Lill May Vestly

Familiepolitisk talskvinne Paritet De Kristne
7

Etter menneskeverdet

Det utenkelige er i ferd med å normaliseres, og de minste og svakeste gjøres rettighetsløse.

Publisert: 22. sep 2018 / 354 visninger.

Det siste halvårets familiepolitiske debatt om utvidet abortgrense, eggdonasjon og aktiv dødshjelp, innebærer et sorteringssamfunn som nedgraderer menneskeverdet, og bryter med vår kulturs fundamentale oppfatning av menneskelivets ukrenkelighet.

Grunnleggende spørsmål. 

Det stiller vår nasjon opp etter veggen, og avkrever innbyggerne et svar på politikkens tre grunnleggende spørsmål: Hva er et menneske? Hva får mennesket gjøre med mennesket? Og hvor går grensen mellom stat og individ?

Sorteringssamfunnet lar menneskets verdi og vern avhenge av dets egenskaper – en holdning som forandrer befolkningens følelsesmessige apparat og moral, og skaper presedens også overfor andre samfunnsdilemmaer.

Den groteske rettighetskampen er basert på et grenseløst frihetsbegrep, som går på bekostning av andres frihet. Kravet om aktiv dødshjelp ble nylig fremsatt av landets ungdomspartier, til tross for advarsler fra medisinsk personell og bevist skråplaneffekt i de få land som har tillatt det. Der blir syke barn og ensomme mennesker som føler at de er til bry, avlivet med giftsprøyte, ut fra upresise lovtekster vedtatt av politikere som velter skjønnsvurderinger og dødsansvaret over på helsepersonellet.

Embryoadopsjon og mitokondriedonasjon. 

Feminismen og skeive interesseorganisasjoner kjemper for stadig nye rettigheter for voksne – på bekostning av barnas rett til liv, tilknytning og verdighet. På seierslisten står abort, tvillingabort, genetisk undersøkelse av overtallige befruktede egg, åpen sæddonasjon og assistert befruktning for enslige og lesbiske par. På ønskelisten står utvidet abortgrense, eggdonasjon, embryoadopsjon, surrogati og sortering på egenskaper, forskning på befruktede egg, mitokondriedonasjon som mikser DNA både fra mor, far og rugemor, og flere juridiske foreldre.

Disse kravene innebærer brudd på barnets rett til liv, og krenking av deres genetikk og biologiske rettigheter, når blodsbånd, slekt, arv og gener defineres som uvesentlig og erstattes med «omsorgsperson». Med et ideologisk pennestrøk oppløses mor-far-barn-relasjonens unike betydning, den tradisjonelle familiens spesielle verdi avvises, og radikal etisk relativisme og subjektivisme gjøres til samfunnets norm og ideal. Barns rett til foreldre blir til foreldres rett til barn, og de voksnes rett til å definere sin egen følelsesbaserte identitet, fratar barna deres biologiske identitet.

Det siviliserte samfunnet knaker i grunnvollene, og slaget står om menneskeverdet – som noe ugraderbart, umistelig, konstant, absolutt og likt for alle mennesker, med en grense for hva menneske kan gjøre med andre mennesker. Det er kulturkamp og åndskamp om sjelene, hjertene og nasjonen.

I Guds bilde. 

Det finnes ikke noe nøytralt, rasjonelt-objektivt ståsted i den etiske debatten. Verken vitenskap eller lov kan bevise at alle mennesker har samme menneskeverd, det kan bare begrunnes i etiske verdier, hentet fra religion, livssyn og ideologi. Kun et kristent menneskesyn forankret i at mennesket er hellig fordi det er skapt i Guds bilde, gir mennesket et ukrenkelig menneskeverd. Livet er en gave og barnet en kjærlighetsfrukt fra én mann og én kvinne som elsker med hverandre. Fra det øyeblikket eggcellen og sædcellen smelter sammen, er hele menneskets arvestoff tilstede med en plantegningen for det nye individet som et følende, sansende, tenkende og selvreflekterende, og unikt menneske ulikt alle andre.

Norges og Europas historie, politikk, lover og samfunn er primært preget av et kristent tankegods, som endret lovverket i en humaniserende retning, og gjenfinnes i FNs Menneskerettigheter: «Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet». Dette ble også stadfestet i flaggparagrafen i Stortingets revisjonen av Grunnloven i 2012: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.» Det betyr at de også i stor grad skal være samfunnets verdier, og i konsekvensens navn bør gjenspeiles på alle samfunnsområder.

De castbergske barnelover. 

De aktuelle rettighetsforslag er i strid med grunnloven, og velter overende de castbergske barnelover fra 1915 som banet vei for barnet som eget rettssubjekt og sikret alle barn rett til arv og etternavn fra far. Og de tilsidesetter De europeiske menneskerettighetene, som i FNs Barnekonvensjon paragraf 7.1 gir alle barn rett til, så langt det er mulig, å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem.

I den vestlige debatten om bioetikk i dag, har kristen etikk svært liten innflytelse på det politiske og lovgivende nivå, til tross for at klassisk kristne mennesker erkjenner etiske verdier som et uttrykk for Guds vilje og plan med verden. Partiet De Kristne har mot til å sette en etisk grense som kan berge oss fra 
kynismen og stilne gråten fra de aller minste.

Trykket i Vårt Land 22. september 2018.

7 liker  

Bli med i debatten!

Direkte kommentering er avviklet. Du har mulighet til å svare på innlegg ved å skrive et selvstendig debattinnlegg.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Magne Kongshaug

25 innlegg  241 kommentarer

Publisert 3 måneder siden

 Familiepolitisk talskvinne for Partiet De Kristne Lill May Vestly tar opp mange  viktige løpende utfordringer, idet hun maner til kamp mot sorteringasamfunnet og for menneskeverdet.  Den kampen bedriver også KrF. 

Samfunnet beveger seg bort fra kristen tro, i hvert fall foreløpig. Derfor, når to kristne partier konkurerer om velgere, så kan resultatet bli at ingen av dem kommer inn på Stortinget ved neste valg. 

Hvis De Kristne ikke kan samarbeide med KrF, hvem kan de da samarbeide med? Hvorfor ikke forene kreftene og bli ett kristelig parti?

 Omvendt, om KrF trives bedre i selskap med ekstrem-liberale Venstre og litt-konservative Høyre, kanksje også med Ap,  enn med De Kristne, hva sier i så fall det om kristen-profilen til KrF?

Siste innlegg

Til forsvar for monogamiet
av
Vårt Land
rundt 1 time siden / 108 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
rundt 1 time siden / 26 visninger
Advent = ventetid
av
Kjell G. Kristensen
rundt 1 time siden / 33 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 3 timer siden / 43 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 3 timer siden / 59 visninger
Frivillige forpliktelser
av
Magne Nylenna
rundt 3 timer siden / 178 visninger
Bygge bro mellom kultur og teknikk?
av
Ivar Sætre
rundt 12 timer siden / 82 visninger
Kjære Lysbakken
av
Lars Agnar Rosten
rundt 12 timer siden / 309 visninger
Verdimonolog
av
Lars Jørgen Vik
rundt 12 timer siden / 108 visninger
Vårt Land og kommentarmuligheten
av
Terje Tønnessen
rundt 12 timer siden / 169 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77073 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
nesten 2 år siden / 43333 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34755 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27731 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22396 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22115 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20005 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19019 visninger

Lesetips

Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 3 timer siden / 43 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 3 timer siden / 59 visninger
En iboende verdighet
av
Erik Lunde
1 dag siden / 183 visninger
Bygger på menighetene
av
Andreas Aarflot
1 dag siden / 121 visninger
Å sjå fortida med to augo
av
Johannes Morken
1 dag siden / 112 visninger
Voksen og ledig
av
Nils-Petter Enstad
1 dag siden / 148 visninger
Et forpliktende sammenfall
av
Thea Elisabeth Haavet
2 dager siden / 174 visninger
Borgerlig rødming?
av
Bo Kristian Holm
2 dager siden / 356 visninger
Les flere

Siste innlegg

Til forsvar for monogamiet
av
Vårt Land
rundt 1 time siden / 108 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
rundt 1 time siden / 26 visninger
Advent = ventetid
av
Kjell G. Kristensen
rundt 1 time siden / 33 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 3 timer siden / 43 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 3 timer siden / 59 visninger
Frivillige forpliktelser
av
Magne Nylenna
rundt 3 timer siden / 178 visninger
Bygge bro mellom kultur og teknikk?
av
Ivar Sætre
rundt 12 timer siden / 82 visninger
Kjære Lysbakken
av
Lars Agnar Rosten
rundt 12 timer siden / 309 visninger
Verdimonolog
av
Lars Jørgen Vik
rundt 12 timer siden / 108 visninger
Vårt Land og kommentarmuligheten
av
Terje Tønnessen
rundt 12 timer siden / 169 visninger
Les flere