Sigurd Eikaas

29

Kjære politikere!

Poenget er selvfølgelig å få regjeringen til å betale, - potensielt 25 mrd skattekroner. Med andre ord, masse penger for Equinor, samtidig som de kan eksponere seg i et skinn av klima- og miljø-vennlighet.

Publisert: 25. sep 2018

Jeg ser at Equinor, tidligere Statoil, driver kampanje i bl.a Aftenposten og Adresseavisen for å skape velvilje i befolkningen for sitt prosjekt om å pumpe ned og lagre CO2 under Nordsjøen. Poenget er selvfølgelig å få regjeringen til å betale, - potensielt 25 mrd skattekroner. Med andre ord, - masse penger for Equinor, samtidig som de kan eksponere seg i et skinn av klima- og miljø-vennlighet.

Jeg for min del kan ikke fatte og begripe hvorfor vi skal bruke milliarder på å deponere CO2 i Nordsjøen! Hvorfor ikke heller plante gedigne deponier i ørkenen?

Et stort tre har absorbert og lagret karbon tilsvarende 1,5 tonn CO2, i stammen alene. I tillegg kommer greiner, røtter og lauv. Samt opphopning av humus på bakken. Til sammenligning produserer vi i Norge i gjennomsnitt 12 tonn CO2 hver, hvert år.

Planter man store skoger i ørkenen, så vil man ikke bare lagre CO2, men man vil også kjøle ned klimaet lokalt. For det første vil sola ikke lenger stå å steike rett på bakken, og slik magasinere opp store mengder varme før natten. Og for det andre bruker fotosyntesen store mengder solenergi på å produsere cellulose. Tenk bare hvor mye varme det er i ei vedskie! Denne nedkjølingen av klimaet vil dermed kunne medføre mere regn.

Verden har enorme ørkenområder der det vokser og lever lite av både planter, dyr og mennesker. Ved massiv skogplanting kan man «erobre» disse områdene tilbake. 25 mrd kroner i skogplanting i Sahara eller Kalahari, vil ikke bare trekke mrd av tonn CO2 ut av luften, - det vil i tillegg også gjøre store områder beboelige igjen, og samtidig skape mange arbeidsplasser, og dermed økonomisk vekst. Og dermed bedre levevilkår for millioner av mennesker. Og dermed mindre hunger og nød, og følgelig mindre konflikt- og flyktninge-katastrofer.

Å bruke milliarder av kroner på å pumpe CO2 ned under Nordsjøen, er bortkastet bruk av penger. Det produserer absolutt ingenting. Tvert imot, - man trekker i stedet oksygen ut av sin normale sirkulasjon, og deponerer det sammen med karbonet under Nordsjøen. Jeg mener at vi trenger både oksygenet og karbonet her, - i sirkulasjon, - over bakken! Oksygenet til å puste med, og karbonet til å fylle ørkenen med trær!

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
21 dager siden / 1485 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 1229 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
12 dager siden / 1070 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
8 dager siden / 964 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
30 dager siden / 626 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
17 dager siden / 434 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere