Kommentator Olav Egil Aune

Løgn på løgn

President Trump har rundet 5.000 løgner og villedende påstander i sitt presidentskap. Men det blåser bare presidenten større – i egne øyne.

Publisert: 1. okt 2018

New York Times referer til The Fact Checkers Database, som offentliggjorde sine tall for et par uker siden. Flere har telt, blant andre Toronto Star, hvor tallene bekreftes – 2029 rene løgner, resten er villedende opplysninger. Flest under rubrikken økonomi, blant annet påstandene om handel og jobber («an incredible suksess» som han stadig viser til). 40 ganger har han uttalt at det er det beste tallet i hele USAs historie. Hver gang er han blitt korrigert, det hjelper ikke.

Patologisk

Trump er en patologisk løgner, han svarer med løgn, han reagerer impulsivt med løgn. Han lyver så ofte at han må mene det han sier er riktig. Politikere prøver normalt å unngå å lyve for enhver pris – og har et mer diskret språk for å snakke utenom og tåkelegge sannheten. Det er alvorlig nok. Men Trump lyver så åpenlyst, så uhemmet, at det virker aldeles naturlig å konstatere at han har psykopatiske trekk og lever i et parallelt univers – ved siden av virkeligheten.

LES OGSÅ: Derfor trumfer følelser fakta

Flere kilometer 

Fra Det Hvite Hus vet man at Trump i en periode daglig mottok en liten mappe med utelukkende rosende bemerkninger om hans fortreffelighet. Og legger man da til Orwells klassiske «med løgnen har man jo makt over virkeligheten», så er vi vel på plass. Det ufattelige er at så mange ser forbi løgnene og svelger dem uten søvnløshet. Kanskje er parolen: Trump skaper et etterlengtet kaos der andre har skapt altfor mye orden. Spørsmålet er: Hvorfor vender ikke ordentlige mennesker, som normalt setter sannhet og oppriktighet høyt, seg bort fra denne storskrytende lystløgneren?

Ukuelig vane

I en tid da den ene kongressen etter den andre trommes sammen for å redde verden, virker det kanskje underlig at jeg sitter her og håper på noen få, ukuelige mennesker som lever spredt utover hele verden. Et kompani av skamslåtte landeveisriddere, som står i verdenssjelens tjeneste. For det er det det handler om, løgn følger løgn og til slutt sitter vi på svidd bakke – en verden uten sjel. For hvem kan bevege seg fritt i et samfunn av løgner?

LES OGSÅ: Roser «sympatisk og kristen» Trump

Nedbrytningen

Jeg er ikke naiv, jeg ber ikke om total rettferdighet. Men om at uretten må skje i menneskelige former. Der er vi ikke nå. Det skjer noe når statsledere – som Trump – opphever seg til å være Gud. Det har skjedd – de gamle, klassiske kulturene som falt, en etter en. Det edle og mennesketilpassete ble skiftet ut med et vellystig «hedenskap», som gikk amok i en primitivitet hinsides Borneo og New-Guinea. Sivilisasjoner dør, dette har de til felles med menneskene. Men de dør ikke på samme måte som menneskene. Mennesket må først dø, så kommer nedbrytingen. Sivilisasjonenes fall kjennetegnes av at de smuldrer hen mens de lever, de krakelerer. Det sniker seg på mens vi ser en annen veg. Det er det skumle.

LES OGSÅ: Hvorfor le? Trump har jo helt rett

Sannhetens død

Den markante, amerikanske litteratur- og samfunnskritikeren Michiko Kakutani stiller nettopp spørsmålet i sin nye bok – The Death of Truth (Sannhetens død): Hvor kjøper Trumps velgere alle løgnene? Nærmest i en parentes snakker hun om grunnene: En stigende kynisme gjennom mange år på grunn av manglende tro på et dysfunksjonelt politisk system, en fornemmelse av å stå utenfor verden, som drives frem av teknologiske forandringer, globalisering og forvirring. Altså en refleksjon av middelklassens svinnende håp om hvorvidt den amerikanske drøm – et hus, utdannelse, en bedre fremtid for barna – overhodet er oppnåelig.

Trollkvinnens kule

Jeg ser ikke inn i trollkvinnens kule, det er det få som gjør. Men løgner har i «tidens fylde» en massiv evne til å slå tilbake. Det kunne vært godt å slippe. Men slipper vi unna?

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Carl Wilhelm Leo

14 innlegg  932 kommentarer

New York Times and the Fact Checkers!

Publisert rundt 1 år siden
Olav Egil Aune. Gå til den siterte teksten.
New York Times referer til The Fact Checkers Database, som offentliggjorde sine tall for et par uker siden. Flere har telt, blant andre Toronto Star, hvor tallene bekreftes – 2029 rene løgner, resten er villedende opplysninger.

For meg later det til at New York Times - med flere - fortsetter der "Pravda" sluttet. 

Og mestret rollen så de er blitt et begrep.

Man lurer på hvordan NYT ville komme ut av en factfinding tour at The Fact Checkers Database?

Økonomisk politikk? 

Saken er vel at man må få fokus vekk fra Demokratenes utstillingsvindu i California med så vidunderlige politiske grep at millioner flykter fra staten - sammen med bedrifter. 

Lurer på hva Paul Krugman (økonomi , NYT) våger å se i sin glasskule og utrede grundig om den delen av samfunnsøkonomien?

https://www.youtube.com/watch?v=mn1fxChSbYk&t=911s

Hvem driver løgn i amerikansk politikk kan også diskuteres:

 https://www.youtube.com/watch?v=2dqiCLL2BKA

Og siden vi er innom nyhetsformidling , så er det flere som tror at vi ikke har sett slutten på forsøkene på å kneble ytringsfriheten og kontrollere hva som kan sies, skrives og menes- kort sagt - et "Sannhetsdepartement". 

Det jobbes iherdig - Lionel analyserer på RT:

https://www.youtube.com/watch?v=cBMtVDRXosY

 

    

6 liker  
Kommentar #2

Morten Gabrielsen

11 innlegg  171 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Da foreslår jeg at du lister opp her minst 5 åpenbare løgner som Trump har sagt. Ellers vil du jo bare, uten å videre undersøke selv, ta New York Times syn for god fisk (samt viderefortelle dette til mange lesere). Gitt at han tilsynelatende skal ha uttalt 5000 (eller over 2000) løgner så burde du kunne liste flere, men det vil ta lang tid å gjennomgå for min egen del. 

Med åpenbare løgner mener jeg ikke økonomiske detaljer eller andre politiske detaljer som det er uenighet mellom politikerne om, men ting som lett kan gjenkjennes som løgn. Hvis jeg har tid (og finner det videre nyttig), så kan jeg undersøke om det faktisk er løgn. Så kan vi se. Skulle det vise seg at disse 5 er løgner (noe jeg ikke tror) så er det likevel langt igjen til den fulle lista du referer til.

5 liker  
Kommentar #3

Pål Georg Nyhagen

193 innlegg  1811 kommentarer

Sannhet er det som er nyttig

Publisert rundt 1 år siden

Kanskje mediene bør ta med seg selv i den kompliserte ligningen her. Også i andre kretser enn hos Trump er fakta og sannhet ganske så fleksible begreper. Hos Trump er det dog desto mer synlig, ikke minst fordi de fleste medier nesten fotfølger ham (Heldigvis!) og veier hans uttalelser fortløpende. Men andre slipper langt lettere unna; både politikere og andre. Og ikke minst mediene selv. Også her i landet.

Journalister tar sitt samfunnsansvar som også innebærer å aktivt følge grundig opp makt og myndigheter. Men journalister setter lite pris på å bli sjekket tilsvarende nøye og bli bemøtt med kritikk selv. Og det er ikke lett: Kameraderiet innad i pressekretser er et allerede velkjent fenomen; det forbigår selv legenes ditto som er ekstrem nok allerede. Selvkritikk i mediene presenteres jo, for all del. Men først på et generelt grunnlag i ettertid når det er politisk korrekt og ganske så uforpliktende. Sporene og virkeligheten er den øverste dommer også her, nemlig. 

Selvsagt skal og må man redigere i pressemedier. Men redigeringsansvaret gir ikke rett til å fordreie, manipulere eller bagatellisere avgjørende data og opplysninger om faktiske forhold. 

Nå er det dessverre slik at løgn kan være så mangt. Ikke minst i mediene. Premissene for vurderingene blir sjeldent oppgitt i artiklene, men de synes jo i flere skrevne produkter sterkt nok like vel, dessverre. Det oppgis ikke plagsomt ofte hva som er journalistens verdibaserte meninger og hva som egentlig er de faktuelle opplysninger: Det skilles sjeldent mellom faktiske data versus journalistens kommentarer, meninger og subjektive vurderinger. Dette må man som mediebruker ofte sortere ut selv. Det å qua journalist allerede ha en forestilling av saksforholdene, for deretter å selektivt innhente data for å underbygge (og bekrefte) den valgte vinklingen, er et ikke helt ukjent fenomen. Man kan også bevisst vektlegge skjevt, videre anse annen relevant info som "ikke viktig", og det å la visse utvalgte "eksperter" underbygge en viss saksforståelse... osv. Apropos: "Norske journalister stemmer fortsatt knallrødt". 

Ordet "angivelig" fungerer gjerne som en god reserve for faktakontrollert research når "hensikten er god og nyttig". Ei heller hjelper det at noen journalister ikke evner eller vil sortere bedre heller; dvs bevisstgjøre seg at bias og egne politiske sym- og antipatier blir virkende faktorer i hvordan saker tolkes og presenteres. Man kan på den annen side selvsagt ikke unngå disse sistnevnte nissene på lasset. Men man kan dog bevisstgjøre seg at de ofte sitter på én side av båten og lager slagside. Også i Vårt Land ser vi dette fenomenet til tider; ikke minst hva gjelder avisens langvarige slagside til fordel for et samboerskap mellom KrF og AP.

Hvorfor vender ikke ordentlige mennesker, som normalt setter sannhet og oppriktighet høyt, seg bort fra denne storskrytende lystløgneren? Tja... Kanskje mediene selv er en del av svaret? Trump, alle påstandene om fake news osv i store deler av vesten, kan altså ses som symptomer på et for lengst etablert "dysfunksjonelt politisk system" samt fleres økende mistro til flere medier. Her åpnes dessverre et stort rom for "alternative fakta", nye manipulasjoner og annen fake news. Sannhet er visst det som er nyttig... både for Trump og enkelte medier? Mediene har nå fått rekyler pga av em viss ukultur hva gjelder noen journalisters integritet.

 

12 liker  
Kommentar #4

Per Steinar Runde

219 innlegg  2476 kommentarer

I glashus

Publisert rundt 1 år siden

VL kastar stein frå glashus. Eg har fleire gonger gitt eksempel på kritikk frå redaktørane basert på usanning og direkte lygn utan at dette har blitt korrigert eller bedt om orsaking for. I staden har det berre vorte repetert. 

Paul Krugman er neppe ei uhilda kjelde. Eg har lese ei rekkje kronikkar av han i Dag og Tid. Kvar einaste éin har vore ein jeremiade over Trump. 

Det same kan seiast om New York Times. Teljemåten for desse 'lygnene' er eit kapittel for seg, likeeins kva dei reknar som 'lygn'. 

Sjølvsagt finst det noko som er sant og noko som er rett. 

For eksempel har både SSB og Frischsenteret dokumentert at innvandring frå ei rekkje land, særleg muslimske, er eit gedigent tapsprosjekt. Men mange norske politikarar og bladfykar har gong på gong påstått det motsette. Summerer ein, blir det mange lygner av dette. 

Andre ting er meir i ei gråsone og avhengig av auga som ser. Då kan ein ikkje automatisk kalle det usanning og slett ikkje bevisst lygn. 

Når det gjeld innvandring, har alle større medieredaksjonar i landet drive målmedviten mørklegging av det meste som kan stille innvandring og innvandrarar i eit dårleg lys. Til overmål er aviser og fjernsyn spekka med propaganda for det/dei same kvar einaste dag.

9 liker  
Kommentar #5

Morten Gabrielsen

11 innlegg  171 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Jeg gikk kjapt inn på Trumps twitter feed for å ta et eksempel på konsistent informasjon. Eks. en tweet fra 2 dager siden:

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1046230634103025664

Tweeten: "NBC News incorrectly reported (as usual) that I was limiting the FBI investigation of Judge Kavanaugh, and witnesses, only to certain people. Actually, I want them to interview whoever they deem appropriate, at their discretion. Please correct your reporting!"

NBC skal ha rapportert at Trump begrenset FBI-utforskning av dommer Kavanaugh, noe Trump benekter.

Dette skal vel lett kunne sjekkes (mediarapporteringen som omtales i tweeten).

Det Trump sier her er i overensstemmelse med pressetalskvinne Sarah Sanders uttaler her (etter ca 2 minutter): https://youtu.be/IZbCFJ83kDM 
Det Hvite Hus overstyrer ikke detaljene i FBI-etterforskningen. Dette er noe Senatet dikterer.

4 liker  
Kommentar #6

Pål Georg Nyhagen

193 innlegg  1811 kommentarer

Til Olav Egil Aune og andre journalister:

Publisert rundt 1 år siden

Løgn har som kjent mange ansikter og former. Fortielser og manipulasjoner tangerer fenomenet løgn her. Nå er det vel en kjent sak at innvandringsdebatten i Sverige så og si har vært tabu inntil ganske nylig. Det har i mange år forekommet en konsensus blant de aller fleste politikerne og mediene om at man ikke skal ta dette temaet opp på bred basis; dvs at myndighetenes og akademikernes narrativer skulle etableres som sann og underbygges. For det første fordi det ikke skal komme frem holdninger og elementer som i verste fall skulle ramme innvandrerne og for det andre at Sverigedemokraterna ikke skulle få støtte. Men nå er verken gode intensjoner eller ønsketenkning en garantist for gode konsekvenser. Ensrettingen og tausheten har langt på vei ført til noen av problemer som man egentlig ville unngå. Vi ser vel alle at Sverige strir med langt større problemer hva gjelder innvandring enn Danmark og Norge. Sitat fra SVT:

«23 särskilt utsatta områden:

Samma områden kallas av polisen för särskilt utsatta områden. Dessa kännetecknas av ”en social problematik och kriminell närvaro som lett till en utbredd obenägenhet att delta i rättsprocessen och svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag”. En utmaning för polisen, annan blåljuspersonal och företrädare för andra offentliga myndigheter är att de blir hårt ansatta vilket har lett till att man efterfrågar poliseskort för att utföra sitt arbete.

Polisen delar in Sveriges utsatta områden i tre kategorier: särskilt utsatta områden (23), riskområden (6) och utsatta områden (32). Totalt rör det sig om 61 områden i landet som i olika grad anses vara utsatta för allvarlig brottslighet. Det framgår i en rapport från polisens Nationella operativa avdelning (NOA), som presenterades i juni 2017.« 

Når jeg nevner dette, så er det fordi man trenger åpenhet, brainstorming og debatt helst FØR utviklingen går så langt som her. Og alle skal bli invitert og lyttet aktivt til, selv om det blir utfordrende. Også den som debatten gjelder; dvs representanter for innvandrerne: Kompetanse, innsikt, moralsk integritet og realisme finnes på alle sider i denne debatten. Det er altså verken en debatt von oben for bedreviterne, for de som anser seg som representanter for det moralsk gode... eller for de som anser seg som de egentlige realister. 

Nå skriver Per Steinar Runde i sin avslutning ovenfor:

«For eksempel har både SSB og Frischsenteret dokumentert at innvandring frå ei rekkje land, særleg muslimske, er eit gedigent tapsprosjekt. Men mange norske politikarar og bladfykar har gong på gong påstått det motsette. Summerer ein, blir det mange lygner av dette. 

Andre ting er meir i ei gråsone og avhengig av auga som ser. Då kan ein ikkje automatisk kalle det usanning og slett ikkje bevisst lygn. 

Når det gjeld innvandring, har alle større medieredaksjonar i landet drive målmedviten mørklegging av det meste som kan stille innvandring og innvandrarar i eit dårleg lys. Til overmål er aviser og fjernsyn spekka med propaganda for det/dei same kvar einaste dag.» 

Variasjoner av dette har Runde og en rekke andre skrevet tidligere. Stort sett får de ingen svar fra dem det gjelder, stort sett møtes man med taushet, eller i beste fall kommer korte distanserende metakommentarer. UTEN at det som Runde hevder blir drøftet ved henvisninger til reelle data.  

Så får man tillate seg å være litt naiv og spørre om hvorfor det som her er tema for noen ikke tas opp av journalistene? Skal ikke da journalister forholde seg til det som foregår og lever i samfunnet? Helst uten at egne sym- og antipatier og agendaer skinner i gjennom?

Skyldes det at Runde m.fl. faktisk stort sett har rett og at journalistene helst ikke vil dypt og grundig inn i disse temaene som det var (er?) i Sverige? Eller tar han og de som deler hans meninger faktisk helt feil? Om det siste er riktig, så burde det vel være en smal sak å dokumentere og begrunne dette grundig slik at hans kritikk møter saklig og relevant motbør? Man kan jo f.eks, påpeke at Runde har rett i noen av hans påpekninger, men man velger å konkludere og forholde seg annerledes enn ham? Og så la ham få forholde seg til svarene som gis og fortsette derfra: Det er nemlig dette som er debatt. Og den er nødvendig.

Det har forekommet ideer om at enten mener man det ene eller så mener man det andre, i debatten om innvandring. Og det er ikke så merkelig; debattklimaet har nemlig tvunget frem en polarisering som har ødelagt enhver fornuftig debatt og dialog. Men denne polariseringen har som nevnt gitt oss en dårlig debatt... eller nesten ingen; det forekommer sågar forakt og aggresjon fra enkelte hold. Dog skal ikke frykten for dette siste hindre debatten; da har man enten tapt eller så bruker man dette som påskudd for å slippe enhver debatt og så heller selv ideologisk styre den debatten som finnes. Taushet… herskerteknikker eller bruken av stråmenn, demonisering og manipulasjoner preger debatten mer enn det motsatte. 

Man skal få drøfte også dette temaet åpent, men man bør ta med de elementer som deltagerne mener tilhører debattens substans og veie dem derfra. Den andre parten kan ikke suverent legge premissene og styre her. Generaliserende negative påstander skal selvsagt unngås, likeså dystopier og dikotomier. Men dog bør man vite at selv om generaliseringer skal unngås, så kan det som er innholdet av det som presenteres her dog gjelde noen av deltagerne i den eller den gruppen. Og derfor kan man minne om dette og like vel ta det vinklede temaet i debatten ut fra disse forbeholdene.

Så til Olav Egil Aune, andre journalister i Vårt Land og andre medier: Hvor tar Per Steinar Runde saklig og feil hva gjelder data, og hvorfor er hans påstander og konklusjoner gale? Og der han faktisk har rett, der er det vel mulig å bekrefte data og drøfte videre? 

11 liker  
Kommentar #7

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Grenseløs hets.

Publisert rundt 1 år siden
Olav Egil Aune. Gå til den siterte teksten.
Trump er en patologisk løgner, han svarer med løgn, han reagerer impulsivt med løgn. Han lyver så ofte at han må mene det han sier er riktig. Politikere prøver normalt å unngå å lyve for enhver pris – og har et mer diskret språk for å snakke utenom og tåkelegge sannheten. Det er alvorlig nok. Men Trump lyver så åpenlyst, så uhemmet, at det virker aldeles naturlig å konstatere at han har psykopatiske trekk og lever i et parallelt univers – ved siden av virkeligheten.

Ja jeg vet at det er in å håne og hetse Trump.
Det er en av de tingene folk kan gjøre fordi de tror det er nødvendig og rett.
Men man kan faktisk forvente en LITT mer edruelig tone fra en journalist i Vårt Land.
Eller kanskje ikke når jeg tenker meg om.

5 liker  
Kommentar #8

Morten Gabrielsen

11 innlegg  171 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

For å støtte Trump og de gode kreftene som forsøker å gjøre Amerika mer rettferdig, så er bønn noe av det mest virkningsfulle. Gitt hvordan Verdidebatt er, og retningen på de redaksjonelle innleggene så tror jeg det er bra å ikke tilbringe mye tid her inne. Jeg tror man får utrettet mer i andre sider av livet enn her. 

Det kan hende Verdidebatt tjener penger på debattaktivitet også, selv om jeg ikke er sikker. Da kan det være greit å bruke mindre tid her inne, så man unngår å kanskje indirekte støtte opp under nettstedet, og man bruker heller ikke unødvendig mye tid selv.

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
19 dager siden / 5375 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
17 dager siden / 3728 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
18 dager siden / 1294 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
13 dager siden / 1175 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
13 dager siden / 1009 visninger
Hva nå, Etiopia?
av
Ragnhild Mestad
6 dager siden / 936 visninger
Ungdomsrus: Vi må handle nå!
av
Pernille Huseby
23 dager siden / 906 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere