Tron Hummelvoll

4

Vis kirkelig solidaritet!

Oslo-menighetene som ikke er berørt av nedleggingstrusselen bør stille seg solidarisk med de ni som er truet.

Publisert: 19. sep 2018

På grunn av svak økonomi har kirkevergen og Fellesrådet i Oslo foreslått en kirkebruksplan med innskrenkninger i driften av ni kirker. Selv om det ikke, som mange ser ut til å tro, dreier seg om total nedleggelse av kirkene, med stenging eller salg, vil all vanlig kirkelig betjening, som gudstjenester, dåp, konfirmasjon og så videre opphøre.

Men menighetene skal visst kunne drive annen virksomhet i kirken, for eksempel av diakonal art, og den skal kunne leies bort til bruk for andre 
organisasjoner og tilstelninger. Selv om det fins andre kirker i nærheten som kan dekke de mer kirkelige behovene, er forslaget likevel meget alvorlig for de berørte menighetene, og det har vist seg at også lokalmiljøene omkring reagerer sterkt på innskrenkningene i «sine» kirker.

Ny mulighet. 

Etter de sterke reaksjonene i Groruddalen har nå kirkevergen og styringsgruppen for kirkebruksplanen åpnet for en ny mulighet (ref. Vårt Land 12. september) der kirkene kan beholde sin vanlige drift mot å godta sterke økonomiske innstramminger. Menighetene skal få beholde mindre av utleieinntektene og selv stå for regnskapsføring, renhold og mer av fyringsutgiftene.

Dette ser jo ut til å være en brukbar løsning, dersom menighetene klarer det økonomisk. De må jo da for det første skjære sterkt ned på sine egne utgifter og antagelig slutte med mange av de fine diakonale tiltakene som det har blitt gledelig flere av de siste årene 
(babysang, seniortreff, institusjonsbesøk, middagsservering med mer) Kanskje må det til mer systematisk givertjeneste også blant oss «statskirkefolk», slik som frikirkelige menigheter alltid har vært vant med.

På samme tid synes jeg at Oslo kommune kunne være noe rausere i sin bevilgning til Fellesrådet, slik at man slapp en sånn opprivende situasjon som nå på grunn av en budsjettsvikt på noen få millioner – noe som burde være «peanøtter» for en kommune med et mange-milliard-budsjett! Våre lokalpolitikere må gjøre noe her i årets budsjettbehandling!

Samme innstrammingene. 

Men det er også noe annet som burde gjøres, ikke minst i en kirkelig og grunnleggende kristen ramme: De øvrige cirka 50 menighetene i Oslo, som ikke er berørt av nedleggingstrusselen, burde stille seg solidarisk med de ni som er truet og ta på seg de samme innstrammingene som kirkevergen nå foreslår (eller er det kanskje hans intensjon at de skal gjelde for alle?).

Mange menigheter og kirker, ikke minst på vestkanten og i Nordstrand-området, har en temmelig god økonomi og burde kunne ofre noe for sine «fattige søsken» i Groruddalen. Hvis alle tok på seg de samme byrdene, ville de også bli vesentlig mindre i omfang enn om bare de ni skal bære det! 

Trykket i Vårt Land 19. september 2018.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

16 innlegg  2003 kommentarer

Menighet er livsstil

Publisert 9 måneder siden

Når folk anser at deres kristne tro skal finansieres av Staten, må det gå galt. DNK er en bedrift med tusenvis av ansatte og en mengde «produkter» og  aktiviteter.  Hvor i Bibelen (NT) finner du en slik kostbar struktur?  

Guds Rike på jorden, i Norge og i alle bygder, nabolag og bydeler er et tros-liv, - en livsstil som er gratis, - «for intet har dere fått det».   Det er en integrert del av alle kristne hjem.

Ja, selvsagt bør menigheter finansieres av dem som er med i fellesskapet.  

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere