss lesere: ..."Far, hvis du vil, så ta dette beger bort fra meg..."

Dette kan og husker jeg. Det er teksten som står på alterbildet malt av Adolf Bjerkreim i Bedehuset Betel i Veavågen.

En påminnelse om at det ikke var letteste mulig utvei som var riktig. Det bildet og verset gir også retning i å forstå hvor lite eller mye "K"en i kristendom/kristen betyr i vår nåtidige og sammensausede verden. 

Vi taler sjelden om begeret vi har fått å drikke av, men bekymrer oss for den mer språklige "K"en ? 

Det sagt: Her er jeg på fortapelsens rand selv. Sitter i glasshus. Ojojoj...

Kommentar #6

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Gud må bli sosialist - først da er han med

Publisert rundt 2 år siden
Johan Rosberg. Gå til den siterte teksten.

Vi taler sjelden om begeret vi har fått å drikke av, men bekymrer oss for den mer språklige "K"en ? 

Det sagt: Her er jeg på fortapelsens rand selv. Sitter i glasshus. Ojojoj...

Jeg synes ikke det, Johan. Jeg opplever dine refleksjoner som givende og som vesentlige. Du åpner viktige spørsmål

I kampen for eller mot "K'en" er det en symbolverdi, som politikere finner det opportune å bruke statskroner på. Millimeter for millimeter, om så bare symbolsk skal "kristendommen" temmes under sosialismens systematiske samfunnsbygging.

Da må man spørre seg - hvilken betydning har K'en i den sammenheng? At de vil ha den bort er i sum ikke et symbolsk politisk verk, men i bunn og grunn å fjerne en politisk motstand mot samfunnshegemoniet - uten Gud som premissgiver.

Uten statskirke og uten Gud i kirken, men politikk fra a til å, er makten i ferd med å dreie i en retning - bort fra Gud.

Skal Gud være med - så må han bli sosialist først.

Kommentar #7

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Du åpner viktige spørsmål

Det er vel det jeg ønsker og forsøker mest av alt. Jeg har ikke mange fix-ferdige svar å tilby, men undringen er bunnløs. God helg og Guds nåde. :)

1 liker  
Kommentar #8

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Kristendemokratisk?

Publisert rundt 2 år siden
Otto Strand. Gå til den siterte teksten.
KrF er et ikke-sosialistisk og ikke-borgerlig parti, eller sagt positivt: et kristendemokratisk sentrumsparti.

Den tidligere KrFU-lederen David Hansen har problematisert KrF's definisjon og bruk av begrepet kristendemokratisk.

I essaysamlingen "Kristendemokrati" (Civita – 2011) av Janne Haaland Matlary, Pål Veiden og David Hansen defineres den kristendemokratiske tradisjonen og ideologien. Det er en nøktern og saksrettet analyse. Den vier ikke KrF eller andre partier oppmerksomhet. Men ved å lese den, er det forståelig at Hansen i en annen sammenheng har problematisert nettopp KrF sin egne egenoppfatning og bruk av begrepet kristendemokratisk.

Slik jeg forstår det, er de kristendemokratiske partiene i Europa, som for en stor del har vært styrende, spesielt i etterkigstiden, kulturkonservative og statsbærende, men ikke kristendogmatiske slik KrF kan oppfattes som.

Høyre står i så måte nærmere den europeiske kristendemokratiske tradisjonen enn KrF som politisk kan oppfattes som et særinteresseparti og slik sett som mer sekterisk. Typisk er Høyre medlem i Den internasjonale demokratiske union (IDU) som er et verdensomspennende forbund av konservative og kristendemokratiske partier.

KrF sin bruk av kristendemokratisk kan framstå en tilsnikelse. 

Forfatteren av essaysamlingen må ha meg unnskyldt dersom jeg ikke har forstått dette helt presist.

1 liker  
Kommentar #9

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Gode utfordringer

Publisert rundt 2 år siden
Johan Rosberg. Gå til den siterte teksten.
Det er vel det jeg ønsker og forsøker mest av alt. Jeg har ikke mange fix-ferdige svar å tilby, men undringen er bunnløs. God helg og Guds nåde. :)

Du får meg alltid til å tenke enda grundigere gjennom ting. Det er måte å komme ut av eget oppfatningsbias på. Man blir lett nærsynt i sitt eget sinn - utfordringer kreves for å kunne se mer, for så å formulere det. Guds fred:)

Kommentar #10

Heidi Thorp Stakset

0 innlegg  1 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Det autoritære aspektet er et fremtredende trekk ved dagens politiske styreform. Vi ser eksempelvis økt styringsrett til arbeidsgivere, autoritær tvangssammenslåing av fylkene, og en autoritær form for styring av Osloskolen.  I universitetssektoren registrerer vi at våre fremste forskere og forelesere underlegges instrukser om pedagogisk kursing av  statsråden, med antagelse om at de mangler en sådan kompetanse, og i skolen opprettes nok et styringsnivå med såkalt "superlærere", ikledd keiserens nye klær.

 I 2005 ble Haugeinstituttet opprettet med formål å aktualisere arven etter Hauge i moderne tid. Instituttet vil "løfte fram Hauges lederskap og etiske tenking rundt bedriftsledelse, arbeid, nettverksbygging og samfunnsansvar." Jeg understreker ; Hauges etiske tenkning rundt bedriftsledelse står i diametral motsetning til de antidemokratiske tendensene vi ser i dag med økt styringsrett til arbeidsgivere. https://www.adressa.no/.../Antidemokratiske-tendenser-i... 

 La oss undersøke samfunnsansvaret i asylfeltet. I møte med den store flyktningestrømmen i 2015 ble det forhandlet fram et asylforlik mellom Regjeringspartiene Høyre og Frp og samarbeidspartiene KrF og Venstre, i tillegg til Ap og Sp. Det ble lagt vekt på tilstramming ved grensen og returer av flyktninger. To parti stemte imot asylforliket; Sv og MDG. I avtalen heter det også at norske myndigheter kan tilbakekalle oppholdstillatelsen for flyktninger som har fått opphold på grunn av et beskyttelsesbehov, hvis grunnlaget for dette er borte som en følge av politiske, sosiale eller humanitære forbedringer i hjemlandet. 

Dag Bærvahr, fagsjef i asylavdelingen i UDI understreker at det er Departementet som har instruert UDI, og sier følgende i Aftenposten 25.juli 2018:  "–Vi skal ta hensyn til om vedkommende fyller vilkårene for å få tillatelse av sterke menneskelige grunner. Her vil botid i Norge og særlig hensynet til lengeværende barn være av betydning for vurderingen." Dette hensynet er fullstendig tilsidesatt av dagens regjering  I dag sendes mødre med lengeværende barn  ut av landet, til en utrygg tilværelse, i strid med lov om barnets beste. 

 Privatiseringen av sentrale samfunnsinstitusjoner innen helse, barnevern og barnehage, er etisk betenkelig siden de drives ut fra konkurranseprinsipp og fortjeneste, og tar ut mange millioner på ledersiden. Mammons verk er helt uforenelig med kristendommens tanke om hjelp, forsakelse og omsorg.

Kommentar #11

John Bernander

1 innlegg  2 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Jeg ser nok ikke noe autoritært i styringsretten i arbeidsforhold, men tvert om økende oppmerksomhet om bedriftenes samfunnsansvar og omdømme. Helt i tråd med den etiske bevissthet Haugeinstituttet jobber med. 

Å beskrive det å drive med overskudd, som Mammons verk og uforenlig med Kristendommen  er også en ganske drøy påstand og nokså forkvaklet synspunkt. Overskudd er tvert om uttrykk for verdiskaping og god forvaltning utfra mitt verdisyn. Så kan det legges etiske synspunkter og moralske imperativ på hvordan verdier og overskudd forvaltes og brukes. Det er i alle fall ikke slik, at offentlig eierskap i seg selv fremstår som noe iboende høyverdig, eller bedre enn god forvaltning, effektiv drift og tydelig ansvar i et privat eierskap

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere