Tobias Drevland Lund

Leder i Rød Ungdom
1

Kvinner vet best

De siste ukene har vært preget av en debatt om abort og særlig hva ungdomspartiene sine partiprogrammer sier på området. Det har kommet mange reaksjoner, også på Rød Ungdom sitt standpunkt i abortsaken, derfor kan det være greit med en oppklaring på hvorfor vi mener at selvbestemt abort til uke 22 uten nemnder er riktig.

Publisert: 21. sep 2018 / 379 visninger.

Rød Ungdom ønsker ikke å utvide abortgrensa. Vi ønskerderimot å fjerne de lovpålagte nemndene som i våre øynebegrenser kvinners frihet til å bestemme over egen kropp. Likevel tar vi til orde for at abort mellom uke 18 og 22 skal skjemed obligatorisk oppfølging fra kvalifisert lege.

 

Det er naivt å tro at kvinner tar abort “fordi det er gøy oglettvint” eller at man venter lenge før man går til det steget ogetterspør en senabort. Senaborter er en stor påkjenning. I Norge velger derfor hele 80% å ta abort innen uke 9. Det tallet har man ingen grunn til å mene at vil endre seg dramatisk om man ser påandre land med en mindre streng lovgivning. I nabolandetSverige hvor man har fri abort til uke 18, tas 84% av abortenefør uke 9 ifølge Socialstyrelsen sine tall.

 

Tall fra England hvor abortgrensen er uke 24, viser at 91 prosentav alle aborter tas før uke 13, mens kun 2 % tar abort mellomuke 20-24 (tall fra 2014). De aller færreste vil vente så lengemed mindre det er en særskilt god grunn og gjerne er grunnenealvorlige og knyttet til voldtekt, incest, dårlig psykisk helse ellermanglende økonomisk og ressursmessig evne til å ta seg av et barn.

 

Jeg registrerer at motstanden mot forslaget har kommet fravenstresida så vel som høyresida. At Vårt Land, avisa Dagen ogandre kristne miljøer er skeptiske, er ikke overaskende. Derimothar kritikken vært hard fra venstresida. Nestleder i SV, Kirsti Bergstø gikk hardt ut og mente at forslaget vårt var et resultat av “filosofiske tankestudier fra unge menn”. Til det kan jeg forsikreom at dette er et demokratisk fattet vedtak på Rød Ungdomslandsmøte i mars 2018, ikke et produkt av noe jeg har funnet påetter en fuktig kveld på byen med Sondre Hansmark.

Klassekampens Mímir Kristjànsson hevder på sin side at det er“en liberal eller liberalistisk grunnholdning på tvers av partiskiller” som dette springer ut av. Klassekampens redaktør, Mari Skurdal, spør seg om “vi vokser det fra oss”. Til dem erbudskapet mitt klart: Kampen for å endre abortlovgivningen erikke et liberalt, men et feministisk standpunkt som Rød Ungdomikke skal vike en millimeter for, før vi har fått fjernetabortnemndene og gitt kvinner reell selvbestemmelse over egenkropp. Det er kvinner som selv vet best.

Bli med i debatten!

Direkte kommentering er avviklet. Du har mulighet til å svare på innlegg ved å skrive et selvstendig debattinnlegg.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

177 innlegg  1189 kommentarer

Publisert 3 måneder siden
Tobias Drevland Lund. Gå til den siterte teksten.
Det er kvinner som selv vet best.

Dessverre har den unge Rødt representanten ikke fått med seg at  hverken kvinner eller menn alltid vet best - heller ikke i dette spørsmålet , og jeg håper at innleggsforfatteren forhåpentligvis vil komme til en slik erkjennelse så snart som mulig. 

3 liker  
Kommentar #2

Dan Lyngmyr

177 innlegg  1189 kommentarer

Publisert 3 måneder siden
Tobias Drevland Lund. Gå til den siterte teksten.
derfor kan det være greit med en oppklaring på hvorfor vi mener at selvbestemt abort til uke 22 uten nemnder er riktig.

Når Rødt`s ungdom går i spleiselag med flere andre ungdomspartier om selvbestemmelse opp til ufødte barns overlevelsesgrense, så vitner det dessverre om både  politisk ,menneskelig og etisk forfall.


2 liker  
Kommentar #3

Øivind Hundal

1 innlegg  197 kommentarer

Materialisme?

Publisert 3 måneder siden

Står man nært materialismen i sin filosofiske grunnholdning, så blir det lett å forstå Rødt m.m. sine ønsker om utvidet adgang til 24 gestasjonsuker. Det skal lite omformulering til for å heller argumentere for 30 uker. Eller enda mere. Fordi begrepet "menneskeverd" har intet fundament, eksisterer ikke i Rødt sitt fundament. Annet enn som en illusjon, en hyggelig tanke. Videre når man fremdeles snakker om fetus som en "del av mors kropp" så blir mangelen på konsistens enda mere påtagelig. En enkel gentest motbeviser denne propaganda-påstanden og viser den som uvitenskapelig tøv. Og når man vil ha rett til å abortere levedyktige fostre, fostre som moderne medisin klarer å berge, så blir Rødt forslag enda mere preget av at Rødt egentlig vil ha tillatelse til homicid: tillatelse til å drepe et menneske, om det skulle passe seg slik.

2 liker  
Kommentar #4

Daniel Krussand

10 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 2 måneder siden
Tobias Drevland Lund. Gå til den siterte teksten.
feministisk standpunkt som Rød Ungdomikke skal vike en millimeter for

Så Rød Ungdom er feminister?  Slenger det også noen gode maskulistiske ideer innom?  Eller handler alt om kvinners rettigheter.

Hvis fosteret er hunkjønn - er dere feminister da også?

Siste innlegg

Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 1 time siden / 21 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 1 time siden / 29 visninger
Frivillige forpliktelser
av
Magne Nylenna
rundt 1 time siden / 47 visninger
Vårt Land og kommentarmuligheten
av
Terje Tønnessen
rundt 10 timer siden / 157 visninger
Bygge bro mellom kultur og teknikk?
av
Ivar Sætre
rundt 10 timer siden / 75 visninger
Kjære Lysbakken
av
Lars Agnar Rosten
rundt 10 timer siden / 240 visninger
Verdimonolog
av
Lars Jørgen Vik
rundt 10 timer siden / 90 visninger
Verdidebatt strupes?
av
Herdis Alfredsen
rundt 10 timer siden / 164 visninger
En beklagelig avgjørelse.
av
Christian Jebsen
rundt 10 timer siden / 129 visninger
Uenighetskultur
av
Erling Rimehaug
rundt 11 timer siden / 184 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77065 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
nesten 2 år siden / 43329 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34753 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27724 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22392 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22113 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20003 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19017 visninger

Lesetips

Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 1 time siden / 21 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 1 time siden / 29 visninger
En iboende verdighet
av
Erik Lunde
1 dag siden / 181 visninger
Bygger på menighetene
av
Andreas Aarflot
1 dag siden / 117 visninger
Å sjå fortida med to augo
av
Johannes Morken
1 dag siden / 109 visninger
Voksen og ledig
av
Nils-Petter Enstad
1 dag siden / 130 visninger
Et forpliktende sammenfall
av
Thea Elisabeth Haavet
2 dager siden / 173 visninger
Borgerlig rødming?
av
Bo Kristian Holm
2 dager siden / 355 visninger
Les flere

Siste innlegg

Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 1 time siden / 21 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 1 time siden / 29 visninger
Frivillige forpliktelser
av
Magne Nylenna
rundt 1 time siden / 47 visninger
Vårt Land og kommentarmuligheten
av
Terje Tønnessen
rundt 10 timer siden / 157 visninger
Bygge bro mellom kultur og teknikk?
av
Ivar Sætre
rundt 10 timer siden / 75 visninger
Kjære Lysbakken
av
Lars Agnar Rosten
rundt 10 timer siden / 240 visninger
Verdimonolog
av
Lars Jørgen Vik
rundt 10 timer siden / 90 visninger
Verdidebatt strupes?
av
Herdis Alfredsen
rundt 10 timer siden / 164 visninger
En beklagelig avgjørelse.
av
Christian Jebsen
rundt 10 timer siden / 129 visninger
Uenighetskultur
av
Erling Rimehaug
rundt 11 timer siden / 184 visninger
Les flere