Spaltist Emil André Erstad

No treng vi anti-populistane

Motsvaret til populismen må ikkje vere fleire lovnader som ingen kan halde – men heller ærlege, opne og reielege politikarar.

Publisert: 19. sep 2018  /  578 visninger.

Vi må sjå det i augo: Vi er i ferd med å få eit tillitsproblem. Sjølv om valdeltakinga hjå broderfolket i Sverige var så høg som 84,4 prosent, viser målingar at svenske styresmakter har historisk låg tillit hos svenske veljarar. Kanskje kan noko av forklaringa til Sverigedemokraternas høge oppslutnad finnast der. Det same skjer mange andre stader i verda, der demokratiet i utgangspunktet er godt konsolidert.

Den same freistinga. 

I boka si Balkanisering av Europa skriv Sylo Taraku om korleis populismen kjenneteiknast av opportunisme, uansvarlegheit, karismatisk leiarskap og kortsiktigheit. Kanskje nettopp fordi populistane vel å putte desse elementa opp i verktøykassa si, er det lett for oss andre å falle for den same freistinga sjølv.

LES OGSÅ: Personlig og dannet refleksjon

Vi strevar jo alle med det same: Korleis møter vi populismen best mogleg? Bør den kontrast med meir populisme? Eg trur det er ein livsfarleg strategi, og at det er ei dødslinje for tilliten vi har i samfunna våre. Kanskje er populismen den største utfordringa for norsk utanrikspolitikk i tida framover.

Mistilliten. 

For ein ting er at tilliten til politikarane er synkande i mange vestlege demokrati. Det er denne mistilliten mange populistar prøvar å utnytte med sine urealistiske lovnader prega av kortsiktige og uansvarlege «løysingar». Som oftast trur eg populistane veit at det dei foreslår ikkje er gjennomførbart og i strid med menneskerettar, internasjonale avtalar og sunn fornuft. Likevel gjer dei det, fordi dei ikkje treng å forhalde seg til at politikken ein dag må bli gjennomført. Dei er berre opptatt av å vinne val og få oppslutnad.

Problemet oppstår den dagen dei faktisk vinn eit val. Då står vi att med det som er endå farlegare enn populistar utan makt. Det er nemleg populistar med makt. For den dagen populistane må gjennomføre det dei har lova, innser dei det umoglege: Det går ikkje. Då har dei to val: Anten gjennomføre det umoglege, eller bryte løfta sine. Begge deler er elendige alternativ for samfunnet. Dei risikerer enten å bryte internasjonale avtalar og menneskerettar, eller at også populistane mister tilliten.

LES OGSÅ: Jimmie Åkesson økte hos kristenvelgere

Skremmande lesing. 

I boka Fear. Trump in the White House skriv Bob Woodward om Trumps første år i Det kvite hus. Det er skremmande lesing for alle som er oppteken av menneskerettar, trygg styring, internasjonale relasjonar, økonomi og demokrati. Vi får bli med inn i dei romma der leiaren av den frie verda tar vala sine, etter at han i valkampen lova den eine totalt urealistiske tingen etter den andre. Woodward viser korleis Trump strevar med å levere på lovnadene sine. Rett og slett fordi dei fleste av dei ikkje er gjennomførbare – utan å kaste dei internasjonale spelereglane på havet.

Det gjeld Trumps lovnad om å skrote NAFTA, stoppe amerikansk deltaking i verdas krigar, den varsla tollkrigen mot Kina eller lovnaden om å stanse innvandringa.

Kortsiktig tidshorisont. 

Spørsmålet er kva som skjer med amerikanske veljarar den dagen dei innser at Trump ikkje er betre enn dei tidlegare elitane som har styrt, men verre. For i motsetnad til dei før han, kom han med endå fleire urealistiske løfter prega av kortsiktig tidshorisont.

Dei som ikkje er populistar må i tida framover ta nokre harde val om korleis ein vil forholde seg til denne rørsla. Skal dei også ty til overforenklingar, altfor urealistiske lovnader og kortsiktigheit? Det er jo freistande på kort sikt, men som alle veit: Ærlegdom varer lengst. Eg trur faktisk det. For den dagen populistane vert avslørt som det dei er, nemleg overforenklarar og lurendreiarar, vil folk sette meir pris på at det fins ærlege politikarar som tør å love akkurat det dei kan halde.

LES OGSÅ: Global bølge av polarisering og populisme

Trykket i Vårt Land 19. september 2018 i spalten Ideologi. 

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kåre Kvangarsnes

9 innlegg  932 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Emil André Erstad. Gå til den siterte teksten.
Ærlegdom varer lengst. Eg trur faktisk det. For den dagen populistane vert avslørt som det dei er, nemleg overforenklarar og lurendreiarar, vil folk sette meir pris på at det fins ærlege politikarar som tør å love akkurat det dei kan halde.

Klar tale fra Vårt Land. Innlegget gir til kjenne  etter mi meining ei total forakt for dei problem og motsetningar som høg  migrasjon skaper i Europa. Ein er ikkje ein gong opptekne av det, eller vil nemne dei.  Det er som om  desse motsetningane og andre forhold ved migrasjonen ikkje eksisterer, men berre finst i hovuda til skeptikarane og dei såkalla populistar- dei som er like foraktelege som dei som stemmer Sverigedemokratane. Landa i Europa skal værsågod te seg om dei er eit mini-FN!

At ein kristen journalist og Vårt Land kan stille seg bak dette innlegget er svært avslørande for meg i alle fall. Eg kan ikkje fri meg frå den  den tanke at dei verken er meir opptekne  av folks naud langt borte -meir enn oss andre-- eller har noko  særskild omsorg for problem i eigne land her i Europa som vi ser og høyrer om dagleg i media. Hovedmotivasjonen verkar å vere å framstå som gode og anstendige menneske- først og fremst-, der hovedmotivasjon er å gjere seg verdige til frelse ved eiga gjerning og haldning. Harde ord , men dei må seiast.    

  

11 liker  
Kommentar #2

Dan Lyngmyr

189 innlegg  1189 kommentarer

Greit nok.

Publisert 9 måneder siden

Ettersom du åpenbart har reflektert  over dette ; så antar jeg at du også våger å henge bjella på katten ved å  navngi  5 personer  i det norske offentlige ordskiftet du mener helt klart er populister og 5 som ikke er det.

På forhånd takk.

12 liker  
Kommentar #3

Trond Bollerud

6 innlegg  164 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Takk for et godt og nødvendig innlegg!

2 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Emil André Erstad. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet er kva som skjer med amerikanske veljarar den dagen dei innser at Trump ikkje er betre enn dei tidlegare elitane som har styrt, men verre. For i motsetnad til dei før han, kom han med endå fleire urealistiske løfter prega av kortsiktig tidshorisont.

Trump er mest å se som skummingen av fløten for republikanerne. Han er deres ulykkelige valg, men valget ble mulig fordi republikanerne har gjort relativt gode jobber med de statene der de har hatt guvernørene en del år. De har gjort en respektabel innsats, og han står støtt på deres skuldre så lenge han ikke setter dem i vanry. 

Derfor er mellomvalget i november en mulig skillevei. Taper republikanerne fx 5% oppslutning på landsbasis og dette kan tillegges Trump vil det sette flertallet i fare i mange store tellende stater, både nå og om to år når han kan gjenvelges. Mange steder er balansen mindre enn 5%, slik at det kan fort vippe til Demokratene. 

Forøvrig er det store problemet i det amerikanske demokratiet i disse tider at det ikke kommer en ettervekst av habile troverdige kandidater på noen av sidene. Det bør bekymre alle at den fremste demokraten er en sosialist midt i syttiårene, og at han har ungdomstemmene med seg. En på sett og vis bisarr situasjon men veldig beskrivende for at systemet er ute av lage. Det kan ha vært for stort fokus på minoriteter, på kvinner, fargede og homofile slik at middelklassen er blitt glemt. Og det har vært republikanerne som har tatt fatt i middelklassens problemer, og ergo vunnet frem. En av konsekvensene er at de også sitter med Trump i fanget, en slags medaljens bakside om man vil . 

Kommentar #5

Trond Bollerud

6 innlegg  164 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Lite egnet som debattinnlegg, det er altfor generaliserende og usaklig.

2 liker  
Kommentar #6

Trond Bollerud

6 innlegg  164 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Hersketeknikk.

2 liker  
Kommentar #7

Dan Lyngmyr

189 innlegg  1189 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Snarere tvert om -  derimot så er generaliserende beskrivelser av den typen Erstad bedriver mistenkeliggjørende overfor både enkeltpersoner og miljøer som eventuelt  ikke fortjener slike karakteristikker.

Det er hersketeknikk etter mitt skjønn.


11 liker  
Kommentar #8

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Tåkeprat

Publisert 9 måneder siden
Emil André Erstad. Gå til den siterte teksten.
Vi strevar jo alle med det same: Korleis møter vi populismen best mogleg?

Hvordan vet du det, jeg strever ikke med dine problemer!  For meg er ikke populister noe problem, de finnes ikke.  De fleste du benevner med dette intetsigende uttrykk er ærlige og hårdt arbeidene mennesker som stort sett er mer klarsynte enn dem som stempler dem med nedverdigende uttrykk.

Tåkeprat kaller jeg det.

FrP var «populister», nå styrer de Norge.

10 liker  
Kommentar #9

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Venstrepopulister, som trådstarter, og høyrepopulister har én ting felles: En sterk undervurdering og tildels demonisering av hverandres ledere.

Vi har sett det tidligere også i forhold til andre republikanske presidenter, for eksempel Ronald Reagan.

Det som er overraskende med Trump, for eksempel, er jo i hvilken grad han faktisk klarer å levere. Det er selvfølgelig ikke uten grunn at verdens børser til stadighet slår nye rekorder.

Det er riktig at Trump kaster de internasjonale spillereglene på havet, men det kan det også være gode grunner til, for å få bevegelse i fastlåste situasjoner.

Trump er en utagerende eksentriker, som tillater seg å si unnskyld når situasjonen krever det. Det gir han et menneskelig ansikt, - i alle fall hos høyrepopulistene. Venstrepopulistene har ikke annet å gjøre enn å vente på arvtageren til Hillary Clinton, - og håpe at vedkommende ikke er fullt så korrupt.

10 liker  
Kommentar #10

Trond Bollerud

6 innlegg  164 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Jeg står fast på at du bedrev hersketeknikk. Ditt svar til meg er ikke troverdig.

Kommentar #11

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Trump er en utagerende eksentriker, som tillater seg å si unnskyld når situasjonen krever det.

Jeg blir stående fast her.. når har han sagt unnskyld for noe? For hva? Hvis du oppfatter Trump som en ydmyk mann, hvordan arter det seg? 

1 liker  
Kommentar #12

Carl Wilhelm Leo

12 innlegg  932 kommentarer

Populister imellom.

Publisert 9 måneder siden
Emil André Erstad. Gå til den siterte teksten.

Spørsmålet er kva som skjer med amerikanske veljarar den dagen dei innser at Trump ikkje er betre enn dei tidlegare elitane som har styrt, men verre. For i motsetnad til dei før han, kom han med endå fleire urealistiske løfter prega av kortsiktig tidshorisont.

Dei som ikkje er populistar må i tida framover ta nokre harde val om korleis ein vil forholde seg til denne rørsla.

Velgere i USA ser kanskje tydeligere den virkeligheten man ikke serverer via media og tenketanker med tomme lyder her hjemme?

Hvilken politikk fungerer i USA og hvilken politikk flykter folk fra? 

For meg ser det ut til at klimaflyktningene er de som rømmer fra klimapolitikernes avgifter og merkelige beslutninger. Klima og miljøaktivistene er blitt et reelt problem.

Norske figurer fra Oslo`s "byregjering" reiser på studietur til California - helt uten klimakvoter (Vårt Oslo, 21. april 2018):

sitat

"Sist uke var finansbyråden med bystyrets finanskomite på studietur til California. VårtOslo har stilt flere av komitemedlemmene spørsmål om det er kjøpt inn klimakvoter. Uten å få svar. VårtOslo fortalte i fjor historien om da 63 av Oslos politikere og toppsjefer i dro på flere flyturer. Ikke en eneste klimakvote ble kjøpt inn av politikerne og toppsjefene fra byen som neste år blir Europas miljøhovedstad."

sitat slutt

Mulig det kommer av at  populister er skadedyr og må betale - ikke de faste møtedeltakere på luksusreiser. Dessuten ble det jo populistene som måtte betalt eventuelle klimakvoter uansett. En tap-tap situasjon. 

Hva ser de på i California? De skal se på hvordan vellykket politikk skal gjennomføres og lære hvordan grepene skal tas.

Nå er det demokratene som politisk dominerer California og en del store byer i USA , og det merkelige er at folk - primært middelklassen - flykter fra California og alle de smarte tiltakene ivrige aktivister prakker på den arbeidende del av befolkningen og bedriftene: grundig belyst her:

https://www.curbed.com/2018/2/27/17058006/california-housing-crisis-rent-migration-texas

https://www.youtube.com/watch?v=JF4w0QKtf0I

https://www.youtube.com/watch?v=gnyNMpIBmZA

https://www.investors.com/politics/editorials/californians-doing-the-once-unthinkable-leaving-california/

Og en generell oversikt - mange ønsker tydeligvis å bo med mennesker i nabolaget -og ikke typen "anti-populister" i diverse varianter.

https://www.manhattan-institute.org/html/elite-cities-are-squeezing-out-middle-class-straight-more-welcoming-places-dallas-10824.html

Er dette noe som bør gjennomføres i Oslo eller Norge? For Oslo er det greit , man kan flytte , men får anti-populistene styringen i Norge så må folk emigrere for å overleve.

Kan det tenkes at Donald Trumps   politikk med fokus på arbeidsplasser og verdiskaping allikevel har noe for seg ?  Eller skal vi leve av slagord som "bærekraftig" og "populister".

Det vil valget i november gi en pekepinn om.

Nå blir det vel å gå amok med nye påfunn og millionbeløp fordi Oslo skal være "miljøhovedstad" i 2019.

Da sitter nok ikke slagordene fast i halsen på "anti-populistene". Ikke pengene heller , vil jeg formode.

Lyspunkt: For et par dager siden sto en mann og betalte bensin på bensinstasjonen og sa noe om politikere og bensinavgifter som jeg ikke kan gjengi her. 

Det gjorde godt å høre. Må ha vært en sann populist. En av oss.

  

 

5 liker  
Kommentar #13

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Klar tale fra Vårt Land. Innlegget gir til kjenne  etter mi meining ei total forakt for dei problem og motsetningar som høg  migrasjon skaper i Europa. Ein er ikkje ein gong opptekne av det, eller vil nemne dei.  Det er som om  desse motsetningane og andre forhold ved migrasjonen ikkje eksisterer, men berre finst i hovuda til skeptikarane og dei såkalla populistar- dei som er like foraktelege som dei som stemmer Sverigedemokratane. Landa i Europa skal værsågod te seg om dei er eit mini-FN!

Her er det støtte å hente fra professor Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og professor II ved Forsvarets Høgskole

"Moralisering og migrasjon

Moraliseringer å utøve makt. Noen bestemmer hva som er det «riktige» standpunktet i en sak og delegitimerer derved motstand."

https://www.dn.no/avisen/DN%202018-09-19/4

 

I tråd med 1. Tim 5, 8

8 En som ikke har omsorg for sine nærmeste, og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro.

 

3 liker  
Kommentar #14

Johan Rosberg

20 innlegg  444 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

I tråd med 1. Tim 5, 8

8 En som ikke har omsorg for sine nærmeste, og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro.

Hmmm. Kanskje flyktningene og tiggerne også har en familie? Kommer fra en familie? Tilhører en familie? Har med seg restene av familien? Halleluja. Blir vi mer fylt av den Hellige Ånd nå, så ser vi kanskje klart etterhvert.

1 liker  
Kommentar #15

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Johan Rosberg. Gå til den siterte teksten.
Blir vi mer fylt av den Hellige Ånd nå, så ser vi kanskje klart etterhvert.

Hvordan begrunner du at Paulus var mindre fylt av DHÅ enn du er?  I tillegg mener du at du er moralsk overlegen Paulus?  Interessant.

2 liker  
Kommentar #16

Johan Rosberg

20 innlegg  444 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan begrunner du at Paulus var mindre fylt av DHÅ enn du er?  I tillegg mener du at du er moralsk overlegen Paulus?  Interessant.

Det handler nok mer om å forstå hva Paulus skriver.

1 liker  
Kommentar #17

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Johan Rosberg. Gå til den siterte teksten.
Det handler nok mer om å forstå hva Paulus skriver.

Så det er ikke bare at du har mer av DHÅ enn alle andre.  Du er i tillegg et bedre menneske, er en med høyere moral enn andre og du har har også større forståelse av Bibelens ord enn andre.

Det blir interessant å følge sjølskrytet ditt på VD framover.  Hør og lær er visst ditt mantra.  Og det uten et eneste argument fra bibelens tekster.

Hvordan forstår du for eksempel Rom 15, 26?  Der framgår det at Paulus og hans medhjelpere samler inn penger til de fattige blant de hellige i Jerusalem.

Hvorfor samler de ikke inn til alle fattige i hele verden?  Og i det minste til alle fattige i Jerusalem?  Hvorfor kun til de kristne?

1 liker  
Kommentar #18

Johan Rosberg

20 innlegg  444 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Så det er ikke bare at du har mer av DHÅ enn alle andre.  Du er i tillegg et bedre menneske, er en med høyere moral enn andre og du har har også større forståelse av Bibelens ord enn andre.

Det blir interessant å følge sjølskrytet ditt på VD framover.  Hør og lær er visst ditt mantra.  Og det uten et eneste argument fra bibelens tekster.

Hvordan forstår du for eksempel Rom 15, 26?  Der framgår det at Paulus og hans medhjelpere samler inn penger til de fattige blant de hellige i Jerusalem.

Hvorfor samler de ikke inn til alle fattige i hele verden?  Og i det minste til alle fattige i Jerusalem?  Hvorfor kun til de kristne?

Jeg stillte bare noen spørsmål (med en viss brodd), og blir møtt av disse tirader. Du tillegger meg selvskryt og påstand om å være mer åndelig enn Paulus. Pytt sann, det kan jeg bære.

Når det gjelder teksten i Rom 15, 26: Hva var vi før vi kunne kalle oss kristne? Hedninger? Fortapte? Syndere? 

Så var det da nåde som ble vår redning. Hva lærer vi av Jesus? Barmhjertighet? Han som kom i en tjeners skikkelse? Hvor tror du Paulus kommer inn i bildet? Han som så lyset på veien til Damaskus. Gav han ikke seg selv for hedningene på sine misjonsreiser? La han ikke vekt på ikke være til last?

Jeg utfordrer deg til å forsøke å definere hva som ligger i det å være/kalle seg kristen foruten det å være oppslukt og reddet av nåde og barmhjertighet. Men dette evangelium blir blasst hvis man går rundt og tror at kristennavnet er noe man har arvet eller opparbeidet. Vi er alle skyldige, og kalt til å se på Mesteren: Om noen skulle være i tvil om hva Paulus egentlig mener: Så 1 Kor.2,2.

Så er da enhver form for proteksjonisme en motsats til den oppofrelse Jesus selv gav, som Paulus gikk i fotsporene av og oppfordret og formanet til. 

Bestrider du dette, kan det hende at jeg tyr til hellig vrede og overøser deg med bibelvers. :)


1 liker  
Kommentar #19

Carl Wilhelm Leo

12 innlegg  932 kommentarer

Trenger vi anti-populistene?

Publisert 9 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
 I tillegg mener du at du er moralsk overlegen Paulus?  Interessant.

Det er ikke bare Paulus som kommer til kort i moderne politikk.

I avisen ser jeg at venstresidens politikere i California, som er norske politikeres forbilde , heller ikke er helt fornøyd med Skaperverket. Vi enfoldige populister har vel bare godtatt virkelighetens verden uten å mukke.

Kua er designet fra naturens side at den produserer melk og slipper ut en del tarmgass i prosessen. Ellers ville kua eksplodere.

Dette har pågått i melkeproduksjonen i hundrevis av år på normalt vis inntil vi fikk broilerpolitikere og anti-populister. Og Dagros ble klimaversting.

I tillegg hadde man  i USA  før år 1800 ca. 60.000.000 - sekstimillioner - bøfler/bison med et lite klimagassbidrag.

Men la oss se nærmere på loven om emission control på kua - påfunnet kan dukke opp her etter en inspirerende studietur.

Til og med The Guardian er forbauset:

 “The focus here is to highlight ARB’s efforts at over-regulating the dairy industry,” said Anja Raudabaugh, CEO of Western United Dairymen. “By nature’s design, (cows) pass lots of gas,” she added. “Quite frankly, we want them to expel gas so they don’t explode.” 

Hot air and nuts:

 https://www.breitbart.com/california/2016/11/30/cow-farts-california-new-hot-air-obsession/

Kommentar til loven : (Breitbart):

SB 1383: Controlling Cow Flatulence.  Not making this up.  In spite of the fact that 53 California dairy farmers went bankrupt, moved out of state, or just closed down this year, the Marxist-Progressives are back at it again. Capture cow farts or suffer heavy fines.  CARB (CA Air Resources Board) suggests inserting a tube into the cow’s digestive system and venting into a backpack.  Even liberals admit that laws like this, where government tries to control the uncontrollable, can have undesirable economic consequences.  Lost jobs, lost industries, lost revenue."

Men anti-populistene har mer ny jus å servere (Breitbart):

SB1322: Legalizing Child Prostitution. This law bars law enforcement from arresting sex workers who are under the age of 18 for soliciting or engaging in prostitution, or loitering with intent to do so.  So teenage girls (and boys) in California will soon be free to have sex in exchange for money without fear of arrest or prosecution.  Now that is nuts. I understand the idea of trying to not punish the victim, but certainly granting judges discretion is better than legalizing and therefor “green-lighting” behavior that is so harmful to the individual child."

Spørsmålet er om man trenger anti-populistene stort lenger?

 

  

1 liker  
Kommentar #20

Roger Christensen

6 innlegg  708 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Paulus var uansett ikke en populist. Han har blitt mektig populær, men populist kan vi neppe kalle ham.

Kommentar #21

Johan Rosberg

20 innlegg  444 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke bare Paulus som kommer til kort i moderne politikk.

I avisen ser jeg at venstresidens politikere i California, som er norske politikeres forbilde , heller ikke er helt fornøyd med Skaperverket. Vi enfoldige populister har vel bare godtatt virkelighetens verden uten å mukke.

Kua er designet fra naturens side at den produserer melk og slipper ut en del tarmgass i prosessen. Ellers ville kua eksplodere.

Dette har pågått i melkeproduksjonen i hundrevis av år på normalt vis inntil vi fikk broilerpolitikere og anti-populister. Og Dagros ble klimaversting.

I tillegg hadde man  i USA  før 1800 ca. 60.000.000 - sekstimillioner - bøfler/bison med et lite klimagassbidrag..

Men la oss se nærmere på loven om emission control på kua - påfunnet kan dukke opp her etter en inspirerende studietur.

Til og med The Guardian er forbauset:

 “The focus here is to highlight ARB’s efforts at over-regulating the dairy industry,” said Anja Raudabaugh, CEO of Western United Dairymen. “By nature’s design, (cows) pass lots of gas,” she added. “Quite frankly, we want them to expel gas so they don’t explode.” 

Hot air and nuts:

 https://www.breitbart.com/california/2016/11/30/cow-farts-california-new-hot-air-obsession/

Kommentar til loven : (Breitbart):

SB 1383: Controlling Cow Flatulence.  Not making this up.  In spite of the fact that 53 California dairy farmers went bankrupt, moved out of state, or just closed down this year, the Marxist-Progressives are back at it again. Capture cow farts or suffer heavy fines.  CARB (CA Air Resources Board) suggests inserting a tube into the cow’s digestive system and venting into a backpack.  Even liberals admit that laws like this, where government tries to control the uncontrollable, can have undesirable economic consequences.  Lost jobs, lost industries, lost revenue."

Men anti-populistene har mer ny jus å servere (Breitbart):

SB1322: Legalizing Child Prostitution. This law bars law enforcement from arresting sex workers who are under the age of 18 for soliciting or engaging in prostitution, or loitering with intent to do so.  So teenage girls (and boys) in California will soon be free to have sex in exchange for money without fear of arrest or prosecution.  Now that is nuts. I understand the idea of trying to not punish the victim, but certainly granting judges discretion is better than legalizing and therefor “green-lighting” behavior that is so harmful to the individual child."

Spørsmålet er om man trenger anti-populistene stort lenger?

Hadde du vært presis og kortfattet i stedet for langtekkelig, uklar og kjedelig, så hadde det kanskje vært verdt bryderiet å lese. No sigar. Når du skriver, leser jeg bare endeløse gjentagelser av og rundt premisser jeg ikke finner røtter av i noe godt eller evangelisk noen steder som helst. God bedring.

Kommentar #22

Roger Christensen

6 innlegg  708 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Emil André Erstad. Gå til den siterte teksten.
Motsvaret til populismen må ikkje vere fleire lovnader som ingen kan halde – men heller ærlege, opne og reielege politikarar

Jeg er enig i at populisme ikke er svaret. Men lover egentlig politikerne for mye? Jeg husker ikke hvem, men i den svenske valgkampen var det noen som hevdet at politikerne faktisk lovet for lite. De var bare opptatt av problemer de fikk i fanget, de klarte ikke å lage noen visjoner for et bedre samfunn og hadde få positive budskap. 

1 liker  
Kommentar #23

Johan Rosberg

20 innlegg  444 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er enig i at populisme ikke er svaret. Men lover egentlig politikerne for mye? Jeg husker ikke hvem, men i den svenske valgkampen var det noen som hevdet at politikerne faktisk lovet for lite. De var bare opptatt av problemer de fikk i fanget, de klarte ikke å lage noen visjoner for et bedre samfunn og hadde få positive budskap. 

Jeg har (sikkert med rette) tidligere blitt beskyldt for å være en misantrop. Jeg tenker at når ting begynner å gå i politisk lås, er det på tide å (re)definere hva som er "godt"/"bedre samfunn".

Jeg antar/tenker at vi nå er på et punkt hvor man prøver å definere noe uten å ha en magnetisk nordpol å forholde seg til.

1 liker  
Kommentar #24

Carl Wilhelm Leo

12 innlegg  932 kommentarer

Waisted brainpower?

Publisert 9 måneder siden

Takk . Og beklager.

 Dersom De finner min kommentar alt for generende så kan De jo la være å legge ned  for mye av Deres tenkekraft i å lese innholdet.

2 liker  
Kommentar #25

Carl Wilhelm Leo

12 innlegg  932 kommentarer

Hva er prototypen på en anti-populist?

Publisert 9 måneder siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Paulus var uansett ikke en populist. Han har blitt mektig populær, men populist kan vi neppe kalle ham.

Godt tenkt, Christensen. Johan Rosberg kan lese dette i smug.(kommentar #21)

Nå var det ikke ordrett slik jeg mente det , men jeg ville heller ikke plassere mannen definert som "anti-populist" . Holder man stillingen i over 1000 år er man ingen døgnflue.

Men til tema , hva eller hvem er en sann anti-populist?

Da tenker jeg ikke på menigheten, men på de store frontfigurene - prototypen - høvdingen med full fjærprakt - så å si. 

Eksisterer og blomstrer innen det offentlige byråkrati - eller helst politikk med store ord er min tolkning. Mest sannsynlig grønn utenpå. Er man grønn på dette nivå så er man gjerne globalist Og gjør seg bemerket globalt.

Som vanlig - jeg tror Nemesis lo da han raskt presenterte svaret i avisen.

Svaret på min definisjon er norsk, Executive Director, UNEP (FN`s miljødel), grønn politiker som flyr verden rundt til kostnader som selv FN`s internrevisjon reagerer på.

Han har kontor i Nairobi , har vært i stillingen i 22 måneder  og av disse vært på reiser i 529 døgn! Skiftet fly underveis et par ganger til dyrere alternativer og FN`s revisjon setter et lite spørsmålstegn ved nytteverdien av det hele.

Til mannens forsvar - han kan ha blitt revet med av reisekulturen i anstalten.

Hele UNEP-ledelsen later til å være et stort jetset - 27.458 reiser til en kostnad på  ca NOK. 500 millioner! En halv milliard.

 https://www.nation.co.ke/news/Unep-boss-Solheim-blew-millions-in-foreign-travels/1056-4761598-bxnp1sz/index.html

https://wattsupwiththat.com/2018/09/21/friday-funny-un-environment-chief-gets-flagged-for-over-the-top-air-travel/

Vel , det er min konklusjon på anti-populismens høvdingfigur som eksemplarisk spankulerer/flyr blant oss populister -  hvorav mange ennå klorer seg fast i gammeldags solid verdiskapende arbeide.

Ble nesten i godt humør. Ha en riktig hyggelig og morsom helg. 

4 liker  
Kommentar #26

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Superknappen

Publisert 9 måneder siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er enig i at populisme ikke er svaret. Men lover egentlig politikerne for mye? Jeg husker ikke hvem, men i den svenske valgkampen var det noen som hevdet at politikerne faktisk lovet for lite. De var bare opptatt av problemer de fikk i fanget, de klarte ikke å lage noen visjoner for et bedre samfunn og hadde få positive budskap. 

Vi trenger en slik "knapp" å trykke på som du beskriver. Visjonær kreativitet som fører samfunnet fremover, naturlig innbakt med ryggradsmoral og kjemisk renset for hykleri.

4 liker  
Kommentar #27

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Johan Rosberg. Gå til den siterte teksten.
Jeg utfordrer deg til å forsøke å definere hva som ligger i det å være/kalle seg kristen foruten det å være oppslukt og reddet av nåde og barmhjertighet

Ærlig talt.  Jeg gidder ikke.  Det er så selvsagt og åpenbart at å definere det er unødvendig.

Du også vet at en kristen er de som tror på Jesus og Hans oppstandelse.

Så har vi da noen som bedriver menneskekrav som du tydeligvis er en av.  Da har du jo mer enn nok å ta av da det gjelder de 613 påbudene hos jødene.

Men, nei da.  Du skal fylle på med en del ytterligere gjerningstvang.  Frihet er ikke noe som ligger for deg forstår jeg.

Gud har lagt til rette for oss, men noen vil det visst annerledes:

Grenser


Apgj 17, 26


26 Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. 27 Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss.


5. Mos 32, 8
8 Da Den høyeste ga folkeslagene land
og skilte menneskene fra hverandre,
satte han grenser mellom folkene

 

2 liker  
Kommentar #28

Kjell G. Kristensen

71 innlegg  13843 kommentarer

Grenser og anbefalinger

Publisert 9 måneder siden

Paulus forsvarer aposteltjenesten 2.Kor.10. 4, 12-18

Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger....

Vi våger ikke å regne oss blant visse andre som gir seg selv anbefaling, eller å sammenligne oss med dem. Når de bruker seg selv som målestokk og sammenligner seg med seg selv, viser de sin uforstand.
Vi vil ikke skryte uten mål og grenser, men bruker som målestokk det målet Gud har satt for oss: at vi skulle nå fram også til dere.

Vi strekker oss ikke lenger enn vi kan rekke, som om vi aldri hadde nådd fram til dere. Men nå har vi altså nådd dere med Kristi evangelium. Nei, vi skryter ikke uten grenser så vi tar æren for andres arbeid. Men vi har det håp at deres tro skal vokse, slik at dere kan gi oss enda større fremgang etter den målestokk som er satt for oss. 

Da vil vi kunne forkynne evangeliet også utenfor disse områdene, og uten å ta æren for det arbeidet andre har gjort ut fra sin målestokk. For  den som er stolt, skal være stolt av Herren.
Det er ikke den som gir seg selv anbefaling, som består prøven, men den som Herren anbefaler.

2 liker  
Kommentar #29

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.

Ettersom du åpenbart har reflektert  over dette ; så antar jeg at du også våger å henge bjella på katten ved å  navngi  5 personer  i det norske offentlige ordskiftet du mener helt klart er populister og 5 som ikke er det.

På forhånd takk.

Erstad er åpenbart ikke tilstede i sin egen tråd. Antagelig like ikke-eksisterende som alle andre anti-populister. 

Eller,kanskje han bare er opptatt med å formulere neste monolog med et mer uangripelig politisk korrekt innhold?

5 liker  
Kommentar #30

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
eg blir stående fast her.. når har han sagt unnskyld for noe? For hva? Hvis du oppfatter Trump som en ydmyk mann, hvordan arter det seg? 

Ved to tilfeller som jeg kan huske: Etter å ha omtalt Theresa Mays politikk i lite flatterende vendinger rett før han skulle treffe henne, og etter det famøse møtet med Putin. 

Ydmyk? Det er kanskje å ta litt i.

5 liker  
Kommentar #31

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Ved to tilfeller som jeg kan huske: Etter å ha omtalt Theresa Mays politikk i lite flatterende vendinger rett før han skulle treffe henne, og etter det famøse møtet med Putin. 

Ydmyk? Det er kanskje å ta litt i.

Administrasjonen satte seg på ham etter møtet med Putin. Beklagelsene etter møtet med May manglet en vesentlig del; ydmykhet og forståelse for hva en unnskyldning er.

1 liker  
Kommentar #32

Børre St. Børresen

2 innlegg  35 kommentarer

Populismen lever - på Stortinget

Publisert 9 måneder siden

Det er pinlig å se at et samlet storting først er helt enig om at statens makt med fordel kan desentraliseres til folkevalgte nivå nærmere velgerne.

Men når stortinget til slutt konkluderer, finnes det politikere som støtter offentlig ulydighet der 30 300 velgere i Finnmark (50,8 % av velgerne i en folkeavstemning 9 mndr etter stortingsvedtaket) kan hindre en massiv flytting av oppgaver fra stat til de nye regioner.

Skal populisme og velgerjakt redusere stortingets rolle som øverste folkevalgte organ?
https://rektorsryggmarg.com/2018/09/19/dette-er-regionenes-nye-oppgaver-hvis-man-kan-stole-pa-stortinget/

Mest leste siste måned

Bryllup med bismak
av
Trond Langen
28 dager siden / 2310 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
20 dager siden / 1895 visninger
Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
13 dager siden / 1891 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1809 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
25 dager siden / 1763 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
13 dager siden / 1531 visninger
Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
rundt 1 måned siden / 1300 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
13 dager siden / 1226 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
16 dager siden / 1158 visninger
Forledet av Frp
av
Vårt Land
20 dager siden / 1096 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere