Lill May Vestly

Familiepolitisk talskvinne Paritet De Kristne
7

Etter menneskeverdet

Det utenkelige er i ferd med å normaliseres, og de minste og svakeste gjøres rettighetsløse.

Publisert: 22. sep 2018

Det siste halvårets familiepolitiske debatt om utvidet abortgrense, eggdonasjon og aktiv dødshjelp, innebærer et sorteringssamfunn som nedgraderer menneskeverdet, og bryter med vår kulturs fundamentale oppfatning av menneskelivets ukrenkelighet.

Grunnleggende spørsmål. 

Det stiller vår nasjon opp etter veggen, og avkrever innbyggerne et svar på politikkens tre grunnleggende spørsmål: Hva er et menneske? Hva får mennesket gjøre med mennesket? Og hvor går grensen mellom stat og individ?

Sorteringssamfunnet lar menneskets verdi og vern avhenge av dets egenskaper – en holdning som forandrer befolkningens følelsesmessige apparat og moral, og skaper presedens også overfor andre samfunnsdilemmaer.

Den groteske rettighetskampen er basert på et grenseløst frihetsbegrep, som går på bekostning av andres frihet. Kravet om aktiv dødshjelp ble nylig fremsatt av landets ungdomspartier, til tross for advarsler fra medisinsk personell og bevist skråplaneffekt i de få land som har tillatt det. Der blir syke barn og ensomme mennesker som føler at de er til bry, avlivet med giftsprøyte, ut fra upresise lovtekster vedtatt av politikere som velter skjønnsvurderinger og dødsansvaret over på helsepersonellet.

Embryoadopsjon og mitokondriedonasjon. 

Feminismen og skeive interesseorganisasjoner kjemper for stadig nye rettigheter for voksne – på bekostning av barnas rett til liv, tilknytning og verdighet. På seierslisten står abort, tvillingabort, genetisk undersøkelse av overtallige befruktede egg, åpen sæddonasjon og assistert befruktning for enslige og lesbiske par. På ønskelisten står utvidet abortgrense, eggdonasjon, embryoadopsjon, surrogati og sortering på egenskaper, forskning på befruktede egg, mitokondriedonasjon som mikser DNA både fra mor, far og rugemor, og flere juridiske foreldre.

Disse kravene innebærer brudd på barnets rett til liv, og krenking av deres genetikk og biologiske rettigheter, når blodsbånd, slekt, arv og gener defineres som uvesentlig og erstattes med «omsorgsperson». Med et ideologisk pennestrøk oppløses mor-far-barn-relasjonens unike betydning, den tradisjonelle familiens spesielle verdi avvises, og radikal etisk relativisme og subjektivisme gjøres til samfunnets norm og ideal. Barns rett til foreldre blir til foreldres rett til barn, og de voksnes rett til å definere sin egen følelsesbaserte identitet, fratar barna deres biologiske identitet.

Det siviliserte samfunnet knaker i grunnvollene, og slaget står om menneskeverdet – som noe ugraderbart, umistelig, konstant, absolutt og likt for alle mennesker, med en grense for hva menneske kan gjøre med andre mennesker. Det er kulturkamp og åndskamp om sjelene, hjertene og nasjonen.

I Guds bilde. 

Det finnes ikke noe nøytralt, rasjonelt-objektivt ståsted i den etiske debatten. Verken vitenskap eller lov kan bevise at alle mennesker har samme menneskeverd, det kan bare begrunnes i etiske verdier, hentet fra religion, livssyn og ideologi. Kun et kristent menneskesyn forankret i at mennesket er hellig fordi det er skapt i Guds bilde, gir mennesket et ukrenkelig menneskeverd. Livet er en gave og barnet en kjærlighetsfrukt fra én mann og én kvinne som elsker med hverandre. Fra det øyeblikket eggcellen og sædcellen smelter sammen, er hele menneskets arvestoff tilstede med en plantegningen for det nye individet som et følende, sansende, tenkende og selvreflekterende, og unikt menneske ulikt alle andre.

Norges og Europas historie, politikk, lover og samfunn er primært preget av et kristent tankegods, som endret lovverket i en humaniserende retning, og gjenfinnes i FNs Menneskerettigheter: «Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet». Dette ble også stadfestet i flaggparagrafen i Stortingets revisjonen av Grunnloven i 2012: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.» Det betyr at de også i stor grad skal være samfunnets verdier, og i konsekvensens navn bør gjenspeiles på alle samfunnsområder.

De castbergske barnelover. 

De aktuelle rettighetsforslag er i strid med grunnloven, og velter overende de castbergske barnelover fra 1915 som banet vei for barnet som eget rettssubjekt og sikret alle barn rett til arv og etternavn fra far. Og de tilsidesetter De europeiske menneskerettighetene, som i FNs Barnekonvensjon paragraf 7.1 gir alle barn rett til, så langt det er mulig, å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem.

I den vestlige debatten om bioetikk i dag, har kristen etikk svært liten innflytelse på det politiske og lovgivende nivå, til tross for at klassisk kristne mennesker erkjenner etiske verdier som et uttrykk for Guds vilje og plan med verden. Partiet De Kristne har mot til å sette en etisk grense som kan berge oss fra 
kynismen og stilne gråten fra de aller minste.

Trykket i Vårt Land 22. september 2018.

7 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Magne Kongshaug

35 innlegg  241 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

 Familiepolitisk talskvinne for Partiet De Kristne Lill May Vestly tar opp mange  viktige løpende utfordringer, idet hun maner til kamp mot sorteringasamfunnet og for menneskeverdet.  Den kampen bedriver også KrF. 

Samfunnet beveger seg bort fra kristen tro, i hvert fall foreløpig. Derfor, når to kristne partier konkurerer om velgere, så kan resultatet bli at ingen av dem kommer inn på Stortinget ved neste valg. 

Hvis De Kristne ikke kan samarbeide med KrF, hvem kan de da samarbeide med? Hvorfor ikke forene kreftene og bli ett kristelig parti?

 Omvendt, om KrF trives bedre i selskap med ekstrem-liberale Venstre og litt-konservative Høyre, kanksje også med Ap,  enn med De Kristne, hva sier i så fall det om kristen-profilen til KrF?

Mest leste siste måned

Bryllup med bismak
av
Trond Langen
28 dager siden / 2310 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
20 dager siden / 1895 visninger
Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
13 dager siden / 1891 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1809 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
25 dager siden / 1763 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
13 dager siden / 1531 visninger
Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
rundt 1 måned siden / 1300 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
13 dager siden / 1226 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
16 dager siden / 1158 visninger
Forledet av Frp
av
Vårt Land
20 dager siden / 1096 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere