Tobias Drevland Lund

Leder i Rød Ungdom
1

Kvinner vet best

De siste ukene har vært preget av en debatt om abort og særlig hva ungdomspartiene sine partiprogrammer sier på området. Det har kommet mange reaksjoner, også på Rød Ungdom sitt standpunkt i abortsaken, derfor kan det være greit med en oppklaring på hvorfor vi mener at selvbestemt abort til uke 22 uten nemnder er riktig.

Publisert: 21. sep 2018

Rød Ungdom ønsker ikke å utvide abortgrensa. Vi ønskerderimot å fjerne de lovpålagte nemndene som i våre øynebegrenser kvinners frihet til å bestemme over egen kropp. Likevel tar vi til orde for at abort mellom uke 18 og 22 skal skjemed obligatorisk oppfølging fra kvalifisert lege.

 

Det er naivt å tro at kvinner tar abort “fordi det er gøy oglettvint” eller at man venter lenge før man går til det steget ogetterspør en senabort. Senaborter er en stor påkjenning. I Norge velger derfor hele 80% å ta abort innen uke 9. Det tallet har man ingen grunn til å mene at vil endre seg dramatisk om man ser påandre land med en mindre streng lovgivning. I nabolandetSverige hvor man har fri abort til uke 18, tas 84% av abortenefør uke 9 ifølge Socialstyrelsen sine tall.

 

Tall fra England hvor abortgrensen er uke 24, viser at 91 prosentav alle aborter tas før uke 13, mens kun 2 % tar abort mellomuke 20-24 (tall fra 2014). De aller færreste vil vente så lengemed mindre det er en særskilt god grunn og gjerne er grunnenealvorlige og knyttet til voldtekt, incest, dårlig psykisk helse ellermanglende økonomisk og ressursmessig evne til å ta seg av et barn.

 

Jeg registrerer at motstanden mot forslaget har kommet fravenstresida så vel som høyresida. At Vårt Land, avisa Dagen ogandre kristne miljøer er skeptiske, er ikke overaskende. Derimothar kritikken vært hard fra venstresida. Nestleder i SV, Kirsti Bergstø gikk hardt ut og mente at forslaget vårt var et resultat av “filosofiske tankestudier fra unge menn”. Til det kan jeg forsikreom at dette er et demokratisk fattet vedtak på Rød Ungdomslandsmøte i mars 2018, ikke et produkt av noe jeg har funnet påetter en fuktig kveld på byen med Sondre Hansmark.

Klassekampens Mímir Kristjànsson hevder på sin side at det er“en liberal eller liberalistisk grunnholdning på tvers av partiskiller” som dette springer ut av. Klassekampens redaktør, Mari Skurdal, spør seg om “vi vokser det fra oss”. Til dem erbudskapet mitt klart: Kampen for å endre abortlovgivningen erikke et liberalt, men et feministisk standpunkt som Rød Ungdomikke skal vike en millimeter for, før vi har fått fjernetabortnemndene og gitt kvinner reell selvbestemmelse over egenkropp. Det er kvinner som selv vet best.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

189 innlegg  1189 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Tobias Drevland Lund. Gå til den siterte teksten.
Det er kvinner som selv vet best.

Dessverre har den unge Rødt representanten ikke fått med seg at  hverken kvinner eller menn alltid vet best - heller ikke i dette spørsmålet , og jeg håper at innleggsforfatteren forhåpentligvis vil komme til en slik erkjennelse så snart som mulig. 

3 liker  
Kommentar #2

Dan Lyngmyr

189 innlegg  1189 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Tobias Drevland Lund. Gå til den siterte teksten.
derfor kan det være greit med en oppklaring på hvorfor vi mener at selvbestemt abort til uke 22 uten nemnder er riktig.

Når Rødt`s ungdom går i spleiselag med flere andre ungdomspartier om selvbestemmelse opp til ufødte barns overlevelsesgrense, så vitner det dessverre om både  politisk ,menneskelig og etisk forfall.


2 liker  
Kommentar #3

Øivind Hundal

1 innlegg  197 kommentarer

Materialisme?

Publisert 9 måneder siden

Står man nært materialismen i sin filosofiske grunnholdning, så blir det lett å forstå Rødt m.m. sine ønsker om utvidet adgang til 24 gestasjonsuker. Det skal lite omformulering til for å heller argumentere for 30 uker. Eller enda mere. Fordi begrepet "menneskeverd" har intet fundament, eksisterer ikke i Rødt sitt fundament. Annet enn som en illusjon, en hyggelig tanke. Videre når man fremdeles snakker om fetus som en "del av mors kropp" så blir mangelen på konsistens enda mere påtagelig. En enkel gentest motbeviser denne propaganda-påstanden og viser den som uvitenskapelig tøv. Og når man vil ha rett til å abortere levedyktige fostre, fostre som moderne medisin klarer å berge, så blir Rødt forslag enda mere preget av at Rødt egentlig vil ha tillatelse til homicid: tillatelse til å drepe et menneske, om det skulle passe seg slik.

2 liker  
Kommentar #4

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Tobias Drevland Lund. Gå til den siterte teksten.
feministisk standpunkt som Rød Ungdomikke skal vike en millimeter for

Så Rød Ungdom er feminister?  Slenger det også noen gode maskulistiske ideer innom?  Eller handler alt om kvinners rettigheter.

Hvis fosteret er hunkjønn - er dere feminister da også?

Mest leste siste måned

Bryllup med bismak
av
Trond Langen
28 dager siden / 2310 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
20 dager siden / 1895 visninger
Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
13 dager siden / 1891 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1809 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
25 dager siden / 1763 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
13 dager siden / 1531 visninger
Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
rundt 1 måned siden / 1300 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
13 dager siden / 1226 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
16 dager siden / 1158 visninger
Forledet av Frp
av
Vårt Land
20 dager siden / 1096 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere