Jan-Erik Fjukstad Hansen

4

Demoniseringen av Frp.

KrF må ta et veivalg. Det er to forhold som jeg synes feies grundig under teppet: Det ene er at alternativet til dagens regjering er et samarbeid som også må inkludere SV. Det andre er at KrF og Frp. faktisk er på linje i en del viktige samfunnsspørsmål.

Publisert: 30. sep 2018

Vi er faktisk enige i KrF nå om en ting: vi bør være i regjering! Så er vi uenige om hva som er den naturlige samarbeidspartneren.  Jeg opplever at det er to forhold som blir skjøvet godt under teppet:

Det første er at det fremstilles som et valg mellom Frp. og Ap. Det korrekte er vel å si at det er et valg mellom Ap. og Høyre.  Og så følger det noe med:  Det er et valg mellom SV som støtteparti og et regjeringssamarbeid med Frp.  Jeg synes man bør være ærlig om dette.

Det andre er at man velger å se bort fra at vi i KrF faktisk har en del felles med Frp.  For eksempel gjelder det statens rolle og familiens plass. Når vakre ord om å bygge samfunnet nedenfra og familiens betydning skal realiseres i konkrete saker; er det ikke Arbeiderpartiet og SV som har støttet oss: Eksempler kan være friskoler og kontantstøtte, men det finnes mange flere.  Dette bør vi ikke underslå, og fremstille det som om vi alltid står fjernt fra Frp.  Vi er uenige med dem i innvandringspolitikken, men der er det jo ikke noe bedre stilt med Ap.Høyre eller Sp.  En liberal innvandringspolitikk har ingen bred oppslutning i Norge, uansett hvilket alternativ vi velger.  Men de ikke-sosialistiske partiene deler en tro på at enkeltmenneskets frihet og at statens makt må begrenses.  Dette gjelder også når vi ser fremover; i en diskusjon om valgfrihet for eldre med  omsorgsbehov er det mer sannsynlig at vi vil finne sammen med Frp enn Ap. 

Vi skal jo ikke i regjering for å støtte Frp. Vi skal dit for å prege et ikke-sosialistisk regjeringsprosjekt med KrFs politikk.  Vi har enda ikke forsøkt å påvirke regjerningen innenfra.  Hvis vi fullstendig kan nøytralisere SV i det ene regjeringsalternativet, hvorfor er det da så umulig å trekke det andre regjeringsalternativet i vår retning?

9 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

En skikkelig

Publisert rundt 2 år siden

edru betraktning - skal roses!

2 liker  
Kommentar #2

Anders Møller-Stray

16 innlegg  70 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Denne analysen bærer etter min mening preg av noen svakheter og snarveier:

1. Det er en vesentlig forskjell å sitte i samme regjering som et parti, og å sitte i en regjering som samarbeider med et parti. Et grelt eksempel på dette kan vi finne om vi sammenlikner Venstres reaksjoner på de styggere uttalelsene fra FrPs mer løse kanoner før og etter at VenTre ble med i regjeringen. Blir man med i regjering, lar man seg binde til helheten av politikken. Er man et samarbeidsparti, binder man seg kun til felles vedtak. Å sitte i regjering med FrP er en langt sterkere binding enn å samarbeide fra sak til sak med SV. Å si noe annet er tåkelegging.

2. Privatskoler er et underlig eksempel på en uenighet mellom KrF og Ap. Begge partiene ønsker å unngå kommersielle privatskoler med eierutbytte, og begge ønsker å støtte friskoler med et pedagogisk og/eller religiøst alternativ. Her har de Høyre som en felles motstander.

3. Kontantstøtten overlevde åtte år med rødgrønt styre der Sp var eneste pari som ønsket den. Hvordan skulle den være mer truet i en KrF-Ap-Sp -koalisjon der 2/3 partier vil bevare den?

4. Skal vi bygge et sivilsamfunn der individets rettigheter står sterkt, må vi arbeide for å styrke demokratiet. I et samfunn der forskjellene øker, og der makten og livsmuøigjetene i stadig større grad begrunnes i betalingskortet fremfor stemmeseddelen svekkes enkeltindividet. Nettopp derfor mener jeg at et samfunn som bygges nedenfra bygges best under en sentrum-venstre -regjering.

Kommentar #3

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Anders Møller-Stray. Gå til den siterte teksten.
4. Skal vi bygge et sivilsamfunn der individets rettigheter står sterkt, må vi arbeide for å styrke demokratiet. I et samfunn der forskjellene øker, og der makten og livsmuøigjetene i stadig større grad begrunnes i betalingskortet fremfor stemmeseddelen svekkes enkeltindividet. Nettopp derfor mener jeg at et samfunn som bygges nedenfra bygges best under en sentrum-venstre -regjering.

Det vil aldri skje at venstre orientering fører til styrking av demokrati og individets rettigheter - aldri.

Venstresiden er i seg selv mer systemorientert enn alle andre partier, på bekostning av individet.

Dessverre vil vi se det samme fra høyresiden, men da motivert annerledes. Den skjøre balansen mellom høyre og venstre utsetter en mer autoritær retning i politikken. Noe forskjell må det jo være.

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere