Dag Lieungh

1    3

Nåde og gjerninger

Publisert: 21. sep 2018 / 368 visninger.

Det pågår en meningsutveksling om det er nåden alene eller nåden og gjerninger som grunnlag for frelse. Barclays bok, Paul and the gift brukes som utgangspunkt (Vårt Land 5. september). Jeg en helt alminnelig kirkegjenger i Dnk med bakgrunn også fra Frelsesarmeen.

I god luthersk tradisjon betrakter jeg frelsen som en gave, altså ren nåde. (Ef 2.8-9). Barclays forklaring på datidens bruk av gaver som en ytelse som forventer mot­ytelse er interessant og kan gjerne få være en basis for mitt standpunkt.

Det er altså troen som gir frelse. Troen alene. Likevel må troen føre til noe. Der kommer gjerningene inn. I Jak 2.14 og 2.26 sies det at en tro uten gjerninger er en død tro.

Jeg kjenner at når jeg nå er frelst, så kommer lysten til å gjøre noe som et automatisk vedheng. Gode gjerninger kjennes ikke som krav, men som ønske. Om jeg ikke går inn i gode gjerninger er troen lite verdt, ja da spørs det om troen egentlig er reell. Da er jeg plutselig tilbake til at det er troen som gir frelse. Jeg må gå inn i meg selv og sjekke gehalten i min egen tro.

Begrepet «helliggjørelse» har kanskje nettopp med disse tingene å gjøre. Der kommer mine egne gjerninger inn og jeg ser hvor vanskelig det er å leve rett. Som Paulus beskriver i Rom 7.19: «Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg». Akk og akk, jeg (og kanskje vi) har lang vei å gå, men jeg prøver likevel. Fordi jeg så gjerne vil gi Herren noe tilbake etter at Han har gitt meg den største gaven av alle gaver.

Så enkel og kanskje enfoldig er min oppfatning. Det er slett ikke sikkert at tungvektere i teologisk litteratur gjør troens frukt enklere å forstå.

Trykket i Vårt Land 21. september 2018.

2 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  140 kommentarer

Et ønske om nærhet.

Publisert 24 dager siden

Hvis man ønsker at Jesus skal være nær, da er han nær. I mitt liv er det Jesus som gjør de gode gjerningene. Jeg er takknemlig for å få lov å være med.

2 liker  
Svar
Kommentar #2

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  140 kommentarer

Trell eller fri?

Publisert 24 dager siden

Vi skal ikke trelle for Gud, men Jesus må få lov til å virke gjennom oss.

1 liker  
Svar
Kommentar #3

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7257 kommentarer

Publisert 24 dager siden
Dag Lieungh. Gå til den siterte teksten.
Det er altså troen som gir frelse. Troen alene. Likevel må troen føre til noe. Der kommer gjerningene inn. I Jak 2.14 og 2.26 sies det at en tro uten gjerninger er en død tro.

Men Jesus gir ikke slipp.  Han holder løftene og sin del av pakten.

Jesus holder sin del av pakten

Jer 3, 22

Vend tilbake, bortkomne sønner,
så skal jeg helbrede deres frafall
.

Det betyr at det er mulig å miste troen. For det andre at det går an å komme tilbake. Å gjenopprette Gudsforholdet, slik vi ser det i den hjemvendte sønnen.

Vi ser det i ÅP 2, 7

 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. 

I Jer 3, 12 sier Gud gjennom profeten Jeremia: Vend tilbake Israel, du frafalne.

 Jeg er ikke lenger sint på dere,
for jeg er trofast,
sier Herren.
Jeg er ikke vred til evig tid.

Gud er ikke lenger sint og sier i Jer 3, 12 at Han vil helbrede vårt frafall. Så er det ikke opp til oss å helbrede frafallet, for Gud sier Jeg vil gjenopprette frafallet – altså Gud. Og der ser vi i sammenhengen med ÅP, 7. Den og de som vinner seierskransen.

Den fortapte sønn

Lignelsen viser først at Far gir sønnen frihet. Sønnen har fri vilje til å velge, undergangen og atskillelsen fra Gud. Her ser en det som skjer da Adam spiser av treet. 1. Mos 3.


Vi ser kjærligheten Far viser og vi ser kjærligheten og maktens begrensninger.
Far t.o.m. fordeler arven. Rettferdigheten er større, mye større enn en kunne forvente eller forstå fullt ut.


Sønnen eller menneskene vil heller ha overflod enn å være hos Far. Vi vil selv bestemme vår skjebne da vi tror at det er der friheten ligger. Vi vil være uavhengige av bud.


Vi vil nyte, dansen rundt gullkalven viser seg. Materialismen som fører til fall ser vi.
Nytelsen er kortvarig. Resultatet er at vi blir ufrie og havner som grisepasser i gjørma.


Her viser paradokset seg. At vi først blir frie da vi underkaster oss Gud og overgir våre liv i Hans gode favn.
Da vi kommer tilbake til Gud blir den og de frafalne mottatt med jubel - hver og en som vender om til Gud. Slik røveren på korset fikk være med Jesus til paradis.


Alt mitt er ditt får den hjemvendte høre fra Far. Luk 15, 31. Her ser vi nåden pånytt - den understrekes.
Vi ser også angeren den fortapte kjenner da han griper halmstrået i nødens stund. Han vender om og legger det syndefulle livet bak seg.
Slik Paulus forteller oss i 2. Kor 5, 20b
Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud!


I Luk 15, 29 ser vi den hjemmeværende sønnens reaksjon.
29 Men han svarte faren: ‘Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud; men meg har du ikke engang gitt et kje så jeg kunne holde fest med vennene mine.


Reaksjonen vi kjenner igjen fra de som alltid har vært lydige. De som verken har fått åndsopplevelser, ikke blitt åndsdøpt og ikke fått svar på bønnene sine.
Lignelsen viser at også den lydige må gå på veien - også de må lete etter kjærlighetens og den rettferdiges favn. De må gi Gud rett for å finne veien.


Lignelsen viser oss at også de hjemmeværende og de lydige må omvende seg, modnes i lidelse og glede seg i troen. Glede seg over friheten, Guds nåde, rettferdighet og frelsen til evig liv i paradis.
Alle bør glede seg over det gode budskapet som er at Gud døde for oss på korset, led og sto opp den tredje dag - for vår skyld.

For at hver den som tror skal få evig liv.

2 liker  
Svar
Kommentar #4

Terje Marøy

17 innlegg  115 kommentarer

For en ateist ...

Publisert 24 dager siden

... er nok den gode gjerning overordnet tro/vantro.

Men, Dag Lieungh, din undrende tilnærming til tematikken har jeg stor sans for. Alt for ofte kan vi se kristnes (og andres) skråsikre oppfatninger rundt eget ståsted, skygge for at vi er i tiden, og ikke i det hinsidige.

Dermed viskes fort skillet mellom gode og onde gjerninger.

Lykke til med din trosvandring gjennom livet!

Svar
Kommentar #5

Daniel Krussand

10 innlegg  1824 kommentarer

Nåde er seier i fristelse

Publisert 24 dager siden
Dag Lieungh. Gå til den siterte teksten.
Som Paulus beskriver i Rom 7.19: «Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg».

Dette verset beskriver forsøket på å seire i egen kraft, som kristne finner vi løsningen i Romerbrevet kap.8.  «Vandre i Ånden», da gir nåden kraft til å avvise fristelser og gjøre det gode vi vil.  Vi akter oss døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.
‭‭Romerne‬ ‭6:11‬


Svar
Kommentar #6

Daniel Krussand

10 innlegg  1824 kommentarer

Publisert 24 dager siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Vend tilbake, bortkomne sønner,
så skal jeg helbrede deres frafall

Ord om frafall i GT kan ikke brukes likesom ord i NT.

Er du omvendt og født på ny slik den nye pakt i Jesus lærer «mister» du ikke troen.  Om en kristen blir lunken kan han fornyes i troen.  Men ikke bli kristen omigjen.

Mange som tror de har «falt fra» har aldri vært frelst.

Såkornet falt på stengrunn, det ble ikke liv.

Forøvrig god kommentar, Bjørn Erik!

Svar
Kommentar #7

Tore Olsen

21 innlegg  5105 kommentarer

Veldig enkelt, egentlig

Publisert 24 dager siden
Dag Lieungh. Gå til den siterte teksten.
Jeg kjenner at når jeg nå er frelst, så kommer lysten til å gjøre noe som et automatisk vedheng. Gode gjerninger kjennes ikke som krav, men som ønske. Om jeg ikke går inn i gode gjerninger er troen lite verdt, ja da spørs det om troen egentlig er reell. Da er jeg plutselig tilbake til at det er troen som gir frelse. Jeg må gå inn i meg selv og sjekke gehalten i min egen tro.

Slik bruker vi nåden i våre gjerninger, da er det ikke lenger alene vår egen frelse, men også andres som vi arbeider for.

Det er egentlig veldig enkelt, når man først fatter det.

Jesus Kristus er vårt eksempel, som ga sitt liv for oss. "Ingen er større enn den som setter sitt liv til for sine venner."

Svar
Kommentar #8

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13714 kommentarer

Måten å se ting på?

Publisert 24 dager siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Mange som tror de har «falt fra» har aldri vært frelst.

Ja, mange måter å si ting på, det kan også forståes omvendt om man leser Matt.24.15-22 Mange som tror de har vært frelst, har aldri falt fra?

Svar
Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13714 kommentarer

En av gjerningene

Publisert 24 dager siden

Jeg husker for en tid tilbake siden var det en her på forumet som stilte spørsmålstegn ved Jesus og griseflokken. Jeg hadde den gang ikke lest dette stykket og ble forbauset over det, men forstod med en gang betydningen som jeg vil komme tilbake til mot slutten. Fortellingen er slik i Matt.8 (To menn fra gravhulene)

Da Jesus kom til Gadarener-landet på den andre siden, kom to som hadde onde ånder, mot ham ut fra gravhulene. De var så ville at ingen kunne ta veien forbi der.

De satte i å rope: «Hva vil du oss, du Guds Sønn? Er du kommet hit før tiden for å pine oss?»

Et godt stykke fra dem gikk en stor griseflokk på beite. Og de onde åndene ba ham: «Om du driver oss ut, så send oss inn i griseflokken.» «Far av sted!» sa Jesus, og de fór ut av mennene og inn i grisene. Da satte hele flokken utfor stupet og ned i sjøen og omkom i vannet.

Grisepasserne tok flukten og løp inn til byen. Der fortalte de alt og sa hva som var skjedd med dem som hadde hatt onde ånder. Hele byen dro ut for å møte Jesus, og da de traff ham, bønnfalt de ham om å dra bort fra området deres.

Som sagt passer denne fortellingen godt til Forkynneren 3.21-22: Hvem vet om menneskers ånd  stiger opp, mens dyrenes ånd  synker til jorden? ….  For hvem lar mennesket se det som siden skal komme?

Men Matt.8.34 viser også til en annen forståelse av denne fortellingen som er symbolsk fremstilt - til Ap.16.39-40 De kom og ba om unnskyldning, fulgte dem ut av fengselet og ba dem reise fra byen.
Da de var ute av fengselet, gikk de hjem til Lydia. Her traff de søsknene og satte mot i dem. Så dro de videre. (v38 Rettsbetjentene brakte dette svaret til dommerne, som ble skremt da de fikk vite at de var romerske borgere.)

Svar
Kommentar #10

Fredrik Evjen

27 innlegg  183 kommentarer

Publisert 21 dager siden

Hvorfor gjelder ikke det står om frafall i GT? Hva er forskjellen mellom å være frafallen og synde mot Den hellige ånd som det står om  i hebreer brevet? Da blir man ikke tilgitt. Man tar avstand fra troen offentlig etter å ha vært kristen tror jeg.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tore Olsen kommenterte på
Allmektig Gud?
rundt 4 timer siden / 9985 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 4 timer siden / 924 visninger
Torbjørn Greipsland kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 4 timer siden / 924 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
Allmektig Gud?
rundt 4 timer siden / 9985 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
Allmektig Gud?
rundt 4 timer siden / 9985 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 5 timer siden / 924 visninger
Per Steinar Runde kommenterte på
Jesus, Ivar Aasen og sosialisme
rundt 5 timer siden / 1198 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Å lytte til innvendingene mot årets Operasjon Dagsverk
rundt 5 timer siden / 491 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 5 timer siden / 924 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 5 timer siden / 924 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 6 timer siden / 924 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Allmektig Gud?
rundt 6 timer siden / 9985 visninger
Les flere