Steinar Reiten

22

KrF bør forbli et blokkuavhengig sentrumsparti

Debatten om veien videre for KrF og ulike regjeringsalternativer når nye høyder, drevet av en senasjonshungrig presse som ivrig tømmer bensin på bålet for å skape mest mulig konflikt og dermed høyere opplagstall. Som en av åtte representanter i KrFs stortingsgruppe føler jeg behov for å påpeke at det finnes et tredje alternativ: Å bli værende i den posisjonen KrF nå har, der vi i gjennomsnitt oppnår et viktig gjennomslag hver uke for vår ansvarlige og konsistente sentrumspolitikk.

Publisert: 3. okt 2018

Jeg mener primært at KrF ikke bør gå inn i regjering nå, men fortsette i rollen som et konstruktivt opposisjonsparti med vippemakt i Stortinget. Pressen prøver å framstille KrF som et vingle-parti, men det vi har gjort det siste året er å føre en konsistent og sammenhengende sentrumspolitikk der vi noen ganger støtter regjeringen, andre ganger opposisjonen. Det er rett og slett journalistene som leser KrF feil – de fleste av dem er så opphengt i toblokk-tenkingen at de ikke er i stand til å se at vi faktisk representerer et tredje alternativ med vår sentrumspolitikk.

Vår nøkkelposisjon i Stortinget har gitt oss mange viktige seire og gjennomslag det siste året, og hvis vi går inn i regjering (uansett hvilken) er sentrum utradert i norsk politikk. Da blir det også mye vanskeligere å få fullt gjennomslag for saker som er viktige for oss, slik vi nå greier det hver uke i gjennomsnitt (40 tydelige KrF-seire ble presentert på KrFs pressekonferanse like før sommerferien - åtte måneder etter at det nåværende Storting trådte sammen!). Å oppgi en posisjon som gir oss så mange seire og gjennomslag for en ansvarlig og verdibasert sentrumspolitikk så tidlig i stortingsperioden, er etter min mening uklokt.

Hvis jeg blir stilt overfor valget om enten å gå inn i Solberg-regjeringen eller en Støre-ledet regjering, så velger jeg det første forutsatt at vi får gjennomslag for viktige profilsaker i forhandlinger om regjeringsplattform. Hvis ikke disse forhandlingene fører fram, så bør vi etter min mening fortsette i den rollen vi har nå som et blokkuavhengig sentrumsparti som vipper flertallet i Stortinget fra sak til sak. Å gå inn i en AP-ledet regjering er etter min mening helt uaktuelt. Da gir vi fra oss vår posisjon som vippe-parti til SV, med Rødt som uavhengig støykilde på ytterste venstre fløy. Det vil bety at alle kamper om verdisaker som er viktige for KrF, og der ytterste venstre er vår ideologiske motpol, i realiteten er tapt før kampen starter.

Nå får vi uansett en god og demokratisk prosess der hele partiorganisasjonen blir involvert ved at det avholdes et ekstraordinært landsmøte. Da er det partiets høyeste organ med vektet sammensetning ut fra medlems- og stemmetall i de ulike fylkene, som avgjør det vanskelige spørsmålet om veivalg videre / regjeringssamarbeid. Vår partileder Knut Arild Hareide har med dette vist fremragende lederskap ved å legge opp til en beslutningsprosess som gjør at vi kan vi gå videre som ett lag. Vi har alle et felles ansvar for å opptre lojalt i forhold til vedtaket som blir gjort. 

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Torbjørn Greipsland

121 innlegg  177 kommentarer

Blokkuavhengig, men ny profil

Publisert rundt 2 år siden

Det er mange grunner til å argumentere for at KrF forblir i opposisjon og ikke med i noen regjering, slik Reiten gjør. Det er i samsvar med det KrF gikk til valg på, ja til Solberg som statsminister, og nei til å sitte i regjering med FrP. Det er en fordel å holde løfter.

Men skal KrF med det standpunktet holde seg over sperregrensa, må det skje en betydelig endring i KrFs profil, for ikke å si oppførsel.

Man må få hele landsmøtet med på dette. Og blir det ikke flertall verken for samarbeid med høyresiden eller venstresiden, så bør landsmøtet helhjertet kunne si ja til nåværende sentrumsposisjon.

Men da må det også bli slutt på utspillene om at nå må KrF binde seg til et regjeringsalternativ. Når det stadig har kommet slike, så gjør det velgerne forvirret. Nå regner jeg med at på landsmøte vil kursvalg bli avgjort. Selvsagt må det være lov å gi uttrykk for sin mening fortsatt. Men man skal også være klar over at det skaper usikkerhet for ikke å si forvirring, slik det har gjort til nå. Og det skader KrF. 

Flere hevder at både KrF og Ap ikke var gode nok foran siste valg til å presentere sine egne standpunkter. Både Hareide og andre var for opptatt av å kritisere. Det er greit å markere uenighet med både populær statsminister og andre, men det må ikke gå utover presentasjon av egne synspunkter. Det gjorde det foran siste valg. Foruten at KrF gikk til valg på et regjeringsalternativ som den gang, ikke sikkert for alltid, var preget av solid forankring i fantasiens verden. Det var et ødeleggende standpunkt jeg ennå ikke skjønner hvordan hele ledelsen KrF kunne gå inn for det.

Den ordbruk som politikerne bruker, har betydning. Ord virker. Men jeg tror KrF skal overlate til velgerne å dømme om hvordan politikere uttrykker seg. Velgerne har solid dømmekraft.

Sylvi Listhaug har fått mye kritikk for sin språkbruk. Det tror jeg hun har vunnet mer på enn tapt. Men da hun kritiserte KrF for å være mer opptatt av å nå en prosent av brutto nasjonalprodukt i bistand enn å hjelpe, sitert etter minnet, så var det bom og usant. Listhaug hadde stått seg på å beklage det.

Men derimot traff hun godt med å si at Hareide sleikte imamer oppetter ryggen når man husker sammenhengen det ble brukt i. Hareide burde ha smilt av det. Det et godt folkelig uttrykk for situasjonen. Folk forstod det – i motsetning til alle fremmedordene politikere og skribenter liker å smykke seg med. Og hva var bakgrunnen? Ganske alvorlig, veldig alvorlig. Når det kommer en kjent islamlærer til en muslimsk ungdomskonferanse, og vedkommende står for dødsstraff for homofilt samliv, og verken pressefolk eller politikere, heller ikke ungdomspolitikere, reagerer særlig, ja, da er det grunn til å synge ut slik Listhaug gjorde. Og etterpå fikk hun mye støtte for at hun sa fra, også fra Oslo-aviser som VG. Men da hadde velgerne alt sett hvem som tok opp dette, og hvem som var tause. Og slikte imamen.

Men blir KrF-politikere og andre opptatt av å kritisere språkbruken hennes, tror jeg de taper mye mer enn de vinner.

For skal KrF ha velgernes støtte til å være i nåværende posisjon, må de fremheve sine standpunkter og hva de har fått gjennomslag for.

Når Hugin og Munin må hjelpe politisk avdeling i VL med å påpeke at i sommer trakk Hareide fornøyd fram alt det KrF hadde fått gjennomslag for i samarbeidet med regjeringen, mens han nå uttalte omtrent det motsatte, ja, så får man ikke tillit for slik motsigelse. Selv om hensikten var å samle støtte til samarbeid med partiene på venstresiden.

1 liker  
Kommentar #2

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

KrF som 'verdibasert' diskusjonsklubb ?

Publisert rundt 2 år siden

Hareide søker makt hvor enn den kan finnes. Opportunismen er påfallende når ryggraden mangler.

Støres og Hareides siste sjangse til makt er å 'kuppe' regjeringsmakt før kommunevalget. En opptur i valget kan gi vind i seilene for en konvoi av AP, MDG, Sp, Rødt, KrF og SV .

 'Tåkefyrste' får en krevende oppgave med å holde dem sammen .

Kommentar #3

Sissel Rimehaug Weydahl

3 innlegg  1 kommentarer

Lytt til alle nye stemmer

Publisert rundt 2 år siden

Nå må landsmøtet ta på alvor signalene de får med alle nye innmeldinger. Disse har neppe meldt seg inn for at KrF skal holde seg i midten alene og støtte en regjering med FrP. Jeg er redd KrF går tilbake til sperregrensen hvis dette skjer. I dag er KrF kommet opp på 5 prosent tallet! Vi er mange som har ventet på at KrF gjøre seg fri fra stempelet som borgerlig parti. Hvilke signaler sender den merkelappen om hva KrF står for?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere