Inge Takle Mæstad

Bystyrerepresentant Stavanger KrF
9

Stå fast i sentrum!

Hold fast på blokkuavhengigheten! Slå ikke følge med Venstre inn i Erna Solbergs regjering!

Publisert: 27. sep 2018

Denne teksten er et opprop fra flere bidragsytere i KrF Rogaland, se nederst i teksten for fullstendig liste over bidragsytere.

Vi som står bak dette oppropet har alle en tilknytning til KrF i Rogaland. Vi ønsker å gi en stemme til en stor gruppe medlemmer og tillitsvalgte som reagerer med uro på forsøk på å gjøre KrF til et smalere kristent interesseparti med en klar høyreorientert borgerlig profil.

Sterkt, tydelig og moderne. 

Samfunnsutviklingen preges av økende press mot menneskeverdet på mange fronter, trussel mot klimaet på kloden, millioner på flukt, økte sosiale forskjeller og mer opplevelse av utenforskap. I slike tider trenger norsk politikk et sterkt, tydelig og moderne KrF som tar tidens utfordringer og folks liv og hverdag på alvor. Vi trenger et modig verdistyrt kristendemokratisk parti med bred appell hos alle som ser verdien av å ha fokus på kvaliteter og verdier som er større enn oss selv, vår egen lommebok og vårt bruttonasjonalprodukt. Vi trenger et KrF som med sin ideologiske og verdimessige forankring og gjennom konstruktiv realpolitikk kan utgjøre en forskjell og bidra til å finne gode og konstruktive politiske løsninger i samarbeid med parti både til høyre og venstre for seg.

Vi ønsker derfor at landsstyret bidrar til å forsterke og spisse partiets fokus på saksfelt hvor partiet alltid skal og må stå i fremste rekke og utfordre de andre partiene både til høyre og venstre. KrF skal kjempe for menneskeverd og mot sorteringssamfunn. Vi skal bekjempe fattigdom på hjemme- og bortebane. Vi skal stå opp for mennesker på flukt og i alle former for sårbare livssituasjoner. Vi skal slåss for klodens fremtid. Vi skal kjempe mot alle former for utenforskap. Vi skal prioritere tiltak som styrker familien, barns og unges oppvekst og en verdig alderdom. Vi skal jobbe for å sikre likeverdige livsvilkår over hele landet.

Sementere en blokktenkning. 

Vi advarer sterkt mot strategiske­ og kortsiktige løsninger som kan svekke KrFs posisjon som et blokkuavhengig kristen-
demokratisk parti i sentrum, og som vil medvirke til å sementere en blokktenkning som verken bidrar til bærekraftige politiske løsninger eller gjenspeiler velgernes ønsker ved valg. Så lenge nærmere 75 prosent av velgerne i 2017 fordelte sine stemmer langs aksen fra Høyre til Arbeider-
partiet, er det et paradoks at Erna Solberg har satset prestisjen sin på et regjeringsprosjekt som gir et populistisk fløyparti til høyre­ stort handlingsrom for å dra regjeringens­ politikk lengre bort fra sentrum enn noen gang før.

Vi registrerer at blant annet et flertall i KrFU som «medisin» mot synkende galluptall nå oppfordrer partiets landsstyre til å gjøre en høyresving og følge­ etter Venstre inn i Solberg-
regjeringen. Vi vil advare på det sterkeste mot et slikt historisk linjeskifte, som av flere grunner vil sette partiets politiske og ideologiske troverdighet i fare. Det vil bety et klart brudd på et løfte gitt velgerne i valgkampen. Det vil innebære at KrF legitimerer og tar et forpliktende og solidarisk medansvar for en dag-til-dag-politikk som uansett KrFs hånd på rattet vil ha et politisk tyngdepunkt lengre mot høyre fløy enn noen annen regjering i norsk historie. Det vil være en avdramatisering og bagatellisering av en bred kløft som skiller en verdiforankret og sosialt-
radikal KrF-politikk og populistisk og liberalistisk Frp-politikk.

Taktiske momenter. 

Vi erkjenner at partiet i en presset situasjon ikke finner løsninger som kan tilfredsstille alle, og at ethvert veivalg vil måtte ta hensyn til dilemma og medføre smerte og skuffelse for noen. Vi vil likevel, og mest av alt, advare­ mot å la utålmodig-heten og kortsiktige taktiske momenter gis større vekt enn ideologi og politiske realiteter. Vi slutter oss til veteranen Einar Steensnæs sine kloke råd om å løfte blikket, holde fast på partiets fristilte sentrumsposisjon og gi Knut Arild Hareide og resten av ledelsen handlingsrom til å sondere hva man eventuelt kan oppnå gjennom et tettere samarbeid mot venstre, fortrinnsvis Ap og Sp (Vårt Land, 21.09.18). Det vil være en langt mer fremtidsrettet strategi enn å forlate en blokkuavhengig rolle i sentrum for å bli juniorpartner i en sterkt høyredominert borgerlig regjering. Det siste vil bety at terningen er kastet; å returnere til en gammel sentrumsposisjon på et senere tidspunkt vil være 
nærmest umulig.

Det gjentas stadig at KrF alltid har fått størst politisk gjennomslag ved å samarbeide med høyresiden. Det er en sannhet med klare modifikasjoner. Partiet har nemlig aldri nasjonalt våget å teste ut hva et forpliktende samarbeid med partier til venstre for seg vil kunne bety. Det er i seg selv en god og saklig grunn til å stå fortsatt fast i sentrum og samtidig gi ledelsen fullmakt til å følge opp Einar Steensnæs’ kloke samarbeidsråd. Først da kan man fatte fremtidige samarbeidsbeslutninger basert på kunnskap, ikke bare synsing, om hva ulike samarbeidsalternativ vil bety av praktisk politiske konsekvenser.

Stavanger, 25. september


Skrevet av: 

Inge Takle Mæstad, Stavanger
Tone Therese Paulsen, Stavanger
Bjørg Tørresdal, Stavanger/Levanger
Anders Hilding Næss, Stavanger
Marit Hølland Paulsen, Stavanger
Einar O. Iversen, Stavanger
Leif Jon Paulsen, Stavanger
Arnhild Aano Høien, Stavanger
Brit Norheim Larsen, Stavanger
Leif Inge Skimmeland, Stavanger
Tom Landås, Haugesund
Jostein Otto Waage, Haugesund
Signe Nijkamp, Sandnes
Sverre Hetland, Sandnes
Gitle Byberg, Sola
Terje Rott, Sola
Per Inge Ruud, Sola
Ole Tom Guse, Forsand
Kristian Landro, Sauda
Rasmus Flesjå, Gjesdal
Eldbjørg Sivertsen, Suldal
Roar Obrestad, Suldal
Magne Audun Kloster, Hjelmeland
Svein Helgesen, Rennesøy

KrF Rogaland

Trykket i Vårt Land 27. september 2018.

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Nils-Petter Enstad

111 innlegg  206 kommentarer

Den tredje vei?

Publisert nesten 2 år siden

I en tid da det virker som om debatten bare handler om ett av to: Enten å gå i regjering med Erna eller med Jonas, er det nesten litt forfriskende at noen velger å holde fast ved den tredje veis strategi: En uavhengig sentrumsposisjon. Det er vel også mest i tråd med det KrF gikk til valg på for ett år siden.
Men i denne posisjonen, som også er en vippeposisjon, ligger det at man i en gitt situasjon kan komme til å felle den sittende regjering, slik eksempelvis Frp gjorde i 1986 med sine to mandater den gang. Det ansvaret må KrF være bevisst på, og det må man ikke vike tilbake for å ta.

3 liker  
Kommentar #2

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Berget har født en mus

Publisert nesten 2 år siden

Vel. da vet vi Krfs veivalg. Formannen har talt og utstøtt et rungende kanskje til ny kurs. :-)

Kommentar #3

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden

Jeg vil bare gjenta. Sentrumsalternativet er steindødt for flere ti år siden. Utrolig at folk ikke har oppfattet det enda. Med dagens konstellasjon i Stortinget ser vi at det er umulig. Venstre sitter i regjering med Frp/H. Det finnes da bare et annet sentrumsparti, og det er SP. Og de har klistret seg til Ap. Igjen sitter Krf med sine under 4% . Hvordan skal de da regjere ? Støre er statsministerkandidat på venstresiden, og med dagens Storting ville de da være avhengig av Krf/Sp/SV/Rødt og MDG. Altså måtte en slik regjering ha støtte av seks partier. Hvordan ville dagens Krf velgere kunne støtte en regjering med støtte av SV og Rødt. Det er for meg en gåte. Det er fullt lovlig å bruke hodet. Hareide kjører partiet rett i grøfta. Om partiet skal overleve må han snarest byttes ut. Han er på full kollisjonskurs med Bollestad og Ropstad.Krf er i full krise. Om Hareide få fortsette, kommer skuta hans til å forlise

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
26 dager siden / 2901 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 2000 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
14 dager siden / 1110 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
27 dager siden / 623 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
7 dager siden / 589 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
12 dager siden / 579 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
4 dager siden / 386 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere